Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Countdown 2010

Countdown 2010 je celosvětová iniciativa, která si klade za cíl zastavit snižování biodiverzity. Ekologický institut Veronica je jediným českým členem této iniciativy.

Co to je biodiverzita a proč ji chránit?

Pojem biodiverzita (dle Konvence o biologické rozmanitosti) zachycuje rozmanitost živých organismů na úrovní druhů, což zahrnuje rozmanitost druhů, v rámci druhů i diverzitu ekosystémů. Můžeme mluvit o biodiverzitě celosvětové, české i o biodiverzitě na úrovni konkrétních lokalit.

Lidskou činností způsobujeme degradaci ekosystémů a životního prostředí, zvyšující se ohrožení populací mnoha druhů a úbytek nenahraditelných přírodních zdrojů, což vše znamená značné snižování biodiverzity v celosvětovém měřítku. Odhaduje se, že úbytek biodiverzity je v současné době 100 až 1000krát rychlejší než kdyby byl způsoben pouze přírodními procesy. Přitom na zdravých ekosystémech závisí budoucnost lidstva. Snižováním biodiverzity tedy ohrožujeme především sami sebe.

Z konkrétních příkladů:

  • Od roku 2000 bylo zničeno 36 milionů hektarů tropických deštných pralesů.
  • V Karibské oblasti ubylo 80 % plochy korálových útesů.
  • Červený seznam IUCN eviduje přes 15 tisíc ohrožených druhů.

Co je potřeba udělat pro zachování biodiverzity?

Co to je Countdown 2010?

Countdown 2010 je iniciativa sdružující přes 800 organizací po celém světě, které se zavázaly přímo podílet na zachování biodiverzity. Jedná se o nevládní neziskové organizace, samosprávy, organizace vládní, nechybí také podnikatelský sektor. Iniciativa vznikla v roce 2004 v Irsku na konferenci na podporu života a biodiverzity a v současné době jí zázemí poskytuje evropská Regionální kancelář IUCN (Světový svaz ochrany přírody).

Hlavním cílem iniciativy je do roku 2010 zastavit snižování biodiverzity.

Tohoto cíle se snaží dosáhnout prostřednictvím

  • přitáhnutí pozornosti veřejnosti k problému snižování biodiverzity
  • podpoření plné implementace všech existujících závazných mezinárodních úmluv
  • podpory akcí přispívajících k zachování biodiverzity
  • prezentování dosažených pokroků v naplňování cílů

Do roku 2010 se již zastavit pokles biodiverzity nepodařilo, nicméně ochrana biodiverzity i nadále zůstává hlavním cílem iniciativy. Důležitost tohoto tématu ukazuje také skutečnost, že rok 2010 byl Společenstvím spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok na ochranu biodiverzity, což přinášelo velkou příležitost zprostředkovat toto téma široké veřejnosti.

Přečtěte si aktuality z Countdown 2010.

V České republice je členem pouze Ekologický institut Veronica. Co dělá Veronica pro zachování biodiverzity?

Iniciativa Countdown 2010 pracuje na principech:

naslouchání vědě – všechna práce iniciativy Countdown 2010 je podložena vědeckými poznatky, případně zkušenostmi z praktické ochrany přírody a prováděna v nejvyšším možném kvalitativním standardu

transparentnost – Countdown se zavazuje k transparentnosti v jednání a rozhodování, zajišťuje veřejnosti přístup k informacím

podřízenost – sekretariát iniciativy Countdown pracuje na lokální, národní, regionální i multiregionální úrovni a přebírá jen ty aktivity, které nemohou realizovat jednotliví členové iniciativy

nezávislost – Countdown je nezávislá aliance, která je řízena pouze na základě vůle členů prostřednictvím vnitřních mechanismů (poradní sbor, členská schůze)                                                                           

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 1. 10. 2022