Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Připojení ke klimažalobě

Mapa klimaticky aktivních míst

Obec se v roce 2021 připojila ke klimatické žalobě, apelu na vládu ČR. Vnímá tak, že situace je velmi vážná. Téma klimatických změn nemá potřebnou publicitu a prioritu ze strany státních institucí. Chce na to upozornit a být nápomocni opatřením, která zpomalí nepříznivý vývoj klimatu. Svatý Jan pod Skalou se stal první obcí, který se ke klimatické žalobě připojil.


Adresa Svatý Jan pod Skalou,
Středočeský kraj
Kontaktní osobaIng. Jiří Bouček
Telefon311 672 115
E-mail[email protected]
WebInternetové stránky aktivity


Proces vzniku aktivity či skupiny:

O přípravě klimatické žaloby na vládu České republiky se starosta dozvěděl od svého syna. Při rozhovorech s ním a s jeho vrstevníky zjistil, že velká část jeho generace nesdílí optimistické vize neustálého hospodářského růstu světa a vzrůstajícího všeobecného blahobytu.
V letech 2002, 2011 a 2013 se obcí opakovaně prohnaly „stoleté“ povodně,  zlomový byl hlavně rok 2018, kdy vyvrcholila série extrémně suchých let. Rekordní letní teploty způsobily, že místní potok prakticky přestal existovat a ztratila se i voda ze studen. V letech 2019 a 2020 došlo k prosychání korun listnáčů a hynutí borovic ve velkém.
Nápad připojit se ke klimatické žalobě, připravované stejnojmenným spolkem, byl proto logický. Dopady změn klimatu jsou v krajině kolem nás na první pohled patrné, stejně jako časté extrémní výkyvy počasí.
Připojení k žalobě schválilo zastupitelstvo obce v půli února 2021, jednání se zúčastnil také JUDr. Martin Madej ze spolku Klimatická žaloba.

Období trvání většiny aktivit:2021
Podrobný popis opatření:

Obec se v roce 2021 připojila ke klimatické žalobě, apelu na vládu ČR. Vnímá tak, že situace je velmi vážná. Téma klimatických změn nemá potřebnou publicitu a prioritu ze strany státních institucí. Chce na to upozornit a být nápomocni opatřením, která zpomalí nepříznivý vývoj klimatu. Svatý Jan pod Skalou se stal první obcí, který se ke klimatické žalobě připojil.

Dosažené úspěchy:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní:
Co byste příště udělali jinak:
Ovlivnění dalších osob, organizací:

Propagace - vnitřní, vnější, média

Medializace aktivity:O připojení k žalobě vyšel rozsáhlý článek v Deníku Referendum.
Popis:  Svatý Jan pod Skalou, foto Pastorius, Wikimedia Commons, svobodná licence GNU
Popis:

Nejbližší klimaticky aktivní místa v okolí

 

Prezentace příkladů dobré praxe klimatických aktivistů, kteří se buď sami chovají šetrně a/nebo prosadili nějaké změny u ostatních. Inspirujte se a staňte klimatickými pionýry. Provozuje Ekologický institut Veronica.
Pozor: Aplikace funguje v testovacím režimu, probíhá stále tvorba aplikace a plnění údaji.

Připraveno v rámci projektu Aktivně a společně pro klima. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Logo ACF

Podrobnosti o ochraně klimatu

Naše další programy

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 25. 9. 2021