Kalendář akcí

Přírodní infrastruktura ÚSES

Termín: 22. ledna 2014 (středa) 17.00–19.00 (akce již proběhla)

Místo konání: Brno

 

Pořádají Regionální sdružení ČSOP Brno, Ekologický institut Veronica a Pracovní skupina pro plánování krajiny České společnosti pro ekologii krajiny (CZ-IALE).

 

Cílem diskusí u kulatého stolu, probíhajících od roku 2010 je výměna aktuálních informací a tříbení názorů o rozmanitých aspektech tvorby územních systémů ekologické stability a péče o přírodní infrastrukturu v kulturní krajině.

Téma prvního letošního setkání je Hodnocení funkčnosti skladebných prvků ÚSES

(garantem je doc. Ing. Petr Kučera, PhD.)

Kontakt: Ekologický institut Veronica, e-mail: [email protected]

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 24. 2. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube