Kód lokality: CSOP124
Název lokality: Podkomorské lesy
Rozloha lokality: 2835,5384 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 27' 0'' v.d.         49° 14' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
datel černý  (Dryocopus martius)
roháč obecný  (Lucanus cervus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bystrc, Chudčice, Kníničky, Moravské Knínice, Ostrovačice, Popůvky u Brna, Veverská Bítýška, Veverské Knínice, Žebětín