Veronica - 04.12.2005     Zobrazeno 26464x

Uvod

Časopis Veronica v roce 2009 vychází již dvacátým třetím rokem. V řadách jeho příznivců z řad ochránců přírody je známo, že je koncipován tak, aby oslovil co nejširší okruh čtenářů citlivějších k životnímu prostředí. Za dobu své existence si časopis vypracoval poměrně stabilní strukturu svého členění - kromě zásadních materiálů, vyjadřujících se k nejožehavějším problémům ochrany přírody a krajiny zveřejňuje ve svých pravidelných rubrikách i recenze nejnovější ekologické literatury, přináší pravidelné informace o ekologickém dění v naší republice i blízkém zahraničí, přináší zprávy o pozoruhodných objevech a netypických jevech v živé i neživé přírodě a v neposlední řadě, v mezích toho, jak to umožňuje periodicita, se věnuje i problémům spjatým s environmentálním zákonodárstvím a politikou.

Součástí časopisu se rovněž staly pravidelné rubriky Přírodní parky a Ekologická poradna. Časopis spolupracuje rovněž se správami Chráněných krajinných oblastí, pro ně zpracovává speciální přílohy, v nichž je čtenářská veřejnost seznamována s problematikou té které CHKO (vyšly již přílohy pro správy CHKO Bílé Karpaty, Žďárské vrchy, Jeseníky, Litovelské Pomoraví, NP Podyjí, Beskydy, Moravský kras, Blaník, a příloha pro CHKO Poodří, pro správy vydává Veronica i separáty těchto příloh). Redakce dbá také na kulturní úroveň časopisu - jednotlivá čísla jsou doplněna ukázkami našich básníků, prozaiků i výtvarníků, prostor je pravidelně poskytován též začínajícím autorům. V časopise vychází také speciální rubrika Galerie, kde jsou čtenářům představováni současní umělci, kteří se inspirují přírodou. Velmi oblíbenou pravidelnou rubrikou je Krajina mého srdce, ve které čtenáři časopisu Veronica sdělují své vyznání ke konkrétní krajině.

Časopis Veronica vychází vždy na konci lichého měsíce. Roční předplatné na rok 2009 činí 390 Kč. Abonenti navíc zdarma získávají všechna zvláštní čísla a přílohy. Případným zájemcům zašleme zdarma časopis na ukázku.

Časopis Veronica vychází za přispění Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Statutárního města Brna a Nadace Veronica.