Kodaňská diagnóza: Předkládáme světu nejnovější poznatky vědy o klimatu

Změna klimatu se zrychluje nade všechna očekávání, jsou nutná rychlá snížení emisí, říkají čelní vědci

Kodaňská diagnóza vyšla tiskem. Kupte si ji v našem elektronickém obchodě. Stáhněte si jí zdarma ve formátu pdf.

Velké ledové příkrovy tají zvýšeným tempem, mořský led v Arktidě mizí mnohem rychleji, než uváděly nedávné projekce, a budoucí stoupání hladiny moří se nyní čeká mnohem vyšší než dle dřívějších předpovědí - to říká nová globální shrnující práce připravená skupinou vůdčích světových badatelů v oboru klimatu.

Ve zvláštní zprávě nazvané „Kodaňská diagnóza" konstatuje 26 vědců, že několik důležitých aspektů změny klimatu probíhá na horní hranici tempa očekávaného ještě před několika lety nebo dokonce nad ní. Zpráva též uvádí, že globální oteplování pokračuje dle prvotních projekcí Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) založených na předpokládaném růstu koncentrací skleníkových plynů. Bez výrazných činů ke snížení emisí oproti samovolnému vývoji (jimž říkáme zmírňování) by mohlo globální oteplení dosáhnout koncem století až sedmi stupňů. Kodaňská diagnóza, jejíž příprava zabrala celý rok, dokumentuje hlavní zjištění vědy o změně klimatu, k nimž dospěla po publikování přelomové Čtvrté hodnotící zprávy IPCC v roce 2007. Hlavní výsledky zprávy: viz jednostránkové shrnutí. Zpráva končí závěrem, že globální emise musí vyvrcholit a pak začít rychle klesat již během pěti až deseti let, má-li mít svět rozumnou naději vyhnout se těm nejhorším dopadům změny klimatu.
Ke stabilizaci klimatu musí globální emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů s dlouhou životností klesnout téměř k nule již dlouho před koncem tohoto století.

Přípravu zprávy o 60 stranách vedl tým Centra výzkumu změny klimatu Univerzity Nového jižního Walesu v Sydney v Austrálii. Podílela se na ní i řada dalších vůdčích světových výzkumných center. Autoři:  I. Allison, N.L. Bindoff, R.A. Bindschadler, P.M. Cox, N. de Noblet, M.H. England, J.E. Francis, N. Gruber, A.M. Haywood, D.J. Karoly, G. Kaser, C. Le Quéré, T.M. Lenton, M.E. Mann, B.I. McNeil, A.J. Pitman, S. Rahmstorf, E. Rignot, H.J. Schellnhuber, S.H. Schneider, S.C. Sherwood, R.C.J. Somerville, K. Steffen, E.J. Steig, M. Visbeck, A.J. Weaver.

Prosinec 2010 - ZO ČSOP vydal publikaci tiskem - kupte si ji v našem elektronickém obchodě. Celá studie Kodaňská diagnóza ke stažení.

Publikace vydána s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.Vydání publikace bylo dále podpořeno grantem nadace OAK administrovaným Nadací Partnerství. 

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 21. 5. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube