Kód lokality: CSOP137
Název lokality: Rokytná
Rozloha lokality: 4775,2366 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 21' 0'' v.d.         49° 24' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bohutice, Budkovice, Jezeřany, Kounické Předměstí, Lesonice u Moravského Krumlova, Maršovice, Miroslavské Knínice, Moravské Bránice, Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic, Nové Bránice, Olbramovice u Moravského Krumlova, Polánka u Moravského Krumlova, Rokytná, Trboušany, Vedrovice, Zábrdovice u Vedrovic