Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Kněžice

Kněžice u Nymburka (500 obyv.) jsou zatím jedinou plně energeticky soběstačnou obcí v České republice.

„Energetické srdce“ Kněžic tvoří bioplynová stanice s kogenerační jednotkou a automatická kotelna na biomasu. Pokrývají prakticky veškerou spotřebu tepla v obci, a to výhradně z obnovitelných zdrojů a vyrobí téměř dvakrát více elektrické energie než se v obci spotřebuje.

Přebytečné teplo z bioplynové stanice je rozváděno soustavou CZT do celé obce a využíváno od jara do podzimu pro ohřev teplé vody a v zimě i k vytápění domů.

Kotelna na biopaliva je v provozu jen v topném období a teplo vyrábí ve dvou kotlích výhradně z místních a obnovitelných paliv – z obilní a lněné slámy (v kotli o výkonu 800 kW), energetického šťovíku a odpadní štěpky z lesní těžby (kotel o výkonu 400 kW).

Na centrální zásobování teplem je napojeno 90% obyvatel.

Dodávka tepla a elektřiny ušetří ročně cca 2800 tun uhlí a sníží emise CO2 o 8600 tun za rok.

Další podrobnosti si můžete přečíst v článku Ing. Pavla Bláhy.

Číslo 5/09 časopisu Veronica věnované ochraně klimatu popisuje kněžické projekty na straně 19.

Obec vyhrála v roce 2009 1. místo v soutěži „Cena zdraví a bezpečného prostředí". Článek Ing. Bláhy.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 23. 11. 2020