Kód lokality: CSOP126
Název lokality: Bukovec
Rozloha lokality: 1301,2698 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 34' 0'' v.d.         49° 21' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
čáp černý  (Ciconia nigra)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Černá Hora, Dolní Lhota, Hořice u Blanska, Lažany, Lipůvka, Milonice u Lipůvky, Svinošice, Šebrov