Kalendář akcí

Kurz přírodní stavitelství

Termín: 22. června (pondělí) 9.00 – 23. června 2015 (úterý) 16.00 (akce již proběhla)

Místo konání: Brno

Ekologický institut Veronica Vás v rámci projektu „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro jihomoravská centra EVVO" srdečně zve na kurz: Trvale udržitelné stavění (ekostavitelství), který proběhne ve dnech 22., 23. a 26. června 2015

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na zásady návrhu trvale udržitelných budov a dá vám odpovědi na otázky: Jak jsou na tom budovy v celoživotním cyklu? Kam je důležitější zaměřovat pozornost - do materiálového řešení a zabudované energie nebo do energeticky úsporného provozu? Jaké konstrukce jsou nejvhodnější a které opatření jsou nejdůležitější pro úsporné stavby? Co s renovacemi stávajících budov – lze je také navrhnout jako trvale udržitelné? Na co si dát pozor, kde se nejčastěji dělají chyby? Cena versus pracnost? Jak zaručit dlouhou životnost přírodních staveb? Jsou všechny přírodní materiály EKO? Který systém vytápění je opravdu trvale udržitelný? Zaručí naši budoucnost obnovitelné zdroje energie? A další...

Lektorka

Mgr. Miloslava Hazuchová, externí lektorka ZO ČSOP Veronica. Sama  bydlí v pasivním domě z přírodních a recyklovaných materiálů. Krédo: Když už, tak pořádně!

Cíl

Cílem kurzů je zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků a pracovnic center environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty prostřednictvím vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Úkolem kurzu je získání znalostí, informací a kompetencí v oblasti udržitelného stavění.

Cílová skupina

Pracovníci a pracovnice center environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Jihomoravském kraji.

Rozsah kurzu

Kurz se sestává ze 3 dnů/24 vyučovacích hodinPodmínky úspěšného absolvování jednotlivého kurzu

  • Absolvování všech tří vyučovacích dnů
  • Zpracování Vámi vybrané práce o rozsahu 1-2 normostrany
  • Ústní prezentace zpracované práce

Každý úspěšný absolvent obdrží certifikát.

Organizační opatření

Místo konání: Zasedací místnost Domu ochránců přírody, Panská 9, Brno. Datum: 22., 23. a 26. června 2015 vždy přibližně 9 – 16 hodin. Stravování, ubytování: Stravování je zdarma, pro mimobrněnské z Jihomoravského kraje zajistíme zdarma (pokud potřebujete) nocleh z prvního na druhý učební den.Cena: Pro pracovnice a pracovníky jihomoravských ekocenter zdarma, včetně zmíněného stravování a popř. ubytování. Každý účastník obdrží tištěné vzdělávací materiály.

Přihláška

Hlaste se e-mailem na adresu: [email protected], do přihlášky uveďte jméno, příjmení, jméno vaší organizace, e-mail, datum narození a obec vašeho trvalého bydliště (uveďte prosíme všechny požadované údaje). Počet míst je omezen, hlaste se co nejdříve. Organizace může vyslat i více pracovníků. Bez přihlášení předem se není možné zúčastnit.

Aktivita Pilotní realizace a ověření vzdělávacího programu je součást projektu „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro jihomoravská centra EVVO" číslo CZ.1.07/3.2.04 . Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Kontakt: Mgr. Ing. Petr Ledvina, e-mail: [email protected], tel.: 542 422 757, 776 057 637
1341_opvk_logolink_500_97.jpg

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 24. 2. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube