Kalendář akcí

Ekologicky šetrný provoz (zelené úřadování) ve školách, školských zařízeních, NO

Termín: 25. února 2009 (středa) 9.45–15.30 (akce již proběhla)

Místo konání: Hostětín

Praktický seminář jak zabezpečit postupnou ekologizaci provozu školy a areálu školy. Termín: středa 25. února 2009, 9.45 - 15.30 hod Místo: ALCEDO ? středisko volného času, část Rybníky, Vsetín Lektor: Ing. Petr Ledvina, ZO ČSOP Veronica Cíl semináře: Získání základních vědomostí, aktuálních informací a praktických námětů usnadňujících zabezpečení postupné ekologizace provozu školy v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění EVVO. Obsahová náplň: Naše zodpovědné chování, ekologická stopa. Nakládání s energiemi. Snižování množství odpadu, předcházení vzniku odpadů, nápojové obaly, rady a nápady jak minimalizovat odpady, třídění a recyklace. Používání ekologicky šetrnějších výrobků, technologií a postupů, vč. úklidu, údržby, provozu školní jídelny, zavádění biopotravin, místních produktů, Fair Trade, vhodných čistících prostředků, pracích prášků. Literatura, zdroje informací, kontakty. Výměna zkušeností. Metody práce: prezentace, práce ve skupinách, diskuse. Počet hodin: 6 Určeno: vedení a pedagogům škol a školských zařízení, školním koordinátorům EVVO, pracovníkům veřejné správy, SEV a ekoporaden, členům NO, studentům a dalším zájemcům Cena: 270 Kč (zahrnuje náklady na seminář, občerstvení) Přihlášky zasílejte, prosím, na adresu ALCEDA do 20.2.2009. Doručené přihlášky ALCEDO nepotvrzuje. Formulář přihlášky získáte na adrese ALCEDA (ALCEDO ? SVČ, Z. Kalandry 1095,755 01 Vsetín, [email protected], tel: 571 417 704, 737 259 255). Zde také získáte další informace. S sebou vezměte: přezůvky
Kontakt: Mgr. Ing. Petr Ledvina, e-mail: [email protected], tel.: 542 422 757, 776 057 637

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 24. 2. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube