Hodina Země30. března 2019 od 20.30 do 21.30

Hodina Země 2020Klima už jsme změnili, teď se pojďme změnit my.

Hodina Země 2018 v číslech

Hodiny Země 2018, která proběhla 24. března, je úspěšně za námi. V České republice se zapojilo celkem 113 obcí, včetně 16 z 26 statutárních měst. Menší obce na hodinu zhasly veřejná osvětlení, větší města alespoň některé významné dominanty. Zhasla pražská Petřínská rozhledna, brněnský hrad Špilberk či plzeňská katedrála sv. Bartoloměje, která je nejvyšší kostelní věží v ČR. Řada obcí si navíc dobrovolně uložila různé klimatické závazky.  Na hodinu dále potemnělo 11 památek. Konalo se 19 veřejných akcí.

K akci se přihlásilo 83 firem, nejvíce si ceníme těch, které si dalo do budoucna velmi ambiciózní a důležité klimatické závazky. Svým klimatickým závazkem Hodinu Země podpořily i stovky jednotlivců (573).

O Hodině Země referovala většina celostátních médií, tištěných, internetových, televizních i rozhlasových. Nejdelší příspěvek k tématu jsme měli asi na Českém rozhlasu Plus, nejvzdálenější vysílání bylo nejspíše české vysílání australského rozhlasu SBS.

Webové stránky www.hodinazeme.cz během sedmi dnů, od 20. do 26. března, navštívilo přibližně 20 tisíc návštěvníků. Podívejte se na vybrané fotografie z akce.

 

Spočítejte si vaši uhlíkovou stopu

Abychom mohli snižovat svůj dopad na změnu klimatu, je dobré znát svoji vlastní uhlíkovou stopu, vědět jak je velká a z čeho se skládá. Spočítejte si vaši uhlíkovou stopu pomocí jednoduché a přehledné kalkulačky na stránkách http://uhlikovastopa.cz/kalkulacka. Dozvíte se, jak vaše každodenní chování (způsob bydlení, doprava, spotřeba zboží a potravin) ovlivňuje klimatický systém Země. Že jedinec nic nezmůže? Pravý opak je pravdou, celkové emise skleníkových plynů jsou součtem uhlíkových stop jednotlivců. Drobná změna v chování a spotřebě jednotlivců tak může mít ve výsledku ohromný efekt. Kromě výsledného čísla, vaší uhlíkové stopy, se dozvíte, jak jste na tom v jednotlivých kategoriích (bydlení, doprava, spotřeba, potraviny) a dle toho si můžete pro letošní Hodinu Země stanovit svůj klimatický závazek.

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Zaměřuje se na množství skleníkových plynů, které produkujeme naším každodenním životem, například spalováním fosilních paliv pro výrobu elektřiny nebo tepla, dopravou atd. Vyjadřuje se v ekvivalentech oxidu uhličitého (CO2e), udává se v hmotnostních jednotkách. Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství uvolněného oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, fungování domácnosti, během dopravy apod.

Kalkulátor vychází z českých dat a (převážně) českých emisních koeficientů, proto je primárně určen pro obyvatele České republiky.

Ztlumte to. Ministerstva začínají řešit 14 úkolů pro omezení světelného znečištění v ČR

Noční obloha bez hvězd, nepřetržitě osvětlená města a komunikace, zmatená zvířata, spánkové poruchy a zvýšené riziko rakovinotvorných nádorů. To jsou jen některé příklady podob a negativních důsledků ztráty přirozené tmy, kterou nám vzala současná, technicky vyspělá doba. Vláda dnes schválila v pořadí druhý materiál z dílny MŽP, který má přispět ke zmírnění tzv. světelného znečištění v ČR. První dokument pro vládu problematiku komplexně problematiku popsal, nyní přichází materiál s konkrétními rezortními úkoly i termíny jejich plnění.

„My jsme se spolu s ostatními dotčenými rezorty a subjekty pustili nejenom do diskuze o světelném znečištění, ale i do přípravy konkrétních úkolů, které mají jeho negativní dopady eliminovat. Nově by se např. technické parametry správného osvětlování měly zahrnovat do dotačních titulů na výměnu veřejného osvětlení, bude nutné zabývat se světelnou zátěží způsobenou dopravní infrastrukturou nebo zvýšit povědomí o škodlivém vlivu modré složky světla na naše zdraví,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Více si můžete přečíst v novinkách z Ministerstva životního prostředí.

