Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Rodiče za klima Liberec

Mapa klimaticky aktivních míst

Práce skupiny Rodiče za klima Liberec má několik rozměrů: politický, společenský, i voňavě zelený. V Liberci iniciovali vznik poradního orgánu Rada pro klima, kde mají zástupkyni, další členové se podíleli na vzniku městské Strategie rozvoje. Přispěli ke zřízení pozice energetického manažera, iniciovali tvorbu adaptační strategie nebo adopci městských pozemků veřejností. V Libereckém kraji aktivita vedla ke zpracování adaptační strategie a ke vzniku Komise pro klima.

Ve spolupráci s dalšími organizacemi zorganizovali protesty proti stavbě nové sjezdovky na Ještědu. Pořádají akce pro veřejnost – přednášky, workshopy, happeningy, kulturní akce, pravidelně se účastní celostátních akcí (Týden pro klima, Špinavé prachy apod).


Adresa Liberec,
Liberecký kraj
Kontaktní osobaAnna Kšírová
Telefon736 776 650
E-mail[email protected]
WebInternetové stránky aktivity


Proces vzniku aktivity či skupiny:

Skupina Rodiče za klima Liberec vznikla v návaznosti na pochod rodičů za klima v roce 2019, kdy se podobné akce u příležitosti svátku matek konaly po celém světě. Sešlo se asi 150 lidí, atmosféra byla výborná a rychle jsme se shodli, že nechceme zůstat u jednorázové akce, ale že se chceme na místní úrovni pokusit něco skutečně změnit a z agendy ochrany klimatu udělat důležité téma.

Období trvání většiny aktivit:
Podrobný popis opatření:

Naše práce má několik rozměrů: politický, společenský i ten voňavě zelený. V Liberci jsme iniciovali vznik poradního orgánu Rada pro klima, kde máme svou zástupkyni, další členové se podíleli na vzniku městské Strategie rozvoje. Přispěli jsme ke zřízení pozice energetického manažera, iniciovali tvorbu adaptační strategie nebo adopci městských pozemků veřejností.
V Libereckém kraji naše aktivita vedla ke zpracování adaptační strategie a následně ke vzniku Komise pro klima.
Ve spolupráci s dalšími organizacemi jsme zorganizovali protesty proti stavbě nové sjezdovky na Ještědu.
Pořádáme akce pro veřejnost – přednášky, workshopy, happeningy, kulturní akce, pravidelně se účastníme celostátních akcí (Týden pro klima, Špinavé prachy apod).
Nedávno jsme také adoptovali spolkový pozemek, který chceme proměnit v malý ráj divočiny.

Dosažené úspěchy:
 • Vznik Rady pro klima v Liberci
 • Vznik pozice energetického manažera
 • Iniciace tvorby adaptační strategie
 • Oživení akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který byl, ale nepracovalo se s ním)
 • Schválení projektu Adopce městských pozemků veřejností
 • Zařazení nutnosti klimatické adaptace a mitigace do Strategie rozvoje Liberce 2021 – 2030
 • Koordinace Týdne pro klima v Libereckém kraji – 30 akcí po celém kraji, několik zapojených organizací, organizace přednášek, happeningů a festivalu Dobré klima (300 účastníků)
 • Protest proti kácení na Ještědu, které bohužel proběhlo, ale povedlo se vyjednat alespoň nějaké ústupky (náhradní výsadba stromů na pozemcích města, dohoda o dalším nerozšiřování skiareálu na Ještědu mimo stávající výseč)
 • Iniciace vzniku Adaptační strategie v Libereckém kraji

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní:
 •  Při jednání s politiky je zásadní nejprve naslouchat jejich pohledu na svět
 • Prosazovat věci postupně, jeden po druhém, být připraven na to, že město chroustá iniciativu zvenčí velmi pomalu a neochotně, často je nezbytné investovat další a další energii do toho, aby to dopadlo
 • Poradní orgány věnované klimatu jsou docela užitečný nástroj, jak mít dlouhodobě přístup na radnici, nejsou ale samospásné
 • Budování vztahu s úředníky (vydrží tam dlouho – na rozdíl od politiků)
 • Dobře se na jednání s politiky připravit, zkusit si to dopředu
 • Dávat prostor vztahům ve skupině
 • Dělat to, co vás zajímá – co fakt chcete dělat, co vás bere za srdce
 • Propojovat se – s dalšími spolky ve vaší obci, s podobnými organizacemi/iniciativami na celostátní úrovni, účastnit se celostátních kampaní
 • Šetřit síly
Co byste příště udělali jinak:Investovat od začátku víc do vztahů ve skupině, dávat víc samostatného prostoru lidem, kteří o něj mají zájem.
Ovlivnění dalších osob, organizací:
 •  Další skupiny rodičů za klima – Česká Lípa, Frýdlantsko, Kladno, Cheb, Pelhřimov, Semily. Inspirace je vzájemná! Učíme se od sebe. 
 • Mnoho světů v Jilemnici

Propagace - vnitřní, vnější, média

Medializace aktivity:Máme svůj profil na sociálních sítích, měli jsme nějaké výstupy v místních novinách, v souvislosti s Ještědem i v televizi (CNN Prima, Deník, MF Dnes,...)

Nejbližší klimaticky aktivní místa v okolí

Fotografie domu

Připojení ke klimažalobě, Svatý Jan pod Skalou (111 km)

 

Prezentace příkladů dobré praxe klimatických aktivistů, kteří se buď sami chovají šetrně a/nebo prosadili nějaké změny u ostatních. Inspirujte se a staňte klimatickými pionýry. Provozuje Ekologický institut Veronica.
Pozor: Aplikace funguje v testovacím režimu, probíhá stále tvorba aplikace a plnění údaji.

Připraveno v rámci projektu Aktivně a společně pro klima. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Logo ACF

Podrobnosti o ochraně klimatu

Naše další programy

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 25. 9. 2021