Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v obcích (2009 - 2011)

    Globální změna klimatu ohrožuje nejen životní prostředí, ale také ekonomické a sociální prostředí komunit. Potenciálních dopadů na život jednotlivců a komunit a možností, jak jim předcházet, si je však dosud vědomo jen málo lidí. Toto povědomí chybí zejména na místní a regionální úrovni a jeho zvyšování je výrazně komplikováno většinovým postojem současné politické reprezentace na státní i nižších úrovních a tendencí problém znevažovat.

    Mnohá evropská města už dlouhou dobu usilují o snížení svých emisí skleníkových plynů. Některým se skutečně daří emise snižovat, jiná jejich růst alespoň účinně brzdila. Je fakt, že donedávna neměla ke svým snahám dobré podmínky: široká veřejnost se o ochranu klimatu teprve začínala zajímat, podpora států, natož EU byla malá až žádná. Přesto mnohá města a jejich sdružení získala značnou zkušenost a přivedla své občany k zájmu o věc i k praktickým krokům ke snížení spotřeby energie. Ve snižování emisí byla úspěšná hlavně ta, která docílila poklesu automobilové dopravy ve prospěch dopravy nemotorové a veřejné, a která se velmi snažila o energeticky mnohem úspornější stavění, než byla běžná praxe.

    Dnešní situace vytváří pro skutečné, dlouhodobé snižování emisí mnohem příznivější rámec, než tomu bylo před rokem 2008. Praxe měst, která se ochranou klimatu již zabývají, ukazuje, že právě tato priorita vede ke zkvalitnění života ve městě, že snižování emisí zlepšuje komfort obyvatel i návštěvníků měst, činí je atraktivnějšími, oblíbenějšími.

O projektu

    Cílem projektu je zvýšení povědomí o možnostech ochrany klimatu a  zároveň o zlepšení kvality ovzduší činnostmi realizovanými v sídlech zejména v oblastech  energetických úspor v budovách, dopravy a  veřejného osvětlení. Hlavní cílové skupiny jsou zejména volení zástupci občanů a pracovníci veřejné správy, poslanci Parlamentu ČR, Národní síť zdravých měst, ekoporadci a ekoporadkyně.

    Nosnými aktivitami projektu je vydání 4 publikací s doplňujícími infolisty, 11 vzdělávacích akcí a propagace tématu ochrany klimatu a nezbytnosti řešení dopravy a veřejného osvětlení v obcích. 

Tiskoviny

    Připravujeme do tisku tyto publikace:

Města pro ochranu klimatu, ed. RNDr. Yvonna GAILLYOVÁ, CSc.

    Vybrané příklady významných iniciativ evropských měst zaměřených na snižování emisí CO2 a přechod k nízkouhlíkové budoucnosti. Publikace bude sloužit jako motivace pro česká města, jako doklad, že taková cesta a s ní spojená opatření přináší městům ekonomické, sociální i environmentální výhody a samozřejmě i prestiž. Příklady z 10 měst. Rozsah cca 50 stran, formát A5, barevná obálka, recykl. papír, náklad 500 ks

Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví, autor MUDr. Miroslav ŠUTA

    Půjde o třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšné publikace shrnující zdravotní vlivy hlavních znečišťujících látek pocházejících z dopravy. Náklad druhého vydání v počtu 500 kusů ze září 2008 byl během jediného měsíce rozebrán, zejména pro aktivity občanských sdružení, obcí a měst v rámci Dne bez aut 22: 9. 2008. Pro září 2009 se proto plánuje aktualizované vydání - rozsah cca 50 stran, formát A5, barevná obálka, recykl. papír, náklad 500 ks.

Příklady efektivních opatření v dopravě pro zlepšení kvality ovzduší, ed. RNDr. Miroslav PATRIK

    Publikace bude souhrnem případových studií o efektivních opatřeních v dopravě, které přispěly ke zlepšení kvality ovzduší od nás i ze zahraničí. Jedná se například o regulaci maximální rychlosti automobilů, zavádění prachových filtrů, efektivní politiku parkování ve městech, zřizování nízkoemisních zón (low emision zones), zpoplatnění vjezdu do center měst atd. - rozsah cca 50 stran, formát A5, barevná obálka, recykl papír, náklad 500 ks.

Dobré světlo, dobrá tma, autor RNDr. Jan HOLLAN

    Publikace shrne výsledky zahraničních výzkumů o vlivu veřejného osvětlení na životní prostředí (spotřeba elektřiny, světelné znečištění), o zatěžování lidského organismu zvýšeným a nevhodným osvětlením (nejen veřejným),. Zájemce seznámí s příklady dobré praxe a popisem opatření směřujících ke snížení znečištění ovzduší svícením, s ekonomickými, ekologickými a sociálními efekty těchto řešení - rozsah cca 50 stran , formát A5, barevná obálka, recykl. papír, náklad 500 ks.

Vzdělávání

    Připravujeme seminář pro úřady městských částí v Brně, pro Národní síť zdravých měst, pro STEP - poradce a poradkyně Sítě ekologických poraden, STUŽ, zástupce parlamentních stran atd.

Propagace

    Kromě tiskových zpráv a konferencí aktualizujeme webové stránky a do třech měst v Česku nainstalujeme reklamní pásy s grafikou Rostislava Pospíšila.

    Související weby:

 

Projekt je financován OAK Foundation, Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Logo OAK  Logo MŽP

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 9. 2022