Hodina Země a světlené znečištění

Ročně vysvítíme z České republiky do vesmíru, tedy do špatných směrů, za 2 miliardy korun. Vyrábíme tak elektrickou energii, kterou nepotřebujeme, zvyšujeme podíl CO2, který také nepotřebujeme a navíc nám ještě škodí, světlem oslňujeme a obtěžujeme okolí místo abychom svítili účelně pouze na silnice a chodníky. Hodina Země je skvělou příležitostí, jak alespoň na hodinu zažít noční prostředí, jaké zažívali naši předci. Spojuje se tu apel na energetické úspory a ochranu nočního životního prostředí. Zatímco ve dne je pro nás zásadní, abychom byli co nejvíce na světle, tma v noci je pro zdraví člověka, pro ochranu životních podmínek v přírodě i pro pohled na noční hvězdnou oblohu nesmírně důležitá. A přitom je dnes jakýmsi ohroženým druhem. Omezením světelného znečištění přitom nikdo neprohrává, naopak všichni vyhrávají. Tak do toho!

Podrobnosti ke světelnému znečištění: www.svetelneznecisteni.cz/

Autor: Pavel Suchan, předseda odborné skupiny pro světelné znečištění České astronomické společnosti

Oteplování Arktidy je nebezpečné

Největší oteplení nastává v Arktidě v zimě. Zrovna letošní zimu bylo rekordní - a ledový vzduch naopak přišel odtud do Evropy. Během klimatické konference COP 23, konané v listopadu 2017 v Bonnu se k oteplování, perspektivách je zastavit, jeho dopadům na Arktidu a vlivu Arktidy na další oteplování a na zvyšování hladiny oceánů vyjádřili i tři experti v čele s Jamesem Hansenem. K dispozici je záznam přednášky s českými titulky.
Více informací naleznete zde.

Autor: Jan Hollan, březen 2018

Tma jako ohrožený druh: Hodina Země upozorňuje i na nutnost omezit světelné znečištění

Sobota, 24. března 2018 od 20:30 do 21:30. To je den a čas konání letošního ročníku Hodiny Země. Na 60 minut se tak po celém světě ponoří do tmy památky, úřady nebo ulice. Jedná se o mezinárodní akci, která má upozornit na klimatické změny. V ČR ji spolufinancuje Státní fond životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zároveň iniciovalo řešení problematiky světelného znečištění. Tu projednává vláda.

Do Hodiny Země, kterou v roce 2007 zavedl Světový fond na ochranu přírody, se zapojují obce, firmy i jednotlivci. V ČR tak např. zhasne na hodinu osvětlení památek v centru Opavy, radničních soch v Českých Budějovicích, tma bude dominovat i na Větruši v Ústí nad Labem nebo kolem kaple svatého Václava v Brně. Další města a obce vypnou na hodinu veřejná osvětlení. K Hodině Země se připojí také hvězdárna v Jičíně, kde mohou zájemci pozorovat noční oblohu stejně jako Galileo Galilei před 410 lety, tzn. dalekohledy bez použití el. energie. Zároveň se zde budou promítat filmy o světelném znečištění, kterým se intenzivně zabývá i MŽP.

„My jsme se spolu s ostatními dotčenými rezorty a subjekty pustili nejenom do diskuze o světelném znečištění, ale i do přípravy konkrétních úkolů, které mají jeho negativní dopady eliminovat. Nově by se např. technické parametry správného osvětlování měly zahrnovat do dotačních titulů na výměnu veřejného osvětlení, bude nutné zabývat se světelnou zátěží způsobenou dopravní infrastrukturou nebo zvýšit povědomí o škodlivém vlivu modré složky světla na naše zdraví,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle předsedy odborné skupiny pro světelné znečištění České astronomické společnosti Pavla Suchana vysvítíme ročně z České republiky do vesmíru, tedy do špatných směrů, zhruba 2 miliardy korun. Vyrábíme tak elektrickou energii, kterou nepotřebujeme, zvyšujeme podíl CO2, světlem oslňujeme a obtěžujeme okolí, místo abychom svítili účelně pouze na silnice a chodníky. „Hodina Země je skvělou příležitostí, jak alespoň na hodinu zažít noční prostředí, jaké zažívali naši předci. Spojuje se tu apel na energetické úspory a obranu nočního životního prostředí. Zatímco ve dne je pro nás zásadní, abychom byli co nejvíce na světle, tma v noci je pro zdraví člověka, pro ochranu životních podmínek v přírodě i pro pohled na noční oblohu nesmírně důležitá. A přitom je dnes jakýmsi ohroženým druhem. Omezením světelného znečištění nikdo neprohrává, naopak všichni vyhrávají. Tak do toho!“ dodává Pavel Suchan.

Na upoutávku k Hodině země se podívejte zde.

Centrum Veronica Hostětín má 7– 8 krát nižší uhlíkovou stopu než veřejné instituce

V uplynulém roce jsme si v Centru Veronica v Hostětíně (www.hostetin.veronica.cz) nechali spočítat naši uhlíkovou stopu. Dobrý výsledek jsme sice očekávali – ale i tak jsme byli překvapení. Naše uhlíková stopa je řádově 7-8 krát nižší než je průměr u standardních veřejných budov. Ukázalo se, že při použití ekologických technologií dnes běžně dostupných na trhu a při preferenci veřejné dopravy u služebních cest lze dosáhnout výrazně nižší uhlíkové stopy na jednoho zaměstnance.

Je to výzva (nejen) pro veřejnou správu? Ukázka, že když se chce, tak to jde?

Co je to Uhlíková stopa?

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na zemský klimatický systém. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídá určité aktivitě či výrobku. V případě instituce se stanovuje množství skleníkových plynů,  které souvisí s její činností.

 

Kde jsme uhlíkovou stopu měřili?

Centrum Veronica sídlí v budově, která byla postavena v roce 2006 jako první česká veřejná budova splňující pasivní standard. Od toho se odvíjí nízká spotřeba energie, široké využívání obnovitelných zdrojů energie a celkově nízkouhlíkový provoz budovy. Zdroje emisí skleníkových plynů zahrnují spotřebu energie (tepla) na vytápění budov (štěpka – obnovitelný zdroj), spotřebu elektrické energie, spotřebu paliv pro služební cesty zaměstnanců, dále spotřebu materiálů a služeb a produkci odpadů a odpadní vody.

 

Výsledky

Díky ekologičnosti svého provozu neprodukuje Centrum Veronica žádné přímé emise z kotlů, vlastněných automobilů či klimatizace. Elektřinu i teplo nakupujeme z obnovitelných zdrojů, takže vznikající emise skleníkových plynů jsou nulové. Jediné emise spadají do kategorie nepřímých emisí, což je unikátní situace (ve srovnání s jinými veřejnými budovami či podniky, jejichž uhlíková stopa byla analyzována). Sem patří služební cesty zaměstnanců, spotřeba papíru, tonerů, nákupy počítačů, ukládání komunálních odpadů na skládku atp.

Závěr

V Centru Veronica vytváříme svým provozem velmi malé emise skleníkových plynů. Díky využívání obnovitelných zdrojů na vytápění a nákupu bezuhlíkové elektřiny negenerujeme žádné přímé ani nepřímé emise z energie, což v kontextu veřejných budov a veřejných institucí v České republice patří mezi unikátní situace.

Z porovnání normalizovaných indikátorů (uhlíková stopa na 1 zaměstnance či na m2 ploch) vyplývá, že zanecháváme sedminásobně (první indikátor) a osminásobně (druhý indikátor) nižší stopu než činí průměr dosud analyzovaných institucí. Seznam těchto institucí a hodnoty jejich uhlíkové stopy najdete v podrobném dokumentu, který si můžete stáhnout.

I přes tyto dobré hodnoty neusínáme na vavřínech. Chceme si zpracovat plán na další snižování  emisí skleníkových plynů a uvažovat o snížení na nulu a dosažení uhlíkové neutrality. Toho je možné dosáhnout další redukcí emisí v oblastech, které mají největší vliv (tj. doprava zaměstnanců do práce a služební cesty) a kompenzací zbylých emisí pomocí offsetového projektu či projektů. Pro redukci emisí z pohonných hmot se nabízí koupě elektromobilu a jeho nabíjení stávající zelenou elektřinou či instalace (polo)autonomního sytému nabíjení z FV panelů na střeše moštárny.

Chceme i nadále propagovat technologie a řešení, která v Hostětíně používáme. Ty bohužel stále ještě v ČR nejsou ve veřejné ani soukromé sféře zdaleka běžné.  Přechod na tyto standardy v širším měřítku představuje velkou výzvu pro veřejnou správu v ČR.

 

Zajímají vás podrobnosti?

https://hostetin.veronica.cz/centrum-veronica-hostetin-ma-7-8-krat-nizsi-uhlikovou-stopu-nez-verejne-instituce

O výpočtu naší uhlíkové stopy budeme mluvit s autorem Viktorem Třebickým na semináři Jak snížit svoji uhlíkovou stopu a stát se energeticky soběstačnější. https://hostetin.veronica.cz/jak-snizit-svoji-uhlikovou-stopu-byt-energeticky-sobestacnejsi-jaka-reseni-prinasi-elektromobilita