Dopravní politika Jižní Moravy a Dolního Rakouska: stav po deseti letech

„Verkehrspolitik des Südmährens und Niederösterreich:Zustand nach zehn Jahren"

Přečtěte si sborník ze semináře

Seminář, který proběhl 5. dubna 2007 od 9.30 do 18 hodin v Brně v Historickém sále, Biskupský dvůr Moravského zemského muzea, Muzejní 1

V prosinci roku 1996 proběhl v Brně dopravní seminář na podobné téma, jehož cílem bylo:

  • zjistit stanoviska zástupců různých institucí České republiky a Rakouska o přeshraničních silničních vazbách a definovat případná ekologická, právní a ekonomická rizika
  • do rozhodovacích procesů aktivně zapojit veřejnost obou států.

Po deseti letech máme příležitost provést revizi přípravy některých silničních staveb (zejména R43, R52 a R55, eventuálně spojení řek Dunaj a Morava) a vyhodnotit jejich vliv na životní prostředí a také podíl rozhodování veřejnosti.

 

Předběžný program semináře:

09.30 - Prezence účastníků

10.00 - Zahájení

10.15 - Vstupní přednášky zástupců veřejné správy ČR a hostů z Rakouska

13.00 - Oběd

14.00 - Vstupní přednášky zástupců občanských sdružení z ČR

15:30 - Diskuse

17.30 - Zhodnocení a formulování závěrů

18.00 - Ukončení

O úvodní příspěvky jsou požádáni jak zástupci rakouské veřejné správy (např. Rakouské spolkové vlády za resort životní prostředí a dopravu, Zemská vláda Dolních Rakous a vybrané obce) a občanských sdružení, tak zástupci české veřejné správy (např. Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic ČR a dotčené obce) a občanských sdružení.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 5. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube