Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Kácení a jiné úpravy zeleně na území Brna

Datum poslední aktualizace: 10. 11. 2017    Zobrazit jen nejnovější případy

Na těchto stránkách naleznete aktuální seznam městských částí, ve kterých sledujeme probíhající správní řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Máte na nás otázku či podnět týkající se kácení stromů v Brně? Zajímá vás, jaká řízení probíhají právě ve vaší městské části? Ozvěte se nám na náš Zelený telefon 542 422 750 nebo na marketa.honzova@veronica.cz. Rádi vám podáme aktuální informace a přijmeme Vaše podněty.

V současné době nemáme kapacitu na doplňování všech obdržených oznámení na web. Zajímá vás zapojování veřejnosti a spolků do správních řízení? Uvítáme dobrovolnickou pomoc při aktualizaci této stránky!

V archivu naleznete správní řízení, která nám byla oznámena z vybraných městských částí v minulosti. Pokud jsme se do tohoto řízení přihlásili, je vybarveno zeleně. K tomuto řízení je pak uvedeno i rozhodnutí a zdůvodnění. Ukončená řízení jsou zobrazena červeně. Spolky se mohou přihlásit do řízení do 8 dnů od jejich oznámení. Prostřednictvím nás se můžete se zapojit i Vy.

Řada stromů. Kreslil Rostislav Pospíšil

Bohunice/ Bosonohy/ Brno-jih/ Brno-sever/ Brno-střed/ Bystrc/ Černovice/ Chrlice/ Ivanovice/ Jehnice/ Jundrov/ Kníničky/ Kohoutovice/ Komín/ Královo pole/ Líšeň/ Magistrát města Brna/ Maloměřice a Obřany/ Medlánky/ Nový Lískovec/ Ořešín/ Řečkovice a Mokrá Hora/ Slatina/ Starý Lískovec/ Tuřany/ Útěchov/ Vinohrady/ Žabovřesky/ Žebětín/ Židenice/

Všechny případy v městských částech, které Veronica sleduje

Vysvětlivky
    Veronica se přihlásila do řízení                  Uzavřené řízení

Bohunice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 154)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Dne 20.9.2010 byla na ÚMČ Brno-střed (Mgr.A.Bílková) podána žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně dvou thují (obvod kmene 147 a 131 cm) na pozemku p.č.1578 v k.ú.Stránice z důvodu  narušování izolace základů domu, nevhodného umístění v blízkosti domu a obnovy porostu.

 

 

Dne 7.září 2010 nám bylo doručeno oznámení ÚMČ Královo pole zahájení řízení ve věci povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétnějde o asanaci dřevin rostoucích na p.č.4216 k.ú. Královo Pole z důvodu vybudování přípojky...

Hodnota asanovaných keřů byla odhadnuta na 12 863 Kč.

Dále se jedná o skácení 1cypřišku na pozemku RD Bystřinova 15, 612 00 Brno.

Potom o skácení 1kaštanu napadeného pravděpodobně dřevomorkou v blízkosti restaurace Plzeňský dvůr.

Dále asanaci 1ks. Prunus avium rostoucího v chodníku před domem na Palackého třídě 15 z důvodu zřízení nových výsadeb.

Gymnázium slovanské náměstí žádá o asanaci smrku stříbrného z důvodu vyklonění a obavy z pádu dřeviny.

14.9.2010 8:00-10:000 se koná šetření na místě

 

Dne 31.8.2010 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mim les, konkrétně žádá Fakultní nemocnice u sv. Anny (Pakařská 664/53), ÚMČ - Brno střed, a to o pokácení Jasanu ztepilého (obvod kmene 179cm) a Pajasanu žlaznatého (182cm) z důvodu výstavby Mezinárodního centra pro pokročilé lékařské vzdělávání Brno.

Lhůta pro podání námitek ve správním řízení je 8 dnů od doručení oznámení, tedy do 11.září 2010.

 

Dne 11.12.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 2 ks bříz bradavičnatých o obvodech kmenů 83 a 120 cm, 1 ks javoru o obvodu kmene 133 cm a 1 ks borovice o obvodu 132 cm. Dřeviny rostou v areálu Krajské veterinární správy pro JMK na pozemcích p. č. 1026/3 a 1027/9 v k. ú. Řečkovice. Žadatelem je Krajská hygienická stanice, jako důvod pro kácení uvádíźádost obyvatel sousedního domu, kterým javor umístěný na hranici pozemků trvale stíní obytné místnosti a znemožnuje řádné využívání bytových prostor. U borovice a jedné z bříz je zamýšleno pěstební opatření, protože oba stromy omezují v růstu cennou skupinu tisů červených. Druhá bříza rostoucí v těsné blízkosti garáže svými kořeny narušuje objekty garáží a jde o náletovou dřevinu.

Nařízeno je místní šetření a souběžně běží řízení o náhradní výsadbě.

 

Dne 10. 12. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 1 ks břízy na pozemku p. č. 1160/2 na ulici Lány v k. ú. Bohunice žádost byla podána vlastníkem pozemku na odbor technických služeb. Důvod není uveden. 
 

Dne 26. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks javoru na ul. Havelkova. 7 ks stromů na ulici Švermova, 1 ks modřínu na ulici Ukrajinská. Žadatelem je MČ Brno - Bohunice.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 22. 10. 2009 ÚMČ Brno-střed povoluje asanacidřevin dle předložené projektové dokumentace rostoucích v areálu VUT FAST při ul. Veveří v Brně.

 

Dne 1. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks ořešáku a 1 ks douglasky na pozemcích p.č. 1277 na ulici Jihlavská a p.č.2238 na ul. Běloruská v k.ú. Bohunice. 

 

 

 

Dne 1. 9. 2009nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 6 ks lip srdčitých o obvodech kmenů 88, 104, 123, 126, 157, 232 cm, 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 66 cm, 3 ks topolu černých o obvodu kmene 63 cm a 603m keřových porostů javoru mleče a lípy srdčité na p.č. 3696/1 a 3696/2 v k. ú. Řečkovice. Důvodem žádosti o povolení ke kácení je výstavba "Sportoviště se zázemím Prumperk".
 

Dne 11.5.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně: dřevin v rámci rekonstrukce zahrady ZUŠ Bohuňova. Rekonstrukci provádí Zahradní architektura Želešice.
 

Dne 7.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně jednoho kusu smrku a jednoho kusu borovice na par.č. 2687 a 2688 na ul. Okrouhlá v k.ú. Bohunice z neznámých důvodů.

 

Dne 2.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně jednoho kusu Ořešáku na par. č. 1824 ulice Elišky Přemyslovny k.ú. Bohunice zcela z neznámých důvodů.

 

Dne 3.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
a) 1 ks borovice o obvodu kmene 101 cm rostoucí na pozemku p.č. 164/1. O kácení je žádáno z bezpečnostních důvodů. Žadatelem je fyzická osoba.
b) 1 ks smrku o obvodu kmene 105 cm rostoucí na pozemku p.č. 1051. k.ú. Černovice. O kácení je žádáno z bezpečnostních důvodů. Žadatelem je fyzická osoba.
 

Dne 11.12.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení: a)2 ks bříz a 1 vrby na pozemku p.č. 1144/11, 1144/16 na ul. Traťová v k.ú. Bohunice b)dřevin v rámci III. etapy obnovy veřejné zeleně na ul. Osová, Švermova, Elišky Přemyslovny, Hraničky, Neužilova, Rolnická, Spodní, Čeňka Růžičky, Souhrady dle projektové dokumentace zpracované Zahradní architekturou Želešice.
 

Dne 30.11. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: 39 ks stromů, převážně platanů, lip, javorů a jasanů, při ulici Antonínská. Stáří stromů je cca 100let.
 

Dne 8.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: a)20 ks dřevin na pozemku p.č. 573/2, 575/1, 577/1, 591/1, 585/1 a 593 v k.ú. Komárov. Žadatelem o asanaci je Veřejná zeleň města Brna. Důvodem asanace má být realizace záměru v dané lokalitě. b)12 ks dřevin a 2 skupin o ploše 30 m2 na pozemcích p.č. 573/6, 573/7, 577/3 v k.ú. Komárov. Žadatelem o asanaci je Statutární město Brno, Odbor dispozic s majetkem MMB. Důvodem asanace má být realizace záměru v dané lokalitě.
 

Dne 5.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 29 ks dřevin a 2 skupin o ploše 30 m2 na pozemcích p.č. 587, 591/1, 592 v k.ú. Komárov. Žadatelem o asanaci je Statutární město Brno, Odbor dispozic s majetkem MMB. Důvodem asanace má být realizace záměru v dané lokalitě.
 

Dne 1.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 1 ks smrku na pozemku p.č. 1542 na ul. Kejhaly 2 v k.ú. Bohunice.
 

Dne 20.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku na parc.č. 569 v k.ú. Bohunice na ulici Na pískové cestě.
 

Dne 18.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve ěvci kácení ořešáku a jabloně na pozemku parc.č. 1277 v k.ú. Bohunice ( ulice Jihlavská).
 

Dne 7.září nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) modřínu na pozemku parc.č. 227/1 na ulici Lískovecká v k.ú. Bohunice b) dřevin v rámci obnovy zeleně na ulici Dlouhá, Ukrajinská, Moldavská, Gruzínská, Běloruská, Arménská, Lány c) 2 borovic na pozemku parc.č. 1268/1 v k.ú. Bohunice
 

Dne 31.7.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin na pozemcích parc.č. 206/2, 211/1, 213/4, 214/2, 224/1, 211/2, 213/2 v k.ú. Bohunice, při ulici Čeňka Růžičky.
 

Dne 12.července 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení na pozemcích 5037/28 a 7983/2 v k.ú. Líšeň. Místní šetření proběhne dne 19.července na místě samém v 9h.
 

Dne 22.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku na pozemku parc.č. 421 v k.ú. Bohunice ( ul. Neužilova 23).
 

Dne 18.května nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 27 dřevin na pozemku 1260/11 a 1260/13 na ulici Kamenice v Bohunicích.
 

Dne 12.4.2006 nám bylo oznámenon zahájení správního řízení ve věci kácení keřového porostu na zrekultivované ploše v prostorách Dobývacího prostoru III na parcelách s čísly 2711/6, 2711/5 a 2711/4 v k.ú. Černovice.
 

Dne 10.3. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřeviny v areálu MŠ Soukenická a pajasanu u ulice Uhelná u firmy Vichr.
 

Dne 7.března 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení modřínu na parc.č. 227/1 na ul. Lískovecká 11.
 

Dne 2.března nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 4bezů černých, 1 javoru, skupiny náletu akátu a 1 kusu tavolníku na pozemku parc.č. 560/1 v k.ú. Komárov a 2052/1 v k.ú. Horní Heršpice v souvislosti s realizací stavby "příjezdová komunikace k objektu Městský baseballová stadion".
 

Dne 12.1.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení lípy na pozemku parc.č. 2232 na ulici Běloruská v k.ú.Bohunice.
 

Dne 12.1.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin na parc.č. 1334/2, 1333/15, 1333/16 a 1333/2 při ulici Netroufalky v k.ú. Bohunice.
 

Dne 12.1.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci asanace borovice na pozemku parc.č. 929 na ul. Lány v k.ú. Bohunice.
 

19. 9. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to stříbrný smrk na pozemku p.č.641/1 na ul. Na Pískové cestě, dále stříbrný smrk na pozemku 345 na ul. Humenná. Dále žásost Masarykovy univerzity Brno o kácení dřevin na pozemcích při ul. Kamenice a Netroufalky. Žádost statutárního města Brna, Městské části Brno - Bohunice o kácení dubu na pozemku p.č. 2308 na ul. Gruzínská.
 

6. 6. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin na parc.č. 1321/74 na ulici Pod Nemocnicí parc.č. 2120 na ulici Ukrajinská v k.ú. Bohunice.
 

6. 6. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin na parc.č. 1334/1, 1338/22, 1334/5 a 1338/1 na ulici Netroufalky v k.ú. Bohunice.
 

25. 1. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve věci kácení dvou stromů na pozemku parc.č. 1317/13 v k.ú. Bohunice z důvodu rekonstrukce a rozšíření fotbalového hřiště.
 

Bosonohy – kontakt na úřad: 547 227 161, 547 219 585

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Dne 25. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 kusy douglasky o obvodech kmene 100 a 105 cm rostoucích na pozemku p. č. 2995 v k. ú. Bosonohy. Žádost podala soukromá osoba z důvodu umístění stromu v bezprostřední blízkosti rekreačního objektu majitelky. V této věci bude současně vedeno i řízení o provedení náhradní výsadby.
 

Dne 29.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
7 ks smrků ztepilých s obvody kmenů od 38 do 62 cm. O kácení je žádáno z důvodů stavby vzdělávacího a poradenského centra. Bude zahájeno také řízení o provedení náhradní výsadby.

 

Dne 31.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Topol a Vrbu o obvodu 330 a 336 cm na par. č. 1751/4v k. ú. Bosonohy z důvodů stáří, padajících větví a náklonu jednoho jednice k objektu bydlení.
 

Dne 31.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně topol a vrbu o obvodu 330 a 336 cm na par. č. 1751/4v k. ú. Bosonohy z důvodů stáří, padajících větví a náklonu jednoho jednice k objektu bydlení.

 


 

Dne 5.1.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

1 ks meruňky o obvodu kmene 105 cm, rostoucí na pozemku p.č. 111 v k.ú. Bosonohy, ve vlastnictví Statutárního města Brna. Důvodem asanace je nevhodné umístění v blízkosti RD. Vedeno je také řízení o provedení náhradní výsadby.

 

 

Dne 10.prosince 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to jabloně na parcele 2770/1 v k.ú. Bosonohy.

 

Dne 12.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
1 ks ořešáku s obvodem kmene 140 cm rostoucí na pozemku p.č. 2216 k.ú. Bosonohy, který je ve vlastnictví fyzické osoby.
Důvodem ke kácení je špatný zdravotní stav dřeviny a proschlá koruna bez olistění.
 

Dne 13.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 2 ks smrků, obvody kmene 120 a 100 cm rostoucích na pozemku p.č. 177 v k.ú. Bosonohy, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Důvodem asanace má být nevhodné umístění ve dvoře RD. Námitky je možné uplatnit do 1.9.2008.
 

Dne 24.7.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 1 ks ořešáku, obvod kmene 190 cm rostoucí na pozemku p.č. 3347 v k.ú. Bosonohy. Žadatelem je fyzická osoba.
 

Dne 1.7. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks ořešáku o obvodu kmene 190 cm, rostoucí na pozemku p.č. 2573/1 v k.ú. Bosonohy, ve vlatsnictví Statutárního města Brna. Důvodem asanace je stáří a zdravotní stav dřeviny – je zcela proschlá, umístěna v blízkosti rodinného domu, majitelé se obávají škod na majetku.
 

Dne 20.5.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 1 ks borovice lesní, obvod kmene 114 cm, rostoucí na pozemku p.č. 2796/1 v k.ú. Bosonohy. Důvodem asanace je skutečnost, že strom zasahuje do vedení NN, je umístěn v těsném sponu s mladým jedincem lípy plstnaté a brání jeho růstu. Současně s touto věcí je vedeno řízení o provedení náhradní výsadby. Žádost byla podána fyzickou osobou.
 

Dne 5.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádostem o povolení kácení 1 ks smrku rostoucího na pozemku p.č. 908 v k.ú. Bosonohy. Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby. Důvodem ke kácení má být obava ze škod na majetku.
 

Dne 17.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádostem o povolení kácení 1 ks smrku rostoucího na pozemku p.č. 1536 v k.ú. Bosonohy. Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby.
 

Dne 10.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádostem o povolení kácení 1 ks smrku rostoucího na pozemku p.č. 705/1 v k.ú. Bosonohy.
 

Dne 13.9. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p.č. 996/2 v k.ú. Bosonohy ve vlastnictví firmy BMC KOVO s.r.o. a na pozemku p.č. 996/1 v k.ú. Bosonohy. Předmětem asanace jsou 2 ks ořešáků.
 

Dne 12.4. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 496 v k.ú. Bosonohy. Předmětem asanace je jeden kus třešně z důvodu stavby oplocení pozemku. Námitky mohou účastníci řízení uplatnit do 26.4.2007.
 

Dne 23.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p.č. 2025, 2026, 2027 v k.ú. Bosonohy. Předmětem asanace mají být převážně ovocné dřeviny s příměsí okrasných, pouze přestárlé, proschlé a havarijní a keřové porosty. Důvodem asanace je výstavba rodinných domů a celkové obnova porostu. Místní šetření proběhne 13.3.2007 v 9h.
 

Dne 24.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a) na pozemku p.č. 1238 v k.ú. Bosonohy. Jde o 3 smrky stříbrné, obvody kmene 100, 110, 110 cm. b) na pozemku p.č. 1682/9 v k.ú. Bosonohy, v objektu bývalé cihelny při ul. Rušná. Žadatel zamýšlí pokácet dřeviny dle zpracovaného „Návrhu asanace a ošetření dřevin v areálu firmy Stavoreal“. Předmětem asanace jsou převážně topoly, akáty a náletové dřeviny. V této věci se svolává místní šetření na den 13.2.2007 v 9 hod. na místě samém.
 

Dne 11.prosince 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to ořešáku ve dvoře rodinného domu na parc.č. 145 v k.ú. Bosonohy.
 

Dne 4.prosince 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku stříbrného na parcele číslo 1557 v k.ú. Bosonohy
 

Dne 20.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení akátu na parc.č. 3316 v k.ú. Bosonohy.
 

Dne 18.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ořešáku na parcele č. 1833 v k.ú. Bosonohy. Místní šetření proběhne 2.listopadu 2006 v 9 hodin na ístě samém.
 

Dne 13.dubna 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin v areálu Mateřské školky na pozemcích parc.č. 700 a 701/1,2 v k.ú. Bosonohy z důvodu výstavby nového objektu školky.
 

17. 10. 2005 nám bylo oznámen zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks ořešáku vlašského rostoucí v zahradě na ul. Vážného č.o. 6, parcela 2326/1, k.ú. Řečkovice.
 

Brno-jih – kontakt na úřad: 545 427 522

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

ROZHODNUTI městské části Brno-jih referátu ZP:

Zpráva železniční dopravní cesty je povinna vysadit náhradních 838 ks stromů za vykácených 476 ks stromů. Náhradní výsadba bude realizována na pozemcích Horní Heršpice, Dolní Heršpice, Komárov. Správa je povinna pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadeby.

(Rozhodnutí je umístěno v ekoporadně ve složce s kácečkami.)

 

ROZHODNUTI městské části Brno-jih, referátu ZP:

Správa železniční dopravní cesty je povinna vysadit náhradních 838 ks stromů za vykácených 476 ks stromů. Náhradní výsadba bude realizována na pozemcích v Horních Heršpicích, Dolních Heršpicích a Komárově. Správa je povinna pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. V případě úhynu stromu bude jedinec ihned nahrazen stejným druhem.

(Rozhodnutí je uloženo v ekoporadně ve složce Kácečky)

 

Dne 28.1. 2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 1 ks javoru s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí 130 cm. Dřevina se nachází na pozemku p.č. 54 v k.ú. Komárov ve vlastnictví žadatele - soukromé osoby. Důvody pro pokácení jsou následující: strom je ve špatném stavu, hrozí nebezpečí dalšího pádu větví na přilehlý chodník, vzhledem ke své velikosti a kořenovému systému narušujue statiku kamenného oplocení objektu a začíná zasahovat i do přípojky elektřiny v objektu. Strom dále znemožňuje plánovanou rekonstrukci a zateplení fasády na jaře 2010. 
 

ROZHODNUTÍ ze dne 12.1. 2010 o povolení pokácení 539 ks dřevin, z toho 357 ks listnatých stromů, 60 ks jehličnatých stromů, 38 ks soliterních listnatých keřů, 5 ks stálezelených keřů a 79 keřových skupin. Dřeviny rostou na pozemcích p.č. 761/1, 763/1, 763/2, 765, 767, 769/1 v k.ú. Přízřenice ve vlastnictví firmy BIBUS LAND s.r.o. Dřeviny budou pokáceny z důvodu plánované výstavby "Polyfunkční objekt Bibus land II". Kácení bude provedeno po nabití právní moci tohoto rozhodnutí a po nabití právní moci stavebního povolení. Kromě náhradní výsadby - 50 ks listnatých, 5 ks jehličnatých stromů, 20 ks soliterních keřů, 660 ks keřů ve skupinách, 1680 ks půdopokrevných keřů a 55 ks popínavek - budou střechy nových staveb ozeleněny. 
 

Dne 13.11.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 3 ks dřevin - 2 ks pajasan, obvod kmene pajasanu pětikmenu ve výšce 130 cm nad zemí je 112,132,107,113 a 93 cm, a 1 ks jabloně, obvod kmene 131 cm. Dřeviny se nachází na pozemku p.č. 361/17 v k. ú. Komárov, ve vlastnictví SAKO Brno. Žadatelem je SAKO, důvodem je: kořenový systém dřevin narušuje opěrnou zídku a hrozí jejich zřícení. Vzhledem k tomu, že u zídky parkují služební vozidla, může dojít k jejich poškození a ke zranění osob. 
 

Dne 8. 1. 2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 3 ks dřevin v provozovně firmy Terrabau na pozemku p. č. 515 v k. ú. Komárov. Jedná se o dva topoly černé o obvodu kmene 130 a 90 cm a o topol bílý o obvodu kmene 80 cm. Důvodem je ohrožení osob a majetku.
 

Dne 20. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 539 ks dřevin z toho je 357 ks listnatých stromů, 60 ks jehličnatých stromů, 38 ks soliterních listnatých keřů, 5 ks soliterních stálezelených keřů, 79 keřových skupin (inventarizace zeleně - součást žádosti. Dřeviny rostou na pozemcích p. č. 761/1, 763/1, 763/2, 165, 767, 769/1, v k. ú. Přízřenice. Žadatelem o kácení je firma BIBUS LAND, s. r. o., jež je vlastníkem pozemku. Dřeviny mají pokáceny, protože pozemky, na nichž se nacházejí mají být určeny k výstavbě projektu "Polyfunkční objekt Bonus land II". Pozemky jsou v územním plánu města Brna vedeny jako smíšené plochy výroby a služeb. 

 

 

Dne 3. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 11 ks topolu (Populus sp.), 3 ks třešní. Obvody kmenů topolů jsou 355, 255, 275, 195, 243, 253, 244, 253, 313, 326, 343 cm. Obvody třešní dosahují 13, 12, 15 cm. Dřeviny se nacházejí na pozemcích p. č. 982/1 a 1336 v k. ú. Komárov. Důvodem žádosti o kácení je plánovaná výstavba "Tramvaj Plotní - soubor staveb", v jejímž místě se dřeviny nacházejí. Dřeviny se nachází v ochranném pásmu stávající kanalizace. Pro realizaci prací souvisejícího odstraněním kanalizace a vybudování nové, je ponechání stromů údajně nereálné.
 

Dne 3. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks topolů a menší skupiny keřů (Sambucus nigra, Salix sp., Syringa Bulhare). Obvod kmene topolů je 25 a 16 cm, šířka keřů 10 m2 a výška 2 m. Dřeviny se nacházejí na pozemcích p. č. 361/17, 361/26, 361/27 v k. ú. Dolní Heršpice. Dřeviny jsou navrženy ke kácení z důvodu plánované výstavby "Cyklistická cesta Kaštanová - most přes dálnici D2" - rekonstrukce inženýrských sítí. 
 

Dne 15.6.2009 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení ve věci výstavby „Střediska a obchodu a služeb u D2 Brno - Modřice III, Přívod VN - 22 kV, etapa 3". Částí trasy bude dotčen biokoridor a biocentrum ÚSES.
 

Dne 1.6.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
jedná se o podzemní kabelové vedení, které povede od stávající rozvodny 110/22 kV v Komárově po odběratelskou stanici na pozemku p.č. 354/9 k.ú. Dolní Heršpice. Vedení bude uloženo převážně v souběhu se stávajícím vedením. Částí trasy bude dotčen regionální biokoridor a biocentrum USES.
 

Dne 18.5.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně: 7 ks stromů na pozemku p.č. 519 k.ú. Komárov. O kácení je žádáno z důvodů stavby - „Rozšíření podnikatelského inkubátoru Brno-jih".
 

Dne 4.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to

a) jabloně a 3 ks. náletových dřevin z důvodu ohrožení dětí bodnutí hmyzem a z pěstebních důvodů.

b) topolu na parcele.č. 484/18 v k.ú. Horní Heršpice z důvodu řešení přístupové dopravní komunikace stavby Přemístěnní modelárny FERAMO MODEL, s.r.o. .

 

Dne 21.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení pro záměr nazvaný „Areál pro logistiku" na pozemcích p.č. 875/9, 875/10, 937, 872/12, 872/13, 946/1, 948/9, 875/15 k.ú. Horní Heršpice při ulici Kšírova jehož součástí je také založení regionálního biokoridoru na části pozemků p.č. 875/9 a 937 k.ú. Přízřenice.

 

Dne 5.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení ve věci Realizace biocentra v k.ú. Dolní Heršpice. Tato stavba bude situována do prostoru soutoku Svratky a Svitavy a účelem je zvýšení ekologické stability území. Realizace biocentra zahrnuje výsadbu stromů a keřů a také založení trvalých travních porostů.
 

Dne 20.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: nesouvislý náletový porost na pozemku p.č. 525/2, 525/3, 528/4 v k.ú. Přízřenice ve vlastnictví S+S Karcer s.r.o..
 

Dne 29.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 5 ks dřevin (keřový porost) rostoucí na pozemku p.č. 586/1 v k.ú. Dolní Heršpice při ulici Havránkova před domem č.p. 49, ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Důvodem kácení je budování vjezdu do rodinného domu – Havránkova 94/49.
 

Dne 3.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro cyklistickou stezku na pozemcích p.č. 891/1, 891/2, 891/3,891/4, 892/1, 892/2, 892/3, 892/10, 892/11, 892/12,893/1,893/2,893/3,893/4,893/5,893/6,893/7,893/8,893/9,893/10,893/11,893/12,893/13,893/14 a 901 k.ú. Přízřenice pro akci s názvem „Cyklostezka Brno-Vídeň – stavba Přízřenice“.
 

Dne 1.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 4 ks topolů, rostoucí na pozemku p.č. 974/1 v k.ú. Komárov ve vlastnictví žadatele, jímž je firma Prakom Brno, a.s. Důvody ke kácení dřevin jsou především provozní, větve přesahují nad pěšinu a zasahují nad objekt Prakomu a sousední budovy jiného majitele. Dřeviny jsou také částečně ve špatném zdravotním stavu, takže mohou způsobit škodu na majetku i na životech. Při silném větru již došlo k pádu několika větví.
 

Dne 29.7. 2008 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení : ve věci “Biokoridor podél řeky Svratky v Brně – Komárově, úsek železniční most – ul. Sokolova”. Stavební úřad ÚMČ Brno-jih žádá o vydání rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy prováděné za účelem levobřežního biokoridory kolem řeky Svrtaky na pozemcích p.č. : 481/1, 596/1, 593, 592, 587, 573/1, 573/2, 573/6, 573/7, 573/17, 572/2, 573/12, 573/8, 573/8, 573/25, 573/9, 2052/4, 2047/1, 2047/3, 2045/1, 2044, 2043/3 k.ú. Horní Heršpice a zřízení plochy pro volnočasové aktivity na pozemcích p.č. 573/2, 573/8, 573/9, 573/10, 573/11 k.ú. Komárov a o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro cyklistickou stezku na pozemcích p.č. 481/1,596/1,593,592,587,573/1,573/2,573/17,573/8, 573/9, 573/10, 573/11, 560/9, 560/1, 562/1 k.ú. Komárov a p.č. 2052/1,2052/4,2047/3,2045/1,2044, 2043/3 k.ú. Horní Heršpice, vše pro akci s názvem “Biokoridor podél řeky Svratky v Brně – Komárově, úsek železniční most – ul. Sokolova”.
 

Dne 24.6. 2008 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení: ve věci výstavby “Bytová výstavba Přízřenice, Na slunné louce” - napojení na technickou infrastrukturu, výstavbu obytného souboru. Žádost podala společnost REKO a.s. Brno.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 19.6.2008 ÚMČ Brno-jih povoluje asanaci 84 ks dřevin (14 ks topolů, 1 ks vrba, 28 ks meruňka, 9 ks jabloň, 11 ks třešeň, 1 ks višeň, 3 ks švestka, 2 ks slivoň, 10 ks ořešák, 1 ks bez černý, 1 ks thuje, 3 ks vinná réva a 7 skupin na pozemcích p.č. 274/1 v k.ú. Dolní Heršpice ve vlastnictví Statutárního města Brna, svěřeno MČ Brno-jih. Dřeviny vyznačené v projektové dokumentaci žlutě budou zachovány (8 ks) a dále 1 ks meruňka č. 57 inventarizace. Důvodem ke kácení je výstavba BD I. etapa. Náhradní výsadba je uložena subjektu OXES, s.r.o. a bude provedena odbornou zahradnickou firmou.
 

Dne 11.6.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 17 ks dřevin na pozemku p.č. 1105/1 v k.ú. Horní Heršpice z důvodu stavby školního hřiště na ZŠ Bednářova.
 

Dne 16.5.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 84 ks dřevin (14 ks topolů, 1 ks vrba, 2 ks slivoně, 10 ks ořešáků, 1 ks bez černý, 1 ks thuje. 3 ks réva vinná) a 7 skupin na pozemcích p.č. 274/1, 280/2, 280/3, 281/2 v k.ú. Dolní Heršpice ve vlastnictví žadatele, kterou je firma OXES, s.r.o. zastoupenou ing. Hanou Zezulovou a Statutárního města Brna, MČ Brno-jih. Důvodem kácení je výstavba 20 bytových domů, stavba SO 01 Komunikace – I.etapa, SO 02 – bytové domy č.1 až č. 10 – I. etapa.
 

Dne 3.4.2008 nám bylo oznámeno právnickou osobou zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 8 ks stromů ( 7 ks topolů, 1 ks stromkový bez) na pozemku p.č. 503 v k.ú. Horní Heršpice. Důvod kácení – podnět vlastníka sousedícího pozemku odvolávající se na stáří stromů a riziko poškození majetku a ohrožení pádem větví stromů.
 

Dne 17.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: a)1 ks ořešáku a 10 m² keřů na pozemku parc.č. 653 a 654 v k.ú. Komárov ve vlastnictví Autodoprava Fráňa s.r.o. Důvod kácení: Stavba rodinného domu. b)5 ks dřevin (2x třešeň, 1x akát, 2x ořešák) a 3 skupiny keřů na pozemku p.č. 224/1 a 224/27 v k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví FINTREX, s.r.o. Železná 492/16. Důvod kácení – Stavba „Skladovací hala v areálu FINTREX“. Náhradní výsadba má být provede dle projektu.
 

Dne 6.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks jasanu ztepilého na pozemku p.č. 125/1 v k.ú. Přízřenice ve vlastnictví města. Důvodem kácení má být stavba „Rozšíření příjezdné komunikace ul. Jezerní.“ Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí.
 

Dne 25.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks lípy, 3 ks javoru mléče, 1 ks jasanu, 5 ks bezu černého, 2 skupiny náletu cca 220 m2 na pozemku p.č. 1157/3 v k.ú. Komárov ve vlastnictví firmy KALÁB – stavební firma, spol. s r.o. Důvodem podání žádosti je stavba bytového domu, v okolí mají být provedeny sadové úpravy.
 

Dne 13.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks lípy na pozemku p.č.453/3 v k.ú. Trnitá ve vlastnictví města Brna, ve správě Veřejné zeleně. Důvodem kácení je stavba „CTZone – fáze II, etapa 2 – OFFICEBOX – zřízení vjezdu. Na stavbu bylo již vydáno územní rozhodnutí.
 

Dne 6.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks lípy na pozemku p.č. 1358/1 v k.ú. Horní Heršpice. Podatelem žádosti je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Důvodem kácení je stavba „ČD Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa“ – zřízení nového vjezdu do areálu firmy Exmont Energo (přemístění vjezdu z důvodu stavby podjezdu a úprava kolejiště vlečky Exmont).
 

Dne 8.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks vrby před domem Roháčkova 15, na pozemku p.č. 856 v k.ú. Komárov. Podatelem žádosti je Veřejná zeleň města Brna – je to správce pozemku, vlastníkem pozemku je statutární město Brno.
 

Dne 21.12. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 2 ks topolů na pozemku p.č. 501 v k.ú. Horní Heršpice. Žadatelem o asanaci je SPORT CENTRUM VIKTORIA, s.r.o. Důvodem asanace má být špatný zdravotní stav dřevin a terénní úpravy. Navrhovaná výsadba za dřeviny má být 10 ks okrasných dřevin menšího vzrůstu.
 

Dne 20.11. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: a)10 ks solitérních dřevin a 4 skupiny na pozemku p.č. 572/2, 573/2, 573/12 v k.ú. Komárov. Žadatelem o asanaci Statutární město Brno, MČ Brno – jih. Důvodem asanace má být vybudování IN – LINE oválu a řešení protipovodňových opatření.
 

Dne 1.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 12 ks dřevin na pozemku p.č. 424/1 v k.ú. Dolní Heršpice. Důvodem asanace je stavba administrativní budovy Vienna Point II.
 

Dne 31.8. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 476 individuálně rostoucích stromů a souvislé porosty, které má být provedeno z důvodu výstavby veřejně prospěšné stavby ČD Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa. Ekologická újma za pokácené dřeviny má být nahrazena vybudováním biocentra a biokoridorů.
 

Dne 13.8. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: a)12 ks dřevin (5x smrk, 7x thuja) na pozemku p.č. 370/124, 370/134, 370/148 v k.ú. Dolní Heršpice z důvodu stavby základnové stanice GSM – BMHER Brno – Dolní Heršpice. Žadatelem je společnost VODAFONE Czech Republic, a.s. b)3 ks dřevin (topol černý, ořešák, topol vlašský) na pozemku p.č. 560/2 v k.ú. Trnitá v areálu firmy Škrobárna Reality, a.s. z důvodů stavby nových hal.
 

Dne 27.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 40 ks dřevin (20 ks meruněk, 14 ks jabloní, 2 ks švestek, 2 ks třešní, 1 x hrušeň, 1 x smrk) na pozemku p.č. 777 k.ú. Přízřenice z důvodu přípravy prostoru pro výstavbu objektu – provozovny společnosi VODOINSTALO NEUMAN spol. s r.o.
 

Dne 21.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 11 ks dřevin (8 ks břízy bělokoré, 3 ks borovic) na pozemku p.č. 1461/1 k.ú. Horní Heršpice z důvodu rozšíření prodejní plochy firmy DEKTRADE, a.s.
 

Dne 15.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 3 ks břízy bělokoré na pozemku p.č. 1460/1 k.ú. Horní Heršpice z důvodu stáří, bezpečnosti, poškozování přilehlých budov.
 

Dne 13.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: a)10 ks ovocných dřevin rostoucích na pozemku p.č. 799/1, 799/2 v k.ú. Přízřenice z důvodu stavby Provozního areálu firmy REMA TIP TOP INCO-CZ – 3. etapa výstavby. b)1 ks topolu černého, na pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Horní Heršpice z důvodu poškozování základů budovy a bránění zateplení budovy. c)1 ks topolu, na pozemku p.č. 393/7 v k.ú. Komárov z důvodu přístavby a rekonstukce radnice Brno – jih – stavba komunikace a parkovacích stání.
 

Dne 7.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace 1 ks dřeviny rostoucích mimo les – smrk - pozemku p.č. 1414 v k.ú. Horní Heršpice. Důvody kácení mají být zdravotní a bezpečnostní.
 

Dne 1.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace 2 ks dřevin rostoucích mimo les – topol, javor - na hranici pozemků p.č. 505/1 a 518/42 v k.ú. Komárov. Dřeviny vyrůstají na hranici pozemků přímo v oplocení a brání postavení nového oplocení.
 

Dne 29.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace 7 ks dřevin rostoucích mimo les – borovice, na pozemku p.č. 959/26 v k.ú. Horní Heršpice. Dřeviny by se měli nacházet v areálu firmy BARUM CONTINENTAL.
 

Dne 12.12.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení vrby na parcele č. 748 v k.ú. Horní Heršpice.
 

Dne 30.11.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení pajasanu a 2 bříz na pozemku 224/1 a 233/1 v k.ú. Horní Heršpice.
 

Dne 9.listopadu 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ořešáku na pozemku parc.č. 215/1 v k.ú. Přízřenice (při ulici Zelné).
 

Dne 24.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení třešně a smrku na pozemku parc.č. 1520/1 v k.ú. Horní Heršpice z důvodu ohrožení majetku a života osob.
 

Dne 24.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení třešně a smrku na pozemku parc.č. 1520/1 v k.ú. Horní Heršpice z důvodu ohrožení majetku a života osob.
 

Dne 24.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 topolů na křižovatce ul. Klobásova 79 a ul. Bosonožská
 

Dne 23.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení thuje na pozemku parc.č. 996 v k.ú. Horní Heršpice.
 

Dne 23.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku na pozemku parc.č. 1373 v k.ú. Horní Heršpice z důvodu ohrožení majetku a osob.
 

Dne 19.9.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ořešáku na pozemku 560 v k.ú Přízřenice.
 

Dne 31.srpna 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení meruňky a 2 jabloní na pozemku parc.č. 286/1 a 287/1 v k.ú. Starý Lskovec.
 

Dne 18.srpna 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení topolu černého na pozemku parc.č. 560/76 v k.ú. Trnitá.
 

Dne 11.července 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení uschlého ořešáku na parc.č. 495/1 v k.ú. Dolní Heršpice z důvodu ohrožování majetku.
 

Dne 14.4.2006 nám bylo zonámeno zahájení správního řízení ve věci kácení javoru, 5 topolů, 1 akátu, 1 pajasanu, 1 bžízy, 1 jabloně, 1 borovice černé, 1 smrku 3 vrb na pozemku parc.č. 560/2 a 585/1 v k.ú. Trnitá z důvodu stavby a přípravy revitalizace toku Ponávka.
 

Dne 22.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 7 dřevin na parcelách s čísly 1103/1 a 1103/2 z důvodu výstavby hřiště.
 

Dne 15.března nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les rostoucích na pozemku parc.č. 1359/3 a 1428/2 v k.ú. Horní Heršpice.
 

Dne 15.března nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení topolu na pozemku parc.č. 1224 v k.ú. Komárov z důvodu špatného zdravotního stavu dřeviny, která ohrožuje majetek a osoby.
 

Dne 7.března nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení třešně na pozemku parc.č. 772/1 v k.ú. Horní Heršpice z důvodu stáří dřeviny a ohrožení majetku.
 

Dne 15. 2. 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin ve vnitrobloku Tkalcovská 3/351 na žádost firmy RESET CZ.
 

Dne 2. 2. 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 19 ovocných dřevin na parc.č. 1428/2 a 1359/3 v k.ú. Horní Heršpice z důvodu vybudování manipulační plochy pro skladování zboží.
 

Dne 20.1 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to 4 bříz a 1 višně na pozemku parc.č. 182/1 v k.ú. Komárov (ulice bří. Žůrků) z důvodu špatného zdravotního stavu a z důvodu tvorby nových výsadeb v lokalitě.
 

Dne 20.ledna 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení borovice na pozemku 227/3 v k.ú. Komárov (ulice Pompova) z důvodu narušování statiky přilehlé budovy.
 

Dne 23.prosince 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 3 topolů na pozemku parc.č. 964 v k.ú. Komárov na ulici Komárovském nábřeží z důvodu poškozování a vyvracení plotu, poškozování kanalizace a garáže.
 

Dne 15.12.2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 4 borovic na pozemku parc.č. 227/5 v k.ú. Komárov při ulici Pompové z důvodu narušování statiky staveb.
 

Dne 15.12.2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ořešáku na pozemku parc.č. 60/1 v k.ú. Komárov při ulici Černovické z důvodu plánované stavby a zdravotního stavu dřeviny.
 

Dne 15.12.2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 borovic na pozemku parc.č. 227/4 v k.ú. Komárov při ulici Pompové.
 

Dne 23.11.2005 nám bylo oznámeno kácení 3 dřevin v prostoru ulic Tuháčkova, Schwaigrova, Za školou z důvodu realizace projektu 'Veřejné prostranství Schwaigrova, Tuháčkova, Za školou - úprava prosotru' - sadové úpravy.
 

Dne 21.11.2005 nám bylo oznámeno záhájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace projektu: Rekonstrukce ZŠ Klášterského 14 na mateřskou školu.
 

6. 10. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci asanace dřevin rostoucích mimo les - 2 ks břízy a slivoně v ul. Lomená u č. 24 a 28a, v k.ú. Komárov
 

6. 10. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o asanai dřevin rostoucích mimo les - 1 ks smrku v zahradě při ul. Sokolova na pozemku p.č. 1044/1 v k.ú. Horní Heršpice.
 

4. 10. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení asanace dřevin rostoucích mimo les - 1 ks ořešáku v zahradě při ul. Moravanská na pozemku p.č- 353/5 v k.ú. Přízřenice.
 

30. 9. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení asanace děřevin rostoucích mimo les - 35 ks (topol, borovice, javor babyka, jeřáb prostřední, vrba jíva, meruňka, zerav západní, tis) v areálu při ul. Heřmanové na pozemku p.č. 505/1 v k.ú. Komárov.
 

30. 9. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení asanace dřevin rostoucích mimo les - 4ks ovocných stromů v zahradě při ul. Moravanské lány na pozemku p.č. 593 v k.ú. Přízřenice.
 

25. 8. 2005 nam bylo oznameno zahájení správniho řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimi les /48ks převážně ovocných stromů a keřů ve špatném zdravotním stavu, při ul.Vídeňská na pozemku p.č.752/1 a 754v k.ú. Přízřenice. Důvod asanace je stavba prodejního skladu.
 

23. 8. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení sasanace 14 ks okrasných a ovocných dřevin rostoucích mimo les na při ul. Sokolova na pozemku p.č.278 v k.ú. Horní Heršpice. Důvodem asanace jsou stavební úpravy.
 

15. 8. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci asanace topolu v ulici Jezerní na ozemku p.č. 116/2 v k.ú. Přízřenice.
 

5. 4. 2005 nám bylo oznámeno správní řízení ve věci kácení lípy v prostoru Mariánského náměstí na pozemku parc.č. 411/3 v k.ú. Komárov.
 

5. 4. 2005 nám bylo oznámeno správní řázení ve věci kácení břízy v předzahrádce RD Hněvkovského 13 na pozemku parc.č. 428 v k.ú. Komárov.
 

13. 3. 2005 nám bylo oznámeno zájení správního řízení ve věci asanace vrby jívy a 2 toplů v objektu Kšírova 45.
 

13. 3. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci asance keřových porostů v blízkosti panelových domů v ulici Za mostem, č.2.
 

13. 3. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 6 kusů topolů na ulici Vodařská 15, Horní Heršpice.
 

3. 3. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení třešně a ořešáku ve dvoře domu č.p. 120, Dornych.
 

28. 2. 2005 nám bylo oznámeno záhájení správního řízení ve věci kácení 7 bříz , 8 akátů a trs 4 vrb v areálu Sokolova 32 v Brně - k.ú. Horní Heršpice.
 

23. 2. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správníh řízení ve věci kácení 3kusů bříz a 2 kusů meruňky z důvodu špatného zdravotního stavu v areálu MŠ Hněvkovského.
 

21. 2. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 topolů a 1 morušovníku u objektu Staré nám. 27
 

16. 2. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 27 kusů dřevin z důvodu realizace stavby 'Bytový soubor ul.bří.Žůrků, Brno'.
 

16. 2. 2005 bylo zahájeno správní řízení ke kácení 11 kusů stromů a keřů na ulici Pompova. Asanace je odůvodněna výstavbou 'Bytového domu s pečovatetelskou službou'.
 

18. 1. 2005 obdržel ÚMČ Brno - jih žádost firmy SKANSKA o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v areálu firmy na ulici Bohunická - parc.č. 1512/2, 1515/6, 1512/9, 1512/10 v k.ú. Horní Heršpice.
 

18. 1. 2005 nám bylo oznámeno zahájení řízení ve věci kácení 4 kusů ovocných dřevin a 1 šeříku na pozemku parc.č.1105 (ulice Plotní) v k.ú. Komárov.
 

17. 1. 2005 nám bylo oznámeno zahájení řízení ve věci kácení majetek ohrožujícího smrku na ulici Bednářova na parc.č. 964 v k.ú. Horní Heršpice.
 

17. 1. 2005 nám bylo oznámeno zahájení řízení ve věci kácení stínících 2 kusů dřevin (smrk a jedle) na ulici Sladkého na pozemku parc.č.180 a 199 v k.ú. Komárov.
 

17. 1. 2005 nám bylo oznámeno zahájení řízení vevěci kácení majetek ohrožujících 3 kusů dřevin na ulici Hněvkovského na pozemku parc.č. 563/2 v k.ú. Komárov.
 

Brno-sever – kontakt na úřad: Bratislavská 70, 545 542 236

Stromy v Husovicích

Dne 30.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1116/5 a 1116/2 v k.ú. Husovice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2ks topolu, 1ks třešně a 1ks smrku, důvod je neznámý. Žadatelem je FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno, 602 00.

 

Kácení 58 ks stromů v Černých polích

Dne 2. 10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na parcele p.č. 1376, 1013, 1377 v k.ú. Černá Pole, Brno. Jedná se o vzrostlou lipovou alej v ulici Krkoškova. Žadatelem je Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 15, Brno, 602 00. Důvodem kácení je celková rekonstrukce ulice a podzemních sítí, navržena je náhradní výsadba.


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno-sever povoluje žadateli kácení 42 lip zelených, 13 javorů mléčů, 1 lípy srdčité, 1 hlohu a 1 borovice ks borovice (Pinus nigra) na pozemku p.č. 1376, 1013, 1377 v k.ú. Černá Pole v ulici Krkoškova. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu. Úřad žadateli ukládá náhradní výsadbu 85 ks listnatých stromů, obvod kmene sadbového materiálu bude minimálně 12-14 cm. Výsadbu provede na objednávku žadatele odborná firma na parcele č. 1376, 1013, 1377 k.ú. Černá Pole. Náhradní výsadba proběhne co nejdříve po ukončení stavebních prací, nejpozději však do 31.12.2019. Žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 4 let pravidelnou zálivkou.

Odůvodnění

Posuzované stromy tvoří uliční stromořadí a rostou v pásu mezi chodníkem a vozovkou. Převážná většina je v dobrém zdravotním stavu, některé stromy jsou se zhoršeným až výrazně zhoršeným zdravotním stavem. Podrobnější zpráva viz. inventarizace ve spisu. Funkční a estetický význam dřevin je průměrný až nadprůměrný. Ke kácení dřevin dochází z důvodu kompletní rekonstrukce ulice, tedy všech sítí, chodníků, parkovacích stání i vozovky. Bylo vyhodnoceno, že stavební práce budou takovým zásahem zejména do stability porušením jejich kořenových systémů, že není možné jejich bezpečné setrvání na stanovišti. Vzhledem k tomuto byla za vykácené stromy uložena povinnost náhradní výsadby ve výše uvedeném rozsahu.

 

18 stromů na tř. generála Píky

Dne 13.9.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 464/87, 464/84, 464/27, 464/40 k.ú. Černá Pole v botanické zahradě. Solitérní porosty nebyly dlouhodobě udržovány a nejsou perspektivní do budoucna. Důvod asanace je výstavba nového polyfunkčního centra nad arboretem. Žádný cenný exemplář nebyl nalezen. Náhradou za asanované dřeviny bude vysazeno 52 ks stromů. Žadatelem je Josef Šebek z AP PLAN.

 

4 lípy a 2 javory na ul. Lesnická

Dne 1.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 58/1, 304 a 1287/1 v k.ú. Černá Pole, Zábrdovice a Lesná - na ulici Lesnická. Důvod je neuveden. Žadatelem je Veřejná zeleň města Brna, p.o. Kounicova 16a, Brno, 602 00

 

Modřín na ul. Tomanova

Dne 1.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 3119 v k.ú. Černá Pole. Předmět žádosti je kácení 1 modřínu. Žadatelem je doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. Důvod není uveden.

 

Lípa u bytového domu, ul. Barvy

Dne 15. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 972/17 v k.ú. Lesná. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet lípu, která se nachází u domu na adrese Barvy 20. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Bytové družstvo Barvy 20.

 

Bříza, smrk a keře u domu na ul. Slezákova

Dne 15. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 1806/7, 1863, 1864 a 1869/2 v k.ú. Husovice. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet břízu, smrk a 14 m2 keřů, které se nachází u domu na adrese Slezákova 62. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je JUDr. Lucie Bartoňová, Viniční 82, Brno.

 

Tři borovice u panelového domu Heleny Malířové 3

Dne 8. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 86/3 v k.ú. Lesná. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet 3 borovice, které se nachází u domu na adrese Heleny Malířové 3. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Společenství vlastníků Heleny Malířové 1-3.

 

2 Lípy na ul. Janouškova

Dne 1. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 503 v k.ú. Černá Pole. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet 2 lípy, které se nachází na adrese Janouškova 1a. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Exponex s.r.o., Pražákova 60, Brno.

 

Dvě jedle na ul. Tomanova, Černá pole

Dne 18. 7. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3118 v k.ú. Černá Pole, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet 2 ks jedle, které se nachází na adrese Tomanova 1. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Ing. Lucie Grünwaldová, Drobného 52, Brno.

 

Lípa na ulici Musilova

Dne 3. 7. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 442/1 v k.ú. Husovice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet lípu, které se nachází na ulici Musilova. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Statutární město Brno, MČ Brno-sever Bratislavská 70.

 

4 jehličnany v Soběšicích, ul. Kobylín

Dne 23. 6. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 800/1 v k.ú. Soběšice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet 2 ks borovice a 2 ks smrku, které se nachází na ulici Kobylín. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Ing. Martin Sýkora Podpísečná 2, Brno, 615 00.

 

Jehličnany na ulici Merhautova

Dne 10. 5. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 367 v k.ú. Zábrdovice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet modřín a smrk, které se nachází na ulici Merhautova. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Dan Konečný Merhautova 2, Brno, 613 00.

 

Náletové dřeviny při ulici Míčkova

Dne 18. 4. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1875/1, 1876, 1869/1, 1866/1, 1845/1, 1470/1, 1467, 2618/21 a 2618/1 v k.ú. Husovice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet 495 m2 porostů náletových dřevin, které rostou u dětského hřiště Míčkova a v okolí. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je statutární město Brno, MČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno, 601 47.

 

Stromy na ulici Provazníkova

Dne 18. 4. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 74/51 a 1776 v k.ú. Husovice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet jasan, slivoň a ořešák, které rostou na pozemcích mezi ulicemi Provazníkova a Hálkova (vedle parku panny Marie Restituty). Důvod nebyl uveden. Žadatelem je společnost Brno Resoluta Investment, s.r.o. Cejl 25, Brno, 602 00.

 

Lípa na ulici Milénova

Dne 18. 4. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 221/4 v k.ú. Lesná, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet lípu, která roste na ulici Milénova. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Společenství vlastníků Milénova 1-12 Milénova 6, Brno, 638 00.

 

Jehličnany na ulici Fišova

Dne 18. 4. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3457, 3458 a 3459 v k.ú. Černá Pole, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet šest smrků a dvě borovice, které rostou na ulici Fišova 419. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Společenství vlastníků Fišova 21, 23, 25 Fišova 23, Brno, 602 00.

 

Lípa na ulici Zubatého

Dne 14. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1055/5 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet lípu, která se nachází na ulici Zubatého. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Společenství vlastníků garáží Vranovská, Vranovská 32b, 614 00 Brno.

 

Ovocné stromy ulice Barvy

Dne 14. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 995/3 v k. ú. Lesná, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dvě slivoně a dva ořešáky, které se nachází na ulici Barvy, č.p. 761/8. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je All Inclusive Colours s.r.o., Dělnická 39, 624 00 Brno.

 

Smrk na Erbenově

Dne 9. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3468 v k. ú. Černá pole, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet smrk, který se nachází před domem s č.p. 371 na ulici Erbenova. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Erbenova č.p. 371 společenství VJ, Erbenova 4, 602 00 Brno.

 

Bříza na ulici Merhautova

Dne 12. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2145 v k. ú. Černá pole, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet břízu stojící před domem s č.p. 102. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je BD Merhautova 978/102, Merhautova 102, 61300 Brno.

 

Smrk v ul. Kobylín

Dne 6. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 775/2 v k. ú. Soběšice. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet smrk, který se nachází na ulici Kobylín u domu s č.p. 463/20. Důvod nebyl v oznámení uveden. Žadatelem je vlastník pozemku, Pavel Iványi, Kobylín 20, 64400, Brno.

 

Douglasky a modřín na ulici Lozíbky

Dne 9. 12. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2028/1 v k. ú. Husovice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet tři douglasky a modřín, stromy se nachází na ulici Lozíbky u domu s č. p. 1275. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je společnost Lozíbky, s.r.o. Příkop 6, 602 00 Brno.

 

Smrk na ulici Mathonova

Dne 7. 12. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 943 v k. ú. Černá pole, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet smrk, který se nachází před domem žadatele na ulici Mathonova. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je pan Milan Tesař, Mathonova 72, 613 00 Brno.

 

Stromy v areálu kostela na sídlišti

Dne 24. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 202/1 v k. ú. Lesná, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dvacetčtyři stromů, které se nachází v areálu Duchovního centra P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Římskokatolická farnost Brno-Lesná Nezvalova 13, 638 00 Brno.

 

Smrk na ulici Borová

Dne 24. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 737/1 v k. ú. Soběšice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet smrk, který se nachází na ulici Borová u domu s č.p. 14. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je paní Ing. Zuzana Ostrá Borová 14, 644 00 Brno.

 

Ořešák na ul. Barvy, u garáží

Dne 15. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem žádosti je kácení ořešáku na parcele p.č. 995/9 v k.ú. Lesná, ul. Barvy u garáží. Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je All Inclusive Colours s.r.o. Dělnická 39, Brno, vlastníkem je Barbora Chen, Klentnice.

 

Ořešák a javor ve vnitrobloku na ul. Erbenova 9

Dne 15. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem žádosti je kácení ořešáku a javoru na parcele p.č. 3533 v k.ú. Černá pole, ul. Erbenova 9. Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je SVJ pro dům Erbenova 9.

 

Bříza Husovice, Lieberzeitova 9

Dne 1. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem žádosti je kácení břízy na parcele p.č. 438/3 v k.ú. Husovice, ul. Lieberzeitova 9. Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je RNDr. Věra Konvalinková, Lieberzeitova 9, Brno.

 

Topol u Klubovny Brno-Sever

Dne 27. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem žádosti je kácení topolu na parcele p.č. 1394/30 v k.ú. Lesná, ul. Okružní 21, u Klubovny Brno-sever. Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je Statutární město Brno, MČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno.

 

Kácení 8 stromů u bytových domů, Bieblova

Dne 6. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem žádosti je kácení 5 ks smrku, 1 ks javoru, 1 ks břízy a 1 ks borovice na parcele p.č. 393/1 v k.ú. Černá Pole. Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je Statutární město Brno, MČ Brno-sever Bratislavská 70, Brno.

 

Kácení 13 stromů u bytových domů, Provazníkova

Dne 6. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem žádosti je kácení 8 ks jeřábu, 2 ks javoru, 2 ks slivoně a 1 ks borovice na parcele p.č. 1481/1 v k.ú. Černá Pole. Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je Statutární město Brno, MČ Brno-sever Bratislavská 70, Brno.

 

2 borovice, Lesnická 3

Dne 27. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 2611/1 v k.ú. Černá Pole. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks borovice (Pinus sp.) Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je Zuzana Skalníková, Trávníky 43, Brno, 613 00. 

 

Kácení Lesná a Husovice

Dne 19. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 26/2, 88, 56, 898, 897/1, 1042/1 v k.ú. Lesná a p.č. 2306/1 v k.ú. Husovice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet ks pajasanu, 1 ks smrku, 1 ks topolu a 1 ks borovice. Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je Statutární město Brno, MČ Brno-sever Bratislavská 70, Brno. 

 

Lípy a ořešák, Sokol Husovice

Dne 19. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 1006 a 1004 v k.ú. Husovice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks lípy a 1 ks ořešáku. Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je TJ Sokol Brno-Husovice, Dukelská 9, Brno. 

 

Smrk Husovice

Dne 19. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 1808 v k.ú. Husovice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 1 ks smrku. Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je Monika Soukupová, třída generála Píky 9, Brno. 

 

Dvě borovice na ul. Maškova

Dne 12. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 1608 v k.ú. Černá Pole. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks borovice (Pinus sp.) Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je Mgr. Stanislav Mikl, Maškova 5, Brno. 


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno-sever povoluje žadateli kácení 1 ks borovice (Pinus nigra) na pozemku p.č. 1608 v katastrálním území Černá Pole u domu Maškova 5, pokácení druhé z borovic tedy úřad zamítá.

Odůvodnění: Posuzované borovice rostou v předzahrádce rodinného domu. Oba stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, bez zřetelných poškození. Dřevina blíže k ulici je významným způsobem vykloněna ze svislé osy růstu a vzhledem k tomu, že roste v částečném zápoji s druhým jedincem, většina větví rozsáhlé koruny je soustředěna na straně kam se strom vyklání. To způsobuje velké vychýlení těžiště stromu a výrazným způsobem zvyšuje možnost selhání. Jelikož se v případné dopadové zóně nachází komunikace, parkovací stání i chodník, je riziko vzniku značných škod na zdraví či majetku. Z těchto důvodů je kácení této borovice povoleno. Druhý strom má vzpřímený růst, relativně symetrickou korunu a odpovídající prostor ke své další existenci na stanovišti. U tohoto jedince nebyly shledány žádné relevantní důvody ke kácení, proto nebylo povoleno. Obě dřeviny mají průměrný funkční a estetický význam v dané lokalitě. Místním šetřením dne 13.10.2016 byl posouzen stav dřevin na stanovišti.

 

Kácení borovice na ul Vranovská, Husovice

Dne 11. 8. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem je kácení 1 ks borovice (Pinus sp.) na parcele p. č. 302 v k.ú. Husovice, adresa Vranovská 79. Důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je bytové družstvo Vranovská 79, Brno.

 

Kácení u mateřské školy

Dne 7. 7. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 878/3 v k.ú. Lesná, adresa Loosova 11, zahrada mateřské školy. Předmětem žádosti je kácení 2 ks břízy (Betula sp.)a 1 ks třešně (Prunus sp.), důvod kácení nebyl uveden. Žadatelem je Baustudio, s. r. o. Staňkova 41, Brno, 612 00.

 

Kácení stromů v zahradě u vily Löw-Beer

Dne 7. 7. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3328 v k.ú. Černá Pole, adresa Drobného 297/22, zahrada vily Löw-Beer. Předmět žádosti je kácení 1 ks smrku (Picea sp.) a 2 ks javoru (Acer sp.), důvod kácení nebyl stanoven. Žadatelem je Muzeum Brněnska, vlastníkem pozemku je Jihomoravský kraj.


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno-sever povoluje žadateli Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Předklášteří kácení 2 ks javoru (Acer platanoides) na pozemku p.č. 3328 v katastrálním území Černá Pole.

Stanovené podmínky: Pokud ke kácení má dojít během vegetačního období (tj. od 1.4. do 30.9. běžného roku), je nutné nechat porost prověřit ornitologem a zápis o kontrole předložit ÚMČ Brno-sever OŽP před započetím kácení. Doporučení ornitologa jsou závazná. Dále také ukládá žadateli ke kompenzaci ekologické újmy zajištění výsadby 2 ks stromu lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), obvod kmene sadbového materiálu bude minimálně 12-14 cm.

Odůvodnění: V žádosti uvedený strom smrk pichlavý, byl v průběhu řízení o povolení ke kácení z bezpečnostních důvodů odstraněn, není tedy předmětem tohoto rozhodnutí.

Posuzované javory se nacházejí v zahradě za domem Drobného 22. Jsou ve špatném zdravotním stavu i po předchozích odborných zákrocích včetně instalace bezpečnostních vazeb a tento stav se zhoršuje. Na stromech byly také identifikovány plodnice dřevokazné houby choroše šupinatého. Podrobnější popis zdravotního stavu viz. dendrologické posouzení ve spise. Stromy nemají na stanovišti výhled další existence a naopak hrozí pády větví do prostoru chodníku volně přístupné frekventované zahrady a vznik škod na zdraví či majetku. Funkční a estetický význam stromů je podprůměrný.
Jelikož je vhodné stromy na stanovišti nahradit, byla uložena za odstraněné dřeviny povinnost náhradní výsadby ve výše uvedeném rozsahu.

 

Kácení v ulici Fillova

Dne 7. 7. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 269 a 277/2 v k.ú. Lesná, ul. Fillova, u restaurace Obzor. Předmětem žádosti je kácení 1 ks břízy (Betula sp.), 1 ks borovice (Pinus sp.) a 332 m2 keřových porostů, důvod kácení nebyl stanoven. Žadatelem je Imos development, a. s., Gajdošova 7, Brno, 615 00.

 

Gleditsia v areálu Mendelovy univerzity

Dne 18. 4. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, předmětem kácení je kácení 1 ks dřezovce (Gleditsia sp.) na parcele p.č. 1/1 v k.ú. Černá Pole. Strom se nacházi v areálu Mendelovy univerzity za budovou A. Žadatelem je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1.

 

Lípa v aleji na ul. Lesnická

Dne 18. 4. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, předmětem kácení je kácení 1 ks lípy (Tilia sp.) na parcele p.č. 58/1 v k.ú. Černá Pole. Jedná se o strom v aleji na ul. LesnickáŽadatelem je Veřejná zeleň města Brna, Kounicova 16a, Brno, 613 00.


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno-sever povoluje žadateli Veřejná zeleň města Brna, p .o., Kounicova 16a, Brno kácení 1 ks lípy (Tilia x euchlora) na pozemku p. č. 58/1 v katastrálním území Černá Pole.

Stanovené podmínky: Pokud ke kácení má dojít během vegetačního období (tj. od 1. 4. do 30. 9. běžného roku), je nutné nechat porost prověřit ornitologem a zápis o kontrole předložit ÚMČ Brno-sever OŽP před započetím kácení. Doporučení ornitologa jsou závazná.

Odůvodnění: Posuzovaná lípa roste v uličním stromořadí v těsné blízkosti vozovky. Strom je ve špatném zdravotním stavu, kmen stromu má u paty kmene otevřenou dutinu, která pokračuje hnilobou kmene minimálně do výšky 3 metry nad zemí. Rozsáhlé poškození kmene se projevuje i v koruně prosycháním větví střední velikosti. Dle doloženého posudku a měření akustickým tomografem má hniloba významný vliv na stabilitu a bezpečnost stromu, která byla celkově vyhodnocena jako nedostatečná. A to také vzhledem k tomu, že v dopadové zóně stromu se nacházejí vozovky a chodníky, kde by mohlo případné selhání s velkou pravděpodobností způsobit škoda na zdraví či majetku. Funkční a estetický význam dřeviny je podprůměrný. Vzhledem k tomu, že ke kácení dochází z důvodu zabránění škodám na zdraví či majetku, není za odstraněný strom uložena povinnost náhradní výsadby.

 

Dne 31. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2709, v k. ú. Černá Pole, v soukromé zahradě na ul. Lesnická. Vlastní žádá o povolení k pokácení 1 ks lípy (Tilia sp.), rozměry ani důvody kácení nebyly uvedeny. Žadatelem jeIng. Eva Böhmová Průhonek 32, 155 00, Praha.

 

Dne 31. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1117 v k. ú. Husovice, ul. Valchářská. Jedná se o 2 ks vrby (Salix sp.), rozměry ani důvod kácení nebyly uvedeny. Žadatelem je Miluše Doležalová Poděbradova 411, 664 42, Modřice.

 

Dne 21. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 140 v k.ú. Černá Pole. Jedná se o 1 ks smrku. Žadatelem je František Rotrekl, Antala Staška 4, Brno, 613 00

 

Dne 7. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 6 v k.ú. Zábrdovice. Jedná se o 1 ks platanu. Žadatelem je Statutární město Brno, MČ Brno-sever Bratislavská 70, Brno, 601 47.

 

Dne 7. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 3129 v k.ú. Černá Pole. Jedná se o 1 ks smrku. Žadatelem je Capital Finance, s.r.o. Makovského nám. 2, Brno, 616 00.

 

Dne 13.1.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 6 ks topolu a 282m2 keřových porostů na parcele p.č. 1114 v k. ú. Zábrdovice. Žadatelem je Projekce zahr., kraj. a GIS, s. r. o. V dopise není uveden konkrétní důvod.
 

Dne 13.1.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 83m2 keřových porostů na parcele p.č. 1307/1 v k. ú. Soběšice. žadatelem je firma Puttner s. r. o. V dopise není uveden důvod. Podklady k řízení jsou k dispozici na ÚMČ Brno - Sever.
 

Dne 18.12.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks douglasky na parcele p. č. 1095/1 v k. ú. Černá Pole. Důvod kácení nebyl uveden.
 

Dne 18.12.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 44 ks soliter a 10 porostních skupin na p. č. 10, 11, 7/1 k. ú. město Brno. Důvodem je investiční akce "Dokončení rekonstrukce a dobudování komplexu Janáčkova divadla - podzemní garáže JD". Součástí žádosti je zpracovaná inventarizace dřevin a návrh náhradní výsadby formou sadových úprav v místě kácení.

 

Dne 6. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks jasanu rostoucího na pozemku p. č. 70 v k. ú. Černá Pole.
 

Dne 23. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně1 ks slivoně na pozemku p. č. 514 v k. ú. Černá Pole.
 

Dne 23. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks smrku rostoucího na pozemku p. č. 2207 v k. ú. Černá Pole.
 

Dne 23. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně1 ks topolu rostoucího na pozemku p. č. 3207/7 v k. ú. Černá Pole.
 

Dne 23. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks lípy a 1 ks slivoně rostoucích na pozemku p. č. 407/1 v k. ú. Černá Pole.
 

Dne 21. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks smrku na parcele p. č. 264 v k. ú. Husovice
 

Dne 21. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks břízy na pozemku na p. č. 1803 v k. ú. Černá Pole.
 

Dne 31. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně1 ks smrku rostoucího na p. č. 1648/1 v k. ú. Lesná.
 

Dne 31. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně1 ks smrku a 1 ks borovice rostoucích na p. č. 1823 v k. ú. Husovice.
 

Dne 3.6.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
12 ks stromů na p.č. 752/1 a 754 k.ú. Husovice. Vlastníkem pozemku je fyzická osoba.
 

Dne 13.5.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně:
a)22 ks stromů a 870 m2 keřů na pozemcích p.č. 10/1, 11/1, 12/1, 13, 14, 15/1, 15/2,18/1, 18/1, 18/3, 21/1, 21/8 v k.ú. Černá Pole. Vlastníkem pozemku je MZLU v Brně.
b)13 ks stromů na pozemcích p.č. 74/10, 1451/18, 1451/19 v k.ú. Černá Pole. Vlastníkem pozemku je New BTS.

 

Dne 23.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
a) 1 ks cypřiše na p.č. 910/14 k.ú. Lesná. Vlastníky jsou fyzické osoby.
b) 1 ks ořešáku a 1 ks hrušně na p.č. 2249/1 k.ú. Husovice. Vlastníky jsou fyzické osoby.

 

Dne 27.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně jedné borovice, 20 ks smrků a 290 m2 keřů na par. č. 317/2v k.ú. Lesná z neznámých důvodů.
 

Dne 27.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně jedné borovice, 20 ks smrků a 290 m2 keřů na par. č. 317/2v k.ú. Lesná z neznámých důvodů.
 

Dne 20.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
1 ks borovice, 20 ks smrku a 290 m² keřů na parcele p.č. 317/2 v k.ú. Lesná. Žadatelem je firma Agroprojekt Brno, s.r.o.
 

Dne 16.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně bříza na par. č. 300/7 v k.ú. Lesná z neznámých důvodů.
 

Dne 16.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Javor na par. č. 255/4 v k.ú. Lesná z neznámých důvod.
 

Dne 16.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně
a)bříza na par. č. 300/7 v k.ú. Lesná z neznámých důvodů.
b)javor na par. č. 255/4 v k.ú. Lesná z neznámých důvod.

 


 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Javoru ve dvoře domu Štefánikova 13, v mezeře mezi zdí dvora a garáže o šíři cca 50 cm. Důvodem žádosti je narušení základní stavby.
 

Dne 2.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

a) 2 ks bříz na p.č. 495/2 k.ú. Husovice. Žadatelem je K-domy, s.r.o.

b) 1 ks zlatice, 1 ks douglasky, 1 ks jilmu a 3 ks borovice na p.č. 912/11 v k.ú. Lesná. Vlastníkem pozemku a žadatelem je ČMI Okružní 31, Brno.

 

 

Dne 18.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a)5 jírovců na parcele č. 162 v k.ú. Soběšice, b) ořešáku na parcele 2899 v k.ú. Černá Pole.

 

Dne 17.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) borovice na parcele č. 3054/1 v k.ú. Černá Pole, b) borovice na parcele 517 v k.ú. Lesná c) smrku na parcele 2589/1 v k.ú. Černá Pole.
 

Dne 17.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:

a) 1 ks borovice na parcele č. 517 v k.ú. Lesná. Žadatelé jsou fyzické osoby.

b) 1 ks borovice na parecel č. 3054/1, k.ú. Černá pole, žadatelem je fyzická osoba

c) 1 ks smrku na parecel č. 2589/1 k.ú. Černá pole, žadatelem je fyzická osoba

 

Dne 28.listopadu 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to švestky na parcele č. 514 v k.ú. Černá Pole.

 

Dne 13.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
2 ks topolu na p.č. 2395 v k.ú. Černá Pole. Vlastníkem pozemku je Jihomoravský kraj. Žadatelem je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická.
 

Dne 3.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a) 1 ks akátu na parcele p.č. 1242 v k.ú. Soběšice. Vlastníkem pozemku je Statutární město Brno. Žadatelem je Veřejná zeleň města Brna. b) 1 ks smrku na parcele č. 1949 a 1 ks borovice na parcele p.č. 1950/1 v k.ú. Husovice. Vlastníkem i žadatelem je fyzická osoba.
 

Dne 24.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a) 1 ks modřínu na p.č. 1292 v k.ú. Černá Pole, vlastníkem pozemku je fyzická osoba. b) 4 ks borovic na p.č. 464/5 v k.ú. Černá Pole, vlastníkem pozemku je Statutární město Brno.
 

Dne 8.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a) 1 ks zeravu rostoucího na parcele p.č. 1636/1 v k.ú. Lesná. Žadatelem je fyzická osoba. b) 1 ks břízy a 1 ks dubu na parcele č. 497/3 v k.ú. Husovice. Žadatelem je fyzická osoba.
 

Dne 6.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: a) probírka porostů v lokalitě Čertova rokle k.ú. Lesná, kdy mají být odstraněny suché, poškozené a neperspektivní dřeviny dle projektu ing. Evy Damcové. Vlastníkem pozemku je Statutární město Brno. b) 2 ks borovic, 1 ks akátu a 1 ks lípy na parcele p.č. 902/11 k.ú. Lesná. Vlastníkem pozemku je Český meterologický institut, Okružní 31, Brno.
 

Dne 12.6.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: a) 1 ks douglasky na parcele č. 15 v k.ú. Soběšice, vlastníkem pozemku je fyzická osoba. b) 1 ks višně na parcele č. 3032 a 1 ks cypřišku na parcele č. 3031 k.ú. Černá Pole, vlastníkem pozemku je fyzická osoba.
 

Dne 7.5.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: a) 1 ks borovice rostoucí na parcele č. 312/3 v k.ú. Lesná, vlastníkem pozemku je Statutární město Brno. b) 3 ks javorů rostoucích na parcele č. 370 k.ú. Husovice, vlastníkem pozemku je Statutární město Brno
 

Dne 7.5.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: a) 1 ks borovice rostoucí na parcele č. 312/3 v k.ú. Lesná, vlastníkem pozemku je Statutární město Brno. b) 3 ks javorů rostoucích na parcele č. 370 k.ú. Husovice, vlastníkem pozemku je Statutární město Brno
 

Dne 25.3.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 3 ks břízy a 1 ks lísky na parcele p.č. 1754/1 v k.ú. Černá pole, vlastník pozemku je Statutární město Brno b) 1 ks topolu na parcele p.č. 1082 v k.ú. Zábrdovice, vlastník pozemku je fyzická osoba c) 1 ks tůje na parcele p.č. 346 v k.ú. Husovice, vlatník pozemku je fyzická osoba
 

Dne 19.12.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení: 2 ks borovic na parcele p.č.972/12 v k.ú. Lesná, pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna.
 

Dne 11.12.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení: 2 ks stromů na parcele p.č.1179/1 v k.ú. Lesná., Soběšická 147.
 

Dne 4.12.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení: 1 ks třešně v zahradě bytového domu na rohu ulic Venhudova, Merhautova. Vlastníkem pozemku je Statutární město Brno, odbor bytový.
 

Dne 14.11.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: Žadatel zamýšlel pokácet 2 ks stromů na u domu Tišnovská 136.
 

Dne 24.10.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení stromů mimo les: a) 2 ks stromů na parcele p.č. 378 v k.ú.Zábrdovice. Vlastníkem pozemku je firma MK-Lux, s.r.o. b) 1 ks stromu na parcele p.č.2082/1 v k.ú.Husovice. Vlastníkem pozemku je fyzická osoba. c) 1 ks stromu na parcele p.č.2148 v k.ú.Černá Pole. Vlastníkem pozemku je Společenství vlastníků Merhautova 980/104.
 

Dne 1.10.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení stromů mimo les: 2 ks stromů na parcele p.č.902/3 v k.ú. Lesná na pozemku ve vlastnictví firmy IMOS development, a.s.
 

Dne 26.9.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení stromů mimo les: a) 1 ks stromu na parcele p.č.2328 v k.ú.Husovice. Vlastníkem pozemku jsou fyzické osoby. b) se jedná o kácení 3 ks stromů na parcele p.č.2391 v k.ú.Černá Pole. Vlastníkem pozemku je bytové družstvo Jugoslávská 23. Komise pro povolování kácení stromů mimo les se koná 2.10.2007 v 8.00 hod. Sraz v kanceláři OŽPMH Brno-sever nebo na místě dle domluvy.
 

Dne 5.9.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení stromů mimo les: 1 ks smrku na parcele p.č.1513 v k.ú.Černá Pole 2 ks Vlastníkem pozemku jsou fyzické osoby.
 

Dne 31.8.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení stromů mimo les: 2 ks jasanů na pozemku 720/3 k.ú. Lesná. Vlastníkem pozemku je Statutární město Brno.
 

Dne 29.8.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení stromů mimo les: kácení 7 ks stromů a 90 m 2 keřových porostů dle zpracované inventarizace na parcelách p.č. 69, 340/1, 346 a 1307/4 v k.ú. Soběšice na ulici Zeiberlichova z důvodu pokládky el. kabelu VN jako přípojky k novému bytovému domu v ul. Na Kovárně. Vlastníkem pozemků je Statutární město Brno.
 

Dne 21.8.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení stromů mimo les: a) 58 ks dřevin na pozemku 202/2 k.ú. Lesná v Čertově Rokli (zdravotní probírka). Vlastníkem pozemku je Statutární město Brno. b) 6 ks stromů na pozemku 1483/1 k.ú. Černá Pole v zahradě domu Provazníkova 70-80 z důvodů stavebních prací. Vlastníkem pozemku je Statutární město Brno. c) 1 ks stromu na pozemku 255/2 k.ú. Lesná u domu Brožíkova 14. Vlastníkem pozemku je Statutární město Brno.
 

Dne 30.7.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení stromů mimo les: 3 ks stromů a 11 keřů na parcele p.č. 211/2 a 210 v k.ú. Lesná na ulici Ibsenova. Vlastníkem pozemku je Statutární město Brno.
 

Dne 18.7.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to akátu na parcele č. 972/12 v k.ú Lesná.
 

Dne 17.7.2007 nám bylo oznámeno zahánejí správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to: - javoru na parcele č.55 v k.ú. Zábrdovice - tuje na parcele č. 330 v k.ú. Černá Pole - ořešáku na parcele č. 1575 v k.ú. Husovice a zdravotní probírka dle inventarizace na parcele č. 1962 v k.ú. Černá Pole
 

Dne 25.6.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení stromů mimo les v rámci zdravotní probírky porostů dle Inventarizace na pozemku 1962 k.ú. Husovice na ulici Rotalova v areálu Pečovatelské služby. Žadatelem je Městská část Brno-sever OSVZ - pečovatelská služba.
 

Dne 21.6.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci vykácení: a) 1 ks douglasky na pozemku 1283/1 k.ú. Lesná na ulici Marie Majerové 13 na žádost Městské části Brno-sever. b) 1 ks pajasanu na pozemku 1483/1 k.ú. Černá Pole na žádost fyzické osoby, která má pozemek v pronájmu od města Brna.
 

Dne 14.6.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení stromů mimo les: a)1 ks javoru na pozemku 1481/1 k.ú. Černá Pole. Vlastníkem pozemku je Statutární město Brno. b)1 ks topolu na pozemku 620/1 k.ú. Husovice. Vlastníkem pozemku je Statutární město Brno. c) 1 ks stromu v zahradě domu Bratislavská 69. Vlastníkem pozemku je firma BYTASEN spol. s r.o. d)1 ks meruňky v předzahrádce domu Zemědělská 17.
 

Dne 6.6.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci vykácení: a) 1 ks lípy Alešova xMerhautova b) 9 ks lípy ul. Lesnická c) 1 ks jeřábu Durďákova d)1 ks třešně Schodová Žadatelem je Veřejná zeleň města Brna.
 

Dne 30.5.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci: a)vykácení 1 ks thuje (stáří cca 30 let, obvod kmene 88 cm) - Lozíbky 5, p.č. 2078, k.ú. Husovice. Důvodem kácení jsou stavební úpravy garáže. b) vykácení 10 ks bříz (obvod kmene 30-50 cm) - Domov pro seniory Okružní, Lesná. Stromy mají být suché.
 

Dne 10.5.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení: a)1 ks hrušně z důvodu špatného zdravotního stavu, strom roste na ul. Merhautova č. 89. b)1 ks ryngle z důvodu špatného zdravotního stavu, strom roste na Černopolní č. 7.
 

Dne 18.4.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci: a)kácení 1 ks javoru a 1 ks kaštanu budovy Zdravotního střediska Durďákova 13 b) vykácení 2 ks borovic - Barvy 10 - obecní pozemek c)2 ks smrku na obecním pozemku - Jurkovičova 7. Komise na povolování kácení se koná ve středu 2.5.2007 v 8.00 hod.
 

Brno- sever Dne 21.3.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci: a)Černopolní 49 1 ks tisu na zahradě domu, strom má každým rokem velké množství plodů, které padají na zahradu Centra sociálních služeb p.o., kde si hrají děti. b)nám. SNP 1 ks habru ve skupině stromů, který roste v místě výstavby parkovacích stání -platné stavební povolení c)Cacovická 1 1ks pajasanu u zahradní zdi- špatný zdravotní stav. padají velké větve d)vnitroblok Provazníkova-Merhautova pokácení 1 ks stromu a keřů z důvodů Regenerace bytového domu Merhautova 202-206
 

Dne 13.3.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci: a)Francouzká 85 - 1 ks smrku v dlážděném dvoře, strom roste v těsné blízkosti plynové a elektro přípojky. b)Síčka 9 - 1 ks ořechu strom je vešpatném zdravotním stavu-padají větve a již nerodí c)Na klínku - 1 ks meruňky, 1 ks ořechu stará zahrada-stavební povolení na výstavbu rodinného domu
 

Dne 21.2.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci: a)vykácení 2 ks javoru, 1 ks jasanu z důvodu narušování majetku sousedů, žádá:Fakultní nemocnice Brno pracoviště dětské medicíny Černopolní 9. b) vykácení 3 ks stromů v mateřské škole - Černopolní 3a z důvodu: poškozují fasádu a komín.
 

Dne 7.2. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení: a) vykácení cca 110 m2 keřových porostů různého složení v předzahrádce domu Loosova 2-10 z důvodu výstavby lodžií, ulice Loosova 7, b) kácení 4 ks stromů (3 ks borovice, 1 ks třešeň) na pozemku p.č. 1035/6 k.ú. Lesná na ul. Studená z důvodu výstavby budovy pro pracoviště VD-TBD c) pokácení 1 ks smrku v předzahrádce domu z důvodu špatného zdravotního stavu – Pflégrova 50. d) pokácení 1 ks pajasanu a náletových dřevin v areálu ústavu Ústav geoniky AV ČR z důvodu špatného zdravotního stavu e) pokácení 1 ks smrku v předzahrádce domu na parcele p.č. 1395 k.ú. Husovice z důvodu nevhodného stanoviště f) pokácení 1 ks ryngle před domem Černopolní 24 z důvodu výstavby vjezdu Veřejná zeleň m. Brna, p.o. g) pokácení 1 ks smrku v předzahrádce domu z důvodu nevhodného stanoviště (malá plocha předzahrádky) - Durďákova 64.
 

Dne 9.1.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení pokácet: a) cca 29 ks stromů a 97 m2 keřového porostu na pozemcích 1451/18, 1451/19 k.ú. Černá Pole a 74/10, 74/11 k.ú. Husovice. b) 1 ks stromu ve stromořadí v ul. Cacovická. Místní šetření proběhne 30.1.2007, sraz účastníků v 8h.
 

Dne 15. února 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin z důvodu stavby rodinných domů v Soběšicích na ulici Na kovárně.
 

Brno-střed – kontakt na úřad: Měnínská 4, 542 526 154

Vykácení břízy

Dne 10.11. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 773 v k. ú. Stránice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet břízu o obvodu kmene 100 cm důvodem zajištění provozní bezpečnosti vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a vitalitě stromu a plánovaným stavebním zásahům v okolí. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno.

 

Dva kusy ořešáku černého

Dne 8.11.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 225/1 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2x ořešák černý o obvodu kmene 181 a 319 cm, důvodem je nevhodné stanoviště. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, Kamenomlýnská 1a, 603 00 Brno.

 

Vykácení 2 kusů borovice

Dne 8.11.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1231 v k. ú. Veveří. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2x borovici o obvodu kmene 84 a 104 cm, důvodem je zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně, Smetanova 758/20, 602 00 Brno.

 

Smrk a tři trnovníky

Dne 8.11.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 79/14 a 86/17 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet smrk pichlavý o obvodu kmene 86 cm a 3x trnovník akát o obvodu kmene  19, 110 a 108 cm důvodem je prosychání smrku a zajištění provozní bezpečnosti a poškození akátů vichřicí. Zároveň je navržena náhradní  výsadba. Žadatelem je Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00.

 

Topol a pajasan

Dne 8.11.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3629/2 v k. ú. Černá Pole. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet topol vlašský o obvodu kmene 300 cm a pajasan žlaznatý o obvodu kmene 245 cm, důvodem je špatný zdravotní stav (doloženo dendrologickým posudkem). Žadatelem je Společenství vlastníků Koliště 11, Brno, Koliště 1911/11, 602 00 Brno.

 

Jerlín a topol v Pisárkách

Dne 8.11.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 912/18 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet jerlín japonský o obvodu kmene 207 cm a topol šedý o obvodu kmene 185 cm důvodem je špatný zdravotní stav (doloženo znaleckým posudkem). Žadatelem je STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno.

 

Smrk na Veveŕí

Dne 30.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 33 v k. ú. Veveří. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet smrk ztepilý o obvodu kmene 148 cm, důvodem je nevhodné stanoviště těsně u domu. Zároveň je navržena náhradní výsadba v rámci rekonstrukce zahrady. Žadatelem je MUDr. František Plachetka, Bohuslava Martinů 837/45, 602 00 Brno.

 

Kácení smrku

Dne 30.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 364/1 v k. ú. Trnitá. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet smrk o obvodu kmene 130 cm důvodem je obava ze vzniku škody resp. zranění při pádu stromu. Žadatelem je Společenství vlastníků jednotek Mlýnská 60, Mlýnská 259/60, 602 00 Brno.

.

 

Kácení stromů kvůli obchodnímu centru

Dne 24.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 287/1 v k. ú. Štýřice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet javor mléč o obvodu kmene 125 cm, třešeň ptačí o obvodu kmene 141 cm, višeň obecnou o obvodu kmene 126 cm, ořešák královský o obvodu kmene 110 cm, trnovník akát o obvodu kmene 256 cm a souvislý porost dřevin o rozloze 50m2, důvodem je výstavba obchodního centra Polní, Brno. Zároveň je navržena náhradní výsadba formou sadových úprav. Žadatelem je Regionální investiční fond SICAV, a.s., Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, zastoupený P.P. Architects s.r.o., Horova 1918/38b, 616 00 Brno.

 

Kácení borovice

Dne 23.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1340/71 v k. ú. Stránice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet borovici o obvodu kmene 97 cm, důvodem je nevhodné stanoviště – malý prostor, konkurence ostatním rostlinám, alergie. Žadatelem je MUDr. Jitka Bláhová, Bohuslava Martinů 51, 602 00 Brno.

 

Stromy v Pisárkách

Dne 23.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 523/1 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet smrk pichlavý o obvodu kmene 95 cm, 2x douglasku tisolistou o obvodu kmene 88, 94 cm, 3x javor mléč o obvodu kmene 110, 85, 26 cm, důvodem je výstavba „Obytný soubor na ulici Neumannova, Brno“. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je společnost NEUMANN bytový dům a.s., Příkop 843/4, 602 00, Brno, zastoupená Yvonou Čumovou, Klatovská 20, 602 00 Brno.

 

Kácení více kusů stromů

Dne 20.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 9/8 v k. ú. Trnitá (ul. Trnitá), 207/25 k.ú. Štýřice (ul. Renneská), p.č. 837/1 k.ú. Staré Brno (ul. Rybářská), 228/2 k.ú. Trnitá (ul. Zderadova). Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2x pajasan žlaznatý o obvodu kmene 115 a 120 cm, 3x trnovník akát o obvodu kmene 95, 120, 110 cm a vrbu bílou o obvodu kmene 110 cm, důvodem je špatný zdravotní stav. Žadatelem je statutární město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 

Kácení javoru a pajasanu

Dne 17.10.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č.  679/1 v k. ú. Pisárky (ul. M. Pujmanové), 497 k.ú. Stránice (ul. Údolní u ul. Kampelíkova). Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet pajasan žlaznatý o obvodu kmene 95 cm a javor mléč o obvodu kmene 150 cm, důvodem je špatný zdravotní stav stromů. Žadatelem je statutární město Brno, Městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69.

 

Kácení javoru kvůli demolici budovy

Dne 14.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 692 v k. ú. Štýřice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet javor mléč o obvodu kmene 97 cm, důvodem je demolice objektu a následná výstavba. Žadatelem je Liking Invest, s.r.o., Lidická 2030/20, 602 00 Brno.

 

Kácení javoru

Dne 11. 10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 692 v k. ú. Štýřice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet javor mléč o obvodu kmene 97 cm, důvodem je demolice objektu a následná výstavba. Žadatelem je Liking Invest, s.r.o., Lidická 2030/20, 602 00 Brno,

 

Topol v areálu Janáčkova divadla

Dne 9.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 7/3 v k. ú. Město Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet topol vlašský o obvodu kmene 295 cm. V rámci akce „Rekonstrukce a dobudování janáčkova divadla“ bude plocha nově upravena včetně realizace nových výsadeb. Důvodem je prosychání. Žadatelem je Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8. 

 

2 liliovníky tulipánokvěté

Dne 5.10.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 349/3 v k. ú. Pisárky (Hlinky 110). Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2x liliovník tulipánokvětý o obvodu kmene 95 a 95 cm. Důvodem je nestabilita stromů vzhledem k infekci na kořenech. Žadatelmi jsou Jana Jirků, Neumannova 19, 602 00 Brno, a Ing. Miroslav Jirků, Osiková 371/28, 637 00 Brno.

 

Jasan v Sterém Brně

Dne 4.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1627 v k. ú. Staré Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet jasan o obvodu kmene 212 cm, důvodem je usychání stromu a zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7, 603 00 Brno.

 

Kácení dřezovce trojtrnného a jeřábu širokolistého

Dne 3.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1022/1 v k. ú. Veveří (areál botanické zahrady). Jedná se o dřezovec trojtrnný o obvodu kmene 240 cm a jeřáb širokolistý o obvodu kmene 180 cm. Důvodem je stáří stromů. Žadatelem je Masarykova univerzita, Kotlářská 554/2, 611 37 Brno.

 

Kácení javoru na Lidické

Dne 3.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3688/3 v k. ú. Černá Pole (Brno, Lidická 36). Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet javor mléč o obvodu kmene 400 cm důvodem je odumření stromu. Žadatelem je E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

 

Tři jeřáby prostřední v Starém Brně

Dne 27.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 3x jeřáb prostřední (Sorbus intermedia) o obvodu kmene 152, 145, 215 cm důvodem je špatný zdravotní stav, stromy jsou suché zcela nebo z větší části.V rámci realizace nových sadových úprav v parku budou stromy odstraněny a nahrazeny novou výsadbou. Stromy se nachádzejí na pozemku p. č. 1390/1 v k. ú. Staré Brno. O kácení žádá statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 

Kácení staré jedle na Barvičově ulici

Dne 26.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet jedli o obvodu kmene 150 cm, Důvodem je stáří stromu, nezdravý kmen, zlomení větví při bouři, obava ze vzniku škody. Žádatelem je Renata Kobylková, Barvičova 19/21, 602 00 Brno.

 

Kácení odumřelé jedle na Veveří

Dne 19.9. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1372/1 v k. ú. Veveří. Predmětem je jedle o obvodu kmene 95cm. Hlavním důvodem kácení je odumření stromu. Žádatelem je Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 602 00 Brno.

 

Borovice v zahradě na Rezkově

Dne 13.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1570 v k. ú. Stránice. Předmětem je borovice o obvodu kmene 160 cm, důvodem je praskání zdí domu vlivem kořenového přírůstu. Žadatelem je Ing. Miloš Bříza, Rezkova 438/37, 602 00 Brno.

 

Javor a 2 pajasany v parku za Janáčkovým divadlem

Dne 7.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v parku za Janáčkovým divadlem. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2x jasan sp. (Fraxinus sp.) o obvodu kmene 193 a 171 cm a 1x javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene 95 cm. Stromy jsou z větší části suché. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno-střed.

 

Pajasan na ul. Nerudova 5

Dne 5.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1044 v k. ú. Veveří, Nerudova 5. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet pajasan o obvodu kmene 172 cm, důvodem je odlamování větví a jejich padání do prostoru hřiště, narušování zdi na hranici pozemku. Žadatelem je Společenství vlastníků jednotek , Nerudova 5.

 

Modřín v zahradě pod Červeným kopcem

Dne 30.8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. č. 1292 v k. ú. Pisárky, obec Brno v zahradě pod Červeným kopcem. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet modřín o obvodu kmene 125 cm, důvodem je obava z pádu stromu na sousední pozemek. Žadatelem je Ing. Jiří Peloušek, Brněnská 111, 679 21 Černá Hora.

 

Pajasan na ul. Lidická

Dne 30.8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1174 v k. ú. Veveří  - Lidická 712/61. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet pajasan žláznatý, důvodem je uschnutí stromu. Žadatelem je Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno.

 

Nakloněný smrk na ul. Lerchova

Dne 15. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 963 v k. ú. Stránice. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet mrk o obvodu kmene 122 cm; důvodem je obava z pádu stromu vzhledem k jeho náklonu. Žadatelem je Ing. Zdeněk Laudát a Marta Laudátová, Lerchova 29, Brno.

 

Bříza na ul. Jílová, špatný stav

Dne 8. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1457 v k. ú. Štýřice. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet břízu (Betula sp.) o obvodu kmene 110 cm; důvodem je špatný zdravotní stav stromu. Strom se nachází u domu na adrese Jílová 34. Žadatelem je Hana Rysková, Jílová 34, Brno.

 

4 lípy nad kanalizační přípojkou, Veveří

Dne 28. 7. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1586/1 v k. ú. Veveří. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet 4x lípu srdčitou (Tilia cordata) o obvodu kmene 113, 132, 47 a 173 cm, důvodem je kolize s kanalizačními přípojkami. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Na místo bylo svoláno ústní jednání. Žadatelem je FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno.

 

Střemcha na výstavišti, oprava havárie přívodu vody

Dne 20. 7. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 8/10 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet střemchu obecnou (Prunus padus). Důvodem je ůst nad místem havárie hlavního přívodu vody pro areál BVV. Žadatelem je Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1.

 

Uschlá borovice u vily Stiassni

Dne 11. 7. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet borovici vejmutovku (Pinus strobus). Důvodem je uhynutí stromu. Žadatelem je Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8.

 

Douglaska na ústředním hřbitově, poškozování zařízení

Dne 11. 7. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les areálu Ústředního hřbitov a v Brně u hrobového místa 323-324 skupina 75. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii) o obvodu kmene 146 cm důvodem je poškozování hrobového zařízení. Žadatelem je Správa hřbitovů města Brna, Vídeňská 96.

 

Kácení smrku ve Stránicích

Dne 23. 6. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 512 v k. ú. Stránice. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet smrk o obvodu kmene 200 cm, důvodem je obava ze vzniku škody na majetku, příp. na zdraví lidí, v případě zlomení stromu, vzhledem k jeho umístění stáří a velikosti. Žadatelem je JUDr. Alena Malatínová, Grohova 148/56a, Brno.

 

Kácení v Pisárkách, a Starém Brně a ve Štýřicích

Dne 20. 6. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 1489/1 v k. ú. Pisárky, 1390/1 k.ú. Staré Brno, 1471/1 k.ú. Štýřice. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet jasan sp. (Fraxinus sp.) o obvodu kmene 125 cm, důvodem je prasklý kmen v místě větvení kosterních větví, hrozí bezprostřední rozlomení koruny. Dále 2x jeřáb sp. (Sorbus sp.) o obvodu kmene 150 a 150 cm a slivoň mirabelka (Prunus domestica) o obvodu kmene 93, 76, 76 cm. Důvodem je špatný zdravotní stav stromů, ke kácení dojde v rámci rekonstrukce lokality, v místě proběhne výsadba většího množství stromů. Dále javor sp. (Acer sp.) o obvodu kmene 150 cm, strom je z větší části suchý. Žadatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2.

 

Tři sakury na ul. Jircháře - oprava parovodu

Dne 19. 5. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1268/1 v k. ú. Staré Brno, ulice JirchářePodle předložené žádosti zamýšlí pokácet 3x sakuru ozdobnou (Prunus serrulata Kanzan) o obvodu kmene 134, 141 a 102 cm, důvodem je růst v místě rekonstruovaného parovodu „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu JIH, ul. Leitnerova, Vodní, Jircháře“. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je MOTeC spol. s r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno.

 

Úprava prostoru u Mendlova náměsti

Dne 18. 5. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 806/1, 799/1 v k. ú. Staré BrnoPodle předložené žádosti zamýšlí pokácet jabloň (Malus pumila) o obvodu kmene 95 cm, javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene 85 cm, Prunus sp. o obvodu kmene 95 cm, javor babyka (Acer campestre) o obvodu kmene 106 cm a smrk ztepilý (Picea abies) o obvodu kmene 88 cm důvodem je „Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlově náměstí“ na základě dendrologického průzkumu. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2.

 

Jasan na ul. Kamenná 42 (Lipka)

Dne 18. 5. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 766 v k. ú. ŠtýřicePodle předložené žádosti zamýšlí pokácet jasan o obvodu kmene 120 cm. Důvodem je výstavba plotu, chodníku a přístupové cesty k areálu o. s. Lipka. Žadatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2.

 

Zerav v zahrádkářské kolonii

Dne 10. 5. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 810/1 v k. ú. Veveří (zahrádkářská kolonie). Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet zerav sp. o obvodu kmene 82 cm. Důvodem kácení je nemožnost využití zahrádek. Žadatelem je ZO ČZS Brno, Klímova 8, 616 00 Brno, IČ: 60553499.

 

Borovice na Jaselské

Dne 10. 5. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 437 v k. ú. Veveří, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet borovici lesní o obvodu kmene 115 cm, která se nachází u domu s č.p. 19 na ulici Jaselská. Důvodem je narušování zděného plotu a přilehlého domu. Žadatelem je PhDr. Božena Kyjovská, Jaselská 161/19, 602 00 Brno a JUDr. Milan Kyjovský, Mánesova 1161/66, 1200 Praha.

 

Jerlín na Žerotínově náměstí

Dne 12. 4. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 786 v k. ú. Město Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet jerlín japonský o obvodu kmene 95 cm, který se nachází na Žerotínově náměstí (konrétně za Ústavním soudem, při ulici Brandlova). Důvodem je rekonstrukce SCZT pára x HV – Koliště – Obilní trh, etapa 3. Žadatelem je společnost Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno IČ: 46347534.

 

Pajasan na Údolní

Dne 31. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 598/1 v k. ú. Stránice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pajasan žláznatý o obvodu kmene 206 cm, který se nachází u budovy VUT na Údolní 53. Důvodem je zajištění provozní bezpečnosti vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu (doloženo znaleckým posudkem). Žadatelem je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, IČ 00216305.

 

Stromy na ulici Pražákova

Dne 28. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1729/1, 192/6, 1796, 1798/2, 1799/1 a 1806 v k. ú. Štýřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pajasan žláznatý o obvodu kmene 88 cm, topol sp. o obvodu kmene 94 cm, višeň obecnou o obvodu kmene 110 cm, tři ořešáky královské o obvodu kmene 126, 220, 110 cm a dva souvislé porosty dřevin o rozloze 320 a 200 m2 (topol, pajasan, růže, bez...). Stromy se nachází na pozemcích při ulici Pražákova. Důvodem je výstavba „Výrobně skladovací haly IV, KAROSERIA a.s., Brno, Pražákova“. Zároveň je navržena náhradní výsadba.. Žadatelem je KAROSERIA a.s., Heršpická 758/13, IČ: 46347453.

 

Stromy na Vinařské

Dne 14. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 463/1 a 463/6 v k. ú. Staré Brno, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet javor o obvodu kmene 205 cm, pajasan o obvodu kmene 85 cm, javor o obvodu kmene 146 cm, pajasan o obvodu kmene 87 a 73 cm a pajasan o obvodu kmene 89 cm. Stromy se nachází v parku na ulici Vinářská u Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 965/6, 603 00 Brno, IČO: 00023850.

 

Lípa na Vídeňské

Dne 14. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 606 v k. ú. Štýřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet lípu sp. o obvodu kmene 125 cm, která je jedním z nahusto vysazených stromů v blízkosti Gymnázia Vídeňská. Důvodem je požadavek na opravu a využívání vlajkového stožáru, v jehož těsné blízkosti strom roste. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785.

 

Stromy v areálu Masarykova onkologického ústavu (Žlutý kopec)

Dne 14. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 336, 337/2, 337/3, 347/1, 347/2, 347/3, 349, 350/1, 350/2, 378/3, 378/5 a 380/7 v k. ú. Staré Brno, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet cca 50 stromů (převážně akát, dále borovice, zerav, javor, pajasan) o obvodu kmene cca 81 – 236 cm, které se nachazí při Masarykově onkologickém ústavu. Důvodem je investiční akce „MOÚ Brno – rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu“. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno, IČO: 00209805.

 

Lípa na ulici Pellicova

Dne 13. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1139/2 v k. ú. Staré Brno, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet lípu o obvodu kmene 130 cm, která se nachází na ulici Pellicova 573/1a. Důvodem je narušování opěrné zdi, obnova zahrady. Žadatelem je pan Ing. Adam Vlasák, Česká 82, 664 32 Česká.

 

Jasan na ulici Hroznová

Dne 7. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 815 v k. ú. Pisárky, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet jasan ztepilý o obvodu kmene 38 cm, který je součástí stromořadí na ulici Hroznová. Důvodem je zřízení vjezdu na pozemek Hroznová 37. Žadatelem je Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČO: 62161521.

 

Borovice na ulici Lipová

Dne 7. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 434/1 v k. ú. Staré Brno, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet borovici vejmutovku, která se nachází na ulici Lipová u domu s č.p. 21. Důvodem je špatný zdravotní stav stromu (napadení rzí vejmutovkovou, poškození kmene). Žadatelem je pan Ing. Marek Prachař, Lipová 21, 602 00 Brno.

 

Smrky na ulici Helceletova

Dne 1. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 499, 498/1 v k. ú. Stránice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dva smrky o obvodech kmene 110 a 141 cm, které se nachází na ulici Helceletova u domu s č. p. 2. Důvodem je nevhodné stanoviště, zvedání dlažby, zasahování do základů domu a obava z pádu. Žadatelem je pan Pavel Kosta, Helceletova 232/2, 602 00 Brno, a paní Jarmila Filkuková, Vymazalova 16, 615 00 Brno.

 

Javory u Výstaviště a Velodromu

Dne 1. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 116 a 8/10 v k. ú. Pisárky, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet čtyři javory jasanolisté o obvodu kmene 120, 80, 95 a 165 cm, které se nachází u Výstaviště (Hlinky) a Velodromu (Křížskovského). Důvodem je špatný zdravotní stav stromů a zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je společnost Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 647 00 Brno, IČ 25582518.


Rozhodnutí:

ROZHODNUTÍ ze dne 13. 3. 2017 o povolení pokácení čtyř javorů jasanolistých o obvodu kmene 120, 80, 95 a 165 cm. Dřeviny rostou na pozemcích p. č. 116 a 8/10 v k. ú. Pisárky, obec Brno. Dřeviny budou pokáceny z důvodu špatného zdravotního stavu stromů a zajištění provozní bezpečnosti. Tři javory rostou v těsné blízkosti plotu mezi areálem BVV a areálem Velodromu. Stromy jsou proschlé, zarostlé do oplocení. V místě je velký pohyb pracovník a techniky údržby areálu. Čtvrtý strom roste ve svahu při ulici Hlinky. Během zimy došlo k rozlomení koruny. Po zhodnocení funkčního a estetického významu stromů bylo vzhledem k výše uvedenému z důvodu zajištění provozní bezpečnosti rozhodnuto o povolení jejich skácení.

Kácení bude provedeno po nabití právní moci tohoto rozhodnutí, nejpozději do 15.4.2017 s ohledem na ochranu volně žijících ptáků nebo v období vegetačního klidu (cca 1.11.-31.3.). Zároveň byla uložena náhradní výsadba podle předloženého návrhu a následná pětiletá péče. Náhradní výsadba je nařízena v tomto rozsahu: platan javorolistý o obvodu kmene min 12–14 cm, třešeň pilovitá o obvodu kmene min 12-14 cm a dva alejové stromy (dub, ořešák, jilm, jinan) o obvodu kmene min 12–14 cm. Následná péče spočívá zejména v provádění zálivky, provádění výchovného řezu a výměně příp. uhynulých jedinců.

 

Pajasan na ulici Jílová

Dne 28. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1289 v k. ú. Štýřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pajasan žláznatý o obvodu kmene 250 cm, který se nachází na ulici Jílová i domu s č.p. 24. Důvodem je nadměrné stínění bytů, lámání větví a omezení užívání zahrady. Žadatelem je pan Pavel Herman a paní Ilona Krátká, Jílová 24, 639 00 Brno.

 

Vrba pětikmen a javor na Kraví hoře

Dne 27. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 794/1 v k. ú. Veveří, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet vrbu sp. pětikmen o obvodu kmene 85, 60, 92, 70 a 95 cm, a javor sp. o obvodu kmene 95 cm, nacházející se na Kraví hoře. Důvodem je přeložení stávající kovové podpěry telekomunikačního kabelu v souvislosti s demolicí objektu „Kadetka“. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 

Smrk na ulici Grohova

Dne 6. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 579 v k. ú. Veveří, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet smrk o obvodu kmene 180 cm. Důvodem je zajištění provozní bezpečnosti (doloženo znaleckým posudkem). Žadatelem je pan Martin Olejár, J. Obrovského 1a, 635 00 Brno, a paní Jarmila Drešerová, Grohova 57, 602 00 Brno.

 

Javory, jírovce, břízy, smrky, zaravy v areálu Ústředního hřbitova

Dne 6. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1814, 1815 a 1819 v k. ú. Štýřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet devět javorů mléčů, dva javory cukrové, pět jírovců pleťových, jeden jírovec maďal, tři břízy bělokoré, osm lísek tureckých, tři smrky ztepilé, tři smrky pichlavé, čtyři zaravy západní a čtyři lípy srdčité o obvodu kmenů 37-310 cm, které se nachází v areálu Ústředního hřbitova na ulici Vídeňská. Důvodem je špatný zdravotní stav (odumírající stromy). Žadatelem je Správa hřbitovů města Brna, Vídeňská 307/96, 639 00 Brno.

 

Javor u čerpací stanice Shell

Dne 31. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 57/6 v k. ú. Štýřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet javor o obvodu kmene 85 cm, který se nachází u čerpací stanice Shell na rohu ulic Heršpická a Strážní. Důvodem je rekonstrukce čerpací stanice. Žadatelem je Shell Czech Republic a.s., Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4.

 

Smrky v areálu ústředního hřbitova

Dne 31. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1822/1 v k. ú. Štýřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dva smrky pichlavé a jeden smrk ztepilý, které se nachází v areálu ústředního hřbitova na ulici Jihlavská. Důvodem je plánované technické zhodnocení objektů zahradnického střediska a vrátnice, stromy jsou v těsné blízkosti těchto objektů a znemožňují realizaci záměru. Žadatelem je Statutární město Brno, Dominkánské náměstí 1, 60167 Brno.

 

Bříza u Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Dne 30. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1373 v k. ú. Veveří, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet břízu. Důvodem je špatný zdravotní stav. Žadatelem je Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 60200 Brno.

 

Smrk na Kraví hoře

Dne 30. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 783 v k. ú. Veveří, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet smrk pichlavý o obvodu kmene 115 cm, který se nachází v zahradě na Kraví hoře. Důvodem je schnutí stromu a nemožnost využívání zahrady. Žadatelem je paní Alena Čípová, Malátova 8, 61200 Brno.

 

Javor ve vnitrobloku na ulici Křenová

Dne 24. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 291/24 v k. ú. Trnitá, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet javor jasanolistý, který se nachází ve vnitrobloku mezi domy na ulici Křenová u domu s č.p. 68. Důvodem je nevhodné stanoviště a zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je Mgr. Jiří Feyrer, Novoměstská 1449/63, 621 00 Brno.

 

Pajasany a javor ve vnitrobloku na ulici Křenová

Dne 24. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 291/17 v k. ú. Trnitá, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dva pajasany žláznaté o  obvodu kmene 216 a 240 cm a javor jasanolistý o obvodu kmene 255 cm. Stromy se nachází ve vnitrobloku na ulici Křenová u domu s č.p. 68. Důvodem je nevhodné stanoviště (rekonstrukce dvora), je také uvedeno, že vzhledem k opakovaným redukcím korun již nejsou stromy perspektivní. Žadatelem je Společenství vlastníků Křenová 235/68 Brno, Křenová 235/68, 60200 Brno.

 

Břízy a jeřáb v areálu Ústavu fyziky materiálů AV

Dne 18. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 835/1 v k. ú. Veveří, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dvě břízy o obvodu kmene 112 a 104 cm a jeřáb muk o obvodu kmene 120cm, stromy se nachází v areálu Ústavu fyziky materiálů AV na ulici Žižkova. Důvodem je, že stromy jsou suché. Žadatelem je Ústav fyziky materiálů Akademie věd v.v.i., Žižkova 513/22, 61662 Brno.

 

 

Jasan ve vnitrobloku na ulici Stojanova

Dne 18. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 626/1 v k. ú. Veveří, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet jasan o obvodu kmene 210 cm, který se nachází ve vnitrobloku domu. Důvodem je špatný zdravotní stav. Žadatelem je Společenství vlastníků pro dům Stojanova 5, Stojanova 5, 60200 Brno.

 

Stromy v areálu Hospicu sv. Alžběty

Dne 23. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 759/1, 761 a 762 v k. ú. Štýřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet smrk ztepilý o obvodu kmene 126 cm, dva smrky sivé o obvodu kmene 94 a 94 cm, vrbu pokroucenou o obvodu kmene 80 cm, dřezovec trojtrnný o obvodu kmene 283 cm, javor klen o obvodu kmene 188 cm a javor babyu o obvodu kmene 188 cm, které se nachází v areálu Hospice sv. Alžběty na ulici Kamenná. Důvodem je akce „Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty“. Žadatelem je Hospic sv. Alžběty o.p.s., Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČO 26604582.

 

Topol za prodejnou Albert, Mendlovo náměstí

Dne 15. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 817/2 v k. ú. Staré Brno, Mendlovo náměstí. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet topol o obvodu kmene 390 cm, který se nachází za prodejnou Albert. Důvodem je zasahování do obvodových zdí přilehlého objektu, poškozování střechy, padání větví apod.. Žadatelem je Ahold Czech Republic, a.s., Radlická 117, 158 00 Praha 5.

 

3 borovice a 2 břízy na Wolkrově 10

Dne 11. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 140, 141 v k. ú. Stránice, ul. Wolkrova 10. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet 3x borovici o obvodu kmene 90, 105 a 102 cm, 2x břízu o obvodu kmene 120 a 120 cm. Důvodem je rekultivace neudržované zahrady a kolize s nově navrhovaným stavebním záměrem. Žadatelem je RCHB s.r.o., Sochorova 3226/40, 616 00 Brno.

 

Pozastavení kácení odumřelých dřevin, Hybešova 49

Dne 11. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 1565 k.ú. Staré Brno, jejichž kácení bylo oznámeno dle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Oznámení dle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody podala dne 4.11.2016 EGORA, a.s., třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno IČO 27756424. Ke kácení je navrženo 9 stromů a to 4x javor horský o obvodu kmene 128, 220, 270 a 223 cm, tis červený o obvodu kmene 100 cm, bříza bělokorá o obvodu kmene 97 cm, pajasan žláznatý o obvodu kmene 113 cm, jinan dvoulaločný o obvodu kmene 254 cm, jírovec maďal o obvodu kmene 194 cm. Důvodem je odumření předmětných dřevin (doloženo znaleckým posudkem č. 117-2 435/16 zpracovaným Ing. Jaroslavem Kolaříkem).

 

Javor na ulici Pellicova

Dne 4. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 639 v k. ú. Město Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet javor o obvodu kmene 100 cm, který se nachází na ulici Pellicova pod hradem Špilberk, u domu s č.p. 16. Důvodem je narušování statiky zídky, hrozí sesuv půdy. Žadatelem je paní Ing. Michaela Nespěchalová, Štefánikova 70/22, 05941 Tatranská Štrba, Slovenská republika.

 

Smrk na ulici Mahenova

Dne 3. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1119 v k. ú. Stránice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet smrk o obvodu kmene 130 cm, který se nachází na ulici Mahenova u domu s č.p. 363. Důvodem je narušování stavebních konstrukcí domu.. Žadatelem je pan Ing. Michael Novotný, Lomená 691/4, 617 00 Brno.

 

Thuje na Ústředním hřbitově

Dne 3. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na Ústředním hřbitově u hrobového místa 283-284 skupina 70. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet thuji o obvodu kmene 182 cm. Důvodem je poškozování hrobového zařízení. Žadatelem je Správa hřbitovů města Brna, Vídeňská 96, 639 00 Brno, IČO: 62161598.

 

Javory, pajasan, ořešák a vrba na Údolní

Dne 21. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 723 v k. ú. Město Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pajasan žláznatý o obvodu kmene 80 cm, čtyři javory mléče o obvodu kmene 80, 80, 80, 94 cm, javor klen o obvodu kmene 110 cm, ořešák královský o obvodu kmene 220 cm a vrbu sp. o obvodu kmene 110 cm. Stromy se nachází na ulici Údolní (v blízkosti tramvajové zastávky Obilní trh). Důvodem je špatný zdravotní stav, pěstební probírka a narušování stavebních objektů. Žadatelem je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70888337.

 

Bříza na ulici Jílová

Dne 21. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1277 v k. ú. Štýřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet břízu bělokorou o obvodu kmene 135 cm, která se nachází na ulici Jílová u domu s č.p. 138/29 . Důvodem je padání větví. Žadateli jsou paní Mgr. Lenka Odstrčilová, Sídliště Osvobození 641/25, 682 01 Vyškov, Pelcová Zdenka, Jílová 138/29, 639 00 Brno, Dalimil Pelc, Renneská třída 29, 639 00 Brno, Dušan Chrápavý, Jílová 29, 639 00 Brno a Jarmila Chrápavá, Jílová 29, 639 00 Brno.

 

Lerchova, rekonstrukce kanalizace - břízy, sakury

Dne 13. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 773 v k. ú. Stránice, ulice Lerchova. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2x břízu bělokorou o obvodu kmene 105 a 104 cm a 9x sakuru ozdobnou o obvodu kmene 25, 55, 44, 86, 78, 65, 45, 80, 58 cm, důvodem je rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Lerchova. Žadatelem je FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno.

 

Pajasan žláznatý ve vnitrobloku

Dne 7. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Město Brno, vnitroblok mezi ulicemi Roosveltova a Za Divadlem. Podle předložené žádosti město Brno zamýšlí pokácet pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) o obvodu kmene 190 cm z důvodu narošování statiky přilehlé budovy. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno.

 

Stavba polyfunkčního objektu, ul. Vlhká

Dne 3. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 676, 677, 679 v k. ú. Zábrdovice. Stromy se nacházejí ve vnitrobloku na ul. Vlhká. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet javor klen o obvodu kmene 116 a 113 cm (dvojkmen), lípu srdčitou o obvodu kmene 128 cm, a jasan ztepilý o obvodu kmene 91 cm, důvodem je výstavba polyfunkčního objektu. Zároveň je navržena náhradní výsadba.

Žadatelem je CERE Invest Edison center s.r.o., Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha 1.

 

Borovice u rodinného domu, narušování statiky

Dne 3. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 698/2 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet borovici lesní o obvodu kmene 120 cm, důvodem je narušování statiky budovy. Žadatelem je Dagmar Fleková, M. Pujmanové 8, 602 00 Brno.

 

Jerlín

Dne 3. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 421/3 v k. ú. Pisárky, ul. Lipová. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet jerlín o obvodu kmene 95 cm důvodem je špatný zdravotní stav (doloženo arboristickým posudkem).

Žadatelem je Brněnská diecéze Církve československé husitské, Joštova 141/7, 602 00 Brno.

 

Probírkové zásahy v parku Špilberk

Dne 3. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 719/1, 727/2, 727/4, 731/1, 732/2, 736/2, 745/2, 746/2, 750, 751, 758, 759 v k. ú. Město Brno.  

Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 50 stromů (Acer, Fraxinus, Picea, Prunus, Betula, Robinia, Chamaecyparis) o obvodu kmene 80 – 267 cm podle předložené inventarizace dřevin v rámci „Rozšíření parku Špilberk na severním svahu“. Jedná se o pěstební probírku, kdy dojde k odstranění nevhodných náletových dřevin, které zahušťují porost a zhoršují podmínky pro kvalitní dřeviny, dále budou odstraněny dřeviny poškozené a ve špatném zdravotním stavu. Zároveň je navržena náhradní výsadba.

Žadatelem je Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, Brno.

 

Javor jasanolistý, výstavba myčky aut

Dne 27. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 1684/12 v k. ú. Štýřice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet javor jasanolistý (Acer negundo) o obvodu kmene 168 cm důvodem je výstavba myčky aut. Žadatelem je MAC LUCULLUS, spol. s r.o., Přístavní 131/25, 635 00 Brno.

 

4 stromy v parku Anthropos, špatný zdravotní stav

Dne 27. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 1489/1 v k. ú. Pisárky, park u Anthroposu. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet lípu o obvodu kmene 220 cm, jasan o obvodu kmene 220 cm, javor jasanolistý o obvodu kmene 95 cm a nahovětvec o obvodu kmene 250 cm důvodem je špatný zdravotní stav stromů. Žadatelem je statutární město Brno městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 

Usychající smrk, Stránice

Dne 22. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 877 v k. ú. Stránice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet smrk o obvodu kmene 120 cm důvodem je usychání stromu. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Eva Bendíková a Radoslav Bendík, Neumannova 21, 602 00 Brno.

 

Túje v zahradě restaurace Živá voda

Dne 12. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 314 v k. ú. Město Brno, zahrada restaurace L´Eau Vive. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2x zerav západní (Thuja occidentalis) o obvodu kmene 80 a 80 cm důvodem je akce „Revitalizace zahrad NKP Petrov“. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno.

 

Areál vysokoškolských kolejí Vinařská

Dne 30. 8. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 350/1, 350/15 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti vlastník zamýšlí pokácet javor jasanolistý (Acer negundo) a pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) oba o obvodu kmene větším než 80 cm, důvodem je bezpečnostní riziko pro okolí - špatný zdravotní stav. Stromy se nacházejí v areálu vysokoškolských kolejí Vinařská. Žadatelem je Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno.

 

Javory a vrba ve vnitrobloku na ul. Rybářská

Dne 29. 8. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 849/19 v k. ú. Staré Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2x javor klen (Acer pseudoplatanus) o obvodu kmene 96 a 114 cm a 1x vrbu bílou (Salix alba) o obvodu kmene 90 cm. Jedná se o neperspektivní náletové dřeviny poškozené zarůstáním do oplocení na hranici pozemku. Stromy se nacházejí ve vnirobloku na ul. Rybářská. Žadatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2. 

 

Pět ořešáků, ul. Dvorského

Dne 25. 8. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 332 v k. ú. Štýřice, ul. Dvorského. Podle předložené žádosti vlastník pozemku žádá o povolení ke kácení 5 ks ořešáku (Juglans sp.) o obvodu kmene 144, 170, 135, 151, 110 cm, důvodem je špatný zdravotní stav stromů (doloženo znaleckým posudkem). Žadatelem je Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha. 

 

Pajasan žláznatý - bezpečnostní kácení, Veveří

Dne 16. 8. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1569 v k.ú. Veveří, ul. Hoppova 4. Předmětem žádosti je kácení pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) o obvodu kmene 150 cm důvodem je zajištění provozní bezpečnosti (došlo k odlomení silné větve). Žadatelem je KONREP spol. s.r.o., Herčíkova 14, 612 00 Brno a MUDr. Eva Konvičková, Herčíkova 14, 612 00 Brno.

 

Dva vzrostlé smrky v lokalitě Žlutý kopec

Dne 29. 7. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 439/1 v k. ú. Staré Brno, ul. Neumannova 10a. Předmětem žádosti je kácení dvou kusů smrku pichlavého (Picea pungens) o obvodu kmene 487 a 225 cm důvodem je obava ze způsobení škody v případě pádu (jednostranná prosychající koruna, nízká vitalita). Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Ing. arch. Jana Packová a Ing. Lenka Konečná.

 

Střemcha na Vaňkově náměstí

Dne 13. 7. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1105 v k. ú. Stránice, ul. Barvičova. Předmět žádosti je kácení střemchy obecné (Prunus padus) o obvodu kmene 116 cm. Důvodem je špatný zdravotní stav stromu (doloženo znaleckým posudkem). Žadatelem je Helgoland - SVJ domu Barvičova 2, Vaňkovo nám. 6, Lerchova 1 v Brně, Vaňkovo nám. 6.

 

Rekonstrukce dvora domu, Boromejská zahrada

Dne 13. 7. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 725 v k. ú. Město Brno, ul. Údolní. Předmětem žádosti je kácení střemchy obecné (Prunus padus) o obvodu kmene 100 cm a hlošiny úzkolisté o obvodu kmene 250 cm. Důvodem je špatný zdravotní stav a rekonstrukce dvora. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Šporkova 12, Praha.

 

Kácení nakloněné borovice

Dne 13. 7. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1278/1 v k. ú. Štýřice, adresa Jilová 139/29a. Žadatel má v úmyslu pokácet borovici (Pinus sp.) o obvodu kmene 185 cm, důvodem je poškozování přístupového chodníku a základů domu, a obava z pádu stromu vzhledem k jeho náklonu. Žadatelem je společnost E.ON Distribuce,a.s., F.A.Gerstnera 6, České Budějovice.

 

Poškozený javor, park u muzea Anthropos

Dne 24. 6. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1489/1 v k. ú. Pisárky (park u muzea Anthropos). Jedná se o javor mléč o obvodu kmene 220 cm. Důvodem je zajištění provozní bezpečnosti vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu stromu. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Místní šetření proběhlo 27. 6. 2016.


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno - Střed povoluje statutárnímu městu Brnu, městské části Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno skácení javoru mléče (Acer platanoides) o obvodu kmene 220 cm na pozemku p. č. 1489/1 k. ú. Pisárky.

Současně ukládá témuž subjektu provedení náhradní výsadby v místě v rozsahu 1 ks javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene 14–16 cm.

Odůvodnění: Jedná se o strom, na kterém došlo v minulosti k odlomení dvou kosterních větví, a aktuálně k odlomení další. Na lomu bylo patrné prorůstání mycelia dřevní houby, které způsobilo snížení pevnosti dřeva a následně vedlo ke zlomu větve. Ze stromu zůstalo torzo s jedinou kosterní větví, se zbývající asimilační plochou situovanou ve velké výšce (v zápoji s okolními stromy). Po zhodnocení funkčního a estetického významu stromu bylo s ohledem na riziko zlomu i poslední kosterní větve a pádu na volné prostranství s lavičkami, rozhodnuto o povolení jeho skácení. Po odstranění předmětné větve může být na místě ponecháno bezpečné torzo pro plnění dalších ekologických funkcí (růst dřevních hub, vývoj xylofágního hmyzu, hnízdění ptáků apod.). V místě bude vysazen nový strom stejného druhu, který postupně nahradí úbytek listové plochy v místě.

 

Smrk pichlavý na zahradě, k. ú. Stránice

Dne 24. 6. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1289/1 v k. ú. Stránice. Pokácen má být smrk pichlavý (Picea pungens) o obvodu kmene 140 cm. Důvodem je pěstební opatření (probírka porostu zahrady). Smrk se nachází na soukromé zahradě na adrese Preslova 84. Žadatelem je PhDr., Miloslava Hamalová CSc..

 

Dva duby letní u LF MU, Komenského náměstí

Dne 20. 6. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 772 v k. ú. Město Brno. Jedná se o kácení 2 ks sloupovitého kultivaru dubu letního (Quercus robur) o obvodu kmene 197 a 132 cm. Stromy se nacházejí v areálu lékařské fakulty na Komenského náměstí. Důvodem je špatný zdravotní stav stromů – zajištění provozní bezpečnosti (doloženo dendrologickým posouzením). Žadatelem je Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9.

 

Lípa zelená v areálu opatství, Mendlovo náměstí

Dne 10. 6. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Žadatel - Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina - zamýšlí pokácet lípu zelenou o obvodu kmene 195 cm nacházející se na pozemku p. č. 8 v k. ú. Staré Brno. Důvodem pro kácení je rizikovost stromu z hlediska možnosti jeho pádu (vyvrácení) – doloženo znaleckým posudkem.

 

Kácení na ul. Údolní - budova kanceláře ombudsmana

Dne 9. 6. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, jedná se o kácení javora babyky (Acer campestre) o obvodu kmene 94 cm, který se nachází na pozemku p.č. 713 a 714/1, k. ú. Město Brno. Důvodem pro kácení je plánovaná přístavba administrativního objektu. Žadatelem je Kancelář veřejného ochránce práv. 


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno - Střed povoluje Kanceláři veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno skácení lísky turecké (Corylus colurna) o obvodu kmene 94 cm a javoru babyka (Acer campestre) o obvodu kmene 94 cm na pozemku p. č. 713, 714/1 k. ú. Město Brno.

Současně ukládá témuž subjektu provedení náhradní výsadby podle projektu sadových úprav v místě v rozsahu 1 ks líska turecká (Corylus colurna) o obvodu kmene min 14 – 16 cm, 53 ks tis prostřední (Taxus x media "Hicksii"), 10 ks zimostráz obecný (Buxus sempervirens).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že stromy rostou v půdorysu stavby s názvem „Přístavba administrativního objektu KVOP, Údolní 39, 602 00 Brno“ a není možno je zachovat. Vzhledem k tomu, že důvodem kácení je stavba, je kácení možno realizovat jen v případě vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu.

 

Rekonstrukce vnitrobloku Zahradnická-Křídlovická

Dne 3. 6. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Žadatel, tedy statutární město Brno, městská část Brno-střed, zamýšlí pokácet linii zeravu západního (Thuja occidentalis) na pozemku  p.č. 1661, k. ú. Staré Brno. Důvodem pro kácení je plánovaná rekonstrukce vnitrobloku. Vlivem stáří a hustého zápoje jsou stromy ve špatném stavu.


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno - Střed povoluje statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno skácení souvislého porostu dřevin: linie zeravu západního (Thuja occidentalis) o rozloze 278 m2, linie zeravu západního (Thuja occidentalis) o rozloze 80 m2, skupina tisu červeného (Taxus baccata) o rozloze 64 m2 a skupinu jalovců (Juniperus sp.) o rozloze 48 m2 a douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii) na pozemku p. č. 1661 k. ú. Staré Brno. Kácení bude provedeno před zahájením akce „Úprava vnitrobloku Poříčí, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho“ nejdříve však v září 2016. V případě, že stavba nebude zahájena v roce 2016 bude kácení provedeno v době vegetačního klidu (cca 1.11.-31.3.).

Současně  ukládá témuž subjektu provedení náhradní výsadby v místě ve stanoveném rozsahu odpovídajícím projektu rekonstrukce vnitrobloku.

Odůvodnění: Ke kácení jsou navrženy přerostlé skupiny dřevin negativně ovlivněné hustým zápojem, příp. je kácení navrženo z kompozičních důvodů. Předmětná douglaska má vlivem zastínění jednostrannou prosychající korunu. Po zhodnocení funkčního a estetického významu předmětných dřevin daného i posouzením autorizovaný zahradním architektem v rámci projektu úpravy vnitrobloku, bylo rozhodnuto o povolení jejich pokácení. Vzhledem k předpokládanému termínu zahájení stavby (září 2016) bylo kácení umožněno k tomuto datu, tedy na konci vegetačního období. V rámci projektu sadových úprav budou vysázeny další dřevin i byliny, které nejsou zahrnuty do náhradní výsadby za kácené dřeviny. Následná péče spočívá zejména v provádění zálivky, provádění výchovného řezu a výměně příp. uhynulých jedinců.

 

Bříza na ul. Kotlářská

Dne 9. 5. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, předmětem kácení je bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene 120 cm na parcele p.č. 1625 v k. ú. Veveří. Důvodem je zajištění provozní bezpečnosti vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu stromu. Žadatelem je Společenství vlastníků jednotek pro dům Kotlářská 25.


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno - Střed povoluje žadateli Společenství vlastníků jednotek pro Dům Kotlářská 25 skácení břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmene 120 cm. 

Současně  ukládá témuž subjektu provedení náhradní výsadby v místě rozsahu 1 ks habr obecný "Fastigiata" (Carpinus betulus "Fastigiata") o velikosti 300 – 350 cm. Výsadba bude provedena do 31. 12. 2016. Zároveň se ukládá pětiletá následná péče.

Odůvodnění: Bříza roste v ploše zeleně před domem Kotlářská 25 u chodníku a frekventované komunikace. Strom je nakloněný do ulice. Koruna byla v minulosti redukována, chybí vrchol. Ve kmeni je dutina. Po zhodnocení funkčního a estetického významu stromu bylo s ohledem na špatný zdravotní stav stromu a stanovištní podmínky z důvodu zajištění provozní bezpečnosti rozhodnuto o povolení jeho skácení. Vzhledem k hrozbě vzniku škody na majetku resp. újmy na zdraví (v dopadové vzdálenosti je frekventovaná komunikace a chodník, trolejové vedení) bylo kácení povoleno ihned.

 

Kácení dřevin v zahradě na ul. Lipová

Dne 18. 4. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 416 v k. ú. Pisárky, roh ulic Lipová a Vinařská. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii) o obvodu kmene 95 cm, smrk ztepilý (Picea abies) o obvodu kmene 85 cm, borovici černou (Pinus nigra) o obvodu kmene 100 cm, borovici lesní (Pinus sylvestris) o obvodu kmene 88 cm důvodem je vybudování přístavby a nástavby vilového domu. Borovice lesní je suchá. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Downtown Invest s.r.o., třída Tomáše Bati 3067, 760 01 Zlín.


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno - Střed povoluje žadateli Downtown Invest s.r.o. skácení douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii)o obvodu kmene 95 cm, smrku ztepilého (Picea abies) o obvodu kmene 85 cm, borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 100 cm na pozemku p.č. 416 k.ú. Pisárky. Čtvrtý strom uvedený v žádosti, borovice lesní (Pinus sylvestris), nakonec není pro obvod menší než 80 cm předmětem povolování.

Kacení bude provedeno po nabytí právní stavebního povolení na akci „Přístavba a nástavba villa domu Lipová 41“ a v době vegetačního klidu.

Současně byla uložena náhradní výsadba v tomto rozsahu:

- 4 ks habr obecný (Carpinus betulas "Frans Fontaine") o velikosti 300-350 cm

- 1 ks javor kapadocký (Acer cappadocicum "Rubrum")

Výsadba bude provedena k termínu kolaudace „Přístavba a nástavba villa domu Lipová 41“. Zároveň se ukládá pětiletá následná péče.

Zdůvodnění: Předmětné stromy kolidují s plánovanou stavbou, tj. rostou v půdorysu budoucí stavby příp. v její bezprostřední blízkosti. Po zhodnocení funkčního a estetického významu stromů bylo vzhledem k nevhodnému stanovišti s ohledem na plánovanou stavbu rozhodnuto o povolení jejich skácení. Podmínkou kácení je proto pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu.

 

Kácení jabloně a jasanu na hradě Špilberk

Dne 13. 4. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 672/1, v k. ú. Město Brno, areál hradu Špilberk. Jedná se o jabloň (Malus domestica) o obvodu kmene 125 cm a jasan (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 170 cm. Důvodem je stavba „Rekonstrukce NKP Špilberk – hydroizolační opatření“; strop sklepních prostor je narušován kořenovým systémem stromů. Žadatelem je Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno.


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno-střed, Odbor životního prostředí rozhodl v řízení vedeném o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podal dne 4. 4. 2016 žadatel Statutární město Brno, zastoupené odborem investičním Magistrátu města Brna, zastoupeným Ing. Jiřím Matulou. Po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu odst. 1 § 8 zákona o ochraně přírody povoluje žadateli skácení jabloně domácí (Malus domestica) o obvodu kmene 125 cm a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 170 cm na pozemku p. č. 672/1 k. ú. Město Brno.
Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu (cca 1.11.-31.3.)
Současně ukládá témuž subjektu provedení náhradní výsadby v areálu NKP Špilberk v tomto rozsahu:

 • 8 ks lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) o obvodu kmene 16 – 18 cm
 • 1 ks jerlín japonský (Sophora Japonika) o obvodu kmene 16 – 18 cm
 • 1 ks buk lesní (Fagus sylvatica "Atropurpurea") o obvodu kmene 16 – 18 cm

Výsadba bude provedena nejpozději do 31. 12. 2018. Zároveň se ukládá následná péče po dobu pěti let.

Odůvodnění: Řízení bylo zahájeno dne 4. 4. 2016 na základě žádosti podané na odbor ŽP. Důvodem byla stavba „Rekonstrukce NKP Špilberk- hydroizolační opatření.“ Stromy rostou nad sklepními prostory, jejichž zdivo je narušováno kořenovým systémem. V rámci realizace hydroizolačních opatření dojde k odstranění zeminy. Po zhodnocení funkčního a estetického významu stromů bylo s ohledem na nevhodné stanoviště rozhodnuto o povolení jejich skácení. Jako kompenzace vzniklé ekologické újmy byla uložena náhradní výsadba. Následná péče spočívá zejména v provádění zálivky, provádění výchovného řezu a výměně příp. uhynulých jedinců.

 

Revitalizace parku Dvorského

Dne 13. 4. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 308/1, 308/12, 308/16, 301, 304, 306 v k. ú. Štýřice. Podle předložené žádosti zamýšlí město pokácet 2x břízu o obvodu kmene 130 a 143 cm, slivoň o obvodu kmene 90 cm, 4x smrk o obvodu kmene 123, 103, 116, 112 cm, 3x hlošina o obvodu kmene 101, 126, 110 cm, svitel o obvodu kmene 236 cm, trnka o obvodu kmene 90 cm, důvodem je špatný (až havarijní) zdravotní stav – kácení v rámci revitalizace parku Dvorského. Žadatelem je statutární město Brno městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 67 Brno.


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno - Střed povoluje statutárnímu městu Brnu městská části Brno-střed skácení 2x břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmene 130 a 143 cm, slivoně trnky (Prunus spinosa) o obvodu kmene 90 cm, 4x smrku ztepilého (Picea abies) o obvodu kmene 123, 103, 116, 112 cm, 3x hlošiny úzkolisté (Elaeagnus angustifolia) o obvodu kmene 101, 126, 110 cm, svitele latnatého (Koelreuteria paniculata) o obvodu kmene 236 cm a slivoně švestky (Prunus domestica) o obvodu kmene 90 cm na pozemcích p.č. 308/1, 308/12, 308/16, 301, 304, 306 k.ú. Štýřice (ul. Dvorského).

Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu a jen v souvislosti s realizací akce „Revitalizace parku Dvorského“
Současně se ukládá témuž subjektu provedení náhradní výsadby v místě podle projektu sadových úprav v tomto rozsahu:
5 ks Acer campestre, 2 ks Castanea sativa, 2 ks Fraxinus excelsior, 4 ks Morus nigra, 6 ks Prunus padus, 2 ks Prunus yedoensis, 3 ks Quercus palustris, 5 ks Qurcus petraea, 2 ks Quercus robur, 1 ks Salix alba, 3 ks Tilia platyphyllos, 1 ks Malus, 7 ks Prunus avium

Budou vysazeny stromy o obvodu kmene min 14 – 16 cm. Výsadba bude provedena k termínu dokončení akce „Revitalizace parku Dvorského“. Zároveň se ukládá pětiletá následná péče.

 

Kácení osiky u čerpací stanice u výstaviště

Dne 11. 4. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1023/61, v k. ú. Pisárky, areál čerpací stanice na ul. Křižkovského. Vlastní žádá o povolení k pokácení topolu osika (Populus tremula) o obvodu kmene 175 cm. Důvodem je narušování stěny mycí linky a přilehlého chodníku. Žadatelem je MOL čerpací stanice, s.r.o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1.

 

Dne 22. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3/1, 1 v k. ú. Veveří. Jedná se o 3 ks smrku pichlavého (Picea pungens) o obvodu kmene 123, 94, 120 cm, třešeň pilovitou (Prunus serrulata Kanzan) o obvodu kmene 210 cm, tis červený (Taxus baccata) o ploše 75 m2. Důvodem je stavba „MU – rekonstrukce a dostavba areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno“. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77, Brno.

 

Dne 21. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 387 v k. ú. Město Brno (Starobrněnská 7). Jedná se o 1 ks zeravu sp. (Thuja sp.) o obvodu kmene 93 cm, důvodem je růst v těsné blízkosti bytového domu, stínění a oprava fasády domu. Žadatelem je Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno.

 

Dne 17. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1225 v k. ú. Veveří. Jedná se o 1 ks smrku o obvodu kmene 83 cm. Důvodem je prosychání stromu a obava z pádu. Žadatelem je Společenství vlastníků Antonínská 11, Brno, Antonínská 11, 602 00.

 

Dne 17. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1822/1, 1819 v k. ú. Štýřice. Jedná se o javor o obvodu kmene 130 cm, a akát o obvodu kmene 145 cm důvodem je špatný zdravotní stav. Žadatelem je Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace, Kraví hora 522/2, 616 00 Brno.

 

Dne 10. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1822/1, 1819 v k. ú. Štýřice. Jedná se o 1 ks zeravu sp. o obvodu kmene 152 cm, 5 ks douglasky tisolisté o obvodu kmene 158, 203, 187, 152 a 173 cm. Důvodem je oprava opěrné zdi, v jejíž těsné blízkosti stromy rostou. Žadatelem je Správa hřbitovů města Brna, Vídeňská 96, 639 00 Brno.

 

Dne 10. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 508 v k. ú. Štýřice (ul. Sobotkova). Jedná se o 1 ks jasanu o obvodu kmene 88 cm, důvodem je prorůstání kořenů do vodovodní přípojky. Žadatelem je Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno.

 

Dne 3. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 945 v k. ú. Stránice (Havlíčkova 5). Jedná se o tis červený o obvodu kmene 83 cm, smrk pichlavý o obvodu kmene 110 cm, modřín opadavý o obvodu kmene 100 cm. Důvodem je zasahování koruny do fasády domů, stínění oken, stavební úpravy na domě, obava z pádu stromů. Modřín je suchý. Žadatelem je PROPERTY BETA a.s., Havlíčkova 198, 664 42 Modřice, zastoupená Ing. Ivanem Zbořilem, Vedlejší 8, 625 00 Brno.

 

Dne 3. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č.1402/1 v k. ú. Veveří. Jedná se o 2ks platanu javorolistého o obvodu kmene 241 a 213 cm, jírovec maďal o obvodu kmene 116 cm, javor mléč o obvodu kmene 144 cm. Důvodem je výrazně zhoršený až silně narušený zdravotní stav stromů. Žadatelem je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno.

 

Dne 3. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 321 v k. ú. Veveří. Jedná se o pajasan žláznatý o obvodu kmene 200 cm a javor klen o obvodu kmene 130 cm důvodem je narušování staveb. Žadatelem je Bytové družstvo Veveří 461/14, 602 00 Brno.

 

Dne 2. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 454/3 v k. ú. Štýřice. Jedná se o 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 150 cm. Důvodem je narušování kamenné zdi. Žadatelem je Kuželkářský klub Moravská Slavia Brno, z.s., Vojtova 541/12, 639 00 Brno.

 

Dne 26. 2. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1414/7 v k. ú. Veveří. Jedná se o 1 ks třešně o obvodu kmene 150 cm a 1 ks jasanu o obvodu kmene 193 cm. Důvodem je padání větví, stínění a výstavba oplocení. Žadatelem je Bytové družstvo Antonínská 26, Antonínská 26, 602 00 Brno.

 

Dne 26. 2. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1414/2 v k. ú. Veveří. Jedná se o 1 ks javoru jasanolistého (Acer negundo) o obvodu kmene 137 cm, důvodem je zajištění provozní bezpečnosti vzhledem k náklonu stromu a stanovištním podmínkám. Žadatelem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.vi., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice.

 

Dne 22. 2. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 301 v k. ú. Město Brno. Jedná se o 1 ks cypřišku chrachonosného o obvodu kmene 150 cm, 1 ks jinanu dvoulaločného o obvodu kmene 191 cm. Důvodem je zajištění provozní bezpečnosti a obava z poničení movité kulturní památky. Žadatelem je Moravské zemské muzeum, Zelný trh 299/6, 659 37 Brno.

 

Dne 19. 2. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1355 v k. ú. Veveří. Jedná se o 1 ks topolu černého (Populus nigra Italica) o obvodu kmene 260 cm. Důvodem je přístavba výtahu k bytovému domu, narušování základů domu a betonové dlažby. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 

Dne 17. 2. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 931/1 a 933/9 v k. ú. Pisárky. Jedná se o 1 ks javoru o obvodu kmene 67 cm, důvodem jsou podélné praskliny ve kmeni. Žadatelem je STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno.

 

Dne 17. 2. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1757/1 v k. ú. Staré Brno. Jedná se o 1 ks lípy velkolisté o obvodu kmene 152 cm a 1 ks pajasanu žláznatého o obvodu kmene 210 cm. Důvodem je investiční akce „FN u sv. Anny v Brně – transportní koridory z objektu A do objektu M.“ Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00 Brno.

 

Dne 11. 2. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 24/1, 70/4, 8/10, 72/10, 72/4, 70/6, 24/3 v k. ú. Pisárky. Jedná se o 1 ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 105, 1 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) o obvodu kmene 115 cm, 1 ks javoru jasanolistého (Acer negundo) o obvodu kmene 115 cm, 5 ks lípy srdčité (Tilia cordata) o obvodu kmene 131, 120, 122, 103 cm a 1 ks modřínu opadavého (Larix decidua) o obvodu kmene 85 cm. Důvodem je špatný zdravotní stav resp. nevhodné stanoviště stromů. Žadatelem je Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno.

 

Dne 11. 2. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 763/4 v k. ú. Zábrdovice. Jedná se o 1 ks zeravu sp. (Thuja sp.) o obvodu kmene 160 cm, důvodem je stav stromu a nevhodné stanoviště. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Mgr. Monika Lacová, Körnerova 5, 602 00 Brno.

 

Dne 18. 1. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 272/1 v k. ú. Město Brno. Jedná se o 1 ks pajasan žláznatý o obvodu kmene 131 a 107 cm (dvojkmen), důvodem je zajištění provozní bezpečnosti - doloženo znaleckým posudkem. Žadatelem je Brno new station development a.s., Trnitá 7/24, 602 00 Brno.

 

Dne 14. 1. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1670/1, 1667/2 v k. ú. Štýřice. Jedná se o 1 ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 94 cm, 1 ks slivoně myrobalán (Prunus cerasifera subsp. Myrobalána) o obvodu kmene 85 cm, 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 163 cm, důvodem je výstavba myčky osobních automobilů v areálu Energetických strojíren Brno. Žadatelem je TULIP Real Estate Development s.r.o., Rejchova 5000/20, 586 01 Jihlava.

 

Dne 16. 12. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1650/1 v k. ú.Veveří. Jedná se o 1 ks vrby bílé (Salix alba), důvodem je zajištění provozní bezpečnosti v důsledku napadení dřevní houbou. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno - střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 

Dne 15. 12. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 284 v k. ú. Pisárky. Jedná se o 2 ks jírovce maďalu o obvodu kmene 200 a 170 cm, 1 ks javoru mléče o obvodu kmene 85 a 90 cm (dvojkem), důvodem je špatný zdravotní stav stromů (doloženo znaleckým posudkem). Žadatelem je Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hlinky 140, 603 69 Brno.

 

Dne 7. 12. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1147/23 v k. ú. Staré Brno. Jedná se o 1 ks trnovníku akátu o obvodu kmene 142 cm, zapojený porost dřevin o ploše 80 m² (pajasan, akát, černý bez, slivoň, růže šípková, břečťan) a 42 m² (šeřík), důvodem je záměr využít parcelu ke stavebním účelům a zároveň havarijní stav některých jedinců. Žadatelem je Ing. Miroslav Hél, Lipová 370/6, 602 00 Brno.

 

Dne 3. 12. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1837/51, 1837/52, 1843/2, 1843/1, 1844, 1867, 1837/53, 1845 v k. ú. Štýřice. Jedná se o 2 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmene 96 a 87 cm, 2 ks topolu bílého (Populus alba) o obvodu kmene 295 a 113 cm, 1 ks javoru jasanolistého (Acer negundo) o obvodu kmene 40 cm a 11 ks trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) o obvodu kmene 156, 172, 112, 152, 144, 138, 108, 133, 120, 94 a 112 cm. Důvodem je akce "Příprava území Červený kopec" spočívající v terénních úpravách pro budoucí bytovou zástavbu, která je v souladu s územním plánem. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o., Roviny 825/4, 643 00 zastoupená společností Životní prostředí s.r.o., Joklova 97/14, 682 01 Vyškov.


Rozhodnutí:

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí povoluje skácení. Současně ve smyslu odst. 1 a 2 § 9 zákona o ochraně přírody ukládá provedení náhradní výsadby v tomto rozsahu:

20 ks listnatých autochtonních stromů rod dub, buk, javor, lípa, habr apod. o obvodu kmene 12 - 14 cmv místě v rámci plánované zástavby. Následná pětiletá povýsadbová péče.

Náhradní výsadba bude zahrnuta do projektové dokumentace zástavby daného prostoru a bude provedena zcela nebo její část nejpozději k termínu dokončení první etapy jakékoliv zástavby předmětných pozemků. Celá výsadba bude provedena nejpozději k termínu dokončení celé zástavby předmětného prostoru.

 

Dne 3. 12. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 845/1 v k. ú.Veveří. Jedná se o javor jasanolistý (Acer negundo) o obvodu kmene 50, 55, 76 a 85 cm (čtyřkmen), důvodem je požadavek obyvatel přilehlého domu. Dochází k narušování opěrné zídky, která bude rekonstruována. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno - střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 

Dne 3. 12. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1500/102 a 1280/5  v k. ú. Stránice (Bohuslava Martinů). Jedná se o 1 ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 90 cm a 2 ks borovice lesní (Pinus silvestris) o obvodu kmene 85 a 85 cm, důvodem je žádost obyvatel přilehlých domů. Borovice černá roste v těsné blízkosti domu, způsobuje stínění, dochází ke kontaktu s fasádou. Borovice lesní je silně nakloněná směrem k domu – hrozí zlomení, druhá
borovice roste mezi dvěma dalšími, které zůstanou zachovány, jejím skácením dojde k uvolnění prostoru pro perspektivní růst zachovaných. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno - střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 

Dne 25. 11. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č.651 v k. ú. Město Brno. Jedná se o 1 ks javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene 230 cm, důvodem je špatný zdravotní stav stromu (doloženo dendrologické zhodnocení). Žadatelem je Mateřská škola ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4, příspěvková organizace,
Pellicova 21/4, 602 00 Brno.

 

Dne 24. 11. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 331/3 v k. ú. Veveří. Jedná se o smrk o obvodu kmene 120 cm, důvodem je zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je DOPB, a.s., Kounicova 13, 658 30 Brno.

 

Dne 18. 5. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1340/61 v k. ú. Stránice. Jedná se o 2 ks smrku o obvodu kmene 88 a 96 cm, důvodem je nevhodné stanoviště blízko opěrné zdi a plotu sousedního pozemku, při silném větru příp. zatížení sněhem hrozí vyvrácení. Byla navržena náhradní výsadba. Žadatelem je paní Pavlína Rohanová, Sedlákova 16, 602 00 Brno

 

Dne 17. 8. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 816/5, 817/1, 818, 819/1, 820/1, 823/1, 823/4, 823/6, 826/1, 827/1, 827/2, 828/2, 828/4, 831/1, 832/1, 832/3, 833/1, 833/2, 834/1, 834/2, 841/2, 841/3, 841/6, 841/7, 851/2, 852/4, 967/17, 968/18, 967/19, 967/20 v k. ú. Trnitá. Jedná se o zapojený porost dřevin o rozloze asi 1000 m2, důvodem je vyčištění pozemku na předpokládanou výstavbu. Žadatelem je Karlín development II. s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, zastoupená Ing. Janem Šťastným, Erno Košťála 999, 530 12 Pardubice.

 

Dne 17. 6. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 716/1 v k. ú. Stránice. Jedná se o 1 ks tisu červeného (Taxus baccata) o obvodu kmene 140 cm, důvodem je novostavba garáže a garážového stání. Žadatelem je Ing. Martin Sádovský, Plevova 77, 592 02 Svratka.

 

Dne 4. 6. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1373/1 v k. ú. Veveří. Jedná se o 1 ks smrku ztepilého (Picea abies) o obvodu kmene 98 cm, důvodem je zajištění provozní bezpečnosti z důvodu špatného stavu stromu. Žadatelem je Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 602 00 Brno.

 

Dne 3. 6. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1538/1 v k. ú. Stránice. Jedná se o 1 ks borovice lesní (Pinus sylvestriso obvodu kmene 99 cm a 1 ks smrku ztepilého (Picea abies) o obvodu kmene 92 cm, důvodem je poškozování fasády a narušování statiky domu. Žadatelem je Kristina Geryková, Palánek 67, 682 01 Vyškov.

 

Dne 3. 6. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1684/12 v k. ú. Štýřice. Jedná se o 2 ks topolu (Populus sp.o obvodu kmene 130 a 190 cm, důvodem je zdržování se lidí bez domova, v místě zůstávají injekční stříkačky, lahve od alkoholu – lokalita je velmi náročná a nebezpečná na údržbu. Žadatelem je Mac LUCULLUS spol. s r.o., Přístavní 25, 635 00 Brno.

 

Dne 20. 5. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 314 v k. ú. Město Brno. Jedná se o 1 ks sekvojovce obrovského (Sequoiadendron giganteum) o obvodu kmene 120 cm, důvodem je zřízení propojovacího schodiště mezi prostorem katedrály sv. Petra a Pavla a zahrádkou přiléhající k objektu Petrov 2. Žadatelem je Biskupství Brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno.

 

Dne 20. 5. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 618/4 v k. ú. Štýřice. Jedná se o 1 ks douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii) o obvodu kmene 150 cm, důvodem je špatný zdravotní stav - strom je značně proschlý. Žadatelem je Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace, Vídeňská 253/39a, 639 00 Brno.

 

Dne 11. 5. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 281/1 v k. ú. Pisárky. Jedná se o 2 ks jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) o obvodu kmene 170 cm, důvodem je napadení paty kmenů hnilobou – havarijní stav. Žadatelem je Společenství vlastníků domu Lipová 43, Lipová 43, Brno 602 00.

 

Dne 29. 4. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 786  v k. ú. Zábrdovice. Jedná se o 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 158 cm a 1 ks ořešáku královského (Juglans regia) o obvodu kmene 129 cm, důvodem je špatný zdravotní stav a zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je eFi Palace, s.r.o., Bratislavská 234/52, 602 00 Brno.

 

Dne 20. 4. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1676 v k. ú. Veveří. Jedná se o 1 ks trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) o obvodu kmene 305 cm, důvodem je narušování komunikace a statiky přilehlého objektu. Žadatelem je Správa nemovitostí MČ Brno-střed, p.o., Měnínská 4, 602 00 Brno.

 

Dne 25. 3. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 574/2 v k. ú. Štýřice. Jedná se o 1 ks smrku o obvodu kmene 135 cm a 1 ks borovice o obvodu kmene 107 cm, důvodem je trvalé zastínění bytů. Žadatelem je Společenství pro dům Havlenova 27, 29 a 31, Brno, Havlenova 78/31, 639 00 Brno.

 

Dne 16. 3. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 31 v k. ú. Štýřice. Jedná se o 1 ks habru obecného (Carpinus betulus) o obvodu kmene 110 cm, důvodem je ztrouchnivělý kmen stromu - zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 527/20, 639 00 Brno.

 

Dne 12. 3. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1098/2 v k. ú. Veveří. Jedná se o 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmene 118 cm, 2 ks jedle bělokoré (Abies alba) o obvodu kmene 125 a 112 cm a 2 ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 120 cm, důvodem je rekonstrukce objektu a úprava řešení venkovních ploch, nedostatečná vzdálenost stromů od objektu a sítí technické infrastruktury. Žadatelem je TECHENG CZ s.r.o., Šumavská 519/35, 602 00 Brno.

 

Dne 6. 3. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 359 v k. ú. Štýřice. Jedná se o 4 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmene 130, 135, 140 a 140 cm, důvodem je časté padání větví - zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je Společenství vlastníků jednotek Dvorského 31/12, Dvorského 31/12m, 639 00 Brno.

 

Dne 2. 3. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 853/1 v k. ú. Zábrdovice. Jedná se o 1 ks moruše bílé (Morus alba) o obvodu kmene 119 cm, důvodem je růst v ochranném pásmu teplárenského zařízení. Žadatelem jsou Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 658 15 Brno.

 

Dne 10. 2. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 4/1 v k. ú. Stránice. Jedná se o 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmene 100 cm, důvodem je znemožnění provozování radioreleových spojů, do jejichž trasy zasahují větve. Žadatelem jsou České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6.

 

Dne 28. 1. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1072 v k. ú. Veveří. Jedná se o 1 ks smrku pichlavého (Picea pungens) o obvodu kmene 154 cm. Důvodem ke kácení je nestabilita stromu (na základě přístrojového testu). Žadatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

 

Dne 21. 1. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na Ústředním hřbitově v Brně u hrobového místa 453-454 skupina 18. Jedná se o 2 ks smrku pichlavého (Picea pungens) o obvodu kmene 86 a 113 cm. Žadatelem je Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace.

 

Dne 21. 1. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1822 v k. ú. Štýřice. Jedná se o 2 aleje o 101 ks jasanů (Fraxinus) o obvodu kmene 20 - 90 cm. Důvodem je kompletní obnova alejí. Žadatelem je Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace.

 

Dne 8. 1. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3686 v k. ú. Černá Pole. Jedná se o 1 ks pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima) o obvodu kmene 146 cm a 1 ks borovice (Pinus) o obvodu kmene 122 cm. Důvodem ke kácení je zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.

 

Dne 8. 1. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 795, 794 v k. ú. Město Brno. Jedná se o 1 ks lípy (Tilia) o obvodu kmene 136 cm, 1 ks javoru jasanolistého (Acer negundo) o obvodu kmene 160 cm a 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 152 cm. Důvodem ke kácení špatný zdravotní stav (doloženo znaleckým posudkem). Žadatelem je Seaoffice, s.r.o., Brandlova 4, Brno 602 00.

 

Dne 18. 12. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Veveří. Jedná se o 1 ks javoru jasanolistého (Acer negundo) o obvodu kmene 135 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Důvodem ke kácení je narušování zídky kolem zahrady mateřské školy a ohrožování dětí v zahradě. Žadatelem je Mateřská škola Úvoz 57.

 

Dne 21. 1. 2014 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na Ústředním hřbitově v Brně u hrobového místa 453-454 skupina 18. Jedná se o 2 ks smrku pichlavého (Picea pungens) o obvodu kmene 86 a 113 cm. Žadatelem je Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace.

 

Dne 27. 9. 2014 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 1620 v k. ú. Staré Brno. Jedná se o slivoň renklódu (Prunus domestica) o obvodu kmene 150 cm a břízu bělokorou (Betula pendula) o obvodu kmene 100 cm, důvodem je zajištění provozní bezpečnosti v zahradě mateřské školy (doloženo znaleckým posudkem). Žadatelem je Mateřská škola Nádvorní 3, příspěvková organizace.

 

Dne 3. 9. 2014 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně v areálu Ústředního hřbitova. Jedná se o 31 ks jeřábů o obvodu kmene do 20 cm, důvodem jsou růstové vady a celkově nízká vitalita stromů. Cca 1/4 z celkového množství uhynula. Je navrhována náhrada sloupovitými kultivary habru. Žadatelem je Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace.

 

3x borovici černou (obvody kmenů 127, 90 a 106 cm) 1x třešeň obecnou (obvod kmene 99cm), 1x paulovnii plstnatou (obvod kmene 124 cm) zamýšlí pokácet Masarykům onkologický ústav (Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno) z důvodu výstavby ozařovny pro lineární urychlovač 4 a 5.

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les nám bylo doručeno 6. 11. 2013.

 

k. ú. Stránice, p.č. 313 (ZŠ Lerchova 65): záměr kácení 3 kusů borovice černé (obvod kmene 130, 108, 313 cm). Důvod "stínění učeben, jídelny, zdroj alergenů apod." Doručeno 4.11.2013.

 

Dne 2.10.2013 podala Policie čr Krajské ředitelství JmK žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku v k.ú. Veveří. Zamýšlí pokácet bčízu o obvodu kmene 104 cm, důvod: rozšíření zpevněné plochy pro parkování služebních vozidel.

 

Pět kusů topolů černých plánuje pokácet firma FAMKO, spol. s.r.o. Dřeviny se nachází na pozemku p. č. 375/4 v k.ú. Trnitá. Oznámení nám bylo doručeno 3.10.2013, důvodem pro pokácení je provozní bezpečnost.

 


Rozhodnutí:

Dne 9.9.2013 nám bylo doručeno rozhodnutí o neudělení povolení ke zkácení jerlínu japonského v parku Koliště. Dřevinu o obvodu kmene 107 cm zamýšlela pokácet společnost Zemanova kavárna, s.r.o. s odůvodněním, že je toxická a může proto ohrožovat návštěvníky restaurační zahrádky. Na základě znaleckého posudku však nebyla žádná toxicita prokázána. Zemanova kavárna se může do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat.

 

Dne 12.8.2013 podal Statutární město Brno žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 235 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet smrk o obvodu kmene 112 cm. Důvodem je nemožnost realizace zvýšení střechy v rámci rekonstrukce Zš Hroznová.

 

Jinan dvoulaločný o obvodu kmene 190 cm zamýšlí pokácet soukromá osoba. Důvodem je napadení houbovou infekcí, koruna je z 90% suchá. Dřevina se nachází na pozemku p. č. 445 v k. ú. Stránice, oznámení nám bylo doručeno 21.6.2013.

 

Tři pajasany žláznaté o obvodu kmene 85, 85 a 93 cm zamýšlí pokácet firma Living Bratislavská s.r.o. Dřeviny se nachází na pozemku p. č. 719 v k. ú. Zábrdovice. Jedná se o neudržovaný pozemek, v žádosti nebyl uveden důvod pro pokácení.

 

Společnost E.ON žádá o ovolení kácení 3ks topolu černého (Popilus nigra) o obvodu kmene 153, 119 a 121 cm, 1 ks slivoňe obecné o obvodu kmene 24, 17 a 100 cm (trojkmen), 1 ks topolu bílého o obvodu kmene 166 cm, 2 ks borovice černé o obvodu kmene 110 a 81 cm, 1 ks dubu letního o obvodu 97 cm, 2 ks jabloně domácí o obvodu kmene 82 a 84 cm a dále keřové porosty zimolez o rozloze 42 m2 a porost náletových stromů (Populus, Robinia, Ailanthus) o rozloze 173 m2. Důvodem je výstavba nové rozvodny 110kV Brno-Opuštěná. Náhradní výsadba je navržená (není blíže specifikována). Oznámení bylo doručeno 17. 6. 2013.

 

Moravskoslezký kynlogický svaz zamýšlí pokácet na tř. KPT Jaroše 35 lípu malolistou o obvodu 80 cm. Důvodem je zajištění bezpečnosti vzhledem k probíhající rzsáhlé infekci dřevokaznou houbou. Oznámení nám bylo doručeno dne 20. 5. 2013.

 

Pohřební a hřbitovní služby města brna zamýšlí pokácet 4x borovici červnou (obvody 91, 91, 85, 82 cm), ořešák vlašský o obvodu kmene 94 cm, 2x topol černý o obvodu kmene 188 a 104 cm. důvodem je stavba nových pavilonů krematoria v Brně. Je navržena náhradní výsadba formou sadových úprav. Oznámení nám bylo doručeno dne 17. 5. 2013.

 

Statutární město Brno, Mč Brno-střed podalo žádost o povolení kácení javoru mléče o obvodu kmene 126 cm a jírovce maďala o obvodu kmene 188 cm. Stromy jsou navrženy ke kácení na základě zpracované inventarizace dřevin v parku na Obilním trhu. Jírovec je ve špatném zdravotním stavu se špatnou stabilitou. V minulosti redukovaný prosychající javor brání v růstu vedle rostoucímu perspektivnímu javoru. řízení bylo zahájeno 7.5.2013. Oznámení k nám bylo doručeno 13.5.2013.

 

Stat. město Brno podalo žádost o pokácení vrby bílé o obvodu kmene 150 cm a javoru jasanolistého o obvodu kmene 95 cm. Na kmeni a větvích vrby výskyt houby ohňovce obecného, blízko dětské hřiště - strom představuje provozní riziko. Javor ve špatném zdravotním stavu - proschlá koruna, boulovitý kmen. Zahájení řízení 10.5.2013. Doručeno 13.5.2013.

 

Dne 7.5.2013 podalo Statutární město Brno žádost o povolení pokácet 4 stromy druhu Zerav (Thuja sp.) o obvodu kmene 82 - 90 cm. Důvodem je žádost Hvězdárny a planetária Brno o odstranění stromu vzhledem k růstu v těsné blízkosti otočných kopulí, čímž brání ve výhledu.

 

Vrbu o obvodu kmene 98 cm zamýšlí pokácet firma Ager, spol. s. r. o. dřevina se nachází na pozemku č. 1711 v k.ú. Staré Brno. Důvodem k pokácení je skutečnost, že strom roste těsně u obvodové zdi. Oznámení nám bylo doručeno dne 25.4.2013.

 

Javor o obvodu kmene 90 cm zamýšlí pokácet firma IRAN-AUSTRIA Investment Company, s.r.o. Dřevina se nachází na pozemku p. č. 362 v k.ú. Veveří. Strom roste v úhlu 45 stupňů v místě plánované zahradní pergoly. Oznámení nám bylo doručeno dne 15.4.2013.

 

4x javor mléč o obvodu kmene 115, 179, 163 a 109 cm a lípu velkolistou o obvodu kmene 168 cm zamýšlí pokácet Dr. Liška Petr, Břehová 14, 614 00 Brno a Ing. Škrdlík miloš, Havlíčkova 23, 602 00 Brno. Důvodem je oprava a přístavba objektu. Koruna je tvořena sekundárními výhony, stromy mají poškozené kmeny Strom roste na pozemku  p. č. 1466 v k. ú. Veveří. Řízení bylo zahájeno 3. 4. 2013, oznámení nám bylo doručno 10. 4. 2013.

 

Borovici o obvodu kmene 89 cm zamýšlí pokácet soukromá osoba. Strom pochází z náletu, není udržovaný a vzhledem k současné velikosti ohrožuje rodinný dům. Strom roste na pozemku  p. č. 693 v k. ú. Stránice (Roubalova 20). Řízení bylo zahájeno 3. 4. 2013, oznámení nám bylo doručno 8. 4. 2013.

 

2x borovici černou o obvodu kmene 87 a 89  cm zamýšlí pokácet Statutární město Brno- střed, dominikánská 2, 601 69. Stromy rostou nad kabelem VN a brání jeho obnově. Řízení bylo zahájeno 14. 3. 2013, oznámení nám bylo doručeno 3. 4. 2013.

 

Ořešák o obvodu kmene 240 cm, švestka o obvodu kmene 150 cm na pozmeku číslo 577, v k.ú. Veveří, bez udání důvodu. Řízení bylo Zahájení řízení proběhlo  25. 3. 2013, oznámení nám bylo doručeno 3. 4. 2013.

 

2 kusy pajasanu  žlaznatého o obvodu kmene 109 a 100 cm, na pozmecích p.č. 1538,1539 v k. ú. staré Brno. Důvodem je ulamování větví - zajištění provozní bezpečnosti na zahradě. Zahájení řízení proběhlo  20. 3. 2013, oznámení nám bylo doručeno 3. 4. 2013.

 

3x břízu bělokorou o obvodu kmene 88, 81 a 88  cm zamýšlí pokácet Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno. Důvodem je vybudování parkovací plochy v areálu MU Vinařská 5. zároveň je navržena náhradní výsadba. Řízení bylo zahájeno 18. 3. 2013, oznámení nám bylo doručeno 26. 3. 2013.

 

1x slivoň domácí o obvodu kmene 95 cm zamýšlí pokácet Městská část Brno - střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno. Strom je nakloněný, od báze se větví tlakovou vidlicí, hrozí rozlomení a poškorení majetku, respektive újma na zdraví. Řízení bylo zahájeno 15. 3. 2013, oznámení nám bylo doručeno 20. 3. 2013.

 

1x slivoň domácí o obvodu kmene 97 cm zamýšlí pokácet Městská část Brno - střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno. Důvodem je narušování přilehlé garáže kořenovým systémem. Řízení bylo zahájeno 14. 3. 2013, oznámení nám bylo doručeno 18. 3. 2013.

 

1 ks jerlínu japonského o obvodu kmene 107 cm, důvodem je opadávání květů a plodů obsahujících jedovatý cytisin do jídla a pití hostů restaurační zahrádky Zemanovy kavárny. Žádost podala Zemanova kavárna s. r. o., dřevina roste na pozemku p. č. 92/5 v k. ú. Brno-město. Oznámení doručeno 14. 3. 2013

 

1 smrk o obvodu kmene 120 cm zamýšlí pokácet Společenství pro dům Havlenova 27, 29 a 31, Brno. Důvodem je růst stromu v těsné blízkosti domu a jeho prosychání. Řízení bylo zahájeno 7. 3. 2013, oznámení nám bylo doručeno 14. 3. 2013.

 

1 pajasan žlaznatý o obvodu kmene 157 cm zamýšlí pokácet Společenství vlastníků Výstavní 26 a 28, Brno. Jedná se o náletový strom vyrůstající ze zdi (obava z vyvrácení stromu). Řízení bylo zahájeno 11. 3. 2013, nám bylo oznámení doručeno 14. 3. 2013.

 

2 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 170 a 160 cm a smrk ztepilý o obvodu kmene 90 a neznámý druh o obvodu kmene 260 cm zamýšlí pokácet gymnázium Brno Vídeňská. Dřeviny rostou na pozemku č. 610/19, 610/17 a 610/15 v k.ú. Štýřice. Důvodem je rekonstrukce kanalizace, nad kterou stromy rostou. Oznámení nám bylo doručeno dne 11.3.2013.

 

Břízu bradavičnatou o obvodu kmene 139 cm a smrk ztepilý o obvodu kmene 85 cm zamýšlí pokácet firma Teplárny a.s. Dřeviny se nachází na pozemku č. 1554 v k.ú. Veveří. V žádosti není uveden důvod pro kácení. Obdrželi jsme ji 11.3.2013.

 

Stříbrný smrk o obvodu kmene 105 cm, zamýšlí pokácet Mgr. Sabina Ellerová, Heinrichova 8, 602 00 Brno. Důvodem je obava o bezpečnost lidí a majetku, strom vyrůstá ze zídky. Dřevina se nachází na pozemku č. 535 v k.ú. Stránice. Podáno 1. 3. 2013, nám doručeno 5.3. 2013.

 

2x třešeň o obvodu kmene 150a 90 cm, zamýšlí pokácet Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno, kounicova 26, 611 43 Brno. Stromy rostou mezi dvěma budovami a prorůstají do vedení el. kabelů a plynovodního potrubí. V místě bude vybudován přístřešek pro cestující. Dřevina se nachází na pozemku č. 872 v k.ú. Trnitá. Podáno 26. 2. 2013, nám doručeno 5.3. 2013.

 

4x trnovník akát o obvodu kmene 106, 87, 98 a 115 cm, topol o obvodu kmene 190 cm, javor jasanolistý o obvodu kmene 84 cm, zamýšlí pokácet Brněnské vodárny a kanalizace a. s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno. Jedná se o náletové dřeviny ve špatném stavu, ohrožují bezpečnost, neumožňují udržovat pozemek a narušují opěrnou zeď. K žádosti je přiložen znalecký posudek. Dřeviny se nachází na pozemku č. 171/1 v k.ú. Staré Brno. Podáno 22. 2. 2013, nám doručeno 5.3. 2013.

 

Rozhodnutí o pokácení dřevin: 2 ks trnovníku akátu, 2 ks lípy srdčité, 2 ks břízy bělokoré, borovice benksovy, borovice lesní, javor mléč a skupinu keřů o rozloze 70 m2 a 530 m2 k nám dorazilo dne 26.2.2013. Dřeviny se nachází na pozemku č. 380/1, 377/1 v k.ú. Staré Brno a 1101/1, 1101/2, 1101/3 a 1101/4 v k.ú. Stránice. Více podrobností včetně navržené náhradní výsadby v dopise v Ekologické poradně Veronica.

 

Jilm vaz o obvodu kmene 116 cm, 3x trnovník akát o obvodu kmene 132, 82 a 80 cm zamýšlí pokácet Národní památkový ústav ÚOP v Brně. Kácení má proběhnout v rámci rekonstrukce vily Stiassni, resp. Centra obnovy památek architektury 20. století COPA. Dřeviny se nachází na pozemku č. 671/4 v k.ú. Pisárky.

 

Celkem 10 strmů: 1x zerav o obvodu kmene79 cm, 1x javor o obvodu kmene 204 cm, 2x borovici lesní o obvodech kmenů 126 a 94 cm, 1x smrk pichlavý o obvodu kmene 94 cm, 1x lípu srdčitou o obvodu kmene 126 cm, 1x jedlovec kanadský o obvodu kmene 110 cm, 3x smrk ztepilý o obvodech kmenů 110, 94 a 79 cm zamýšlí pokácet CTP Property XVII, spol. s r. o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec  zasoupená CTP Invest, spol. s r. o., Central Trade Park d1 1571, 396 01 Humpolec zastoupená Ing. arch. Pavlou Bumbálkovou. Stromy rostou na pozemcích p. č. 32/11, 23/3, 1159 v k. ú. Trnitá. Důvodem je demoliční výměr na objekty v jejichž blízkosti se stromy nacházejí. Řízení bylo zahájeno  13. 2. 2013, nám bylo oznámení doručeno 21. 2. 2013.

 

Slivoň myrobalán o obvodu kmene 100 cm zamýšlí pokácet soukromá osoba z důvodu značné proschlosti stromu. Strom roste na pozemku p. č. 1125 v k. ú. Stránice. Řízení bylo zahájeno  8. 2. 2013, nám bylo doručeno 21. 2. 2013.

 

Smrk o obvodu kmene 142 cm rostoucí na pozemku p. č. 972 v k. ú. Stránice z důvodu ohrožení okolních domů v případě pádu stromu vzhledem k jeho rozměrům zamýšlí pokácet soukromá osoba. Řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les bylo zahájeno 6. 2. 2013, oznámení nám bylo doručeno 11. 2. 2013.

 

Javory jasanolisté o obvodu kmene 82, 79 a 150, 113 cm (dvojkmeny), břízu bělokorou o obvodu kmene 91 cm a pajasan žláznatý o obvodu kmene 172 cm zamýšlí pokácet firma Stavebniny Šťastný, spol. s.r.o. Dřeviny se nachází na pozemku č. 895/1 v k.ú. Staré Brno. Důvodem pro jejich pokácení je výstavba bytového domu. Oznámení nám bylo doručeno dne 4.2.2013.

 

Dne 4.2.2013 nám bylo oznámeno shromáždění podkladů ke kácení dřevin na pozemcích č. 380/1, 377/1 k.ú. Staré Brno a č. 1101/1,2,3,4 k.ú. Stránice. Spisová značka OPK011300005. Rozhodnutí bude usneseno nejpozději 15.2.2013.

 

Javor klen o obvodu kmene 130 cm z důvodu růstu v nepřiměřené blízkosti domu, stínění oken, poškozování fasády domu a obavy z úrazu v případě pádu části stromu zamýšlí pokácet soukromá osoba. Strom roste na pozemku  p. č. 473 v k. ú. Staré Brno (Hlinky 88). Řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les byla zahájeno 10. 1. 2013, oznámení nám bylo doručeno 16. 1. 2013.

 

Podle předložené žádosti se zamýšlí pokácet trnovník akát o obvodu kmene 88 cm, důvodem je rekonstrukce Zelného trhu. Zároveň je navržena náhradní výsadba 17 stromů.

Dne 09. 01. 2013 podaly Brněnské komunikace, a.s., Rennenská tř. 1a, 657 68 Brno žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 397 v k. ú. Město Brno (Zelný trh).

 

 

7 ks stromů (viz dále) a skupinu keřů o rozloze 70 m2 a 530 m2 zamýšlí pokácet investiční odbor města Brna z důvodu investiční akce: "Rekonstrukce Vaňkova náměstí v Brně". Stromy: 1x trnovník akát o obvodu kmene82 cm, 2x lípu srdčitou o obvodech kmene 128 a 141 cm, 2x břízu bělokorou o obvodu kmene 172 cm a dvojkmene 120 a 105 cm, 1x borovici Banskovu o obvodu kmene 113 cm a 1x borovici lesní o obvodu kmene 113 cm.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les byla podána 9. 1. 2013 statutárním městem Brnem zastoupeným Odborem investičním, Kounicova 67, 601 67 Brno. K tomuto dni bylo zahájeno řížení. Oznámení nám bylo doručeno 14. 1. 2013.

 

Podle předložené žádosti se zamýšlí pokácet javor o obvodu kmene 130 cm a jasan o obvodu kmene 130 cm. Důvodem je padání větví na zaparkovaná auta, jasan stojí v těsné blízkosti domu a hrozí poškození nově zrekonstruované fasády.

Dne 27. 12. 2013 podalo Společenství vlastníků Renneská 21, 23, Brno, Renennská tř. 23 639 00 Brno žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 347 v k. ú. Štýřice.

 

Smrk o obvodu kmene 92 cm zamýšlí pokácet soukromá osoba. Dřevina se nachází na pozemku p. č. 1290/1 v k.ú. Stránice. Důvodem pro pokácení je hrozba pádu stromu vzhledem k jeho výšce. Oznámení nám bylo doručeno dne 10.1.2013.

 

Dva kusy borovice o obvodu kmene 110 cm zamýšlí pokácet soukromá osoba. Dřevina se nachází na pozemku p. č. 1282/1 v k.ú. Stránice. Důvodem pro pokácení je poškozování stavby, v jejíž těsné blízkosti stromy rostou (stavba bude opravována). Oznámení nám bylo doručeno dne 10.1.2013.

 

Rozhodnutí o pokácení douglasky tisolisté o obvodu kmene 165 cm rostoucí na pozemku p.č. 675 k. ú. Stránice jsme obdrželi dne 7.1.2013. Žadatelem o kácení je soukromá osoba. Důvodem pro pokácení bylo vyvracení zdi a poškozování fasády větvemi. Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dní odvolat.

 

 

Ořešák černý o obvodu kmene 304 cm zamýšlí pokácet soukromá osoba. Dřevina se nachází na pozemku p.č. 732/1 v k.ú. Město Brno. Důvodem je nevyhovující stav stromu z důvodu provozní bezpečnosti doložená znaleckým posudkem. Oznámení nám bylo doručeno dne 7.1.2013.

 

2 ks javoru mléč o obvodu kmene 282 a 194 a jeden kus jeřábu prostředního o obvodu kmene 172 a 141 cm zamýšlí pokácet Statutární město Brno zastoupené firmou Hexaplan International spol. s.r.o., důvodem je výstavba curling hokejové haly Úvoz. Oznámení nám bylo doručeno dne 20.12. 2012. Dřeviny se nachází na pozemku p. č. 902 v k.ú. Veveří.

 

Dne 17. 12. 2012 nám bylo doručeno oznámení o zahájenmí správního řízení - kácení 1 ks meruňky obecné o obvodu kmene 110 cm rostoucí na pozemku p. č. 481 v k. ú. Štýřice. Žadatelé o povolení kácení jako důvod uvádějí, že se jedná o tměř zcela suchý starý strom.

 

1 ks moruše bílé (obvod kmene 140 cm) zamýšlí pokácet Palmer Capital European Properties, a.s. Strom je nakloněn nad chodník - ohrožení chodců v případě ulomení větve příp. vyvrácení stromu. strom prosychá, kořeny zasahují do základů přiléhající budovy. Strom roste na pozemku p. č. 1525 v k. ú. Staré Brno. Žádost byla podána 5. 12. 2012, nám bylo oznámení doručeno 13. 12. 2012.

 

1 ks třešně ptačí (obvod kmene 190 cm) zamýšlí pokácet Společenství vlastníků jednotek pro dům v Brně. Důvodem je zhoršení kvality bydlení vlivem stínění bytů (vlhkost, tvorba plísně), korunou prochází telekomunikační kabel, ulamují se větve. Strom roste na pozemku p. č. 851/1 v k. ú. zábrdovice. Žádost byla podána 5. 12. 2012, nám bylo oznámení doručeno 13. 12. 2012.

 

1 ks douglasky tisolisté (obvod kmene 165 cm) zamýšlí pokácet soukromá osoba. Strom svým kořenovým systémem vyvrací zeď, trhá dlažbu, větve zasahují do fasády - žadatel se obává vzniku škody na majetku. Strom roste na pozemku p. č. 675 v k. ú. Stránice. Řízení k žádosti o povolení kácení bylo zahájeno 3. 12. 2012, nám bylo oznámení doručeno 10. 12. 2012.

 

Dne 10. 12. 2012 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které bylo zahájeno 3. 12. 2012. Jedná o 1 ks douglasky tisolisté (obvod kmene 165 cm), kterou zamýšlí pokácet soukromá osoba. Strom svým kořenovým systémem vyvrací zeď, trhá dlažbu, větve zasahují do fasády - žadatel se obává vzniku škody na majetku. Strom roste na pozemku p. č. 675 v k. ú. Stránice.

 

Dne 7. 12. 2012 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně se jedná o dřeviny: 2 x pajasan žlaznatý o obvodu kmene 182 a 251 cm, ořešák královský o obvodu kmene 110 cm, 2x slivoň domácí o obvodu kmene 87 a 148 cm, které rostou na pozemku p. č. 3689/1, 3692/1, 3694 v k.ú. Černá pole. Důvodem je špatný zdravotní stav a vitalita. Žádost o povolení kácení podal dne 28. 11. 2012 E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

 

Dne 6. 12. 2012 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně se jedná o dřeviny rostoucí na pozemku p. č. 1612/8, 1612/10, 1549 v k. ú. Stránice. Důvodem je investiční akce „přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy“. Žádost podalo dne 28. 11. 2012 Statutární město Brno zastoupené Odborem investičním Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno.

 

3x topol kanadský o obvodu kmene 206, 204, 156 cm z důvodu ohrožení provozu na křižovatce Uhelná - Úzká padajícími větvemi, kořeny zvedají asfaltovou plochu a prorůstají do kanalizace  čímž omezují její funkčnost zamýšlí pokácet  Milena Kovaříková, Tumaňanova 58, 621 00 Brno.

 

1 ks břízy o obvodu kmene 150 cm zamýšlí pokácet Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Strom roste na pozemku p. č. 714/4 v k. ú. Město Brno. Důvodem pokácení je ulomená koruna stromu, vyhnívající kmen a hrozící pád na terasu. Řízení  k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les bylo zahájeno 2. 11. 2012. Oznámení nám bylo doručeno 12. 11. 2012.

 

1x javor mléč o ovbodu kmene 97 cm a  2x jírovec maďal o obvodu kmene 193 a 153 cm zamýšlí pokácet Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a 602 00 Brno. Důvodem je zajištění provozní bezpečnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu stromů a stanovišti. Řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les bylo zahájeno 29. 10 .2012. Oznámení nám bylo doručeno 12. 11. 2012.

 

2x zerav (obvod kmene 125 a 135 cm) z důvodu růstu v těsné blízkosti domu a narušování jeho základů a 1x modřín (obvod kmene 115 cm) z důvodu ohrožování chodců padajícími větvemi zamýšlí pokácet soukromá osoba. Stromy rostou patrně na soukromém pozemku na Údolní 57, Brno 602 00. Řízení o povolení kácení dřevin bylo zahájeno 1. 11. 2012.

 

trnovník a kát o obvodu kmene 110 cm zamýšlí pokácet Veřejná zeleň  města Brna, příspěvková organizace. Důvodem je narušování kanalizace kořenovým systémem. podáno dne 17. 10.

 

javor mléč o obvodu kmene 160 cm z důvodu výstavby polyfunkčního objektu ul. Vídeňské 6 a 8, strom vyrůstá u paty obvodové zdi stávajícího objektu a narušuje jeho statiku, zamýšlí pokácet LIKING INVEST s.r.o., podíno 22. 10. 2012

 

2 ks švestky o obvodu kmene 88 a 92 cm, třešeň o obvodu 104 a cm a višeň o obvodu kmene 98 zamýšlí pokácet Základní škola nám. Míru 3. Stromy v zahradě školy jsou suché nebo usychající. Oznámení nám bylo doručeno dne 24.10.2012.

 

Tři břízy o obvodu kmene 90, 125 a 106 cm zamýšlí pokácet Domov mládeže a Školní jídelna, Gorkého 33, Brno. Dřeviny se nachází na pozemku p. č. 1272, 1274 v k. ú. Veveří. Dřeviny usychají. Žádost nám byla doručena dne 18.10.2012.

 

Jedli o obvodu kmene 129 cm zamýšlí pokácet soukromá osoba. Dřevina se nachází na pozemku p. č. 685 v k. ú. Stránice. Důvodem je ohrožování střechy domu. Oznámení nám bylo doručeno dne 18.10.2012.

 

Javor klen o obvodu kmene 150 cm, javor mléč o obvodu kmene 150 cm a třešeň o obvodu kmene 200 cm zamýšlí pokácet město Brno. Dřeviny se nachází na pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Trnitá, 3818 k. ú. Černá Pole a 1619/1 l. ú. Staré Brno. Důvodem je špatný zdravotní stav stromů a ohrožení bezpečnosti. Oznámení jsme obdrželi 17. 10. 2012.

 

1 javor o obvodu kmene 90 cm z důvodu nevhodného stanoviště - strom roste v těsné blízkosti domu, koruna zasahuje do oken a fasády, kořenový systém zasahuje do základů domu. Pozemek p. č. 1075 v k. ú. staré Brno

 

Dvě třešně o obvodu 95 a 190 cm a jeden habr o obvodu kmene 150 cm zamýšlí pokácet soukromá osoba. Dřevny se nachází na pozemku č. 45 v k. ú. Trnitá. Důvodem k pokácení je špatný zdravotní stav stromů, habr je suchý a třešně stíní bytům, jeden ze stromů má obnažené kořeny, hrozí poškození objektu. Žádost jsme obdrželi dne 12.9.2012.

 

Statutární město Brno hodlá kvůli vybudování přístupové cesty do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy pokácet: Jasan zteplý (3x - obvody kmene 96 cm, 92 cm, 90cm), bříza bělokorá (1x, obvod 115 cm), javor mléč (1x, obvod kmene 120 cm), trnovník akát (3x), javor babyka. Katastrální území Stránice, pozemky 1612/8, 1612/10, 1549

 

Buk lesní, červený, o obvodu kmene 400 cm plánuje pokácet Střední, základní a mateřská škola pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2. Dřevina se nachází na pozemku p. č. 225/1 v k. ú. Pisárky, důvodem je skutečnost, že strom je suchý a hrozí úraz případným pádem větví. Žádost byla doručena dne 31.5.2012.

 

2 x smrk o obvodu kmene 180 a 118 cm z důvodu poškozování hrobového zařízení zamýšlí pokácet Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, vídeňská 96, 639 00 Brno a to u hrobového místa 167 168 skupina 21  a hrobového místa 465 - 466 skupina 6 v areálu Ústředního hřbitova v Brně

 

Javory jasanolisté (122 cm, 82 cm), břízy bělokoré (113 cm, 85 cm, 82 cm),  třešeň ptačí (104 cm) a javor mléč (91 cm) zamýšlí pokácet JMP Net, s.r.o. zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s. zastuopená Emh system, s.r.o. Důvodem je rekonstrukce plynovodu a přípojek v ul. Rybářšká. Správní orgán nařizuje ústní jednání na 18. 4. 2012 v 9:00 u křižovatky ulic Zedníkova a Rybářská. Oznámení nám bylo doručeno 5. 4. 2012.

 

Strom o obvodu kmene 106 cm zamýšlí pokácet Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně z důvodu zasahování do pavlačí domu a narušování kanalizace, která bude rekonstruována. Oznámení o zahájení řízení nám bylo doručeno 10. 4. 2012.

 

Smrk o obvodu kmene 85 cm zamýšlí pokácet soukromá osoba na pozemku p. č. 802 v k. ú. Pisárky (ul. Horznová). V místě se nachází dva s tromy z nichž jeden je v horším zdravotním stavu, druhý strom bude zachován. Oznámení o zahájení řízení nám bylo doručeno 10. 4. 2012.

 

třešeň o obvodu kmene 165 cm a jabloň o obvodu kmene 90 cm z důvodu revitalizace zahrady dětského domova zamýšlí pokácet Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno vídeňská 28, 639 00 Brno, stromy rostou na pozemku p.č. 1243/1 v k.ú. štýřice.

 

Pokácení borovice (obvod kmene 85 cm) na základě stížností obyvatel domu Grmelova 10 - větve zasahují do fasády, v bytech je tma a vlhkost. Oznámení o zahájení řízení nám bylo doručeno 30. 3. 2012. Žádá Alfa-COM, s.r.o. Borovice roste na pozemku p. č. 566 v k. ú. Štýřice.

 

Břízu o bvodu kmene 107 cm a lípu o bvodu kmene 226 cm zamýšlí pokácet Společenství vlastníků domu Bayerova 9, zastoupené firmou EZRA reality s. r. o. Dřeviny se nachází na pozemku p. č. 1293 v k. ú. Veveří. Kořeny stromů dle žádosti zasahují do základů domu, kořeny zbořily zídku. Žádost nám byla doručena dne 29.3.21012. 

 

2x lípa, 1x šeřík o obvodu kmene větším než 80cm z důvodu růstu na opěrné zídce, která je v havarijním stavu a je nutná její oprava zamýšlí pokácet Ager, spol s.r.o. a to na pozemku p. č. 669/1 v k. ú. Stránice. Žádost podána dne 9. 3. 2012, Veronice doručeno dne 15. 3. 2012

 

Cipřišovec Leylandův o obvodu kmene 165 cm z důvodu bránění ve vývoji vedle rostoucímu vzácnému exempláři toreje jasponské zamýšlí pokácet Masarykova univerzita v Brně Přírodovědwecká fakulta, botanická zahrada, Kotlářská 2, 602 00 a to na pozemku p. č. 1022/1 v k. ú. Veveří. Žádost podána dne 5. 3. 2012, Veronice doručeno dne 9. 3. 2012

 

Javor klen o obvodu kmene 282cm, lípa malolistá o obvodu kmene 119cm, modřín opadavý o obvodu kmene 125cm  zamýšlí pokácet DIPEZ spol s.r.o., Lány 72, 62500 Brno. Dřeviny se nachází na pozemku p. č. 441/1 v k. ú. Pisárky. Důvodem je poškozování bytového domu a špatný zdravotní stav. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Oznámení nám bylo doručeno 7. března.

 

Třešeň o obvodu kmene 104 cm zamýšlí pokácet Společenství pro dům Renneská třída 44, renneská třída 44, 639 00 Brno. Dřevina se nachází na pozemku p. č. 569/2 v k. ú. Štýřice. Důvodem pro pokácení je špatný zdravotní stav. Oznámení nám bylo doručeno 7. března.

 

Platan javorolistý o obvodu kmene 574 a 581 cm(dvojkmen) zamýšlí pokácet MTE, a.s., Hybešova 43, 60200 Brno. Dřevina se nachází na pozemku p. č. 1557/3 v k. ú. Staré Brno. Důvodem pro pokácení je pokles odolnosti k vývratu a zlomu (doloženo znaleckým posudkem). Oznámení nám bylo doručeno 5. března.

 

Dne 23. února 2012 nám bylo Úřadem městské části Brno-střed oznámeno kácení dřeviny rostoucí mimo les. Žádost byla podána Hvězdárnou a planetáriem Brno, Kraví Hora 2, Brno 616 00. Jednalo by se o pokácení javoru mléč (Acer platanoides L.) o obvodu kmene 91 cm. Důvodem kácení je bránění pozorování oblohy nad východním obzorem z nově zrekonstruované Hvězdárny a planetária Brno.

 

Dne 22. února 2012 nám bylo Úřadem městské části Brno-střed oznámeno kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost podal Hotel International Brno, a.s., Husova 16, Brno 602 00. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 63 m2. Jedná se o dřeviny tis (Taxus), hlohyni (Pyracantha), dřišťál (Berberis), zimolez (Lonicera), skalník (Cotoneaster) a pámelník (Cymphoricarpos). Důvodem kácení je realizace venkovní restaurační zahrádky. Zároveň je navržena náhradní výsadba.

 

Dne 15. 2. nám bylo oznámeno ÚMČ Brno-střed zahájení řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 110 cm. Důvodem je narušování stavebních objektů a zajištění provozní bezpečnosti (15 - 20 m vysoký strom v předzahrádce domu) . Dřevina se nachází na pozemku p. č. 395 v k. ú. Pisárky.

 

Ořešák královský o obvodu kmene 145 cm zamýšlí pokácet soukromá osoba. Dřevina se nachází na pozemku p. č. 1331 v k. ú. Štýřice. Důvodem pro pokácení je silná alergie na pyl. Oznámení nám bylo doručeno 30. ledna.

 

smrk ztepilý o obvodu kmene 180cm zamýšlí pokácet soukromá osoba. Oznámení nám bylo doručeno 26.1.2012. Dřevina roste na pozemku p. č. 531 v k. ú. Stránice. Důvodem je zajištění provozní bezpečnosti (strom převyšuje dům o více než 10m a je nakloněn směrem k domu).

 

4x topol černý pyramidální o obvodu kmene -neuvedeno- zamýšlí pokácet VUT v Brně zastoupené Ivo Matějíkem. Oznámení nám bylo doručeno 17.1. Dřeviny rostou na pozemku p. č. 728 v k. ú. Veveří. Stromy byly v minulosti ošetřeny sesazovacím řezem, koruna je tvořena sekundárním obrostem. Stromy jsou suché, resp. prosychající.

 

Jírovec maďal o obvodu kmene 250 cm zamýšlí pokácet firma Hemslade a. s. Oznámení nám bylo doručeno 16.1. Dřevina roste na pozemku p. č. 553 v k. ú. Město Brno. Důvodem pro pokácení uvedeným v žádosti je špatný zdravotní stav stromu.

 

Dne 12.1.2012 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o borovici o obvodu kmene 103 cm . Strom roste na pozemku p. č. 531 v k. ú. Brno Štýřice. Žadatelem je soukromá osoba, důvodem k pokácení je nevhodné stanoviště v předzahrádce vzhledem k rozměrům stromu a narušování stavebních objektů kořenovým systémem.

 

Dne 12.1.2012 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o topol černý o obvodu kmene 188cm. Strom roste na pozemku p. č. 1832/1 v k. ú. Brno Štýřice (areál krematoria Jihlavská 1). Žadatelem je Pohřební a hřbitovní služby, a.s., důvodem k pokácení je závěr dendrologického posudku – přestárlý strom s redukovanou korunou, s plodnicemi hub na kmeni. Zároveň je navržena náhradní výsadba.

 

Dne 12.1.2012 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o smrk o obvodu kmene 100 cm. Strom roste na pozemku p. č. 756/1 v k. ú. Brno Veveří. Žadatelem je soukromá osoba, důvodem k pokácení je obava z pádu stromu do křižovatky ulic Žižkova a Rybkova. zároveň je navržena náhradní výsadba.

 

Dne 11.1.2012 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o lípu srdčitou o obvodu kmene 2 x 94 cm a smrk ztepilý o bvodu kmene 110 cm. Stromy rostou na pozemku p. č. 1648 v k. ú. Brno Štýřice. Žadatelem je ODEON a. s., důvodem k pokácení stavba "Areákl ODEON, Vídeňská, přístupová rampa".

 

Dne 21. 12. 2011 podal společenství vlastníků Celní 5, 639 00 Brno u ÚMČ Brna, Brno - střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 1472/2 v k.ú. štýřice

dle uvedené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks javoru o obvodu kmene 135 a 120 cm, 1ks vrby o obvodu kmene 250 cm, důvodem je narušování zděného plotu, snižování kvality bydlení nedostatečným osvětlením bytů, špatný zdravotní stav a zajištzění provozní bezpečnmosti na veřejném chodníku. zároveň je navržena náhradní výsadba 6 ks acer platanoides "globosum" v místě

 

dne 16. 12. 2011 podal Jiří voškeruša, Rezkova 14, 602 00 Brno, u ÚMČ města Brna, Brno - střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 571 v k.ú. Staré Brno.

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet pajasan žlaznatý o obvodu kmene 85 cm, důvodem je nevhodné stanoviště (praskání zdí na hranici pozemku) a špatný zdravotní stav (dutina ve kmeni)

 

Dne 19. 12. podal společenství vlastníků pro dům v Brně Bezručově ulici 80/17, 602 00 Brno u ÚMČ městské části Brno - střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 1469/1 v k. ú. Staré Brno

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet moruši o obvodu kmene 196 cm, důvodem je špatný zdravotní stav stromu (viz předložený posudek)

 

Dne 6. 12. 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádá město Brno - Brno-střed o pokácení slivoně mirabelky o obvodu kmene 85 cm. Náletová dřevina vyrůstá ze zídky a je napadena dřevokaznou houbou.

 

Dne 6. 12. 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - v areálu ústředního hřbitova v Brně u hrobového místa č. 524 skupina 16. Žádost podala Správa hřbitovů města Brna, zamýšlí pokácet zerav (Thuja sp.) o obvodu kmene 143 a 150 cm z důvodu poškozování hrobového zařízení a asfaltové cesty.

 

Dne 23. 11. podal Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 602 00 Brno u úřadu MČ Brna - střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku p. č. 628/5 k. ú. Zábrdovice.

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet jasan o obvodu kmene 163 cm. Jedná se o náletový strom vzrostlý do základů budovy určené k demolici.

 

Dne 21. 11. podal Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno u úřadu MČ Brna - střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1270 v k. ú. Veveří, ul Cihlářská.

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet Cypřišek Lawsonův  o obvodu kmene 100 cm. Důvodem je zřízení vodovodní přípojky v rámci akce "Brno, Cihlářská, antonínská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu".

 

Dne 16. 11. 2011 podala Základní škola nám. Míru 3, příspěvková organizace, nám. Míru 3, 60200 Brno u ÚMČ města Brna, Brno Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 412 v k.ú. Stránice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks zerav o obvodech kmeme 87 cm a 70 a 67cm. Důvodem je narušování opěrných zídek vlivem růstu kořenového systému.

 

Dne 25. 11. 2011 podalo  Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 60167 Brno, zastoupené Ing. Zdeňkem Sendlerem u ÚMČ města Brna, Brno Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 126/3, 140/2, 126/1, 134 v k.ú. Zábrdnovice (ul. Hvězdová).

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 3 ks javoru klen o obvodu kmene 109, 136, 126cm, ořešák královský o obvodu kmene 136cm, meruňku obecnou o obvodu kmene 130cm, hrušeň obecnou o obvodu kmene 130cm a pajasan žláznatý  obvodu kmene 129cm. Důvodem je realizace akce "Park Hvězdička".

 

Dne 25. 11. 2011 podal Ing. arch. Ludmila Fišerová, Říčky 31, 66483 Říčky u ÚMČ města Brna, Brno Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 411/20 v k.ú. Staré Brno (Jeřabinova 7).

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 1 ks borovice černé o obvodu kmene 105 cm. Důvodem je poškozování domu, strom roste 1,5m od fasády domu.

 

Dne 9. 11. podal Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a, 602 00 Brno u ÚMČ města Brna, Brno Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 762/2 v k.ú. Město Brno

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet borovici vejmutovku o obvodu kmene 90 cm, důvodem je narušení opěrné zdi sousedního domu.

 

Dne 9. 11. 2011 podal Ing. arch. Josef Němec, CSc, Kalvodova 17, 602 00 Brno u ÚMČ města Brna, Brno Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 774 v k.ú. Pisárky (Kalvodova 17)

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks borovice o obvodu kmene 85 cm. Jeden ze stromů je suchý a druhý poškozuje rodinný dům.

 

Dne 21. listopadu 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1ks vrby katalpy trubačovité (obvod kmene 100cm) z důvodu špatného zdravotního stavu. Strom se nachází na pozemku p.č. 1644 v k.ú. Veveří. Žadatelem je  Městská část Brno - střed, Dominikánská 2, 60169 Brno.


Rozhodnutí:

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí povoluje skácení.

Současně ve smyslu odst. 1 a 2 §9 zákona o ochraně přírody ukládá provedení náhradní výsadby 1ks stromu v místě: jerlín jakponský (Sophora japonica L.) o obvodu kmínku min 12 - 14 cm. Nejpozději do 31. 12. 2012. Následná pětiletá povýsadbová péče.

 

Dne 18. listopadu 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1ks vrby lípy srdčité (obvod kmene 182cm), douglasku tisolisou (obvod kmene 157cm), topol černý Italica (obvod kmene 172cm), 3ks trnovníku akátu (obvod kmene 131, 184, 194cm), 2ks topol kanadský (obvod kmene 244, 298cm) z důvodu projektu Regenerace a revitalizace veřejné zeeně - Riviéra Brno.. Stromy se nachází na pozemcích v areálu Riviéry při ul. Bayerova v k.ú. Pisárky. Žadatelem je  STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovnická 34, 60300 Brno.


Rozhodnutí:

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí povoluje skácení.

Současně ve smyslu odst. 1 a 2 §9 zákona o ochraně přírody ukládá provedení náhradní výsadby 22ks stromů v místě podle projektu "Regenerace a revitalizace veřejné zeleně - Riviéra Brno", konkrétně:

Acer campestre 11ks

Acer platanoides 6ks

Acer pseudoplatanus 2 ks

Alnus glutinosa 2ks

Prunus avium 1ks

Vše o obvodu kmínku min 12 - 14 cm. Nejpozději do 31. 12. 2012. Následná pětiletá povýsadbová péče.

 

Dne 1. června 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1ks vrby jívy (obvod kmene 116cm) z důvodu zajištění provozní bezpečnosti. Strom se nachází na pozemku parc. č. 723 v k. ú. Brno město (Údolní 35a). Žadatelem je  ISŠ Centrum odborné přípravy (Olomoucká 61, 627 00 Brno).

 

Dne 1. června 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1ks pajasanu žlaznatého (obvod kmene 170cm) z důvodu zajištění provozní bezpečnosti (ohrožování areálu mateřské školky na vedlejším pozemku. Strom se nachází na pozemku parc. č. 196/6 v k. ú. Zábrdovice (Bratislavská 25). Žadatelem je  ŽITNÝ zabezpečení staveb s.r.o. (Staňkova 39, 615 00 Brno).

 

Dne 1. června 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1ks jírovce maďalu (obvod kmene 220cm), svitelu latnatého (110cm), 2ks lípy srdčité (188cm a 141cm) a ořešáku královského (345cm) z důvodu stavby "Polyfunkční dům - rekonstrukce a přístavba objektu". Zároveň je navržena báhradní výsadba. Stromy se nachází na pozemcích parc. č. 3578, 3579/1, 3579/2 v k. ú. Černá pole (tř. Kpt. jaroše 41). Žadatelem je A.B.E. spol. s.r.o. (Podolí 175, 664 03).

 

Dne 1. června 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1ks jírovce maďalu (obvod kmene 220cm), svitelu latnatého (110cm), 2ks lípy srdčité (188cm a 141cm) a ořešáku královského (345cm) z důvodu stavby "Polyfunkční dům - rekonstrukce a přístavba objektu". Zároveň je navržena báhradní výsadba. Stromy se nachází na pozemcích parc. č. 3578, 3579/1, 3579/2 v k. ú. Černá pole (tř. Kpt. jaroše 41). Žadatelem je A.B.E. spol. s.r.o. (Podolí 175, 664 03).


Rozhodnutí:


 

Dne 27.května 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1ks smrku (obvod kmene 117cm) z důvodu zatemňování místnosti a investičního projektu na odvlhčení objektu, který by vedl k narušení kořenového systému. Žadatelem je  DCHB (Gorkého 34, 60200 Brno).

 

Dne 27. května 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1ks javoru jasanolistého o obvodu kmeme 85cm z důvodu zajištění provozní bezpečnosti (strom se naklání nad chodník). Žadatelem je Statutární město Brno (Dominikánská 2, 601 69 Brno).

 

Dne 23.května 2011 nám bylo doručenom oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně pak 9stromů, z toho 4ks topolu černého pyramidálního (obvod kmene 418 cm, 345 cm, 430 cm, 217 cm) a 2ks. trnovníku akátu (116 cm, 148 cm), dále 2ks. břízy bělokoré (113 cm, 148 cm) a 1ks. třešně ptačí (132 cm) z důvodu špatného zdravotního stavu a nutnosti zajištění bezpečnosti. K žádosti je přiložen znalecký posudek. Žadatelem je Vysoké učení technické v Brně (Antonínská 1, 601 90 Brno).

 

Dne 9. 5. 2011 nám bylo doručeno rozhodnutí o pokácení následujících dřevin: ořešáku královského o obvodu kmene 118 cm, očřešáku královského o obvodu kmene 105 cm, slivoňe domácí o obvodu kmene 87 cm a slivoně domácí o obvodu kmene 125 cm na pozemku p. č. 1592 k. ú. Staré Brno. Dřeviny budou pokáceny z důvodu dostavby rodinného domu Brno-Křídlovická, v době vegetačního klidu, po nabytí právní moci stavebního povolení.

 

Dne 27.4.2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o břízu o obvodu kmene 90cm, modřín (100cm) a borovici (120cm). Důvodem je zasahování do fasády domu za větru, ohrožování chodců padajícími větvemi a hrozba vzniku škody při vyvrácení. Žádost podalo Sdružení vlastníků jednotek Preslova 77/79, Preslova 79, 60200 Brno, stromy se nachází na parele č. 739 v k.ú. Pisárky.

 

Dne 7. 4. 2011 podal Věra Žáková, náměstí 28. října 16, 602 00 Brno, u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1563  v k. ú. Veveří.

Dle předloženén žádosti zamýšlí pokácet javor klen o obvodu kmene190 cm, důvodem je špatný zdravotní stav stromu.

 

Dne 6. 4. podal Karel Picka, Fillova 2, Brno 638 00 a Ljuba Krajcová, Fillova 2, 638 00 Brno u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 304/3 v k. ú. Trnitá.

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks smrku pichlavého (Picea Pungens) o obvodu kemne 112 a 117 cm z důvoodu zajištění provozní bezpečnosti (byly demolovány okolní budovy, hrozí zlomení při náporech větru.

 

Dne 1.4. 2011 podal Jiří Plevač na ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1439 v k. ú. Stránice. Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 130 cm, důvodem je zajištění provozní bezpečnosti na přilehlém veřejném chodníku.

 

Dne 31.3. 2011 podal Bytové družstvo Gallašova 3, 5, 7, Gallašova 7ú50, 639 00 Brno na ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 572 a 571 v k. ú. Štýřice. Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks smrku o obvodu kmene 133 a 150cm, důvodem je obava o bezpečnost a poškození domu.
 

Dne 4.4.2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 4 ks borovice černé o obvodech kmene 86, 98, 113 a 85cm, 2ks borovice lesní o obvodech kmene 100 a 100cm, 1ks svitelu latnatého o obvodu kmene160cm a jerlína japonského. Důvodem je "Terasový dům - rekonstrukce a dostavby Objektu Vinařská 3. Dřeviny se nachází na pozemku p.č. 374/5 v k. ú. Pisárky. Žadatelem je PROPERITY DORADO, a.s., Purkyňova 35e, 61200 Brno.


Rozhodnutí:

ÚMČ Brno-střed nám dne 28.4. doručil rozhodnutní o povolení skácení 4 ks borovice černé o obvodech kmene 86, 98, 113 a 85cm, 2ks borovice lesní o obvodech kmene 100 a 100cm, 1ks svitelu latnatého o obvodu kmene160cm a jerlína japonského na pozemku p.č.374/5k.ú. Pisárky.

Současně nařizuje náhradní výsadbu na stejném pozemku v rozsahu:

3 ks habru obecného, 3 ks slivoně třešňové, živý plot z habru obecného(60 ks) s následnou pětiletou péčí. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 30.6. 2013.

 

Dne 4.4.2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks modřínu o obvodu kmene 141cm. Důvodem je zajištění provozní bezpečnosti (prosychání stromu, padající větve ohrožují chodce a parkující auta). Dřevina se nachází na pozemku p.č. 789 v k. ú. Stránice. Žadatelem je soukromá osoba
 

Dne 31.3.2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks smrku o obvodech kmene 130 a 145 cm z důvodu uvolnění místa pro perspektivnější stromy (pěstební opatření). Dřeviny se nachází na pozemku p.č. 366 a 367/2 v k. ú. Pisárky, žadatelem je soukromá osoba. 
 

Dne 31.3.2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks ořešáku o obvodech kmene 102 a 118cm a 6ks jabloní o obvodech kmene 115, 82, 91, 86, 85 a 83cm, z důvodu rekonstrukce a dostavby bytového domu Brno - Křídlovnická. Dřeviny se nachází na pozemku p.č. 1591 a 1592 v k. ú. Staré Brno, žadatelem je PS estate s.r.o., Vídeňská 119b, 619 00 Brno. 

 

Dne 22.3.2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 3 ks třešně o obvodech kmene 165, 155 a 155cm a jedné meruňky o obvodu kmene 80cm, z důvodu zajištění provozní bezpečnosti (přestárlé stromy). Dřeviny se nachází na pozemku p.č. 1709/1 v k. ú. Štýřice, žadatelem je Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 61132 Brno. 
 

Dne 15.3.2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks borovice lesní o obvodu kmene 126cm, z důvodu snížení terénu v okolí stromu v rámci probíhající rekonstrukce. Dřevina se nachází na pozemku parc. č. 685/1 v k. ú. Veveří, žadatelem je Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace, Kraví hora 2, 61600 Brno. 
 

Dne 15.3.2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 89cm, z důvodu narušování stavebních objektů a zajištění provozní bezpečnosti. Dřevina se nachází na pozemku p.č. 1038/1 v k. ú. Stránice, žadatelem je Rouhel, bytové družstvo, Roubalova 9, 60200 Brno. 
 

Dne 10.3.2011 jsem obdrželi oznámení o zahájení správního řízení ve věc pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně akátu o obvodu kmene 120 cm a javoru jasanolistého o obvodu kmene 120 cm. Žadatelem je firma Heineken ČR, důvodem k podání žádosti je narušování stavebních objektů, dřeviny se nachází na pozemku p. č. 744/1 a 751/12 v k. ú. Staré Brno (areál pivovaru).
 

Dne 10.3.2011 jsme obdrželi oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácen dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks břízy o obvodu kmene 86 a 81 cm. Dřevin se nachází na pozemku p. č. 1249 v k. ú. Veveří, žadatelem je firma Hokulia a. s. důvodem je zástavba proluky Cihlářská 15/957. 
 

Dne 10.3.2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks smrku o obvodu kmene 87, z důvodu narušování zídky a vjezdu do garáže. dřevina se nachází na pozemku 1363/5 v k. ú. Stránice, žadatelem je soukromá osoba. 
 

Dne 2. 3. 2011 podala soukromá osoba u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin mimo les na pozemku p. č. 403/2 v k. ú. Pisárky (ul. Lipová). Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 1 ks buku lesního (obvod kmene 81cm), důvodem jsou zasahování do fasády domu, stínění a narušování fasády.
 

Dne 24. 2. podala Správa hřbitovů města Brna příspěvková organizace, Vídeňská 96, 639 00 Brno, u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích minmo les na pozemku v areálu ústředního hřbitova skupina 16, hrobové místo 60-61.

Dle uvedené žádosti zamýšlí pokácet javor o obvodu kmene 171 cm důvodem je poškozování hrobového zařízení.


Rozhodnutí: ÚMČ Brno - střed, Odbor životního prostředí povolil pokácení stromu. Současně uložil žadateli provedení náhradní výsadby v rozsahu 1ks javoru mléče a následnou pětiletou péči o něj.
 

Dne 28. 2. podal Equity Investment, a. s., Hlinky 49/126, 603 00 Brno, u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 496. v k. ú. Pisárky (Hroznová 19).

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 6 ks trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia L.) o obvodech kmenů 150, 109, 94, 104, 84 cm, důvodem je obava z pádu na dětské hřiště na sousedním pozemku. Na pozemku bude provedena výsadba stromů a keřů podle projektu Prof. Ing. Ivara Otruby CSc v rámci celkové obnovy zeleně.

 

Dne 23. 2. 2011 podal Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3 118 01, Praha ÚOP v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin mimo les na pozemku p. č. 671/1, 675 v k. ú. Pisárky (vila Stiassni, ul. Neumanova)

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 44 ks dřevin podle zpracované inventarizace v rámci akce obnova zahrady u vily Stiassni, důvodem jsou pěstební a kompoziční zásahy.

 

Dne 25.2.2011 nám bylo oznámeno zahájení správního řízená ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o smrk o obvodu kmene 126 cm a meruňku o obvodu kmene 141 cm, důvodem je špatný zdravotní stav dřevin (meruňka) a provozní bezpečnost (smrk)- roste blízko domu. Žadatelem je EZRA reality, s. r. o.
 

Dne 16. 2. 2011 podal statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno zastoupené společností Brněnské komunuikace a. s. , Rennenská tř. 1a, 657 68 Brno UMČ Brno - střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin mimo les na pozemku p. č. 316 a 320 v k. ú. Město Brno (okolí Petrova)

Dle uvedené žádosti zamýšlí pokácet v rámci akce "Komplexní regenerace historického jádra - ostatní komunikace, úprava prostoru a areálu Petrova" javor mléč (acer platanoides) o obvodu kmene 236 cm, bez černý (sambucus nigra) dvojkmen o obvodu kmene 88 cm a jasan ztepilý (xraxinus excelsior) o obvodu kmene 85 cm, důvodem je špatný zdravotní stav případně kompoziční důvody. zároveň je navržena náhradní výsadba.

 

Dne 9. 2. 2011 podal Prestige agency, spol. s. r. o., Mlýnská 38, 602 00 Brno u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kaácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 642/2 v k. ú. Trnitá (ul. Zvonařka).

Dle uvedené žádosti zamýšlí pokácet 7 ks topolu vlašského (Populus nigra "Italica") o obvodu kmene 4 200 cm, 350 cm, 254 cm, 273 cm důvodem je zajištění provozní bezpečnosti (suché stromy, dříve ošetřené sesazovacím řezem)

 

Dne 22. 2. 2011 nám bylo doručeno rozhodnutí o povolení kácení dřevin na pozemku p. č. 355 v k. ú. Stránice (Wurmova 10). Jedná se o 4 ks smrku pichlavého, 4 ks cypřišku Lawsova, 1 ks zeravu východního a 1 ks meruňky obecné. Žadatelem je firma Property beta a. s. Jako náhradní výsadba je navrženo: 2 ks pavlovnie plstnaté, 2 ks svitelu latnatého, 1 ks davidie listenové, 1 ks jabloně,, 6 ks muchovníku stromovitého, 165 ks habru obecného a 25 ks bobkovišně lékařské. Proti rozhodnutí o pokácení dřevin je možné se do 15 dnů ode dne doručení odvolat. 
 

Dne 21.února 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájeni řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které podává společenství vlastníků jednotek pro domy Leitnerova 4,6,8,10, Leitnerova 6, 602 00 Brno.

Konkrétně pak jde o břízu (obvod kmene 100cm) stojící na pozemku p.č.1529 v k.ú. Staré Brno. Důvodem je "bránění v provedení zateplení domu".

 

Dne 21.2.2011 nám bylo oznámeno zahájení řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, které podal dne 16.2.2011 pan Josef Papoušek k ÚMČ Brno střed. Žádá o povolení pokácet smrk (obvod kmene 151cm) stojícího na pozemku p.č.262 v k.ú. Pisárky.Důvodem je obava o pádu stromu do ulice případně na dům.
 

Dne 3 2. 2011 podal Správa železniční cesty, státní organizace, dlážděná 1003/7, 110 00 Praha..u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Trnitá (ul. Špitálka).

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet pajasan žlaznatý o obvodu kmen 110 cm, důvodem je ohrožování bezpečnosti železničního provozu.

 

Dne 31. 01. 2011 podal Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 11800 PRAHA územní odborné pracoviště v Brně, náměstí Svobody 8. 601 54 Brno..u Úřadu MČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 671/1 k. ú. Pisárky.

dle uvedené žádosti zamýšlí pokácet bez černý o obvodu kmene 82 cm, důvodem je novostavba národního metodického centra NPÚ.

 

Dne 16. 2. 2011 nám byla doručeno oznámení žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o 1ks douglasky tisolisté (obvod kmene 81cm) rostoucí na pozemku p.č. 1279 v k.ú. Staré Brno (Jircháře 13). Žádost podalo Bytové družstvo Jircháře 13, Brno. Důvodem je zajištění provozní bezpečnosti.
 

Dne 16. 2. 2011 nám byla doručeno oznámení žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o 1ks javoru klen (Acer pseudoplatanus, obvod kmene 190cm) rostoucím na pozemku p.č. 6664/1 v k.ú. Zábrdovice. Žádost podal Autokomerc, spol. s.r.o. Důvodem je ohrožení bezpečnosti osob suchými větvemi, strom je napaden hnilobou.
 

Dne 15. 2. 2011 nám byla doručeno oznámení žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o 1ks smrku (obvod kmene 85cm) a 1ks buku lesního (obvod kmene 118 cm) rostoucích na pozemku p.č. 927 v k.ú. Veveří (u domu 118). Žádost podalo Statutární město Brno, městská část Brno-střed na žádost obyvatel domu Úvoz 118. Důvodem je stínění a ohrožování chodců při větrných poryvech.
 

Dne 7. 2. 2011 nám byla doručeno oznámení žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.Žádost podalo Společenství vlastníků jednotek pro dům Brno. Jedná se o 1ks topolu vlašského (Populus nigra, obvod kmene 300cm) a 2ks Javoru mléčného (Acer platanoides, obvody kmene 90 cm a 125cm)rostoucích na pozemku p.č. 354 v k.ú. Štýřice. Důvodem je padání větví z topolu a ohrožování chodců na sousedním pozemku. V případě javorů se jedná o náletové dřeviny vyrůstající na hranici pozemku s pletivem plotu rostlým do kmenů. Stromy brání v opravě plotu.

 

Dne 31. 1. podal Sedlákova 24, 26, 28, 30 - Rudišova 14, Brno - společenství vlastníků jednotek, Sedlákova 30, 602 00 u ÚMČ města Brna, Brno - Střed,Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin mimo les na pozemku p. č. 235 v k. ú. Stránice.

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet třešeň obecnou o obvodu kmene 178 cm, důvodem je špatný zdravotní stav a zajištění provozní bezpečnosti.

 

dne 28.1. nám byla doručeno oznámení žádosti o povolení kácení dřevin v areálu VUT, Brno, Údolní 53. Dle žádosti zamýšlí pokácet  18 stromů - z toho 13 topolů vlašských o obvodu kmene 197,226, 288, 261, 163, 155, 300, 303, 207, 247, 280, 107 da ále 2 topoly černé a 2 pajasany žlaznaté a 1 třešeň ptačí. Důvodem je zdravotní stav stromů a zajištění provozní bezpečnosti.
 

Dne 14.1. podala Property beta,a.s. žádost o povolení kácení 4 ks smrku pichlavého (obvod 204 cm, 126 cm, 141, 141 cm) a 4 ks cypřišku Lawsonova (119, 94, 94, 110 cm), 1 ks zeravu východního (100 cm), a 1ks meruňky. Důvodem je realizace úpravy zahrady v rámcio rekonstrukce objektu domu.O náhradní výsadbě se v oznámení nehovoří. Fotodomu': http://maps.google.cz/maps?f=q&source=s_q&hl=cs&geocode=&q=Wurmova+10,+Brno&aq=1&sll=49.930008,15.369873&sspn=5.191689,9.876709&brcurrent=5,0,0&ie=UTF8&hq=&hnear=Wurmova+596%2F10,+602+00+Brno-Str%C3%A1nice&ll=49.203397,16.579458&spn=0.001286,0.002411&t=h&z=19
 

Dne 17. 1. 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o javor mléč (Acer platanoides L.). Žadatelem je soukromá osoba. Dřevina se nachází na pozemku č. 467 v k. ú. Staré Brno. Důvodem k pokácení jsou stavební úpravy objektu a přilehlého dvorního prostoru (zajištění normového počtu parkovacích míst). 
 

Dne 14. 1. 2011 podal TESCO Stores ČR, a.s. Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 986/1 v k. ú. Trnitá (parkoviště za OD TESCO při ulici úzká)

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks jasanu amerického (Fraxinus amaricana L.) o obvodu kmene 179 a 179 cm, důvodem je špatný zdravotní stav a zajištění provozní bezpečnosti (doloženo znaleckým posudkem).

 

Dne 14. 1. 2011 podal Hemslade, a.s., Vídeňská 124, 619 00 Brno u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin mimo les na pozemku p. č. 553 v k. ú. Město Brno.

Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 1 listnatý strom (žadatel není schopen určit druh) o obvodu kmene 120 cm, důvodem je poškozování základů přilehlých budov.

 

Dne 6. 1. 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o Morušovník černý. Žadatelem je Milan Smutný, dřevina se nachází na pozemku č. 652/2 v k. ú. Štýřice (Kamenná 7). Důvodem k pokácení je špatný zdravotní stav a zajištění provozní bezpečnosti. Zároveň je navržena náhradní výsadba.
 

Dne 4.1.2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně jeřábu prostředního (obvod kmene270cm), javoru mléče (168cm) a břízy bělokoré (135cm), rostoucích na pozemku p.č. 1382/10, 1382/12 a 1382/1 vk..ú. Veveří (Tyršův sad, ul.Smetanova a ul.Botanická), a to z důvodu zdravotního stavu stromů a zajištění provozní bezpečnosti. Žádost byla podána u ÚMČ Brno -střed dne 23.12.2010. Tímto dnem bylo řízení zahájeno.
 

Dne 22. 12. 2010 nám bylo doručeno oznámení o shromáždění podkladů ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o dva smrky ztepilé, které se nachází v areálu ústředního hřbitova v Brně u hrobového místa 480-481, skupina 69. Podklady budou k dispozici do vydání rozhodnutí ve věci na odboru životního prostředí. 
 

Dne 22. 12. 2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin mimo les. Konkrétně se jedná o borovici o obvodu kmene 190 cm a smrk o obvodu kmene 180 cm. Žadatelem je soukromá osoba, dřeviny se nachází na pozemku č. 382 v k. ú. Veveří (zahrada Bratří Čapků 9). Důvodem k pokácení je poškození stromů vichřicí (části stromů letos zasáhly dům) a obava z pádu stromů na dům. 
 

Dne 14. 12. podala VENTANA, a.s., Lidická 710/57, 602 00, Brno..u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin mimo les na pozemku p. č. 1734, 1733/1 k. ú. Staré Brno.

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet topol o obvodu kmene 360 cm z důvodu poškozování kanalizace a základů přilehlých budov, jírovec o obvodu kmene 220 cm z důvodu padání suchých větví, které ohrožují návštěvníky a vybavení venkovní zahrádky restaurace, borovici o obvodu kmene 80 cm z důvodu poškozování základů přilehlé stavby, a suchý strom o obvodu kmene 100 cm.

 

Dne 13. 12. podal Statutární město Brno MČ Brno - Střed, Dominikánská 2, 60169, u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1487/1 v k. ú. Pisárky (Park u muzea Antropos)

Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks vzrostlých topolů o obvodu kmene nad 80 cm z důvodu odstranění překážky v průtočném profilu Kohoutovického potoka jako jedno z opatření k zabránění vybřežení potoka a zaplavování muzea Antropos navržené ve znaleckém posudku "Posudek vlivu Kohoutovického potoka na opakovaná zaplavení suterénu Antroposu."

 

 

 

 

 

 

 

Dne 9.12.2010 podalo Statutární město Brno, seš sídlem dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, zastoupené Odborem investičním MMB, Kounicova 67, Brno, žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 7747/44, 7747/10, 7652/50,7747/9, 7747/58 vše k. ú. Židenice, které jsou ve vlastnictví žadatele.

Důvodem žádosti je výstavba investiční akce "Víceúčelová tělocvična při EZŠ a MŠ Čejkovická", dřeviny určené ke kácení se nacházejí na ploše nutné pro výstavbu, část stávajících dřevin mimo zastavěné plochy bude ponechána.

Žadatel k žádosti doložil inventarizaci dřevin a dendrologický průzkum zpracovaný Ing. Vítěslavou Přikrylovou, atelier Habina, Helceletova 3, Brno

 Na uvedené ploše se nacházejí převážně náletové dřeviny, a to jak samostatné stromy, stromové porosty a smíšené keřové a stromové porosty a keře. Dle předložené žádosti se na zájmové ploše nachází 38 stromů, z toho 17 je určeno ke kácení. Jedná se o 6 ks borovice černé (Pinus nigra), 1 ks smrk pichlavý (Picea pungens), 6 ks třešeň (Prunus), 1 ks hrušeň (Pyrus), 1 ks ořešáku (Juglans regia), 1 ks javoru (acer pseudiplatanus) a 1 ks topol osika (Populus tremula). Keře a keřové skupiny dotčené kácením jsou růže, hloh, šeřík, bez černý, střemcha svída na ploše 365 m2.

 

Dne 10.12.2010 byla na ÚMČ Brno-střed (vyřizuje Ing. Jaroslav Prudík) podána Mafistrátem města Brna Odborem Investičním žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 8stromů (modřín opadavý, smrk pichlavý, bříza bradavičnatá) a cca 350m2 porostů (cesmína, pámelník, ptačí zob, javor, akát, třešeň, smrk)  na pozemku p.č. 904, 855/22 v k.ú.Veveří (ZŠ Úvoz 55) z důvodu rekonstrukce a rozšíření školního hřiště.
 

Dne 8.12.2010 byla na ÚMČ Brno-střed (vyřizuje Ing. Jaroslav Prudík) podána žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2ks modřínu evropského (obvod kmene 102cm a 92cm) a douglasky tisolisté (obvod kmene 83cm) na pozemku p.č. 1387/1 v k.ú. Štýřice z důvodu nevhodného stanoviště blízko budovy a sadovnické hodnoty 3. Žádost podala ZŠ Horní 16.
 

Dne 8.12.2010 nám bylo oznámeno zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích  mimo les, konkrétně o pokácení 2smrků o obvodu kmene 118 a 137 cm v areálu ústředního hřbitova v Brně z důvodu poškozování hrobového zařízení. O pokácení zmíněných stromů žádá Správa hřbitovů města Brna u ÚMČ Brno-střed. Správní řízení bylo zahájeno dne 2.12.2010.

 

Dne 6. 12. 2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o 1 ks topolu šedého, Důvodem k pokácení je provozní bezpečnost. Žadatelem je Statutární město Brno, dřevina se nachází na pozemku č. 5 v k. ú. Město Brno (park Rooseveltova).
 

Dne 29.11.2010 byla na ÚMČ Brno-střed (vyřizuje Ing. Jaroslav Prudík) podána žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně břízy bělokoré (obvod kmene 104 cm) na pozemku p.č. 334/1 v k.ú.Staré Brno (Žlutý kopec 7) z důvodu stavby "MOÚ - Brno - ReCAMO (Regionální centrum aplikované molekulární onkologie).Zároveň je navržena náhradní výsadba formou sadových úprav v místě stavby.
 

Dne 29.11.2010 byla na ÚMČ Brno-střed (vyřizuje Ing. Jaroslav Prudík) podána žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně jednoho ořešáku (obvod kmene 120 cm) na pozemku p.č. 17 v k.ú.Trnitá (Štěpánská 3) z důvodu zdravotního stavu stromu a nebezpečí pádu silných větví. Zároveň je navržena náhradní výsadba v rámci rekonstrukce dvora v roce 2011.
 

Dne 23. 11. 2010 podal žadatel Statutární město Brno, dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, zastoupený Ing. Václavem Babkou, Dunajská 29, 625 00 Brno u ÚMČ Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 804/1, 804/2, 7/1, 10, 11, 13/1 v k. ú. Město Brno (park Koliště II - okolí pomníku Rudé armády a park Koliště III - pod Janáčkovým divadlem). Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet 27 stromů a 2 keřové porosty podle zpracované inventarizace, které podléhají povolení orgánu ochrany přírody. Důvodem je akce "Revitalizace městských parků, II. etapa - Koliště"

zároveň je navržena náhradní výsadba v rámci celkového řešení zeleně parku.

 

ÚMČ Brno - Střed,Odbor životního prostředí rozhodl v řízení vedeném o žádosti o povolení kácení dřevin mimo les, kterou podal dne 21.10.2010 žadatel Ager, spol. s. r. o, Kotlářská 51a, 602 00 Brno a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí..povoluje společnosti Ager, spol. s. r. o. ..vykácení javoru mléče o obvodu kmene 188 cm a javoru mléče o obvodu kmene 141 cm na pozemku p. č. 738/1 k. ú. Město Brno. (Kácení bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí a v době vegetačního klidu (cca 1. 11. - 31. 3.)
 

Dne 10.11.2010 podal Brněnský lužánecký tenisový klub, Lužánecká 7, 602 00 Brno, u ÚMČ Brno - střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3844/2, 3846/7 v k. ú. Černá Pole. Dle předložené žádosti se zamýšlí pokácet jírovec o obvodu kmene 210 cm, jírovec o obvodu kmene 279 cm, jasan ztepilý o obvodu kmene 214 cm. důvodem je zajištění provozní bezpečnosti v okolí dětského areálu u tenisových kurtů.
 

Dne 22. 11. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o smrk pichlavý, dřevina roste na pozemku č. 496 v k. ú. Pisárky (Hroznová 19), důvodem k pokácení je špatný zdravotní stav stromu, napadení kůrovcem. Žadatelem je EQUITY INVESTMENT, a. s.
 

Dne 22. 11. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Je zamýšleno pokácet douglasku tisolistou, třešeň obecnou, smrk pichlavý, borovici černou a skupinu keřů o rozloze 97,1 m2. Dřeviny rostou na pozemku p. č. 1260/1 v k. ú. Stránice (Preslova 48). Žadatelem je firma S.I.S. Projekt s. r. o., důvodem plánovaná rekonstrukce s přístavbou bazénu a podzemní garáže.
 

Dne 10. 11. 2010 podal Ing. Zdeněk Holub CSc., Rezkova 33, 602 00 Brno u Úřadu MČ Brna Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin mimo les na pozemku p. č. 1573/1 v k. ú. Stránice (Rezkova 33). Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet břízu o obvodu kmene 95 cm, důvodem je prosychání koruny a ohrožování chodců padajícími větvemi, narušování přilehlé garáže kořeny.
 

Dne 13. 10. 2010 byla na ÚMČ Brno-střed (vyřizuje Ing. Jan Prudík) podána žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně pajasanu žlaznatého (Ailanthus altissima) (obvod kmene 141 cm) na pozemku p.č. 520/2 v k.ú. Veveří (dvorní trakt Gorkého 33/35) z důvodu zajištění provozní bezpečnosti. Žádost byla podána Domovem mládeže a Školní jídelnou.
 

Dne 7. 10. 2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o 2 ks smrku, 2 ks tújí, 2 ks vícekmenných tújí a jednu borovici douglasku. V dopise není uvedeno přesné místo, kde dřeviny rostou. Žádost podala Správa hřbitovů města Brna příspěvková organizace, důvody pro pokácení jsou škody na hrobovém zařízení.  
 

Dne 23. 9. 2010 podal Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, p. o, Kraví hora 2, 616 00 Brno u Úřadu městské části Brno, Brno - střed, Odboru  životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 685/2 v k. ú. Veveří. Dle předložené žádosti se zamýšlí pokácet Prunus serrulata "kanzan" o obvodu kmene 85 cm a Prunus census o obvodu kmene 130 cm důvodem je kolize s probíhající výstavbou a bránění pozorování oblohy. Dále Corylus colura o obvodu kmene 25 cm a keřový porost Philadephus a Berberis sp. o rozloze 18 m2 - tyto dřeviny nepodléhají povolování orgánu ochrany přírody.
 

Dne 19. 9. 2010 podalo Společenství vlastníků jednotek, Údolní 394/20, Brno 602 00 u Úřadu městské části města Brna, Brno - Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin mimo les na pozemku p. č. 473 v k. ú. Veveří. Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet třešeň o obvodu kmene 137 cm důvodem je narušování stavebních objektů a zajištění provozní bezpečnosti.
 

Dne 15. 9. 2010 podala Římskokatolická farnost u kostela sv. Augustina, náměstí Míru7, 602 00 Brno u Úřadu městské části města Brna , Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin mimo les na pozemku p. č. 4187 v k. ú. Stránice (nám. Míru 7). Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet borovici  o obvodu kmene 87 cm z důvodu nevhodného stanoviště.
 

Dne 16.9. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o 68 kusů dřevin (převážně bez černý, dále šeřík, ovocné stromy, javor klen, javor jasanolistý, trnovník akát), z nichž většina nevyžaduje povolení orgánu ochrany přírody (převážně náletové dřeviny, zanedbaný pozemek.) Dřeviny se nachází na pozemku č. 1154 v k. ú. Štýřice (Vinohrady 30). Žadatelem je Statutární město Brno, zastoupené Ing. Pavlem Rybníčkem. V dopise není uveden důvod pro pokácení dřevin. 
 

Dne 19. 8. 2010 podal Správa nemovitostí MČ Brno-střed u Úřadu městské části města Brna , Brno -střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č 204 v k. ú. Zábrdovice (dvorní trakt domu Stará 17). Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o povolení kácení..Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet javor o obvodu kmene 170 cm z důvodu naklonění stromu a narušování zdi jeho růstem.

 

Dne 19.8. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks ořešáku o obvodu kmene 120 cm. Dřevina roste na pozemku č. 345/16 v k. ú. Veveří. Žádost podala Česká správa sociálního zabezpečení pracoviště Brno Veveří 7. Důvodem k pokácení je nevhodné stanoviště a narušování stavebních objektů. 
 

Dne 23.8. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks smrku rostoucích na pozemku č. 314 v k. ú. Staré Brno (Tomešova 4). Žadatelem je soukromá osoba, jako důvody jsou uvedeny provozní bezpečnost a narušování kanalizačního vedení domu.
 

Dne 2. 8. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks lípy o obvodu kmene 110 cm. Lípa roste v areálu Ústředního hřbitova v Brně. Žadatelem je Správa hřbitovů města Brna. Důvodem pro pokácení je poškozování a znečišťování hrobového místa. 
 

Dne 12. 8. 2010 podal Společenství pro dům Renneská třída 44, 639 00 Brno u ÚMČ Brno - Střed žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 569/2 v k. ú. Štýřice. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o povolení kácení dřevin. Dle předložené žádosti zamýšlí pokácet jabloň o obvodu 112 cm z důvodu špatného zdravotního stavu a zajištění provozní bezpečnosti. 

 

Dne 26. 7. 2010 podal Správa hřbitovů města Brna příspěvková organizace, Vídeňská 96, 639 00 Brno u Úřadu městské části města Brna, Brno Střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v areálu Ústředního hřbitova v Brně. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení kácení podle patřičných zákonů.. Zamýšlí se pokácet lípu o obvodu kmene 110 cm, důvodem je poškozování a znečišťování hrobového místa.
 

Dne 23. 7. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks smrku stříbrného o obvodu kmene 130 cm. Strom se nachází na p. č. 739 v k. ú. Stránice (Lerchova 30) a o kácení žádá majitelka pozemku z důvodu provozní bezpečnosti. 
 

Dne 1.7. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin na pozemku p.č. 3842 v k. ú. Černá Pole (park Lužánky). Žádost podala Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace,. Jedná se o pokácení javoru mléč o obvodu kmene 304 cm a borovice o obvodu kmene 254 cm. Jako důvod je uveden špatný stav stromů a ohrožení provozní bezpečnosti. 
 

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Dne 16. 06. 2010 podal pan Jaroslav Vykouřil, Wurmova 17, 602 00 Brno žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les na pozemku p. č. 344 v k. ú. Stránice zahrada domu Wurmova 17, který je v jeho vlastnictví. Jedná se o smrk pichlavý o obvodu kmene 110 cm. Důvodem je zajištění provozní bezpečnosti vzhledem k naklonění stromu a možností pádu na dům, případně komunikaci v jeho těsné blízkosti.
 

Dne 17. 6. 2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mio les, konkrétně 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 120 cm na pozemku p. č. 227 k. ú. Stránice (Havlíčkova 49). Vlastníci pozemku žádají o kácení z důvodu zajištění provozní bezpečnosti.
 

Dne 17. 6. 2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks ořešáku vlašského o obvodu kmene 141 cm na pozemku p. č. 1629/1 v k. ú. Staré Brno (areál MU Poříčí 31). O kácení žádá vlastník pozemku Masarykova univerzita, z důvodu výstavby Centra výzkumných institutů a doktorských studií Pedagogické fakulty MU. Byla navržena náhradní výsadba.

 

 

Dne 16. 6. nám bylo doručeno oznámení o pozastavení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení bylo oznámeno orgánu ochrany přírody Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a týká se 48 ks stromů na 11ti parcelách v k. ú. Štýřice, Veveří, Staré Brno. Stránice, Trnitá a Pisárky. O kácení je žádáno z důvodu havarijního stavu stromů. Orgán ochrany přírody pozsatavil kácení z důvodu prověření nutnosti kácení s ohledem na zajištění ochrany volně žijících ptáků a zvláště chráněných živočichů a také vzhledem k nevhodnosti kácení v období plné vegetace.
 

Dne 3.6.2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu. Toho se měla dopustit firma D.I.S. poškozením 3 tisů červených na pozemku p.č. 801/2 k.ú. Město Brno svojí stavební činností. Firma údajně odstranila z hlediska statiky významné kořeny v rámci stavební činnosti při rekonstrukci Moravského náměstí v Brně. V současnosti se doporučuje pokácení těchto stromů z důvodu nedostatečné provozní bezpečnosti. 
 

Dne 24. 05. 2010 podala Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno IČ 00159816, u Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Odboru životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet cca 30 stromů a 210 m2 keřových porostů (Pekařská 53) a 21 stromů a 134 m2 keřových porostů (Výstavní 17) vyžadujících povolení orgánu ochrany přírody. Bližší specifikace stromů je obsažena v internalizaci dřevin, která je součástí žádosti. Důvodem kácení je projekt Revitalizace zeleně FN u Sv. Anny v Brně.
 

Dne 26.5. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 3 ks tisů červených. Důvodem pro pokácení je nedostatečná provozní bezpečnost stromů. Žádost podalo Statutární město Brno zastoupené společností Brněnské komunikace, a.s. Pozemek je ve vlastnictví města, nachází se pozemku p.č. 801/2 v k.ú. město Brno. 
 

Dne 7. 5. 2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 118, k. ú. Město Brno, vnitroblok Dvořákova 8. Jedná se o 1 ks pajasanu žláznatého, o jehož pokácení žádá dpol. s. r. o. Ager z důvodu zajištění provozní bezpečnosti.
 

Dne 15. 2. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks ořešáku o obvodu kmene 103 cm na pozemku č. 303 k. ú. Veveří. O kácení žádá vlastník pozemku, sdružení Kounicova 31, z důvodu provozní bezpečnosti a nevhodnosti stanoviště stromu.
 

Dne 15. 2. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks lípy srdčité o obvodu kmene 140 cm na pozemku č. 1573 v k. ú. Staré Brno. O kácení žádá vlastník pozemku, bytové družstvo Hybešova 57, z důvodu zajištění provozní bezpečnosti a nevhodného stanoviště stromu.
 

Dne 8.2. 2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 5 ks topolu černého (obvody 207, 179, 157, 144,157)na pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Štýřice. Žadatel Tenisový klub Moravská Slávia Brno uvádí jako důvod kácení zajištění bezpečnosti -  stromy rostou mezi dvěma sportovními halami.
 

Dne 2.2.2010 jsme obdrželi žádost o povolení kácení dřeviny rostoucích mimo les, konkrétně třešně ptačí o obvodu kmene 95 cm. Třešeň se nachází na pozemku p. č. 1173/2 v k. ú. Veveří. Žadatelem je OHL ŽS Brno, a. s. Důvodem je vyvracení plotu a zvedání vozovky parkoviště.
 

Dne 26.1. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 2 ks břízy bělokoré. Důvodem je rozšíření komunikace v části ul. Polní. Žadatelem jsou Brněnské komunikace a. s. Dřeviny se nachází na pozemku p. č. 433/7 v k.ú. Štýřice. 
 

Dne 26.1. jsme obdrželi oznámení o zahájení srpávního řízení pokácení 1ks Topol černý "Italica o obvodu kmene cca 250 cm na pozemku 1273 v k.ú. Veveří. Důvodem odstranění je narušování stavebních objektů, zdravotní stav a a zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je Domov mládeže s Školní jídelna Gorkého.
 

Dne 15. 1. 2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks topolu o obvodu kmene 200 cm. Strom stojí v areálu Moravské Slavie na pozemku p. č. 452/2 v k. ú. Štýřice.
 

Dne 8. 1. 2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks smrku o obvodu kmene 125 a 128 cm. Stromy se nacházejí na soukromé zahradě p. č. 465 v k. ú. Pisárky. Důvodem kácení je zajištění provozní bezpečnosti.
 

Dne 6.1. 2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 1 ks smrku o obvodu kmene 150 cm v areálu Ústředního hřbitova v Brně. Žadatelem je Správa hřbitovů města Brna příspěvková organizace. V dopise není uveden důvod.
 

Dne 5.ledna 2010  nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ořešáku, 4 pajasanů, jasanu a jírovce ve vnitrobloku objektu divadla Radost na parcelách 738/2, 741, 742/3, 743 v k.ú. Brno - střed.
 

Dne 23.prosince 2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 ořešáků a třešně na parcelách č. 3600 a 3601 v k.ú. Černá Pole z důvodů nebezpečnosti pro obyvatele  a kolizi se stavebními objekty.
 

Dne 23.prosince 2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení pajasanu na soukromém pozemku parc.č. 876 v k.ú. Zábrdovice z důvodu špatného zdravotního stavu stromu.
 

Dne 1. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks třešní o bovodech kmene 198 a 200 cm . Důvodem žádosti je plánovaná výstavba projektu Plácky, který bude stát na místě, kde stromy rostou. Žadatelem je Oddělení rehabilitace OSP MMB, Celní 3.

 

Dne 2. 12. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks topolu rostoucího na pozemku p. č. 1128/2 k. ú. Veveří ve vnitrobloku Kotlářská 32, Brno. Strom roste v bezprostřední blízkosti domu a garáží a narušuje tak statiku budov. Padajcí větve ohrožují bezpečnost osob a majetku. žadatel navrhuje provedení náhradní výsadby na téže parcele.
 

Dne 16.11. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení asanace smrku ve dvoře domu na ulici Jiráskova 31, Brno.  Důvodem je špatně vysazený strom a obava majitele domu z poškození nemovitosti.
 

Dne 11. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks douglasek rostoucích u domu Horní 20-22. Důvodem žádosti je špatný zdravotní stav stromů - prosychání a ulamování větví.
 

Dne 3. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně7 ks tújí v areálu klubu v parku Lužánky. Důvodem žádosti jsou stavební úpravy (přístavba sociálního zařízení, zateplení, oprava střechy).
 

Dne 3. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně jerlínu, smrku a 3 ks tújí na Ústředním hřbitově v brně. Důvodem žádosti je poškozování hrobového příslušenství.
 

Dne 3. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 bříz v areálu Přírodovědecké fakulty MU při ulici Kotlářská. Důvodem  žádosti je špatný zdravotní stav stromů a riziko statického selhání.
 

Dne 3. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně7 akátů, 1 javoru mléče a 1 zimostrázu z důvodu stavebních úprav v areálu opatství (rozšířeníparkovacích ploch. Jde o Opatství Staré Brno, Řádu sv. Augustina.
 

ROZHODNUTÍ  ze dne 30. 10. 2009 ÚMČ Brno-střed povoluje asanaci dřevin podle předloženého znaleckého posudku a to př. č. 1 - buk lesní, 2 - javor klen, 10 - jasan ztepilý, 20 - javor mleč, 26 - javor mleč, 30 jasan ztepilý. Dřeviny rostou v areálu školy na ulici Kamenomlýnská v brně.


 

ROZHODNUTÍ ze dne 22. 10. 2009 ÚMČ Brno-střed povoluje asanaci stromů a keřů v prostoru rekonstruovaného náměstí (před správním soudem) a části parku po levé straně kostela Sv. Tomáše (u vjezdu do katastrálního úřadu) v Brně. Jedná se konkrétně o dřeviny, které jsou v seznamu inventarizace od Ing. Wágnerové z prosince r. 2008 označeny čísly a písmeny: 8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,30,D,E.


 

Dne 7. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně jasanu (Fraxinus excelsior "Pendula") o průměru kmene 8 cm v parku při ulici Rooseveltova. Důvodem žádosti je budování kanalizace.
 

Rozhodnutí ze dne 5. 10. 2009

ÚMČ Brno- střed

 povoluje asanacistromů a keřů dle přeložené inventarizace, rostoucích v parku Lužánky při ulici Lužánecká a Drobnéhov souvislosti s realizací V. etapy 2. části rekonstrukce parku.

 

Dne 1. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně kácení v rámci rekonstrukce Wilsonova lesa - dřeviny suché, poškozené, neperspektivní a probírky k uvolnění perspektivních jedinců. (Konkrétní stromy a počty kusů nebyly v oznámení uvedeny.)
 

Dne 1. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně smrku v zahradě domu Kamenomlýnská 3. Důvodem žádosti je špatný zdravotní stav stromu.
 

Dne 1. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně2 ks buků o obvodech kmene 50 cm. Dřeviny se nacházejí v místě budované plnící stanice CNG při ulici heršpická.
 

Dne 21. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně stromů a keřů v části parku Lužánky při ulici Drobného a Lužánecká. Důvodem podání žádosti je pokračování rekonstrukce parku dle schválené projektové dokumentace v. etap, 2. část. Káceny mají být stromy havarijní, poškozené, suché, nemocné nebo náletové, z keřů skupiny nadměrně zahuštěné a prosychající.

 

Dne 14. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 8 ks stromů dle doporučení soudního znalce v areálu Střední, základní školy a mateřské školy pro nevidomé a slabozraké na ul. Kamenomlýnská 2, Brno. O povolení bylo požádáno z důvodu nebezpečnosti a nemoci stromů.

 

Dne 14. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks jasanů a 5 ks akátů ve stromořadí na ulici Mlýnská. Důvodem žádosti je rekonstrukce vodovodu a kanalizacwe.
 

Dne 14. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně stromů a keřů v prostoru rekonstruovaného Moravského nám. (před správním soudem) a části parku po levé straně kostela Sv. Tomáše (u vjezdu do katastrálního úřadu).

 

Dne 8. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně smrku v předzahrádce domu Gorazdova 4. Důvodem žádosti je poškozování základů budovy stromem vyrůstajícím v bezprostřední blízkosti domu, nadměrné stínění 3. podlaží bytů a poškozování fasády větvemi.
 

Dne 7. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně stromů a keřů v části parku Lužánky při ulici Drobného a Lužánecká. Žádost byla podána z důvodu pokračování rekonstrukce parku dle schválené projektové dokumentace V. etapa 2. část. Káceny mají být údajně stromy havarijní, poškozené, nemocné nebo náletové, z keřů skupiny nadměrně zahuštěné a prosychající.

 

Dne 4. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně pajasanu žlaznatého ve vnitrobloku při ulici Křídlovická 43-47 v blízkosti kontejnerového stání. Důvodem žádosti je poškozování povrchu komunikace a s tím spojené problémy s vyvážením komunálního odpadu.
 

Dne 3. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks topolu v parku Koliště (za Domem umění. O kácení je zažádáno z důvodu budování vjezdu do depozitáře Domu umění.

 

Dne 3. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně smrku a ořešáku v zahradě domu Sedlákova 33. Důvodem podání žádosti je obava z vyvracení naklánějících stromů.
 

Dne 31. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně břízy v zahradě domu Grohova 32 . Důvodem žádosti je špatný zdravotní stav stromu (proschlá koruna, dutiny v kmeni).
 

Dne 27. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 32 stromů, 6 soliterních keřů a 10 keřových skupin na p.č. 380/1 k.ú. Staré Brno v místě budoucího staveniště.
 

Dne 27. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks ořešáku královského v zahradě domu Dvorského 20b. Důvodem žádosti o povolení kácení je stížnost nájemníků na nadměrné stínění a špatný zdravotní stav stromu (poškození kmene hnilobou).
 

Dne 18. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kásení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 5 ks smrku ztepilého a 1 ks ořešáku královského v zahradě budoucího sídla firmy IMPERA (dříve Hlinky 98). Důvodem žádosti je záměr rekonstrukce zahrady - odstranění nemocných stromů.

 

 

 

 

Dne 18. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 3 ks sakur ve stromořadí na ulici Hilleho. Důvodem podání žádosti o kácení je rekonstrukce kanalizace - stromyjsou v ochranném pásmu přípojek.

 

 

 

Dne 10.8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 5 ks pajasanů vyrůstajících zpod zídky ZŠ Vídeňská 85.
 

Dne 3.července 2009nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 6 pajasanů na ulici Benešova (u zastávky tramvaje č.9) z důvodu nebezpeční vyvrácení stromu.
 

Dne 16.7.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 9 stromů a 7 keřových skupin v souvislosti s rekonstrukcí objektu Hlídka 4 - středisko ekologické výchovy. Náhradní výsadba je navržena v rámci parku Špilberk.
 

Dne 8.července 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení javoru mléče v zahradě mateřské školy MŠ Soukenická z důvodu vysokého rizika ulamování kosterních větví v důsledku infekce.
 

Dne 12.6.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:a) porostů při západní hale Rondo. Jedná se celkem o 23 ks stromů. Důvodem je rekonstrukce haly Rondo

b) borovice lesní v zahradě domu Mahenova 7. Důvodem je obava z vyvrácení stromu a opad jehličí. Strom má 114 cm obvod kmene.

c) 1 ks smrku Engelmannova a 4 ks smrků ztepilých na nároží ulice Brandlova a Moravské náměstí. Důvodem je bezpečnostní a estetické hledisko.

 

Dne 28. 5. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 27 ks alejových stromů, 2 keřové skupiny na ulici Joštova. Důvodem je rekonstrukce ulice Joštova.
 

Dne 13.5.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně:
a)1 ks smrku rostoucího na ul. Jílová 36g o průměru kmene 44 cm. Strom je ze 75% suchý.
b)Jilmu vazu v parku Koliště. Důvodem je pokročilá hniloba kmene a obava ze statického selhání.
c)Topolu, třešně, náletových porostů na ul. Polní 18. Důvodem je rozšíření stávajícího porostu „Sportbar Merenda".
d)Břízy na pozemku p.č. 768/3 k.ú. Trnitá. Důvodem žádosti je alergie zaměstnance.
e)Břízy v předzahrádce domu Bayerova 33. Důvodem je špatný zdravotní stav stromu.

 

Dne 13.5.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně: dřevin rostoucích v areálu fakulty Veveří a Žižkova. Důvodem je rekonstrukce technických sítí a venkovní úprava areálu.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 13.5.2009
MČ Brno Brno střed povoluje pokácet 11 ks stromů a 256 m2 keřů a nepooluje asanaci skupiny 5 ks borovic lesních,1 ks javoru mléče a 1 ks ořešáku královského na pozemku p.č. 760/1, 773, 775, 776, 778, 779, 780, 781 k.ú. Trnitá.

 

Rozhodnutí ze dne 29.4.2009
ÚMČ Brno- střed nepovoluje asanaci 1 ks ořešáku královského rostoucího ve dvorním traktu domu Bezručova 24. Strom je zdravý a zdravtním řezem dojde k prosvětlení koruny a zmírnění stínění.

 

Rozhodnutí ze dne 24.4.2009
ÚMČ Brno- střed nepovoluje asanaci 1 ks ořešáku královského rostoucího ve dvorním traktu domu Bezručova 24. Strom je zdravý a zdravtním řezem dojde k prosvětlení koruny a zmírnění stínění.

 

Rozhodnutí ze dne 23.4.2009
ÚMČ Brno- střed nepovoluje asanaci 1 ks smrku a 1 ks borovice na ul. Rybářská v Brně, v pásu zeleně před domem Rybářská 20.

 

Rozhodnutí ze dne 21.4.2009
ÚMČ Brno- střed povoluje asanaci 1 ks lípy malolisté rostoucí v zahradě domu Neumannova 24, Brno, na pozemku p.č. 564 k.ú. Pisárky.

 

Dne 20.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
1 ks javoru o obvodu kmene 150 cm ve dvoře Joštova 6 v Brně. Důvodem žádosti je obava o bezpečnost.
 

Rozhodnutí ze dne 20.4.2009
ÚMČ Brno- střed
a) nepovoluje asanaci 2 ks smrků ztepilých ve skupině96, hrobové místo 68/69 tamtéž
b) povoluje 5 ks borovic černých ve sk. 25e, hrobové místo 10 - čestné pohřebiště na ústředním hřbitově.

 

Dne 20.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
a)1 ks javoru o obvodu kmene 150 cm, rostoucího na ul. Joštova 6. Důvodem ke kácení je obava z pádu dřeviny.
b) 1 ks borovice a keřů u štítu domu Hlinky 25. Důvodem je oprava domu.

 


 

Rozhodnutí ze dne 20.4.2009
ÚMČ Brno- střed povoluje asanaci porostu dřevin na nároží ulic Milady Horákové a Koliště, dle přiložené inventarizace Ing. Úradníčka, na pozemku p.č. 537/2, 555, 1573/3, 1573/4, 1573/5, 1574 k.ú. Zábrdovice.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 15.4.2009
ÚMČ Brno střed nepovoluje asanaci 1 ks ořešáku vlašského rostoucího na pozemku p.č. 25 k.ú. Štýřice.
 

Dne 8.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně o Lípy v zahradě domu Neumannova 24 z neznámých důvodů.

 

Dne 8.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně Smrku a Borovice o obvodu kmene 60 a 15 cm v zahradě fakulty ul. Poříčí. Důvod je rekonstrukce dvora.

 

Dne 8.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně dvou Borovic s obvodem 160 a 105 cm v zahradě domu Soukupova 13. Důvodem je špatný až havarijní stav stromů.

 

Dne 6.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně Douglasky tisolisté na pozemku Dětského diagnostického ústavu Brno - Hlinky 140 důvodem je obava ze statického selhání stromu.

 

Dne 6.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně Borovice ve dvoře domu Renneská 21. Důvodem je stížnost nájemníka na nadměrné stínění.

 

Dne 2.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
1 ks ořešáku rostoucího za domem Bezručova 14 v Brně. Důvodem žádosti jsou stížnosti obyvatel na stínění. Žadatelem je firma AGER s.r.o.
 

Dne 2.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně dvou bříz o obvodu 140 a 190 cm na par.č. 1700/1 k.ú. Štýřice z důvodu výstavby správní budovy.

 

Dne 2.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně ořešáku rostoucího za domem Bezručova 14 z důvodů stížnosti lidí za stínění.

 

Dne 2.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně 10 - 20 ks Lípy Srdčité z důvodů rekonstrukce parku Lužánky.

 

Dne 2.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně dvou jasanů, javoru klenu a břízy z důvodů přístavby ZŠ Bakalovo nábřeží 8 a špatný zdravotní stav stromů.

 

Dne 1.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně porosty před hotelem Continental na ulici Kounicova, z důvodů přístavby hotelu.

 

Dne 1.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně dřeviny na pozemku parc.č. 11694/3 a 1694/5 k.ú. Štýřice z důvodu opravy horkovodu.

 

Dne 1.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně smrku a borovice v pásu silniční zeleně domu Rybářská 20, z důvodů stížnosti obyvatel - obava vyvracení stromů.

 

Dne 1.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně dva smrky (obvod 116 a 118 cm) na p.č. 899 k.ú. z důvodů, že jeden strom je částečně odumřelý a hrozí pád na nemovitost. Druhý strom je tvořen dvěma kmeny kořenový systém poškozuje kanalizační systém a hrozí k pádu na dům.

 

Dne 27.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně břízy na par. č. 349 v k. ú. Zábrdovice z neznámých důvodů.
 

Dne 27.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně břízy na par. č. 349 v k. ú. Zábrdovice z neznámých důvodů.
 

Dne 25.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
a) 2 ks smrků o obvodu kmene 113 a 136 cm ve skup. 96 hr.m. 68/69 a 5 ks borovice o obvodech kmene 33,36,42,61 a 67 cm ve sk. 25E, hr.m.10. Důvodem je poškozování hrobového zařízení.
b) 1 ks smrku a 1 ks borovice v pásu silniční zeleně před domem Rybářská 20. Žadatelem jsou Brněnské komunikace a.s.. Důvodem je stížnost obyvatel domu - obava z vyvrácení stromů.
c) porosty před hotelem Continental v Brně na ul. Kounicova. Žadatelem je firma SEVAS s.r.o.. Důvodem je přístavba hotelu.
 

Dne 25.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně břízy ve vnitrobloku Tučkova 15 - 17 z důvodů stížnosti na poškození fasády a nadměrné stínění.
 

Dne 25.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Břízy ve vnitrobloku Tučkova 15 - 17 z důvodů stížnosti na poškození fasády a nadměrné stínění.
 

Dne 24.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně: 37 ks Habrů obecných o obvodu 132, 82, 107, 138, 75, 88, 101, 85, 138, 88, 116, 82, 88, 60, 97, 66, 66, 88, 104, 78, 69, 63, 78, 91, 104, 44, 91, 88, 75, 82, 85, 104, 88, 94, čtyřkmen 75 + 47 + 60 + 56, dvojkmen 94 + 69, 69 a 66 cm.
5 ks Líp srdčitých o obvodu 85, 132, 129, čtyřkmen 19 + 16 + 15 + 15 a dvojkmen 82 + 122 cm.
44 ks Dubů zimních o obvodu 150, 160, 97, 85, 66, 72, 88, 78, 129, 138, 141, 100, 72, 78, 100, 88, 132, 116, 75, 91, 97, 72, 72, 100, 90, 107, 110, 107, 53, 101, 91, 107, 94, 97, 72, 56, 119, 69, 75, 85, 107, 82, 76 a 105 cm.
2 ks Lip Krymských o obvodu 72 a 88 cm.
2 ks Smrků sivých o obvodu 47 a 85 cm.
1 ks Jilmu Habrolistého o obvodu 9 cm.
4 ks Javoru Mléč o obvodu kmenů 9, dvojkmenu 9 + 8, 104 a 44 cm a 1 ks Javoru Babyky o obvodu 22 cm.

 

Dne 18.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně smrk v zahradě domu Čápkova 46.
 

Dne 18.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Smrk v zahradě domu Čápkova 46 z důvodů.
 

Dne 16.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Vrbu na par. č. 1055/2 v k.ú. Zábrdovice z neznámých důvodů.
 

Dne 16.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Vrbu na par. č. 1055/2 v k.ú. Zábrdovice z neznámých důvodů.
 

Dne 13.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 25 ks stromů a tři keřové skupiny na pozemcích planetária Kraví Hora, z důvodů rekonstrukce budovy a zabezpečení výhledu z planetária.
 

Dne 13.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 25 ks stromů a tři keřové skupiny na pozemcích planetária Kraví Hora, z důvodů rekonstrukce budovy a zabezpečení výhledu z planetária.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně ořešáku v blízkosti domu Renneská 29 z důvodů stínění a zvýšené vlhkosti.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně lípy srdčité v parku Lužánky při ulici Pionýrská. Důvodem je špatný zdravotní stav a z toho plynoucí nebezpečí pádu stromu.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně ořešák v zahradě domu Hlinky 142c z neznámých důvodů.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně javoru jasanolistého, meruňky a jabloně na pozemku Veveří 7. Důvodem je rekonstrukce budovy a ůprava parkovací plochy s rekultivací zahrady.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně stromů a keřů při vstupu do objektu Magistrátu města Brna ulice Husova v souvislosti s celkovou novou úpravou.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně stromů a keřů při vstupu do objektu Magistrátu města Brna ulice Husova v souvislosti s celkovou novou úpravou.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně smrku, borovice a jednoho neupřesněného jehličnanu v zahradě domu Neumannova 10 a 10a. Smrk je suchý, borovice a jehličnan silně prosychají.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně
a) jednoho kusu břízy o obvodu 156 cm z důvodů nevhodného umístění v blízkosti domu.
b)jednoho kusu douglasky tisolisté obvod 80 cm a jednoho kusu borovice černé obvod 60 cm z důvodů zastíněných obytných místností.
c) porostů na nárožní ulici M. Horákové z důvodů výstavby nového objektu.

 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně smrku, borovice a jednoho neupřesněného jehličnanu v zahradě domu Neumannova 10 a 10a. Smrk je suchý, borovice a jehličnan silně prosychají.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně třech tují, modřínu a keře tisů, z důvodů opravy kanalizace.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně sedm stromů a tři keře v trase horkovodní přípojky Heršpická a Pražákova.
 

Dne 4.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

a) 1 ks javoru jasnolistého, v předzahrádce domu Bayerova 16. Důvodem je žádosti je obava z vyvrácení stromu, jehož náklon se zvětšil v poslední době.

b) 4 ks jírovců rostoucích při ulici Kotlářská 53. Žadatelem je Ministerstvo zemědělství, Agentura pro zemědělství a venkov. Důvodem ke kácení je havarijní stav stromů.

 

 

 

Dne 4.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně osm kusů stromů a čtyř skupin keřů na ulici Panenská par. č. 501/1 a 502/1 k.ú Město Brno z důvodů výstavby parkovacího domů.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 6.2.2009

ÚMČ Brno střed mění místo náhradní výsadby 1 ks javoru o obvodu kmene 14-16 cm, která měla být uskutečněna na p.č. 1259, k.ú. Štýřice na p.č. 802, k.ú. Město Brno. Všechna ostatní rozhodnutí jsou platná.

 

Dne 29.1.2009 bylo doručeno postoupení k odvolání ohledně lípy v předzahrádce domu Neumannova 24, brno.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 29.1.2009

ÚMČ Brno - střed povoluje asanaci 95 ks dřevin (borovice černá, akát) nebo skupin dřevin u haly Rondo u ul. Poříčí, rostoucích na p.č. 1410/7 a 1410/8 k.ú. Staré Brno (dle předložené inventarizace). Nepovoluje vykácení 6 ks javorů rostoucích tamtéž. Důvodem kácení je rekonstrukce haly Rondo pro MS 2010, která není možná bez asanace těchto dřevin. Uložena je náhradní výsadba, která bude vysazena do parku na Kraví hoře do 31.12.2010 dle návrhu ing. Wágnerové.

 

Dne 29. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 95 ks dřevin nebo skupin dřevin u haly Rondo u ul. Poříčí, Brno, rostoucích na p.č. 1410/7 a 1410/8, k.ú. Staré Brno z důvodů rekonstrukce haly Rondo pro MS 2010, která není možná bez těchto asanací dřevin.
 

Dne 26. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 8 ks stromů rostoucích v zahradě kliniky Logo s.r.o., Vsetínská 20, Brno na p.č. 31, k.ú. Štýřice. Jedná se o 3 jílmy, 2 vrby, 2 ořechy a 1 habr.
 

Dne 23. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 2 smrky a střemchy ve vnitrobloku domů Renneská 2 - 4 Brno. Ostatní dřeviny tj. největší smrk, smrk v jeho sousedství a borovice nejsou k asanaci povoleny!
 

ROZHODNUTÍ ze dne 15.1.2009

ÚMČ Brno střed povoluje asanaci 1 ks pajasanu ve dvoře domu Bezručova 6, rostoucího na p.č. 1514, k.ú. Staré Brno.

 

Dne 15.1.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

95 ks dřevin nebo skupin dřevin u haly Rondo u ul. Poříčí, Brno. Důvodem žádosti je rekonstrukce haly Rondo. Žadatelem je Starez-Sport, a.s.

 

Dne 15. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 95 ks dřevin nebo skupin dřevin u haly Rondo u ul. Poříčí. Důvodem je žádost rekonstrukce haly Rondo.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 13.1.2009

ÚMČ Brno střed povoluje asanaci

a) 1 ks javoru rostoucího v zahradě domu Vídeňská 76, na pozemku p.č. 1259, k.ú. Štýřice.

b) 1 ks pajasanu rostoucího v areálu firmy Křenová 65 c, p.č. 165/1, k.ú. Trnitá.

 

Dne 13. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně asanaci pajasanu rostoucího v areálu firmy Křenová 65c, Brno na p. č. 165/1, k.ú. Trnitá.
 

Dne 12.1.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

1 ks pajasanu rostoucí před domem Botanická 38, na p.č. 1317, k.ú. Veveří. Důvodem je nebezpečí narušení základu domu.

 

 

Dne 12. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně pajasanu před domem Botanická 38, Brno na p.č. 1317, k.ú. Veveří. Důvodem žádosti je nebezpečí narušení základů domu.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 23.12.2008

ÚMČ Brno - střed nepovoluje kácení 1 ks javoru mléče na p.č. 3864/2 k.ú. Černá pole, rostoucího v parku Lužánky, obec Brno.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 23.12.2008

ÚMČ Brno - střed nepovoluje kácení 1 ks smrku rostoucího na Ústředním hřbitově v Brně ve skupině 41, hrobové místo 339, obec Brno.


 

ROZHODNUTÍ ze dne 19.12.2008

ÚMČ Brno střed nepovoluje asanaci břízy rostoucí na pozemku p.č. 456, k.ú. Stránice u domu Heinrichova 45, Brno.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 19.12.2008

ÚMČ Brno střed povoluje asanaci 10 ks náletových dřevin, rostoucích ve dvorním traktu Orlí 19 a 21, Brno.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 19.12.2008

ÚMČ Brno střed nepovoluje asanaci lípy, rostoucí na pozemku p.č. 564, k.ú. Pisárky u domu Neumannova 24, Brno.

 

 

ROZHODNUTÍ ze dne 18.12.2008

ÚMČ Brno střed povoluje asanaci javoru, jasanu - dvoukmene a cca 20 tisů na ploše 91 m2 v areálu národní kulturní památky hrad Špilberk, na pozemcích p.č. 671, 672/1 k.ú. Město Brno.

 

Dne 16.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení, jehož součástí jsou terénní úpravy a dojde ke kácení 2 ks jehličnatých dřevin. Jedná se o pozemky p.č. 626, 620/1, k.ú. Štýřice.

 

Dne 12.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku před domem Havlenova 2a z důvodu poškozování domu a plánované opravy domu.

 

Dne 11.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) modřínu za domem Nové sady 34,36 na pozemku Veřejné zeleně 1428/12 v k.ú. Staré Brno z důvodu stížností občanů b) smrku v zahradě domu Kalvodova 12a a c) 4 tisů, 3 ořešáků, 2ks jabloní a 15m2 keřů v zahradě domu Roubalova 28 z důvodu špatného zdravotního stavu porostu.

 

Dne 26.listopadu 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to javoru, jasanu, cca 20tisů v areálu hradu a pevnosti Špilberk na pozemcích 671, 672/1 v k.ú. Brno – město. Důvodem je plánovaná rekonstrukce a výstavby objektů.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 14.11.2008

ÚMČ Brno - střed povoluje asanaci 1 ks břízy rostoucí před domem Jílová 30 na pozemku p.č. 1288/8 k.ú. Štýřice a nepovoluje asanaci 1 ks borovice černé a javoru mléče rostoucích za domy Jílová 26 a 26a na pozemku p.č. 1288/1 k.ú. Štýřice.

 

Dne 13.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
a) 10 ks převážně náletových dřevin rostoucích ve dvorním traktu Orlí 19 a 21 v Brně. Důvodem žádosti je výstavba objektu hudebně dramatické laboratoře JAMU. Žadatelem je Janáčkova akademie múzických umění.
b) 1 ks javoru o obvodu kmene 93 cm rostoucího v zahradě domu Vídeňská 76. Jedná se o strom vyrostlý z náletu v bezprostřední blízkosti domu, který brání nezbytné opravě fasády.
 

Dne 13.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení na umístěná stavby s názvem
„Brno – Milady Horákové I. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ umístěné na pozemku p.č. 7/1, 10, 11, 12 k.ú. Město Brno, p.č. 3718, 3783, k.ú. Černá Pole a p.č. 626, 537/1, 1573/4, 533/1, 534, k.ú. Zábrdovice, obec Brno.
Pozemky p.č. 7/1, 10 a 11, k.ú. Město Brno, obec Brno je součástí parku Koliště II. – Janáčkovo divadlo, který je vedený v Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 7.11.2008. ÚMČ Brno – střed povoluje asanaci 1 ks vrby bílé rostoucí na pozemku p.č. 80 k.ú. Trnitá na břehu koryta vodního díla Svitavského náhonu poblíž viaduktu. Strom je ve velmi špatném stavu, je napaden dřevokaznými houbami a ve kmeni je zarostlá železná trubka.
 

Dne 7.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
a) 3 ks smrků rostoucích ve vnitrobloku domů Renneská 2-4. Důvodem je stížnost občanů na nadměrné stínění suterénních a přízemních bytů.
b) 1 ks břízy rostoucí v zahradě domu Heinrichova 45. Důvodem kácení stromu je prosychání stromu a alergické potíže.
c) 1 ks pajasanu na p.č. 1205 k.ú. Staré Brno. Strom roste na hranici pozemku a prorůstá drátěným oplocením.
d) 1 ks pajasanu ve dvoře domu Bezručova 6. Důvodem je stížnost na nadměrné stínění.
e) 1 ks smrku v areálu Ústředního hřbitova. Důvodem žádosti je poškozování hrobového zařízení.
f) 1 javoru mléče na p.č. 3864/2 k.ú. Černá Pole. Důvodem je špatný zdravotní stav stromu (hrozí odlomení koruny).
g) 1 ks pajasanu rostoucího v areálu firmy Šmeral a.s., Křenová 65c. Důvodem je narušování kyslíkové stanice a obava z možné havárie.
h) 1 ks lípy v zahradě domu Neumannova 24. Důvodem je špatný zdravotní stav stromu (údajně vyhnilý kmen).Žadatelem je fyzická osoba.
 

Ze dne 27.10.2008. ÚMČ Brno – střed povoluje asanaci 15 ks dřevin dle přiložené inventarizace (bříza bílá, borovice lesní, zerav západní, třešeň pilovitá, bříza bílá, cypřišek hrachonosný, zerav východní) a nepovoluje asanaci 4 ks dřevin (2 ks bříza bílá, 2 ks borovice černá).
 

Dne 24.10.2008 ÚMČ Brno – střed povoluje asanaci dřevin na základě žadatele nemocnice u sv. Anny v Brně – javor jasnolistý, okrasná jabloň, javor mléč, javor klen, lípa srdčitá, ořechovec vejčitý, líska turecká, borovice černá, smrk pichlavý, pajasan žlaznatý, smrk omorika, tis červený, kalina vrásčitolisá, ptačí zob, zimolez, svída červená, zerav západní, borovice kleč, šeřík obecný, hlohyně šarlatová, škumpa orobincovitá, pámelník bílý, vajgélie, dřišťál Thunbergův, zlatice. Nepovoluje asanaci tis červený x2, x6,x7,x9. Termín náhradní výsadby je stanoven nejpozději do kolaudace stavby tj. do 30.4.2013.
 

Dne 17.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a) břízy, borovice a javoru, rostoucích v blízkosti domu Jílová 26-30 v Brně. Důvodem je nadměrné stínění nižších podlaží a alergické reakce obyvatel (lékařsky doloženo). b) vrby na levém břehu koryta Svitavského náhonu poblíž ulice Špitálka. Důvodem je ohrožení bezpečnosti osob v přilehlém areálu firmy Litera. Strom se silně naklání a je ve špatném zdravotním stavu.
 

Dne 8.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
a) 1 ks pajasanu, vyrůstajícího před domem Kotlářská 24 v Brně. Důvodem je narušování zídky. Žadatelem je bytové družstvo.
b) 1 ks smrku, rostoucího na p.č. 748, k.ú. Veveří. Důvodem žádosti je silné prosychání stromu. Žadatelem je Český zahrádkářský svaz.
c) 1 ks smrku, rostoucího v zahradě objektu pro seniory. Důvodem žádosti je nevhodné umístění v blízkosti domu a zídky.
Žadatelem je Diecézní charita Brno.
 

Dne 2.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení ve věci „Rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek, ul. Wolkerova, Sedlákova, Rudišova,“ na pozemcích p.č. 1474/1, 1474/4, 1474/5, 1476, 125, 116/2, 118,120/1, 124, 134/1, 137, 138, 149,177, 111, 112,122, 235,237, 244, 239, 243, 245, 248, 250, 293, 314, 315, 320, 313, 415, 412, 321, 322, k.ú. Stránice, obec Brno. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek p.č. 1474/4, k.ú. Stránice je v Seznamu nejvýznamějších ploch zeleně v městě Brně a je v územním řízení obsažen, mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
 

Dne 1.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks borovice s obvodem kmene 126 cm, rostoucí v zahradě bytového domu Rezkova 61. Důvodem kácení je obava z vyvrácení při silném větru.
 

Dne 30. 9. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 12 ti platanů v areálu VUT Brno. Z důvodu špatného zdravotního stavu.
 

Dne 26.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks smrku a 1 ks borovice vejmutovky, rostoucí na p.č. 606 k.ú.Veveří. Důvodem kácení je špatný zdravotní stav a obava z pádu dřeviny.
 

Dne 26.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení: ve věci „Rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek, ul. Jiráskova“ na pozemcích p.č. 389, 30,14,16,18,20,24,26,39,37,35,33,32,31,92,169,136,137,140,142,144,145,148,151,153,164,166,170,
172,173,174/1,200,202,204,206,208,215,974,931/2,931/1,972,970,968,966,964,962,960,958,956/1, 954,951,975,977,978,979,980,982,984,986,987,988,280/1,223/2, k.ú. Veveří, obec Brno.
Pozemek p.č. 974, k.ú. Veveří je veden v Seznamu nejvýznamějších ploch zeleně v městě Brně a je v územním řízení obsažen, mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
 

Dne 24.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a) 21 ks stromů rostoucích v areálu fakulty Masarykovy univerzity v Brně při ulici Kounicova x Kotlářská. Odstraněny budou především stromy nemocné nebo stromy nevhodně zahušťující porost. Důvodem je celková úprava areálu dle návrhu pro. Ivara Otruby spojená s výsadbou 55 ks vzrostlých stromů a cca 3000 keřů. b) 1 ks břízy o obvodu kmene 110 cm rostoucí v proluce mezi budovami areálu firmy Smetal, a.s. Důvodem ke kácení je narušování statiky přilehlých budov a ohrožování elektrického vedení pádem větví.
 

Dne 12.9.2008 bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby „ICRC nová sv. Anna“ – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53.
 

Dne 10.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a) porosty rostoucí v areálu nemocnice sv. Anna v Brně, v souvislosti se stavbou ICRC – Nová sv. Anna. Žadatelem je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53. b) 2 ks borovic rostoucích v zahradě domu Sobotkova 40. Důvodem je narušování stavby stromy, vysazenými v bezprostřední blízkosti. Žadatelem jsou fyzické osoby.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 27.8.2008 a) ÚMČ Brno –střed povoluje asanaci dřevin rostoucích mimo les dle předložené inventarizace na místě budoucího nástupního prostoru před pavilonem „P“ v areálu BVV v Brně. Podmínky pro vykácení a následné péče jsou upraveny ve zprávě. b) ÚMČ Brno –střed mění termín, týkající se náhradní výsadby. Jedná se o dřevinu při domě Žižkova 4/6. c) ÚMČ Brno –střed povoluje asanaci 5 ks stromů a 409 m² keřů v místě budoucí přístavby hotelu Voroněž v Brně při ulici Křížkovského, na pozemcích p.č. 1023/3, 1043/2, 1045/3, 1045/4 k.ú. Pisárky.
 

Dne 26.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
a) 1 ks keře slivoně, rostoucí před domem Mlýnská 60. Žadatelem je Veřejná zeleň města Brna.
b) 1 ks smrku rostoucího v předzahrádce domu Sedlákova 2. Žadatelem je fyzická osoba.
Důvodem je obava z vyvrácení stromu.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 26.8.2008 ÚMČ Brno –střed nepovoluje asanaci stromů a keřů dle předložené inventarizace rostoucí v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Protože MČ Brno- střed zjistila, že ještě ani neprobíhá územní řízení, není důvod k asanaci dřevin.
 

Dne 18.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: cca 110 m2 keřů rostoucích v plochách silniční zeleně na ulici Jiráskova. Důvodem je rekonstrukce stávajících plynovodů a přípojek. Náhradní výsadba je plánovaná dosadbou stromořadí na téže ulici.
 

Dne 13.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, a to konkrétně: a) 1 ks alejového stromu o průměru kmene cca 5 cm na ulici Jiráskova. Důvodem je budování podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad. Podatelem žádosti je je firma Spalovna a komunální odpady Brno a.s., Jedovnická 2. Náhradou za kácený strom bude vysazen 1 strom ve stromořadí v téže ulici. b) smrku rostoucího u domu Barvičova 51. Důvodem má být narušování izolace domu a okapových svodů.
 

Dne 7.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, a to konkrétně: 5 ks stromů a 409 m2 keřů rosoucích při ulici Křížkovského (za hoelem Voroněž). Důvodem je plánovaná dostavba hotelu. Náhradní výsadba je navržena - 9 ks dřevin Acer platanoides „Columnaris“ a živý plot (375 ks habrů).
 

Dne 22.7. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 8 ks dřevin a 5 ks skupin dřevin v celkové hodnotě 61 233 Kč v prostoru vstupního pavilonu „P“. Žadatelem jsou Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, Brno. Jako náhradní výsadba je navrženo 19 ks vzrostlých platanů o obvodu kmene 16-18 cm.
 

Dne 16.7. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) pavlovnie (obvod 56 cm)m borovice blatky (obvod 50 cm) a 42 m2 keřů rostoucích v prostoru Biskupského dvora. Podatelem žádosti je Moravské zemské muzeum. Požadavky na kácení vydal odbor památkové péče MMB ve svém závazném stanovisku. Na ploše má dojít k rekonstrukci. b) 18 m2 keřů u haly Rondo, v rozsahu nutném k vybudování podzemního kontejnorového stání na tříděný odpad. Podatelem žádosti je Spalovna a komunální odpady a.s.
 

Dne 9.7. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 1 ks javoru o obvodu kmene 105 cm u domu Celní 4. Důvodem udávaným v žádosti, je poškozování domu ( strom roste cca 1 m od zdi) a obava z pádu stromu, vrostlého do kovové tyčky plotu. b) 1 ks střemchy a 1 ks borovice rostoucí v zahradě domu Vídeňská 23/25 v Brně. Důvodem žádosti je narušování stvaby a oplocení, náhradou je plánováno vysadit 5 ks stromů tamtéž (javorm jasan, katalpa, jabloň, slivoň).
 

Dne 3.července 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení lípy velkolisté a javoru jasanolistého v parku na ulici Poříčí.
 

Dne 3.července 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dvou akátu na ulici Ypsilantiho 4 z důvodu narušování zdi oddělující sousední pozemek.
 

Dne 3.července 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení jehličnanu ve dvoře domu na ulici kKotlářská 40 z důvodu nadměrného stínění.
 

Dne 4.července 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích v areálu Gymnázia Matyáše Lercha v Brně, Žižkova 55. O kácení je požádáno z důvodu výstavby curlingové haly v areálu gymnázia.
 

Dne 24.6. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks břízy, rostoucí ve dvoře domu Příční 17. Důvodem žádosti je obava z pádu nakloněného suchého stromu. Náhradní výsadba bude uskutečněna na stejném místě. Žadatelem je fyzická osoba.
 

Dne 23.6. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks javoru při vyustění ul. Česká x Joštova. Důvodem je nebezpečí úrazu (proschlé větve). Náhrada tamtéž vysazena na podzim roku 2008.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 23.6.2008 ÚMČ Brno-střed povoluje asanaci : a) 1 ks akátu a 2 ks pajasanů rostoucích v areálu firmy na pozemku p.č. 860 k.ú. Zábrdovice. Rozhodnutí respektuje posudek soudního znalce ing. Jiřího Šmitáka. Ekologická hodnota stromů byla stanovena na 57.600 Kč. Termín náhradní výsadby je do 30.11.2008. b) 5 ks stromů v uličním stromořadí – 1 ks Prunus serrulata ´Kanzan´, na ulici Burešova, 1 ks Fraxinus excelsior na ulici Gorkého, 1 ks Crategus laevigiata na ul. Kotlářská, 1 ks Crategus laevigiata na ulici Tučkova a 1 ks Acer platanoides ´Globosum´ na ulici Veveří. Termín náhradní výsadby je podzim roku 2008. c) mění své rozhodnutí týkající se způsobu, místa a termínu náhradní výsadby: náhradní výsadba bude v ceně odpovídající ekologické hodnotě asanovaných dřevin tj. 32.269 Kč. Bude provedena na parcele č. 380/1 k.ú. Staré Brno a to v termínu do kolaudace Masarykova onkologického ústavu, nejpozději však do konce roku 2010. d) povoluje asanaci javoru mléče ve dvoře Vlhká 15 v Brně. Termín náhradní výsadby 2 ks javoru mléče na nároží ul. Vlhká x Cejl je do 30.11.2008.
 

Dne 2.6.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: a) 5 ks stromů ve stromořadích Burešova (sakura), Gorkého (jasan), Kotlářská (hloh), Tučkova (hloh) a Veveří (javor). Důvodem má být hrozící statické selhání stromů. Náhradní výsadba bude realizována na podzim 2008. b) 21 ks stromů v areálu nemocnice u Sv. Anny v místě budoucího objektu ICRC. Důvodem k asanaci je kolize se stavbou.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 21.5.2008 ÚMČ Brno – střed povoluje k asanaci 2 ks topolů (Populus nigra) rostoucích na pozemku p.č. 3673 k.ú. Černá Pole. Náhradní výsadba za asanované dřeviny budou 2 ks javorů o obvodu kmene 16-18 cm v zadní části téhož pozemku včetně dvouleté povýsadbové péče.
 

Dne 21.5.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: a) 4 ks thuje na hrobovém místě 386-387 sk.64, a 2 ks thujena hrobovém místě 154-155 sk. 21 na Ústředním hřbitově v Brně. Důvodem je poškozování hrobového příslušenství. Žádost byla podána Správou hřbitovů m. Brna p.o. b) 1 ks jasanu rostoucího u vstupní vrátnice Dřevopodniku v ulici Rumiště. Důvodem je ulamování suchých větví a narušování základů vrátnice a vstupní brány. Žádost byla podána Dřevopodnikem města Brna. c) 2 ks bříy o obvodech kmene 141 a 109 cm, 1 ks thuje o obvodu kmene 90 cm, rostoucích v zahradě domu Rybkova 6 v Brně. Důvodem je rekonstrukce a dostavba rodinného domu. Žádost byla podána fyzickými osobami. d) 1 ks javoru o obvodu kmene 100 cm, rostoucí na pozemku p.č. 349/3 k.ú. Pisárky. Důvodem je výstavba rodinného domu. Žádost byla podána fyzickou osobou.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 19.5.2008
a) ÚMČ Brno – střed povoluje k asanaci stromy a keře dle přiložené inventarizace, rostoucí v místě stavby budoucího pavilonu “H” Centra chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie na pozemku p.č. 347/1 a 380/1 v k.ú. Staré Brno. Důvodem kácení je již pravomocné stavební povolení na novou budovu nemocničního zařízení. S výjimkou několika náletových akátů se nejedná o planě rostoucí dřeviny, ale o zanedbané ovocné a okrasné dřeviny z bývalých neudržovaných zahrádek.
b) ÚMČ Brno – střed povoluje k asanaci dřeviny dle přiložené inventarizace dřevin, rostoucí na místě stavby budoucího bytového domu při ulici Buhuslava Martinů v Brně, na pozemcích p.č. 1355/30, 1355/31, 1355/36, 1355/37 k.ú. Stránice. Odůvodnění kácení – jedná se většinou o náletové dřeviny nevalného ekologického a estetického významu. Náhradní výsadba má být vysazena nejpozději do 31.12.2010 (do kolaudace stavby).
 

USNESENÍ ze dne 16.5.2008 ÚMČ Brno- střed přerušuje správní řízení ve věci povolení asanace dřevin rostoucích mimo les v zahradě Antonínská 1 v Brně na dobu nezbytně nutnou a vyzývá žadatele k odstranění nedostatků zmíněné žádosti.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 7.5.2008 ÚMČ Brno-střed povoluje asanaci 2 ks lípy srdčité, rostoucí ve stromořadí Jana Uhra v Brně, před domem č.o. 8. Jako náhradní výsadba budou vysazeny 2 ks hlohů tamtéž.
 

Dne 29.4.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: a) 1 ks jilmu habrolistého, skupiny mladých smrků a několika keřů rostoucích v zahradě školy pro zrakově postižené při ulici Hlinky. Důvodem kácení je výstavba redukční šachty vodojemu (stavební povolení je pravomocné). O kácení žádá firma Stavoreal Brno spol. s.r.o. b) topolu a osiky, rostoucích v areálu firmy při ulici Plynárenská. Osika je údajně zcela suchá, topol narušuje zídku oplocení, respektive zídka je vrostlá do kmene. Žádost podala firma Investgas Brno, v.o.s. Plynárenská 1, Brno.
 

Dne 25.4.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 1 ks javoru o obvodu kmene 120 cm rostoucího ve dvoře domu Vlhká 15. Důvodem je narušování statiku domu a poškozování fasády větvemi. Žádost je podána právnickou osobou Amar marketing s.r.o., Brno.
 

Dne 23.4.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 2 ks usychajících pajasanů rostoucím ve dvorním traktu budovy Lidická 20. Žádost byla podána firmou Morávka centrum a.s. Důvodem je jednak špatný zdravotní stav, jednak nutnost úpravy plochy dvora.
 

Dne 15.4. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7 žádá o povolení asanace náletového porostu v místě budoucího pavilonu nemocnice. Náhradní výsadba v hodnotě asanovaných dřevin bude provedena v západní části areálu nemocnice. b)městská část Brno – střed žádá o povolení kácení 3 ks bříz a 5-6 ks smrků (z celkového počtu 11) rostoucích na pozemku 861/1 k.ú. Zábrdovice při ulici Plynárenská v Brně. Důvodem je stížnost firmy Investgas Brno v.o.s. na špatný zdravotní stav bříz a nadměrné stínění přehuštěného porostu smrků. c)společnosti BM bytový dům a.s. Brno - Modřice žádá o asanaci stromů a keřů rostoucích na p. č. 1355/30, 1355/31, 1355/36, 1355/37 k.ú. Stránice při ulici Bohuslavova Martinů v Brně. Důvodem je výstavba bytového domu.
 

Dne 11.4. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)2 lip na ulici Jana Uhra o obvodech kmene 53 a 57 cm. Důvodem je stížnost majitele přilehlého domu na narušování kanalizace a stínění. Stromy mají být nahrazeny hlohy. b) 23 stromů na ulici Antonínská 1, v zahradě rektorátu VUT Brno.
 

Dne 9.4. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les fyzickými osobami, konkrétně břízy rostoucí v předzahrádce domu Heinrichova 25, Brno.
 

Dne 9.4. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les právnickou osobou firmou AGER spol. s.r.o. ve věci asanace dřevin, konkrétně smrku v zahradě Bratří Čapků 7 v Brně. Důvodem je narušování statiky stromu, zídky a cesty a obava z možného pádu stromu.
 

Dne 9.4. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les právnickou osobou BMT a.s., Cejl 50, 602 00, Brno. Konkrétně 3 ks jasanů rostoucích v areálu firmy. Důvodem je poškozování střechy budovy.
 

Dne 19.3.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení věci povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: pajasanu a topolu, rostoucích na parcele č. 137 k.ú., Zábrdovice u domu Bratislavská 55, Brno. Jedná se o stromy silně prosychající, dle znaleckého posudku ing. Šmitáka jsou doporučeny k asanaci. Jako náhradní výsadba bude vysazena líska.
 

Dne 14.3.2008 bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)dřeviny u domu Kalvodova 16, Brno na parc.č. 750 k.ú. Pisárky. Jedná se o thuji, která je vzrostlá a stará, je obava z poškození základů domu a sousedících nemovitostí. b) pajasanu žlaznatého, rostoucího na parc.č. 1607/9 k.ú. Staré Brno u domu Náplavka 8, Brno. Jedná se o náletový strom, který je dle znaleckého posudku ing. Šmitáka nevhodně situovaný, narušuje podezdívku plotu. Jedná se o neperspektivní strom, může ohrozit zdraví a majetek. c) pajasanu žlaznatého, rostoucího na parc.č. 383 k.ú. Město Brno ve dvoře mateřské školky Biskupská 7, Brno. Jedná se o náletový strom, který je nebezpečný pro děti, neboť jeho větve jsou silně proschlé. d) 3 listnatých stromů, rostoucích na parceleč.1100/8, k.ú. Veveří na ul. Akademické, Brno. Jedná se o náletové stromy, které je nutno asanovat z důvodu výstavby instalačního koridoru. Za asanované dřeviny bude uskutečněna náhradní výsadba v téže lokalitě.
 

Dne 13.3.2008 nám bylo oznámeno správní řízení ve věci povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) pajasanu žlaznatého za domem Vídeňská 99, Brno na parc. č. 1662/1 k.ú. Štýřice z důvodu jeho těsného růstu u vodoměrné šachty. Tato je narušena kořeny této náletové dřeviny. Nové vyzdění šachty není možné bez asanace stromu. Jako náhradní výsadbu budou na tomto pozemku vysazeny 2 ks nových stromů. b)dřevin na zahradě u domu Lerchova 35, Brno na parc. č. 810 k.ú. Stránice. Jedná se o stříbrný smrk a jedli, které jsou nakloněné a hrozí jejich pád na veřejnou komunikaci. c)dřevin na zahradě u domu Hroznová 16, Brno na parc. č. 683 a 684 k.ú. Stránice. Jedná se o 3 smrky a 1 břízu, které jsou přestárlé a odumírající. Dřeviny budou po celkové rekonstrukci zahrady nahrazeny novými, vzrostlými dřevinami. d) dřevin u ul. Bauerova, Brno v souvislosti s akcí „Silnice I/42, Brno, VMO MÚK Hlinky křižovatka u 4. brány BVV“ Jako náhradní výsadba budou zde vysazeny dřeviny dle studie ozelenění tohoto prostoru.
 

Dne 4.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) dřevin v zahradě u domu Bílého 14 z důvodu obnovy zahrady. Jedná se o 2 ks tisů a 13 ks ovocných stromů. b) 2 ks smrků na zahradě u ul. Helceletova – Heinrichova, na pozemku p.č. 704/2 k.ú. Stránice. Stromy mají být přestárlé.
 

Dne 4.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) dřevin v zahradě u domu Bílého 14 z důvodu obnovy zahrady. Jedná se o 2 ks tisů a 13 ks ovocných stromů. b)2 ks smrků na zahradě u ul. Helceletova – Heinrichova, na pozemku p.č. 704/2 k.ú. Stránice. Stromy mají být přestárlé.
 

Dne 28.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) smrku u domu Soukupova 5, na pozemku p.č. 530 k.ú. Stránice. Jedná se o strom, který je přestárlý, hrozí jeho vyvrácení. Podatelem žádosti je fyzická osoba.Za asanovaný strom má být provedena náhradní výsadba 2 ks stromů. b) magnolie, borovice, smrku a skalníku u domu Trýbova 1-6, na pozemku p.č.135 a 146 k.ú. Město Brno. Tyto dřeviny kolidují s rekonstrukcí kanalizace. Pokud to bude možné magnólie bude zachována. Náhradní výsadba za kácené dřeviny má být provedena v téže lokalitě. Podatelem žádosti je FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. c) pajasanu a třešně ve dvoře domu Čápkova 41, na pozemku p.č. 915 k.ú. Veveří. Pajasan má být náletovou dřevinou rostoucí ze zídky, třešně roste v místě, kde má být vybudován odvodňovací kanál. Po úpravách má být na ploše vysazeno 44 ks jasmínu nahokvětého. Podatelem žádosti je společenství vlastníků jednotek Čápkova 41.
 

Dne 20.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) a) lípy, topolu, ovocných stromů a náletů rostoucích na pozemku p.č. 526 k.ú. Staré Brno při ul. Hlinky 70. Podatelem žádosti je RENTALKON, a.s. b) javoru mléče, rostoucího na pozemku p.č.636 k.ú. Město Brno. Dle posudku se má jednat o neperspektivní strom. Podatelem žádosti je město. c) pajasanu žlaznatého rostoucího na pozemku p.č. 837/8 k.ú. ve vnitrobloku Rybářská – Veletržní. Dle posudku se má jednat o neperspektivní strom. Podatelem žádosti je město.
 

Dne 15.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les:
a) Plané jabloně rostoucí ve dvoře Leitnerova 24. Důvodem žádosti je špatný stav stromu. Strom je silně nakloněný, jeho kmen je poškozený. Podatelem žádosti je Ager spol. s.r.o.
b) Modřínu rostoucího před domem Nové sady 34-36. Podatelem žádosti je Ager spol. s.r.o.
Důvodem ke kácení má být nevhodné situování stromu v blízkosti domu.
 

Dne 6.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)porostů u zdi Ústředního hřbitova v Brně podél ulice Jihlavská. Důvodem má být oprava zdi. b) 2 smrků rostoucích v předzahrádce bytového domu Havlenova 2a. Podatelem žádosti je firma Stavba k.s., Kobližná 2.
 

Dne 30.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)ořešáku v zahradě domu Zachova 6. Podatelem žádosti jsou fyzické osoby. b) Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a žádají o kácení dřevin rostoucí v blízkosti Domu umění na Malinovského náměstí. Důvodem žádosti je rekonstrukce budovy.
 

Dne 28.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)Správa hřbitovů města Brna žádá o pokácení 2 smrků a 1 túje rostoucí na Ústředním hřbitově. Důvodem žádosti je poškozování hrobového příslušenství. b)Dopravní podnik města Brna žádá o pokácení 1 ks jírovce s obvodem kmene 33 cm při zastávce Vinařská na ulici Hlinky. Důvodem žádosti je kolize s vedením technických sítí. c)TECHNOMAT, státní podnik „v likvidaci“ žádá o pokácení 2 javorů jasanolistých rostoucích na pozemku p.č. 837 k.ú. Zábrdovice, v areálu provozovny na ulici Cejl 12. Důvodem žádosti má být prorůstání kořenů do objektu skladu a hrozící zborcení zdi. d)městská část Brno – Střed žádá o pokácení javoru jasanolistého, rostoucího v blízkosti dětského hřiště při ulici Hluboká. Důvodem žádosti je rizikovost stromu. e)fyzická osoba žádá o pokácení ořešáku na pozemku p.č.516 k.ú. Pisárky, při ulici Neumannova. Důvodem žádosti je nutnost opravy oplocení pozemku, do kterého strom vrůstá. f) městská část Brno – Střed žádá o pokácení 5 ks stromů (bříza, javor, smrk, 2 borovice) podél bytového domu na ulici Jílová. Důvodem je stížnost občanů na nadměrné stínění. g) městská část Brno – Střed žádá o pokácení 3 pajasanů rostoucích při ulici Masná na pozemku p.č. 259 k.ú. Trnitá. h)Dětský diagnostický ústav, Hlinky 140, žádá o asanaci 19 ks stromů a keřů rostoucí v zahradě ústavu Hlinky 140. Důvodem žádosti je zdravotní stav některých stromů a kolize dalších s novou výstavbou. Náhradní výsadba bude realizována tamtéž.
 

Dne 10.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) Veřejná zeleň města Brna žádá o pokácení 1 ks javoru stříbrného (Acer saccharinum ´Pyramidale´) o obvodu kmene 50 cm, rostoucího na nároží ulic Masarykova a Františkánská. Důvodem podání žádosti o kácení je upozornění Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu v Brně na poškozování fasády a základů sousedícího kostela. Strom zde byl vysazen při opravě ulice Františkánská. b) společnost KOMFORT a.s., Nové sady 946/30 žádá o pokácení stromů rostoucích v prostoru určeném k zástavbě mezi ulicemi Kopečná a Vodní. Důvodem ke kácení má být výstavba bytového domu. Kolem stavby je navržena parková úprava okolí s vysazením 7 ks stromů.
 

Dne 6.12. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: 4 stromů rostoucích ve dvoře Jakubská 7. Má se jednat o nálet topolu, střemchy a dvou pajasanů vyrůstající ze základů domu. Asanace je podle posudku nutná z důvodu zachování památkově chráněného objektu.
 

Dne 5.12. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)jírovce maďalu rostoucího v zahradě objektu klubovny za domem Hlinky 68 na pozemku p.č. 546 k.ú. Staré Brno. Podatelem žádosti je občanské sdružení Zálesák. b)2 ks jírovců maďalů rostoucích v zahradě objektu klubovny za domem Hlinky 68 na pozemku p.č. 548/2 k.ú. Staré Brno. Podatelem žádosti je Tepelné zásobování Brno a.s. Důvodem podání obou žádostí má být poškozování objektu klubovny.
 

Dne 29.11. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)320 ks dřevin v místě budoucího pavilonu P na brněnském výstavišti. b)lípy a jírovce rostoucí na pozemku p.č. 1315/1,2 k.ú. Staré Brno, při ulici Soukenická. Důvodem k asanaci má být destrukce zídky (lípa) a rizikový stav jírovce. c)smrku a sekvoje rostoucí v zahradě domu Dřevařská 8. Důvodem podání žádosti o kácení má být probírka přehuštěné a prosychající skupiny jehličnanů.
 

16.11. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) dřevin dle inventarizace v areálu bývalého podniku Vlněna a.s., Přízová 3, Brno. Kácení má být provedeno z důvodu bouracích prací v areálu a výstavby nových objektů. Náhradní výsadba má být provedena ve stejném areálu dle projektu. b) javoru a topolu rostoucích na pozemku 1733/1 k.ú. Štířice v areálu Heršpická 13 v Brně. Oba stromy stojí na místě, kde má stát výrobní hala. c) pseudotsugy rostoucí v zahradě domu Preslova 28. Strom má ohrožovat majetek.
 

12.11. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)douglasky rostoucí na pozemku 1017/1 k.ú. Stránice, za domem Mahenova 18. b)jehličnatého stromu rostoucího na pozemku 470/2, k.ú. Staré Brno za domem Hlinky 90 v Brně. Strom je silně nakloněný, usychá a jeho větve se ulamují.
 

9.11. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace douglasky v zahradě domu Tomešova 4b Brno.
 

31.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)2 prunusů rostoucích na p.č. 1936, k.ú. Štýřice u ul. Strž v Brně z důvodů realizace dětského hřiště b)jírovce, 2 smrků a jasanu rostoucích na pozemku na ul. Vinařská 1. Podatelem žádosti je Astra Security, a.s. c)dřevin rostoucích na pozemku u ul. Žlutý kopec 7. Podatelem žádosti je Masarykův onkologický ústav.
 

23.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) douglasky v zahradě domu Tomešova 4. b) smrku rostoucího před domem Lerchova 14. Podatelem žádosti o kácení je AGER spol. s r.o.
 

12.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) borovice rostoucí v zahradě rodinného domu Vinařská 18. b) jabloně a švestky rostoucí na pozemku p.č. 568/1 k.ú. Štýřice. Podatelem žádosti o kácení je BD RENE, Renneská 38. c) 2 pajasanů u domu Leitnerova 24. Podatelem žádosti o kácení je Ager spol. s r.o. d) šeříku v předzahrádce domu Jircháře 7. Podatelem žádosti o kácení je BD Jircháře.
 

10.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) pajasanu rostoucího ve dvorním traktu objektu Radnická 2, p.č. 431 k.ú. Brno město. Podatelem žádosti o kácení je Odbor správy budov Magistrátu města Brna. b) 4 keřů tisů rosoucích v parku při ulici Panenská. žádosti o kácení je Statutární město Brno, městská část Brno-střed. c)borovice rostoucí na Hlávkově 4. žádosti o kácení je fyzická osoba. d)javoru mléče rostoucího na pozemku p.č. 470/1 k.ú. Stránice. Podatelem žádosti o kácení je SVJ Údolní 85.
 

Dne 20.9. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) keřů a náletových stromů rostoucích v oplocení na hranicích parcel 579 a 580 k.ú. Štýřice. Žadatelem je bytové družstvo se sídlem Renneská 50. b) břízy před domem Heinrichova 27 na pozemku p.č. 734/1 k.ú. Stránice. c) túje rostoucí v předzahrádce domu Bayerova 5 na pozemku p.č. 575 k.ú. Veveří. Žadatelem je společnost Ager s. r. o. d) 2 smrků na pozemku p.č. 620 k.ú. Stránice.
 

Dne 24.8. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: 8 ks pajasanů žláznatých, rostoucích ve vnitrobloku domu Lidická 44, na parcele č. 3702 k.ú. Černá Pole. Důvodem je narušování statiky sousedního objektu – stromy vyrůstají ze základové spáry.
 

Dne 16.8. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)pěti stromů rostoucích ve vnitrobloku za domem Hlinky 27, žadatelem je Městská část Brno-střed, b)pajasanu v proluce ulice Kozí na parc. č. 56/2 k.ú. Město Brno, žadatelem je firma JET IMPERA, a.s. c)pěti stromů rostoucích na nároží ulic Grmelova x Gallašova, žadatelem je Městská část Brno-střed, d)javoru rostoucího na nároží ulic Hlinky x Vinařská, žadatelem je firma BABYLON house s.r.o. e)pajasanu rostoucího před domem Náplavka 8/10, žadatelem je Městská část Brno-střed, f)smrku u domu Kamenomlýnská 14, žadatelem je firma Ager, spol. r.o. g)pajasanů rostoucích na ulici Kolískova, žadatelem je Městská část Brno-střed.
 

Dne 1.8. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: smrku rostoucího před domem Strž 6,7.
 

Dne 20.7.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to - javoru klenu ve dvoře domu Jiráskova 22 na pozeku parc.č. 196/2 v k.ú. Veveří - dřevin mezi ulicemi Veveří, Pekárenská, Kounicova a Závodní z důvodu výstavby polyfunkčního objektu.
 

Dne 11.7.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) 2 tújí na Ústředním hřbitově v Brně při ulici Vídeňská, skupina 59, hrobové místo 286-287. b) javoru a 4m2 živého plotu kolem Zemanovy kavárny na Kolišti z důvodu budování šachty primárního kolektoru. Místní šetření bude zahájeno v 8h 24.července u Zemanovy kavárny, v 9.30 proběhne šetření na hřbitově.
 

Dne 9.7.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to smrku na parcele č. 1153 v k.ú. Stránice a 2 lip rostoucích na zahradě budovy Hlinky 60 - vše z důvodu špatné stability dřevin. Do spisu je možné nahlédnout a vyjádřit do 15.7.2007, správní orgán upustil od místního šetření.
 

Dne 4.6. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les, konkrétně stromů rostoucích ve stromořadí: a)javor mléč – Gorkého 19 b)3 ks trnovníku akátu – Kounicova c)1 ks trnovníku akátu – Koželužská d) 9 ks trnovníku akátu, 4 ks třešní – Květná e) 11 ks trnovníku akátu - Lipová
 

Dne 28.5. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)smrk na pozemku p.č. 1633 k.ú. Veveří. Žadatelem je Bytové družstvo Tučkova 28/Zahradníkova 22. b)ořešáku a borovice na pozemku p.č. 1433 k.ú. Stránice na žádost fyzické osoby.
 

Dne 14.5. 2007 nám bylo doručena pozvánka k místnímu šetření ve věci povolení asanace dřevin rostoucí mimo les v areálu Ústředního hřbitova v Brně při ulici Vídeňská – jedná se o zeravy. Místní šetření se uskuteční 7.6.2007 v 8,30 se srazem u vchodu na hřbitov na ulici Vídeňská (u správní budovy).
 

Dne 4.4. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: -topol u ul. Polní v souvislosti se stavbou Bauhausu – parkoviště osobních vozů (mezi cyklistickou stezkou vedle Bauhausu a areálem Obnovy Brna na místě stávajících garáží) – místo náhrady má být zaplacen odvod do fondu životního prostředí.
 

Dne 30.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: 10 kaštanů na ul. Hlinky (č.p. 136 – 152,43,50,52,56) ve stromořadí – silně proschlé, za náhradní výsadbu
 

Dne 29.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)2 javory na ul. Marešova z důvodů opravy vozovky a chodníku, plánována náhradní výsadba b)borovice lesní za domem Horní 9, z důvodů nevhodného umístění (stížnost sousedky) c)3 kaštany ve stromořadí silně proschlé, napadené houbou, na ul. Veveří směrem k ul. Zahradníkova.
 

Dne 23.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)pajasany Údolní 11, za domem
 

Dne 21.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)topol, Barvířská 5 ve dvoře b)pajasan, Radnická 2 ve dvoře c)2 jedle, Bílého 15 d)4 thuje a 1 lípa, Ústřední hřbitov
 

Dne 14.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)kaštan Skořepka 15 v areálu Ferona b)smrk za domem Všetičkova 8 c)náletový listnatý strom Mášova 19a d)18 stromů a 40 m2 keřů v parku Lužánky – z pěstebních a koncepčních důvodů e)13 dřevin v parčíku Polní – Vídeňská – nová úprava plochy.
 

Dne 7.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: bříza na ul. Zachova 1.
 

Dne 2.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)2 pajasany u měřící stanice kvality ovzduší na ul. Opuštěné b)2 třešně mezi ul. Polní a Vsetínskou u garáží a parkoviště Bauhaus.
 

Dne 26.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)lípa před domem Renneská 43 b)javor za domem Vsetínská 8 c)pajasan za domem Jílová 30 Tyto stromy rostou na pozemcích města Brna. d)třešeň Žižkova 6 ve vnitrobloku.
 

Dne 23.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)thuje za domem Vsetínská 6 b)vrba a šeřík u domu Křížkovkého 33.
 

Dne 12.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: 10 dřevin v areálu Masarykova onkologického ústavu, ul. Tvrdého.
 

Dne 9.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)smrk na Lerchově 61 b)modřín Barvičova 41 c)smrk Červený kopec 20 d)stromy v areálu krematoria Jihlavská
 

Dne 5.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a) 4 borovice černé v SZŠ Lipová –špatný zdravotní stav b) 1 borovice – Sobotkova 40.
 

Dne 26.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: 2 vrby v areálu Výstaviště Pisárky.
 

Dne 25.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: třešeň na p.č. 1612/8 k.ú. Stránice (konec Rezkové).
 

Dne 22.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)smrk na Lerchově 59, b) 4 pajasany na Křídlovické 21 v Brně.
 

Dne 19.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les: a)listnatý strom ve dvoře Křídlovická 33 b)dub před domem Vsetínská 18.
 

Dne 17.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les – 8 javorů na Moravském náměstí u chodníku Kounicova – Lidická. Javory mají být nahrazeny.
 

Dne 16.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les – mirabelka a pajasan na ul. Žižkova 3.
 

Dne 8.1.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les a to javoru na Kopečné 37 a silně nakloněného listnatého stromu ve dvorním traktu Václavské ulice č.10.
 

Dne 3.ledna 2007 nám vylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení keřů před domem č.p. 14 na ulici Kounicova.
 

Dne 15.prosince 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin před domem na ulici Vsetínská 8-18.
 

Dne 6.12.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) javoru v parku na Moravském náměstí v Brně b) javoru v parku na Moravském náměstí – Roosveltova c)lípa v parku na Janáčkově nám. V Brně d)3 sakury na Komenského nám. e) habr na Údolní ulici f) bříza ve vnitrobloku Botanická-Tučkova-Zahradníkova-Kotlářské
 

Dne 4.12.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku za domem Gorkého 51 a 2 akáty mezi ulicemi Plotní a Vsetínská.
 

Dne 27.11.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) thuje na Ústředním hřbitově b) smrku na Ústředním hřbitově c) smrku na ulici Heinrichova 5 d) smrku a topolu na Tkalcovské 14 e) třeššně na ulici ŠŠtefánikova 21
 

Dne 13.listopadu 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a)ořešáku na Údolní 87 b) pajasanu na Ústředním autobusovém nádraží u konce přechodové lávky z galerie Vaňkovka z ulice Trnité c) 54ks dřevin v Botanické zahradě u ulice Kotlářská
 

Dne 3.listopadu 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení - 8 ks jehličnanů vedle domů Údolní 41, 43, 45, 47 - 3 thují podél cesty k budově Lipky – Lipová 20
 

Dne 27.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 jedlí na volné parcele vedle domu Hlávkova 4.
 

Dne 25.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) 3 javorů a keře pámelníku v areálu nemocnice u sv. Anny na Pekařské b) 2 jedlí na Lerchova 57 c) 5 thují na ústředním hřbitově d) 1 borovice na Rezkova 22 e) keře šeříku na Lerchova 13 f) pajasanu při křižovatce Úvoz – Jana Uhra
 

Dne 11.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) ořešáku Křídlovická 8 b) bezu černého Dornych-Plotní c) borovice Lerchova 42 d) ořech Opavská 4-6 e) 2 javory Hlinky ve stromořadí f) kaštan v parku na Špilberku
 

Dne 11.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení třešně na ulici Rybářská 17, 4 dřevin na Třídě Kapitána Jaroše, 4 dřevin u SŠ Jílová 36g, 3 dřevin na ulici Veveří a probírek dřevin ve vnitrobloku Bayerova x Botanická.
 

Dne 20.července 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 4 akátů na Křídlovické 20/22, dvou jírovců na Hlinkách - Dětský diagnostický ústav a lípy na údolní 3 (tělocvična MU).
 

Dne 29.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les: 1) smrk na ústředním hřbitově 2) 7 dřevin na ulici Heršpická z důvodu stavby lávky přes Svratku 3) 6 dřevina keře na nároží Divadelní/Benešova 4) javor klen a jehličnany na ulici Hybešova 43
 

Dne 14.června 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení lípy a náletových dřevin na Vinařské č.p.6, 19 stromů a 291m2 keřů z důvodu výstavby nového úřadu práce na ulici Heršpická a stromu v předzahrádce na ulici Bayerova 16.
 

Dne 6.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 3 bříz před domem na ulici Zachova č.p.1; smrku před domem na ulici KOtlářská 15 a javoru, smrku a keřů v atriu OD Tesco na Dornychu.
 

Dne 24.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení vevvěci kácení dřeviny ve dvoře domu Údolní 9. Dne 24.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 3 dřevin ve dvoře domu Křídlovická.
 

Dne 20.3. 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízeníé ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to dřeviny v areálu Kras HAKA - Bělidla.
 

Dne 10.3. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 4 tújí na ústředním hrřbitově, mirabelky na Čápkové 41 ve dvoře a 3 jasanů na Pellicové 3b.
 

Dne 6.3. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 smrkůna Ústředním hřbitově, 3 slivoně v areálu MŠ Bayerova, 3 třešně a ořešák na Ústředním hrřbitově, 5 borovic v areálu BVV, 2 pajasany, 2 moruše a třešeň ve vnitrobloku Orlí 10.
 

Dne 23.2.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věi kácení 10 stromů u střelnice Pisárky (u Antrhoposu), topolu na Poříčí 3b, 5 lip na Náměstí Svobody (rekontrukce), břízy na Tomešové 10, 2 ořešáků na ulici Čápkova 24, 2 bříz před domem J.Uhra 26.
 

Dne 7.února 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci asanace:
- 2 javorů v parku Lužánky (bezpečnostní důvody)
- keřu na Hlinkách z důvodu opravy vodovodu na ulici Křížkovského
- jírovce, javoru a keře na křižovatce Hlinky - Lipová
- pajasanu v objektu Františkánského kláštera
- 2 alejových jasanů před domem Hleceletova 3
- smrku, pajasanu na Nových sadech z důvodu vyýstavby kluziště
- 3 bříz na ulici zachova z bezpečnostních důvodů
- smrku na Červeném kopci z důvodu výstavby domu.
 

Dne 16.února nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení následujících dřevin:
- porosty v rámci výstavby Justičního areálu při ulici Heršpická
- 4 břízy na terase Centra volného času Lužánky
- javor Jeřabinová
- 3 jasany stromořadí Úvoz
- ovocne stromy, keře Kamenná 20
- pajasan 28.října 25.
 

Dne 29.11.2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku na Čápkové 5, kácení náletových porostů na Ulici Rezkova parc.č. 1612/4,5; torza javoru na Čápkové 43 a k výměně 10ks habrů na Ulici Heršpická u Hornbachu.
 

Dne 21.10. 2005 nám bylo oznámeno zhájení správního řízení k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 'Silnice I/42 Brno, připojovací pruh Pražská radiála - Poříčí'.
 

6. 10. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádostí o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les 2 borovice na ul. Tomešova 4a, 1 smrk na ul. Helceletova 16, 1 špendlík na Vaňkově náměsí, stromořadí topolů na ulici Grmelova, líska turecká - zeleň před BVV, javor v parku Moravského nám.
 

6. 9. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o povelení asanace dřevin rostoucích mimo les. 6ks stromů v k.ú. Pisárky, důvod výstavba kanalizace kampusu MU, 2ks thují na Ústředním hřbitově, 1ks tisu na Ústředním hřbitově.
 

23. 8. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti povolení asanace dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o 10ks stromů+živý plot u Nejvyššího soudu, Bayerova 3, dále o 8 stromů+keře v areálu FN u Sv.Anny, Pekařská 53 a dále 3 prunusy+keře v parku KOliště I. (u Zemanovy kavárny)
 

2. 8. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve věci žádosti o povolení asanace dřevin rostoucích mimo les 1.Lípa ve stromořadí před domem Zahradníkova 22 2.Thuje v areálu Přírodovědecké fakulty MU , Kotlářská 3.4 pajasany v areálu Telecomu , Opavská 8a 4.3 břízy v areálu NAFI s.r.o. , Křenová 26
 

20. 6. 2005 ním bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení střemchy ve vnitrobloku Tučkova 15 a smrku v zahradě domu B.Martinů č.p.14.
 

17. 5. 2005 nám bylo oznámeno kácení 3 kusů dřevin ve dvoře domu Kounicova 59.
 

2. 5. 2005 nám bylo oznámeno kácení stromů tújí na ústředním hřbitově a 4 topolů na ulici Bauerova v areálu Policie ČR.
 

18. 4. 2005 nám bylo oznámeno kácení 5jehličnanů v zahradě domu Barvičova 96 a 5 pajasanů ve dvoře domu č. 3/5 na Žerotínově náměstí - krajský úřad.
 

31. 3. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 4 stromů ve stromořadí na ulici Jaselská (na vodovodních přípojkách).
 

23. 3. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení břízy, borovice, habru u MŠ Vsetínská, špendlík u schodů Kaplanova-Bezkova, borovice, 2 modříny, 2 pajasany u RD objektu Vinařská čp.36.
 

11. 3. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení lísky turecké ve stromořadí Neumannova a topolu, pajasanu u domu na Příkopě 27.
 

2. 3. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve věci kácení ořešáku pri domu č. 14, Radlas.
 

28. 2. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve věci kácení javoru, trnovníku a habru v areálu stadionu Pisárky.
 

28. 2. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve věci kácení dřevin na ulici Bratislavská z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu (pámelník, šřík, ptačí zob).
 

22. 2. 2005 byo zahájeno správní řízení ve věci kácení javoru a jírovce u domu č.p. 41a, Hybešova ulice.
 

15. 2. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve věci asanace modřínu a borovice ve vnitrobloku Nové Sady (u kapličky) a asanace 2 javorů v místě stavby polyfunkčního domu na ulici Křenová-Masná.
 

14. 2. 2005 bylo zahájeno správní řízení k asanaci odumírajících lip na Šelingrově náměstí a asanace třešně před domem na Jaselské 15.
 

10. 2. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les , a to v asanace jednoho stromu v zahradě Ústavu obratlovců Akademie věd na Květné ulici.
 

9. 2. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve věci asanace 2 tují při vjezdu do areálu přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Koltářská 2.
 

27. 1. 2005 bylo zahájeno řízení k asanaci pajasanu na ulici Bratislavská, čp.29.
 

27. 1. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na ulici Joštova v úseku Marešova - Červený kostel z důvodu stavebních oprav chodníku
 

25. 1. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve vci kácení ořešáku ve dvoře domu Radlas 14.
 

21. 1. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les související s opravou ulice Leitnerova.
 

20. 1. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve věci kácení devin v areálu Gymnázia Vídeňská.
 

Dne 7. 12. 2012 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně se jedná o dřeviny: 2 x pajasan žlaznatý o obvodu kmene 182 a 251 cm, ořešák královský o obvodu kmene 110 cm, 2x slivoň domácí o obvodu kmene 87 a 148 cm, které rostou na pozemku p. č. 3689/1, 3692/1, 3694 v k.ú. Černá pole. Důvodem je špatný zdravotní stav a vitalita. Žádost o povolení kácení podal dne 28. 11. 2012 E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

 

Bystrc – kontakt na úřad: 546 125 150

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Borovice na ulici Valouškova

Dne 27. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 6909 v k. ú. Bystrc, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet borovici lesní o obvodu kmene 123 cm, která se nachází na ulici Valouškova před domem s č.p. 2. Důvodem je její umístění v těsné blízkosti domu, prosychání a narušování přístupového chodníku k domu kořenovým systémem. Žadatelem je statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, IČ: 4499278513, sídlem nám. 28. dubna 60, Brno.

 

Douglasky v Markůvkách

Dne 9. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3143/1 v k. ú. Bystrc, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet čtyři douglasky o obvodu kmene 85 cm, které se nachází u zahrady žadatele u ulice Kachlíkova. Důvodem je budování bočního vchodu na zahradu. Žadatelem je pan Ing. Michael Dvořáček, Střední 804, Modřice.

 

Ovocné stromy v Markůvkách

Dne 9. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3361/24, 3061/25 a 3061/26 v k. ú. Bystrc, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet hrušeň o obvodu kmene 100 cm, ořešák o obvodu kmene 80 cm a švestku o obvodu kmene 80 cm, které se nachází na pozemku žadatele u ulice Nad dědinou. Důvodem je stavba plotu. Žadatelem je pan Ing. Arne Huvar, MBA, Dlouhá 1448/4, Kuřim.

 

Smrk na ulici Živného

Dne 11. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 810/3 v k. ú. Bystrc, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet smrk o obvodu kmene 128 cm. Důvodem je odstranění kořenů při stavbě sousedního domu a z toho vyplývajících obav z jeho pádu a vzniku případných škod. Žadatelem je paní Dana Srbecká, bytem Živného 423/6, Brno, a pan Antonín Srbecký, bytem tamtéž.

 

Dub na ul. Foltýnova

Dne 11. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2143, 2141 v k. ú. Bystrc, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dub o obvodu kmene 107 cm, který se nachází na malé zahradě na ulici Foltýnova. Důvodem je zastínění zahrady. Žadatelem je vlastník pozemku, pan František Foltýn, Foltýnova 1003/11, 63500 Brno.

 

Jerlín na ulici Vondrákova

Dne 9. 12. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 7734/6 v k. ú. Bystrc, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet jerlín japonský o obvodu kmene 138 cm, který se nachází u domu Vondrákova 2a. Důvodem je zhoršený stav, poškození na kmeni (dutina s hnilobou). Žadatelem je Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, IČ: 4499278513, sídlem Brno, nám. 28. dubna 60.

 

Borovice na ulici Filipova

Dne 9. 12. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 6243/6 v k. ú. Bystrc, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet borovici lesní o obvodu kmene 86, která se nachází před domem Filipova 14. Důvodem je umístění v těsné blízkosti domu, zastínění bytů a možnosti poškození fasády domu. Žadatelem je Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, IČ: 4499278513, sídlem Brno, nám. 28. dubna 60.

 

Borovice na ulici Vondrákova

Dne 24. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 7727 v k. ú. Bystrc, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet borovici, která se nachází na ulici Vondrákova před domem s č.p. 58. Důvodem jsou stavební práce v místě – zavěšení nových balkonů. Žadatelem je společnost LÍZAL plus s.r.o., sídlem Brno, Labská 253/21.

 

Borovice v areálu ZŠ Heyrovského

Dne 3. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 6932/1 v k. ú. Bystrc, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pět borovic, která se nachází v areálu školy. Důvodem je prorůstání kořenů stromů do příjezdové cesty ve sportovním areálu školy a tím hrozícího nebezpečí úrazu žáků, zaměstnanců i návštěvníků areálu. Žadatelem je Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, IČ: 48513121, sídlem Brno, Heyrovského 611/32,

 

Borovice ul. Nad Dědinou

Dne 21. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3224/1 v k. ú. Bystrc, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet tři borovice o obvodu kmene 130 cm, 140 cm a 140 cm, které se nachází v zahradě na ulici Nad Dědinou. Důvodem je ohrožení majetku a sousedních pozemků. Žadatelem je pan Ing. Radek Hroch, bytem Brno, Křivého 541/7.

 

Prosychající smrky

Dne 27. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 2578/1, k.ú. Bystrc. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks smrku o obvodu kmene 96 cm a 102 cm z důvodu jejich stáří, prosychání a ohrožení života, zdraví a majetku. Žadatelem je paní Jaroslava Janková a Ing. Miroslav Janek, Keřová 751/21, Brno. 

 

Smrk a douglaska v zahrádkářské kolonii, Hrázní

Dne 13. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 586, k.ú. Kníničky, zahrádkářská osada na ul. Hrázní. Podle předložené žádosti je žádáno o povolení ke kácení 1 ks smrku o obvodu kmene 103 cm a 1 ks douglasky o obvodu kmene 150 cm z důvodu ohrožení rekreačních objektů v blízkosti. Na místo je svoláno místní šetření. Žadatelem je Jiřina Paděrová, bytem Brno, K Lesu 319/29a. 

 

Smrk v zahrádkářské kolonii u Brněnské přehrady

Dne 6. 9. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 4925/2, k. ú. Bystrc. Podle předložené žádosti vlastník žádá o povolení ke kácení 1 ks smrku (Picea sp.) o obvodu kmene 150 cm z důvodu nebezpečné blízkosti k rekreačnímu objektu a vedení elektrické energie. Strom se nachází v zahrádkářské kolonii nad ul. Rakovecká. Na místě je svolání místní šetření. Žadatelem je Zuzana Kubičíková, bytem Brno, Kluchova 30/39. 

 

Jedle, Bystrc, zahrada Rakovecká

Dne 22. 8. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 2980, k.ú. Bystrc. Podle předložené žádosti žádá o povolení ke kácení 1 ks jedle (Abies sp.) o obvodu kmene 230 cm z důvodu nebezpečí poškození domu jejím kořenovým systémem. Žadatelem je Martin Kirš, bytem Frýdek-Místek, Zátiší 3610. 

 

Smrk pichlavý na ul. Vondrákova

Dne 28. 6. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 7733, k.ú. Bystrc. Podle předložené žádosti Městská část Brno-Bystrc žádá o povolení ke kácení 1 ks smrku pichlavého (Picea pungens) o obvodu kmene 114 cm rostoucího za domem Vondrákova 60 z důvodu jeho zhoršeného stavu, prosychání a silného náklonu nad sousední stavbu. Žadatelem je Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc. 

 

Kácení u rodinného domu na ul. U Sokolovny, Bystrc

Dne 29. 4. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení 2 ks smrku u rodinného domu na ul. U Sokolovny 58, na pozemku p.č. 204/1, k.ú. Bystrc. Podle předložené žádosti žadatelka žádá o povolení ke kácení z důvodu poškozování dlažby kořeny stromů, jejich nestability při silnějším větru, omezení přísunu světla do přízemního bytu a výhledové rekonstrukci s rozšířením obytného prostoru do míst, kde dřeviny rostou.

 

Kácení ovocných stromů v Rakovci

Dne 29. 4. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení 2 ks jabloní a 1 ks švestky z důvodu jejich stáří, špatného zdravotního stavu a jejich nevhodného umístění v rákosovém plotu. Stromy se nacházejí na pozemcích p. č. p.č. 2813 a 2819/2, k.ú. Bystrc, v zahradní kolonii v Rakovci. Žadatelkou je majitelka MUDr. Jarmila Jankulovská.

 

Dne 23. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 5524, 1 v k. ú. Bystrc. Jedná se o 1 ks břízy, bez uvedení velikosti stromu. Důvodem je špatný strav jedince, jeho nevhodné umístění v blízkosti obytného objektu a potenciální ohrožení padajícími větvemi. Žadatelem je pan Ing. Martin Lončarič, Oblá 460/81, 634 00,  Brno – Nový Lískovec, břiza se nachází na vlastním pozemku žadatele.

 

Dne 17. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1212, k.ú. Bystrc. Jedná se o topol černý o obvodu kmene 389 cm a 2 ks vrby bílé o obvodu kmene 214 cm a 308 cm. Důvodem je špatný zdravotní stav, který dokládá znalecký posudek. Žadatelem je Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno.

 

Dne 14. 3. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2154, k.ú. Bystrc. Jedná se o 1 ks smrku z důvodu velkých výkyvů při větru a nebezpečí pádu na chatu, sousední pozemek i sousední chatu. Žadatelem je Stanislav Sekyra, Vojtova 513/3, Brno.

 

Dne 29. 2. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 7734/1, k.ú. Bystrc. Jedná se o 1 ks jírovce maďalu o obvodu kmene 125 cm rostoucího proti domu Vondrákova 6. Důvodem je zhoršený stav, poškození na kmeni – dutina s hnilobou. Žadatelem je Statutární město Brno, nám. 28. dubna 60, městská část Brno-Bystrc.

 

Dne 17. 2. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2304/1, k.ú. Bystrc. Jedná se o 1 ks  borovice, důvodem je velký náklon dřeviny, nebezpečí pádu a riziko poškození majetku. Žadatelem je Ing. Jaromír Čihounek, Kamechy 1314/23 Brno.

 

Dne 6. 5. 2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3351/1, k. ú. Bystrc. Jedná se o 1 ks smrku o obvodu kmene 160 cm, o jehož skácení žádá vlastník pozemku p. Veselá z důvodu obavy z poškození rekreačního objektu umístěného v těsné blízkosti. K dané věci je svoláno místní šetření 11. 5. v 8:30 se srazem na dotčeném pozemku.
 

Dne 9.4. jsme obdrželi oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les. Žadatelem je ÚM4 Brno - Bystrc, úsek údržby zeleně, který žádá pokácení 3 ks lípy malolisté, z důvodu prosychání a ohrožení nemovitostí padajícími větvemi. Jedná se o pozemek p.č.3841 v k.ú. Bystrc.
 

Dne 7.4.2010 jsme obdržel oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. DPMB, a.s. žádá o povolení ke kácení myrobalánu, javoru, vrby a 2 ks topolů z důvodu realizace stavby Výpravna lodí včetně technické infrastruktury, ul. Přístavní, na pozemku p.č. 3442/2 v k.ú. Bystrc.
 

Dne 12.3.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin, konkrétně 2 ks trnovínku akátů. Žadatelem je Statutární město Brno, Městská část Brno - Kníničky, jako důvod pro kácení je uveden náklon nad komunikaci a ohrožení osob případným pádem.

 

 

Dne 11.3. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se 7 ks olší, které se nachází na pozemku p.č. 2091, k.ú. Bystrc, ve vlastnictví soukromé osoby. Důvodem pro kácení je usychání dřevin a obava z jejich možného pádu na blízkou cestu pro pěší.
 

Dne 29.1.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks douglasky tisolisté. Dřevina roste na pozemku p. č. 2115 v k. ú. Bystrc. Žadatelem je soukromá osoba, jako důvod pro kácení uvádí žádost obavu z poškození majtku a zdraví, vzhledem k umístění dřeviny na sousedním pozemku.

 

 

Dne 21.1.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 1 ks smrku. Smrk se nachází na pozemku p.č. 477, k.ú. Bystrc, žadatelem je soukromá osoba, jež pozemek vlastní. Důvodem je obava z možného vyvrácení a způsobení značných škod na majetku.
 

Dne 19. 1. 2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o 2 ks borovice v sourkomé zahradě na pozemcích p. č. 598/1 a 598/2 v k. ú. Kníničky. O kácení je žádáno z důvodu nebezpečí pádu na blízkou budovu, plot či komunikaci. Veřejné posouzení stavu dřevin se koná 2. 2. v 8:45 hod. na daném pozemku.
 

Dne 11. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o 1 ks břízy bílé obvodu kmene 185 cm rostoucí před domem Ečerova 2, důvodem je nevhodné umístění v těsné blízkosti domu a zástin oken. Žadatelem je městská část Brno-Bystrc.
 

Dne 10.12. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 1 ks břízy na pozemku p. č. 3433/2 k. ú. Bystrc. Žadatelem je TJ Yachtklub Brno, která břízu vlastní. V oznámení není uveden důvod žádosti o pokácení.
 

Dne 10. 12. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin na pozemku 1654/1, k. ú. Bystrc. Jedná se o celkem 28ks stromů v druhové skladbě dub letní, smrk stříbrný a vrba. Dále soliterního keře a 6 skupin keřů. žadatelem je statutární město Brno, zastoupené na základě plné moci pí Yvonou Čumovou. důvodem je stavba Realizace strategie rozvoje ZOO Brno - expozice klokanů. 
 

Dne 23. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks borovice černé o obvodu kmene 108 cm rostoucí před domem Filipova 8 na pozemku p. č. 6234, k. ú. Bystrc. O kácení žádá MČ Brno - Bystrc z důvodu naprostého zastínění přízemních bytů.
 

Dne 16.11. nám bylo doručeno oznámení o podané žádosti k povolení kácení dřevin na pozemku p. č. 1654/1, k. ú, Bystrc, který je ve vlastnictví statutárního města Brna. Žádost podalo Statutární město Brno zastoupené odborem investičním MMB, sídlem Kounicova 67. Jedná se o 9 kusů dřevin - 1 ks lípy malolisté, 5 ks dubů zimních a 3 ks habrů obecných z důvodu stavby spojovací komunikace v areálu zoologické zahrady.   
 

Dne 6. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně1 ks lípy malolisté o obvodu kmene 112 cm z důvodu bezprostřední blízkosti stavby a narušení statické bezpečnosti této dřeviny. Dřevina roste na pozemku p. č. 450/100, k. ú. Kníničky.
 

Dne 4. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně3 ks šeříků obecných z důvodu stavby zateplení domu Kuršova 5. Dřeviny rostou na pozemku p. č. 7366/21 a 7366/24, k. ú. Bystrc.

 

Dne 30. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks břízy bílé, trojkmene o obvodech 93, 78 a 119 cm rostoucí před domem Kubíčkova 9 z důvodu nevhodného umístění a nadměrnéhostínění v bytech. Strom roste na pozemku p. č. 7465/2, k. ú. Bystrc.
 

Dne 30. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně1 ks borovice vejmutovky o obvodu kmene 76 cm rostoucí za domem Šťouračova 21 z důvodu zastínění bytu. Dřevina roste na pozemku p. č. 7192/18, k. ú. Bystrc.
 

Dne 30. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 106 cm, 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 52 cm a 1 ks modřínu opadavého o obvodu kmene 75 cm rostoucích před domem Valouškova 2 z důvodu naprostého zastínění přízemních bytů. Dřeviny rostou na pozemku p. č. 6907/1, k. ú. Bystrc.
 

Dne 23. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 4 ks lip rostoucích na pozemcích p. č. 450/100, k. ú. Kníničky a p. č. 450/92, k. ú. Kníničky. O kácení je žádáno z důvodu bezprostřední blízkosti stavby a narušení statické bezpečnosti dřevin.
 

Dne 15.10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 4 ks borovic rostoucích na pozemku p. č. 5467, k. ú. Bystrc. O kácení je zažádáno z důvodu nebezpečí vyvrácení a pádu na blízkou chatu s hřištěm pro děti a parkovištěm.
 

Dne 1. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks smrku rostoucího na pozemku p. č. 5385, k. ú. Bystrc. O kácení je zažádáno z důvodu rizika poškození chaty, případně chaty souseda.
 

Dne 15. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks smrku rostoucího na pozemku p. č. 5385, k. ú. Bystrc. O kácení je zažádáno z důvodu rizika poškození chaty žadatele nebo souseda.
 

Dne 8. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks jedlí o obvodu kmene 105 cm rostoucích na pozemku p. č. 5528/1 k. ú. Bystrc. O kácení bylo požádáno z důvodu ohrožení zdraví a majetku.
 

Dne 2. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks jabloní rostoucích na pozemku p.č. 661/2, k.ú. Bystrc.

 


 

Dne 31. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 8 ks dřevin rostoucích na pozemku p. č. 1796/, k. ú. Bystrc.
 

Dne 27. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks břízy o obvodu kmene 130 cm na p.č. 3194/1, k. ú. Bystrc. O kácení je žádáno z důvodu ohrožení rekreačního objektu - chaty žadatelů a rodinného domu na sousedním pozemku.
 

Dne 21. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 60 cm rostoucího na pozemku p.č. 6290/1, k. ú. Bystrc. O kácení je zažádáno z důvodu nevhodného umístění v těsné blízkosti domu.

 

 

 

Dne 24. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 2 ks borovic černých o obvodu kmene 54 a 80 cm rostoucích na pozemku p.č. 6294, k.ú. Bystrc. O kácení je zažádáno z důvodu nevhodného umístění v těsné blízkosti domu.

 

 

 

 

Dne 24. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 4 ks borovic rostoucích na pozemku p.č. 5530, k.ú. Bystrc. o kácení je zažádáno z důvodu ohrožení majetku.

 

 

 

Dne 12.8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks borovice rostoucí na pozemku p.č. 5332 k.ú. Bystrc. Důvodem je obava z ohrožení majetku.
 

Dne 11.8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks borovice rostoucí na pozemku p.č. 5455/1 k.ú. Bystrc, o obvodu kmene 150 cm z důvodu ohrožení majetku.
 

Dne 24.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
a) 1 ks smrku s obvodem kmene 204 cm, rostoucího na pozemku p.č. 4508 k.ú. Bystrc. Žadatelem je fyzická osoba. O kácení je žádáno z důvodu obavy pádu na chatu a růstu dřeviny v těsné blízkosti stavby.
b) 2 ks keřů jalovce čínského o ploše 3,5 m2 rostoucích na ul. Kuršova 14,16,18 z důvodu stavby. Žadatelem je Stavoprojekta.

 

Dne 8.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně o tři Zeravy o obvodu kmene 22, 25 a 57 cm a keře Jalovce o ploše 4 m2 na par. č. 6984/27 k.ú. Bystrc z důvodů zateplení fasády domu Heyrovského 5.

 

Dne 8.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně o pět Borovic Černých o obvodu kmene 100, 72, 78, 60 a 75 cm na par. č. 6961/1 k.ú. Bystrc z důvodů stavby parkoviště pro nástavbu domu Heyrovského 5.

 

Dne 2.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně dvě Břízy 119 a 132 cm v obvodu na par.č. 5346/2 Brno - Bystrc z důvodů ohrožení zdraví osob a způsoby škodě na majetku.

 

Dne 27.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně javor jasanolistý o obvodu 163 cm na par. č. 6911 v k.ú. Bystrc z důvodů špatného zdravotního stavu.
 

Dne 27.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně borovice černá o obvodu 63 cm na par. č. 7417 k. ú. Bystrc, z důvodů nevhodného umístění v těsné blízkosti domu.
 

Dne 27.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně javor jasanolistý o obvodu 163 cm na par. č. 6911 v k.ú. Bystrc z důvodů špatného zdravotního stavu.
 

Dne 27.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně borovice černá o obvodu 63 cm na par. č. 7417 k. ú. Bystrc, z důvodů nevhodného umístění v těsné blízkosti domu.
 

Dne 16.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně dva smrky stříbrné z důvodů stavby zateplení Ečerova 1 - 21 Bystrc.
 

Dne 16.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně ořešák na par. č. 413 k.ú. Bystrc z důvodů špatného stavu dřeviny.
 

Dne 16.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně dva Smrky Stříbrné z důvodů stavby zateplení Ečerova 1 - 21 Bystrc.
 

Dne 16.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Ořešák na par. č. 413 k.ú. Bystrc z důvodů špatného stavu dřeviny.
 

Dne 5.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

1 ks jedle s obvodem kmene 100 cm, rostoucí na pozemku p.č. 4408 k.ú. Bystrc. Žadatelem je fyzická osoba.

 

 

Dne 4.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

6 ks borovic a 1 ks modřínu rostoucí na pozemku p.č. 5465/1, k.ú. Bystrc  z důvodu ohrožené nemovitosti na sousedícím pozemku. Žadatelem je fyzická osoba.

 

Dne 24. 2. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 738, k.ú. Bystrc konkrétně 1 ks břízy z důvodů prosychání a ohrožení přilehlé nemovitosti a osob pádem ulamujících větví.
 

Dne 24. 2. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par.č. 590, v k.ú. Kníničky, konkrétně 1 ks modřínu o obvodu kmene 120 cm z důvodů ohrožení okolních staveb případným pádem.
 

Dne 23. 2. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks trnovníku akátu, 1 ks vrby a 2 ks topolů osik o obvodu 60, 70, 40 a 40 cm z důvodů nevhodného umístění z hlediska vedení NN.
 

Dne 18.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les:

96 ks dřevin z důvodu stavby, 16 ks z důvodů pěstebních. Dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 1654/1, k.ú. Bystrc, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Žadatelem je Zoologická zahrada města Brna. O kácení je žádáno z důvodů stavby expozice Beringie v areálu zoologické zahrady.

 

Dne 18. 2. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 96 ks dřevin a dalších 16 ks z důvodů pěstebních (odumírající a suchá kůra) na pozemku p.č. 1654/1 k.ú. Bystrc Zoologická zahrada 46.
 

Dne 11.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

1 ks modřínu o obvodu kmene 84 cm z důvodu nebezpečí pádu a ohrožení majetku. Dřevina roste na p.č. 5295 k.ú. Bystrc a je ve vlastnictví fyzické osoby.

 

 

Dne 4.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

a) 3 ks jeřábů o obvodu kmenů 31,44,63 cm a keřů pustorylu věncového o ploše 20m² z důvodu stavby parkovacích míst v ul. Foltýnova. Žadatelem je H.K.U., s.r.o.

b) 6 ks javorů o obvodech kmene 135,93,134, 86,75, 201 cm a 4 ks borovic o obvodech kmene 125,122,126 a 150 cm z důvodu stavby rodinněho domu. Dčeviny rostou na pozemku p.č. 1588/2, k.). Bystrc. Žadatelem je fyzická osoba.

 

 

Dne 2.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

a) 2 ks smrků o obvodu kmene 175 a 155 cm  rostoucí na pozemku p.č. 482 z důvodu ohrožení zdraví a majetku. Žadatelem je fyzická osoba.

b) 1 ks smrku o obvodu kmene 95 cm rostoucí na pozemku p.č. 356/3 k.ú. Bystrc. Žádáno je z důvodu špatného zdravotního stavu a obavy z pádu na dům.

 

Dne 19. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 658/2, k.ú. Bystrc, konkrétně 1ks smrku stříbrného z důvodu rekonstrukce zeleně v předzahrádce.
 

Dne 15. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 7646, k.ú. Bystrc, konkrétně 1 ks zeravu západního, dvojkmene o obvodu 19 a 26 cm z důvodu nevhodného umístění v těsné blízkosti domu.

 


 

Dne 14. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na p.č. 7607 a 1136/39, k.ú. Bystrc konkrétně 5 ks jabloní obecných o obvodech kmenů: trojkmen - 44, 28 a 22 cm, 49 cm, dvojkmen - 26 a 26 cm, trojkmen - 23, 23 a 23 cm a dvojkmen 10 a 10 cm z důvodů nevhodného umístění v těsné blízkosti objektu garáží.
 

Dne 4.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to břízy z důvodu regenerace panelového domu Černého 9,11,13. Místní šetření proběhne dne 10.12.2008 v 9.30 na místě samém.

 

Dne 3.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to

a)třešně a 80m2 keřového porostu na parc.č. 481/2 v k.ú. Bystrc. Místní šetření proběhne 10.12.2008 v 8.40h se srazem na konci ulice Joukalova, obratiště.

b) 4 bříz, 4 modřínů, 4 smrků, 2 habrů, 1 javoru, 1 třešně, 1 borovice, 3m2 svídy, 97m2 tavolníku, 550 m2 svídy a skupiny bříz bělokorých o ploše 98m2 z důvodu plánované přístavby areálu Maximus Resort., a.s. Máhradní vásadba je navržena. Místní šetření proběhne na místě samém 10.12. 2008 v 9h.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 7.11.2008. ÚMČ Brno – Bystrc povoluje asanaci 1 ks jedle ojíněné o obvodu kmene 110 cm a 2 ks smrků sivých o obvodu kmene 110 cm rostoucích na pozemcích p.č. 7/1 a 7/2 k.ú. Kníničky a nepovoluje asanaci 1 ks lípy srdčité o obvodu kmene 126 cm rostoucí na pozemku p.č. 7/2, k.ú. Kníničky. A ve smyslu náhradní výsadby ukládá povinnost vysadit 31 ks soliterních dřevin a 420 ks dřevin na živý plot dle projektu Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. v rámci rekonstrukce parku.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 3.11.2008. ÚMČ Brno- Bystrc povoluje společnosti Moravská stavební Invest, a.s., asanaci 34 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 7279/1, 7279/6, 1931/27, 1931/25, 7278/3, 7278/11, 1931/1, 7280/5 k.ú. Bytrc. Nepovoluje asanaci lípy srdčité s obvodem kmene 157 cm, rostoucí na pozemku p.č. 7279/5, k.ú. Bystrc a současně ukládá provedení náhradní výsadby v hodnotě asanovaných dřevin tj. 180 945 kč.
 

Dne 3.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a) 1 ks jabloně rostoucí na pozemku p.č. 1630/1, k.ú. Bystrc s obvodem kmene 142 cm z důvodu stavby rodinného domu. Žadatelem je fyzická osoba. b) 2 ks bříz bílých o obvodu kmene 130 a 67 cm a 1 ks hlošiny s obvodem kmene 50 cm z důvodu probírky ve skupině bříz a z důvodu nevhodného umístění v případě hlošiny. Dřeviny rostou na pozemku p.č. 6333 a 6334/1, k.ú. Bystrc. Žadatelem asanace je MČ Brno Bystrc. c) 2 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 45 a 51 cm z důvodu nevhodného umístění. Žadatelm je MČ Brno Bystrc. d) 1 ks jalovce čtyřkmene o obvodu kmene 42,35,26,19 cm rostoucím na pozemku p.č. 6895, k.ú. Bystrc z důvodu nevhodného umístění. e) 1 ks borovice černé o obvodu kmene 64 cm z důvodu těsné blízkosti k domu. Dřevina roste na p.č. 6660/15, k.ú. Bystrc, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna a MČ Brno Bystrc jej má svěřen do údržby. f) 1 ks myrobalánu trojkmene o obvodu kmene 32,48 a 55 cm z důvodu nevhodného umístění. Dřevina roste na p.č. 6431, k.ú. Bystrc.
 

Dne 27.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a)1 ks jedle ojíněné o obvodu kmene 110 cm, 2 ks smrků sivých o obvodu kmene 110 cm a 1 ks lípy srdčité o obvodu kmene 126 cm z důvodu rekonstrukce parku v centrální části Kníniček. Dřeviny rostou na pozemcích p.č. 7/1 a 7/2, k.ú. Kníničky, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna a městské části Brno – Kníničky svěřeny za účelem údržby. b)2 ks listnatých dřevin o obvodech kmene 110 a 90 cm, rostoucí na pozemku p.č. 752/1, k.ú. Kníničky. Dřeviny narušují základy stavby, brání v jejím užívání a zamýšleným stavebním úpravám. Žadatelem je fyzická osoba.
 

Dne 22.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 2 ks modřínů opadavých o obvodu kmenů 45 cm, 1 ks borovice černé o obvodu kmene 25 cm, 1 ks smrku stříbrného s obvodem kmene 60 cm, které rostou v trase polní cesty. Rostoucích na pozemku p.č. 3722, k.ú. Kníničky, který je ve vlastnictví města Brna, ve správě ÚMČ Kníničky.
 

Dne 29.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 3 ks smrků o obvodu kmene 128,94 a 118 cm a 1 ks ořechu, rostoucí na pozemku č.p. 2050/1, k.ú. Bystrc, který je ve vlastnictví žadatele.
 

Dne 26.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
a) 1 ks růže šípkové o ploše 2m² rostoucí na pozemku p.č. 2483/2, k.ú. Bystrc, který je ve vlastnicví Statutárního města Brna. Žadatelem je Statutární město Brno, MÚ Bystrc.
b) 1 ks smrku a 1 ks borovice vejmutovky o obvodu kmene 35 cm rostoucí na pozemku p.č. 6261/53, k.ú. Bystrc. Žádáno je z důvodu nevhodného umístění.
c) pajasan žlaznatý, trnovník akát, javor jasanolistý, svída bílá, netvařec křovitý, smrk ztepilý, modřín opadavý, topol, slivoň, jabloň, růže, šeřík obecný, bříza bílá, borovice lesní, borovice vejmutovka, jírovec maďal, zlatice prostřední, hlošina úzkolistá, jasan ztepilý, jeřáb ptačí v celkovém rozsahu: 36 ks do průměru 50 cm, asanace porostů keřů o ploše 6785 m²,
asanace porostů stromů 1040 m², průklest, úprava hustých porostů keřů a s úpravou ponechaných stromů 11 040 m², probírka stromových porostů s úpravou ponechaných stromů 20 085 m², průklest a úprava hustých porostů keř§ s pročištěním 10 235 m², probírka stromových porostů s probírkou keřů a s úpravou ponechaných stromů 11 040 m² z důvodu realizace akce Systémová úprava a dosadba vegetace, snížení nákladů na běžnou údržbu, minimalizování alergenů a agresivních plevelných rostlin.
d) 1 ks borovice lesní rostoucí na pozemku p.č. 1938/748, k.ú. Bystrc o obvodu kmene 69 cm z důvodu nevhodného umístění.
e) 1 ks třešně ptačí o obvodu kmene 42 cm, rostoucí na pozemku p.č. 1938/1, k.ú. Bystrc, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna.
 

Dne 24.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 4 ks lip malolistých, 8 ks vrb, 1 ks topolu kanadského, 1 ks hrušně obecné, 2 ks jabloní lesních, 1 ks borovice lesní, 8 ks jasanů, 1 ks třešně ptačí, 2 ks smrků ztepilých, 1 ks jerlínu japonského a porostů dřevin v druhové skladbě růže, zlatice, borovice černá, pustoryl, čimišník, třešeň ptačí, tavolník v rozsahu 461,2 m2 z důvodu výstavby bytových domů v Brně – Bystrci při ulici Kachlíkova. Žadatelem je firma Moravská stavební Invest. Místní šetření proběhne dne 30.9.2008 v 8,30 se srazem účastníků na parkovišti pod ul. Kachlíkova.
 

Dne 8.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks smrku o obvodu kmene 125 cm, z důvodu obavy z jeho vývratu nebo zlomení a tím hrozící škoda na majetku. V dané věci se svolává místní šetření na úterý 30.9.2008 v 8,00 se srazem před domem Přístavní 27.
 

Dne 29.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks břízy bílé, dvojkmen o obvodu kmene 79 a 94 cm z důvodů nevhodného umístění. Dřevina roste na pozemku p.č. 1142/33, k.ú. Bystrc, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna.
 

Dne 28.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a) 1 ks smrku stříbrného rostoucího na pozemku p.č. 658/2, k.ú. Bystrc ve vlastnictví Statutárního města Brna. b) 2 ks trnovníků akátů s obvodem kmene 75 a 98 cm a 1 ks bezu černého o obvodu 53 cm rostoucích na pozemku p.č. 651, k.ú. Bystrc. Žadatelem je fyzická osoba, která pozemek užívá na základě nájemní smlouvy.
 

Dne 13.8. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks břízy o obvodu kmene 173 cm z důvodu obavy ze zlomení této dřeviny a možného poškození sousední nemovitosti.. Podatelem žádosti je Reciprocita družstvo, Vranovská 19. Dřevina roste na pozemku p.č. 1537, k.ú. Bystrc.
 

Dne 13.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks modřínu a 1 ks jedle o obvodech kmene 140 a 130 cm rostoucích na pozemcích č. 4113/2, 4114/1, k.ú. Bystrc, které jsou ve vlastnictví fyzické osoby. Důvodem ke kácení má být obava z možného pádu stromů a ohrožení majetku a životů.
 

Dne 27.6. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks douglasky tisolisté, na pozemku p.č. 5557, k.ú. Bystrc. Žádáno je z důvodu nebezpečí pádu dřeviny. Žadatelkou je fyzická osoba.
 

Dne 4.6.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 1 ks borovice černé, rostoucí na pozemku p.č. 7146/4, k.ú. Bystrc, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Dřevina má obvod kmene 87 cm a má být pokácena z důvodu nevhodného umístění. Žadatelem je ÚMČ Brno-Bystrc.
 

Dne 29.4.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: keřové skupiny v druhové skladbě skalník, růže, vajgélie, jalovec, ptačí zob, zlatice, dřišťál a slivoň v rozsahu 145 m² z důvodů regenerace obecných panelových domů v Brně -Bystrci, Kachlíkova 6-8. Žádost byla podána právnickou osobou PSK Group, spol. s.r.o.
 

Dne 24.4.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 1 ks topolu osika o obvodu kmene 95 cm 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 117 cm a keřové skupině o rozloze 51 m² (v druhové skladbě – růže, jalovec, zlatice, ptačí zob, tavolník). Dřeviny rostou na pozemcích p.č. 2480/1, 2480/3, 2480/82 a 2358, k.ú. Bystrc. Asanace dřevin je navržena právnickou osobou Prefa Trade a.s. z důvodu výstavby hromadných garáží při ul. Teischlova.
 

Dne 28.3.2008 nám bylo oznámeno právnickou osobou zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 1 ks zeravu o obvodu 58 cm z důvodů nevhodného umístění. Na pozemku parc.č. 7734/1, k.ú. Bystrc. b) 1 ks zeravu o obvodu 75 cm z důvodů prosychání a nevhodného umístění. Na pozemku parc.č. 7746, k.ú. Bystrc.
 

Dne 21.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 15 ks dřevin z důvodu stavby Páteřní komunikace v areálu ZOO Brno – 3. etapa (stavební povolení je již vydané). Celkový počet kácených stromů je 42 ks dubů letních, 1 ks habru, 2 ks lip a 3 ks bříz.
 

Dne 21.3.2008 nám bylo oznámeno fyzickou osobou zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks borovice a 2 ks jedlí z důvodů ohrožení rekreačního objektu. Ústní jednání je svoláno na 3.4.2008 v 8.45 se srazem před vstupem na pozemek p.č. 595, k.ú. Kníničky.
 

Dne 20.3. 2008 nám bylo oznámeno fyzickou osobou zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 3 ks borovic těžkých a 10 m² jalovců z důvodů stavby Penzionů Kozí horka.
 

Dne 14.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 7 ks jehličnanů na pozemku p.č. 4117, k.ú. Bystrc, z důvodů ohrožení nemovitosti. Komise se sejde 13.3. 2008 se srazem v 10,30 před vstupem na pozemek p.č. 4117, k.ú. Bystrc. b) 3 ks hlohů a 1 ks růže šípkové rostoucí v těsné blízkosti domu Vejrostova 4, na pozemku p.č. 7379/1 k.ú. Kníničky, pozemek je ve vlastnictví města. c)14 ks dubů a 1 ks habru v areálu ZOO Brno, na pozemku p.č. 1654/1, k.ú. Bystrc, který je v správě ZOO Brno. Kácet se má z důvodu stavby páteřní komunikace. Na stavbu je vydané stavební povolení. Komise se sejde 13.3. 2008 se srazem v 9,00 před vrátnicí zoologické zahrady.
 

Dne 10.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 8 topolů z důvodu ohrožení životů a nemovitosti. Dřeviny rostou na pozemku p.č. 793 v k.ú. Kníničky.
 

Dne 6.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 11 ks třešní ptačích, 1 ks švestky, 1 ks jilmu, 10 ks lip, 1 ks hlohu, 1 ks javoru, 1 ks vrby, 1 ks borovice a keřových skupin z důvodů pěstebních a z důvodu stavby Sportovně rekreačního střediska NESA spol. s r.o. Dřeviny rostou na pozemku p.č. 746/1 k.ú. Kníničky, pozemek je ve vlastnictví firmy NESA s.r.o.
 

Dne 28.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)25-33 ks dubů letních a habrů obecných z důvodu stavby Páteřní komunikace v areálu ZOO Brno dle stavebního povolení. Dřeviny rostou na pozemku p.č. 1654/1 k.ú. Bystrc.Místní šetření je svolané na 13.3. 2008 v 9 h – před vrátnicí zoologické zahrady. b)1 ks jabloně o obvodu kemene 89 cm z důvodu napadení škůdci. Dřevina roste na pozemku p.č. 887 k.ú. Bystrc. Místní šetření je svolané na 13.3. 2008 v 8:40 h – na místě samém. c)1 ks smrku o obvodu kmene 109 cm z důvodu nevhodného umístění. Dřevina roste na pozemku p.č. 7746 k.ú. Bystrc, který je ve vlastnictví města.
 

Dne 12.2.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin v areálu ZOO brno, pozemek p.č.1654/1, k.ú. Bystrc na základě vydaného stavebního povolení č.j. 10882-06/OST/OBC/1229-06/Be-3 s nabytím právní moci dne 30.10.2006.
 

Dne 30.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 5 dubu a 3 ks lip v expozici dželad, na pozemku p.č. 1654/1 k.ú. Bystrc, důvodem ke kácení má být nebezpečí úniku chovných zvířat
 

Dne 28.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks smrku na pozemku p.č. 2073, k.ú Bystrc, který je ve vlastnictví fyzické osoby.
 

Dne 18.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 68 cm, na pozemku p.č. 6957/1, k.ú. Bystrc, který je vlastnictví města Brna. Důvodem ke kácení má být uvolnění prostoru ve skupině. b)1 ks břízy bílé (dvojkmen – obvod kmenů činí 85 a 96 cm) rostoucí v blízkosti domu a naklánějící se k domu a 2 ks smrků ztepilých o obvodech kmenů 45 a 52 cm z důvodu špatného zdravotního stavu. Dřeviny rostou na pozemku p.č.6487, k.ú. Bystrc, který je vlastnictví města Brna. c)1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 37 cm z důvodu nevhodného umístění. Strom roste na pozemku p.č. 7633/1, k.ú. Bystrc, který je vlastnictví města Brna. d)2 ks borovic černých o obvodech kmenů 89 a 100 cm a zeravu západního (thůje) z důvodu nevhodného umístění. Stromy rostou na pozemku p.č. 1727/10, k.ú. Bystrc, který je vlastnictví města Brna.
 

Dne 15.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)2 ks břízy bílé, 3 ks topolů osika, 1 ks jabloně, 1 ks dubu letního, mladého porostu dubu letního a habru o rozsahu 709 m2, 106 m2 porostu růže šípkové a slivoní, 2 ks topolů černých, 2 ks borovic lesních a 104 m2 trnky z důvodu výstavby bytových a polyfunkčních domů v lokalitě Kamechy – III. etapa. Dřeviny rostou na pozemcích p.č. 339/2, 339/39, 339/42-44, 2515/1, 2518/1-2, 2519, 2520/2, 2521/1-4, 2522/1-2, 2522/4, 2524/1, 2531/11-12 k.ú. Bystrc. Podatelem žádosti je firma REKO, a.s., tř. kpt. Jaroše 26. Komise pro povolování zásahů do zeleně se sejde 7.2.2008 v 9 h – sraz na pozemku p.č. 339/2, k.ú. Bystrc (na křižovatce ul. Vejrostova a nové komunikace). b)6 ks břízy bílé, 3 ks topolů osika a 30 m2 porostu topolů osika, 7 ks třešní ptačích, 2899 m2 porostu slivoní, růže šípkové, svídy, ptačího zobu a jabloně, 6 ks trnovníků akátů, 715 m2 porostu trnovníků akátu, 8 ks topolů černých, 1 ks topolu bílého a 924 m2 porostu topolů bílých, 1 ks vrby bílé, 2 ks vrby jívy, 12 m2 bezu černého a 100 m2 porostu jasanu, břízy a ořešáku z důvodu výstavby bytových a polyfunkčních domů v lokalitě Kamechy – II. etapa. Dřeviny rostou na pozemcích p.č. 2473/7-8, 2473/11, 2473/24, 2473/4, které jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků a na pozemcích p.č. 2458/15-20, 2460/1-4, 2460/6, 2461, 2462, 2463 – 2470, 2471/1-2, 2473/1, 2473/3, 2473/5-6, 2473/10, 2473/12-13, 2474/8-9, 2475/2-3, 2473/22-23 k.ú. Bystrc. Podatelem žádosti je firma MAISON VRABEL, a.s., Bartošova 3. Komise pro povolování zásahů do zeleně se sejde 7.2.2008 v 9 h – sraz na pozemku p.č. 339/2, k.ú. Bystrc (na křižovatce ul. Vejrostova a nové komunikace). c)2 ks borovice na pozemku p.č. 882/2, k.ú. Kníničky, který je vlastnictví fyzické osoby.
 

Dne 6.12. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 2 ks bříz o obvodech kmene 104 a 70 cm, které rostou v blízkosti domu a zasahují do fasády. Žadatelem je Statutární město Brno.
 

Dne 15.11. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 1 ks smrku o obvodu kmene 30 cm rostoucího před domem Kubíčkova 1z důvodu nevhodného umístění. b) 2ks jírovců maďalů o obvodech kmene 47,92cm a 1 ks javorumléče o obvodu 126 cm rostoucích v blízkosti štítové zdi domu Heyrovského 6, která byla zateplena a mohly by ji poškodit. c) 1 ks smrku ztepilého o obodu kmene 36 cm rostoucího u domu Opálkova 2 na pozemku p.č. 6261/33, k.ú. Bystrc.
 

Dne 9.11. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 1 ks břízy o obvodu kmene 70 cm z důvodu rozšíření boxu pro kontejnery na odpad pro stavbu: nástavba bytového domu Černého 16-20. Dřevina roste na pozemku p.č. 6438, k.ú. Bystrc. Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Místní šetření proběhne 27.11.2007 v 8.30 h na místě samém. b) 2ks ořešáků, 1 ks třešně, 1 ks břízy, 1 ks švestky, 1ks jabloně a živého plotu cypřišu o rozsahu 50 m2 z důvodu stavby rodinného domu. Dřeviny se nachází na pozemku p.č.2307/2, 2308 k.ú. Bystrc. Místní šetření proběhne 27.11.2007 v 8.15 h na místě samém.
 

Dne 17.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks borovice na na pozemku p.č. 162/1, k.ú. Bystrc. Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Místní šetření proběhne 30.10.2007 v 9.30 h na místě samém.
 

Dne 15.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 1 ks ořešáku na pozemku p.č. 4405/1, k.ú. Bystrc na žádost fyzické osoby. Místní šetření proběhne 30.10.2007 v 9.15-9.30 h na místě samém. b) 2 ks bríz na pozemku p.č. 4480/2, k.ú. Bystrc na žádost fyzické osoby. Místní šetření proběhne 30.10.2007 v 9.00-9.15 h na místě samém.
 

Dne 5.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks smrku pichlavého, 1 ks borovice lesní, 5 ks bříz bílých, 2 ks bezů černých, 2 ks douglasek Menziesových, 1 ks ořešáku vlašského, 2 ks zeravů západních, 1 ks javoru stříbrného z důvodu stavby Obvodního oddělení PČR brno – Bystrc, č.p. 129, na pozemku p.č. 80/2, k.ú. Bystrc. Místní šetření proběhne 30.10.2007 v 8.30-8.45 h na místě samém.
 

Dne 13.9. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks smrku stříbrného na pozemku p.č. 1819/4, k.ú. Bystrc. Místní šetření proběhne 18.9.2007 v 9.15-9.30 h na místě samém.
 

Dne 10.9. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 7 ks smrků a borovic na pozemku p.č. 3138, k.ú. Bystrc. Místní šetření proběhne 18.9.2007 v 8.45-9h na místě samém.
 

Dne 5.9. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 2 ks bříz o obvodech kmenů 140 a 150 cm. Místní šetření proběhne 18.9.2007 v 8.30 na místě samém.
 

Dne 22.8. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 2 ks smrků na pozemku p.č. 4508, k.ú. Bystrc. Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby. Místní šetření proběhne 18.9.2007 v 8.15 na místě samém.
 

Dne 18.7.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to 2 smrků na parcele č. 827 v k.ú. Kníničky. Místní šetření proběhne na místě samém 7.8.2007 od 8.30 do 8.45h.
 

Dne 3.7. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks smrku o obvodu kmene 80cm na pozemku p.č. 27, k.ú. Kníničky. Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby. Místní šetření proběhne 7.8.2007 v 8.15-8.30 hod. na místě samém.
 

Dne 29.6. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks smrku o obvodu kmene 80cm na pozemku p.č. 2805/7, k.ú. Bystrc. Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby. Místní šetření proběhne 7.8.2007 v 8 hod. na místě samém.
 

Dne 13.6. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 2 ks smrků na pozemku p.č. 1507, k.ú. Bystrc. Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby.
 

Dne 12.6. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks ořešáku na pozemku p.č. 1610, k.ú. Bystrc.Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby.
 

Dne 31.5. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 4 ks bříz (obvody kmene 78,66,116 a 69) z důvodů stavby parkovacích stání Stromy rostou na pozemku p.č. 1142/10, k.ú. Bystrc při ulici Černého, pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Místní šetření proběhne 21.6.2007 se srazem v 8:15 na pozemku p.č. 1142/10, k.ú. Bystrc.
 

Dne 11.5.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)1 ks borovice černé (obvod 95cm), 1 ks jedle bělokoré (obvod 35cm) rostoucích před domem Laštůvkova 11, na pozemku p.č. 6341 k.ú. Bystrc, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Stromy mají stínit přilehlému domu. b)1 ks borovice lesní (obvod 35 cm) rostoucí na křižovatce ul. Stará dálnice a Rakovecká, na pozemku p.č. 1725/3 k.ú. Bystrc, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. c)1 ks smrku ztepilého (obvod 25 cm) rostoucího před domem Ondrouškova 2, na pozemku p.č. 7184/2 k.ú. Bystrc, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna.
 

Dne 9.5.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks vrby o obvodu kmene 210cm z důvodu špatného zdravotního stavu. Strom se nachází na pozemku p.č. 31/75 k.ú. Bystrc. Žadatelem je TJ Lokomotiva – Ingstav. Místní šetření proběhne 17.5.2007 v 8:15 na místě samém – ul. Jakuba Obrovského.
 

Dne 7.5.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)1 ks borovice černé, 2 ks smrků ztepilých a 1 ks břízy bílé na pozemku p.č. 7179,7146/4, 7146/5,7146/1 k.ú. Bystrc, Ondouškova 8. Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna. b)1 ks smrku ztepilého (obvod 46cm) na pozemku p.č. 7649/1 k.ú. Bystrc. Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna. c)1 ks borovice černé (obvod 65cm) na pozemku p.č. 7172 k.ú. Bystrc. Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna. d)2 ks javorů mléče a 10 ks topolů na pozemku p.č. 7690,7698 k.ú. Bystrc. Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Obnova prostoru – dle projektu ing. Wágnerové.
 

Dne 3.4.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 třešeň a 2 jabloně na pozemku p.č. 840/3 k.ú. Kníničky. Místní šetření proběhne dne 3.4.2007 na místě samém.
 

Dne 21.3. 2007nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks borovice na pozemku p.č. 922, k.ú. Bystrc.
 

Dne 19.3.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 6450/2 k.ú. Bystrc, toto oznámení bylo dne 21.3. 2007 změněno. ŽSD žádají o pokácení 4 ks smrku ztepilých, 1 ks borovice černé, 1 ks smrku pichlavého, 1 ks borovice lesní, 2 ks modřínů opadavých, a keřů v druhové skladbě pustoryl, svída, pámelník, zlatice, zimolez, z důvodu stavby parkovacích stání, pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna.
 

Dne 19.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks smrku ztepilého a 1 ks smrku pichlavého o obvodech kmenů 50-60 cm a keřů na pozemku p.č. 6450/2 k.ú. Bystrc, z důvodu stavby parkovacích stání, pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna.
 

Dne 8.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks topolu rostoucích na pozemku p.č. 1713/159, k.ú. Bystrc. Důvodem kácení je stavba přestupního uzlu IDS JMK Bystrc – ZOO.
 

Dne 28.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 2 ks smrků rostoucích na pozemku p.č. 4525, k.ú. Bystrc. Místní šetření proběhne 6.3.2007 se srazem v 8:45 na místě samém.
 

Dne 22.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)4 ks dřevin na pozemku p.č. 1771, k.ú. Bystrc. b)ořešák na pozemku p.č. 254/3, k.ú. Kníničky, který je ve vlastnictví statutárního města Brna.
 

Dne 8.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 1 ks borovice lesní o obvodu kmene 38 cm rostoucích na pozemku p.č. 6452, k.ú. Bystrc.
 

Dne 1.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 2 ks smrků ztepilých o obvodu kmenů 92, 93 rostoucích na pozemku p.č. 360, k.ú. Kníničky.
 

Dne 26.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 3 smrků (o obvodech kmenů 110,105,100cm) z důvodu ohrožení pádem dům. Dřeviny se nacházejí na pozemku p.č. 334/1 k.ú. Kníničky. b) 1 ks smrku (o obvodu kmene 130cm) z důvodu ohrožení pádem dům. Dřeviny se nacházejí na pozemku p.č. 335/1 k.ú. Kníničky.
 

Dne 26.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 6 lip, 2 smků, 3 jírovců, 1 jasanu, 3 bříz, 1 borovice a keřů – z důvodu výstavby prodejny potravin Plus - na pozemcích p.č. 1727/30, 1727/31, 1727/34 k.ú. Bystrc.
 

Dne 17.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 1 ks dubu letního (o obvodu kmenů 65,47,73) rostoucího v blízkosti domu Kubíčkova 5.
 

Dne 29.11.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ořechu na parc.è. 151 v k.ú. Kníničky.
 

Dne 23.listopadu 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení vě věci kácení a) vrby bílé (obvod kmene 111cm) před domem Foltýnova 5. b)smrku ztepilého (106cm) a douglasky tisolisté (101cm) před domem Vondrákova 38 c) smrku ztepilého (65cm) před domem Černého 20 d) jírovce maďalu (60cm) před domem Vondrákova 21
 

Dne 15.listopadu 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení javoru mléče na pozemku parc.č. 5206 v k.ú. Bystrc.
 

Dne 10.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) 2 borovic u společenského centra b) javoru u domu Opálkova 5 c) jerínu před MŠ Laštůvkova 57/59 d) topolu před domem Vondrákova 30 e) myrobalánu před domem Filipova 20
 

Dne 14.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 3 střemch obecných před domem Laštůvkova 45 borovice černé před domem Laštůvkova 31 lípy před domem Černého 7
 

Dne 14. září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 douglasek tisolistých pře domem Valouškova 10 2 borovic, 2 javorů, 2 vrby, 3 smrků, skalníku, 2,5 m2 meruzalky, 25,5m2 ptačího zobu, 139m2 jalovce v blízkosti budov ZŠ Vejrostova. topolu na křižovatce ulic Odbojářská , Živného 2 topolů na pozemku parc.č. 848/1 a 1013 v k.ú. Kníničky
 

Dne 1.září nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku na pozemku parc.č. 753/1 v k.ú. Bystrc.
 

Dne 31.srpna 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 3 smrků omorika a keřů v rozsahu 51m2 na parc.č. 6450/2 v k.ú.Bystrc.
 

Dne 23.8.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ořešáku na parc.č. 174 v k.ú. Kníničky.
 

Dne 27.7.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 4 borovic na pozemku parc.č.5530 v k.ú. Bystrc z důvodu možného ohrožení chat.
 

Dne 12.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 borovic u domu Filipova 1-5 a 1 jasanu v areálu Mateřské školy Heyrovského 11.
 

Dne 13.května 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 borovic, smrku a jedle z důvodu bezpostředního ohrožení objektu (parc.č. 598/1, 598/2 a 598/3 v k.ú. Kníničky.
 

Dne 5.května 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ořechu a 5 jabloní na pozemku parc.č. 4480/3 v k.ú. Bystrc (Kozí Horka).
 

Dne 28.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení topolu před domem č. 18 na ulici Filipova z důvodu stínění a plísní v nájemních bytech. Dne 28.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 javorů při příjezdu ke garážím Valouškova na záladě požadavku nájemníků. Dne 28.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení douglasky tisolisté rostoucí v těěsné blízkosti domu Laštůvkova 22 na základě požadavku nájemníků.
 

Dne 22.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení borovice hedvábné v blízkosti sokolovny na ulici U sokolovny 3 z důvodu možnosti poškození objektu budovy.
 

Dne 15.března nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení buku o obvodu 250cm u domu Větrná 18c z důvodu poškozování domu.
 

Dne 15.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení náletových dřevin na pozemku parc.č. 704/1-3 v k.ú. Kníničky z důvodu vymezování pozemků. Dne 15.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení borovice na pozemku parc.č. 6290/1 v k.ú. Bstrc z důvodu stínění bytů v domě na Laštůvkové 8.
 

Dne 9.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení těchto dřevin: a) lípa a dva akáty na pozemku parc.č. 805 v k.ú.Bystrc b) 4 smrky ztepilé z důvodu zastínění bytů domu na ulici Vondrákova 18 c) břízy a smrk z důvodu zastínění bytů domu na ulici Laštůvkova 25-27.
 

Dne 3.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení keřového porostu na pozemcích parc.č. 560/1 a 1021/5 v k.ú. Kníničky z důvodu záměru relizace parkových úprav na těchto pozemích.
 

Dne 3.března nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 bříz, 2 modřínů a 3 lesních borovic a 1 smrku obecného na pozemku parc.č.39/1 v k.ú. Bystrc.
 

13. 10. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les. Jednací komise se sejde 15. 11. 2005 v 8:00 hod před radnicí v Bystrci, Nám. 28. dubna 60.
 

31. 8. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Členové komise se sejdou před radnicí v Brně-Bystrci, Nám.28.dubna 60 v úterý 4.10.2005 v 8:00 hod.
 

30. 6. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení z důvodu rekonstrukce náměstí 28.dubna.
 

Černovice – kontakt na úřad: 548 129 836

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Dne 8. 1. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1349/1 v k. ú. Černovice. Jedná se o 1 ks borovice (Pinus) o obvodu kmene 84 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Důvodem ke kácení jsou bezpečnostní důvody a úprava pozemku. Žadatel navrhuje náhradní výsadbu v počtu 1 ks dřevin dle domluvy. Žadatelem je firma Pozemstav Brno, akciová společnost.

 

1 ks břízy bílé Betula pendula (obvod kmene 130 - 150 cm) - bylo zahájen správní řízení ve věci žádosti o povolení zásahu do dřeviny. Žádá PO - reca spol. s r. o. Strom roste na pozemku  p. č. 180/1, k. ú. Brno - Černovice. Důvody jsou zdravotní a bezpečnostní. Návrh náhradní výsadby bude stanoven po dohodě se žadatelem.

 

Smrk ztepilý o obvodu kmene 85 cm zamýšlí pokácet družstvo SBD Pohoda Brno, Zahradnická 223/6. Dřevina se nachází na pozemku č. 2325, k.ú. Brno - Černovice, pozemek ve vlastnictví žadatele. Důvod ke kácení není uveden.

 

Pajasan žláznatý o obvodu kmene 120 cm zamýšlí pokácet firma Autolaky Hrubý s.r.o., dřeviny se nachází na pozemku č. 21/1, k.ú. Brno-Černovice. Oznámení nám bylo doručeno dne 4.2.2013, důvodem pro pokácení jsou bezpečnostní důvody (dřevina v blízkosti domu).

 

Jeden kus smrku o obvodu kmene 117 cm zymýšlí pokácet soukromá osoba. Dřevina se nachází na pozemku č. 1450 k. ú. Brno-Černovice ve vlastnictví žadatele. Důvodem je nevhodná výsadba dřeviny - v přílišné blízkosti domu. Oznámení nám bylo doručeno dne 20.11.2012.

 

  1 ks Populus tremula (topol osika)  ze zdravotních důvodů (které nebyly více specifikovány) na pozemku p. č. 2545/1, k.ú. Brno-Černovice, pzemek je ve vlastnictví žadatele, kterým je právnická osoba ČPP Transgas. s.p.

 

Jeden kus meruňky o obvodu kmene 144 cm zamýšlí pokácet soukromá osoba. Dřevina se nachází na pozemku č. 937, k. ú. Brno-Černovice ve vlastnictví žadatele. Ze stromu se odlamují větve, jako náhradní výsadba je navržen okrasný jehličnan, 3 kusy. Oznámení nám bylo doručeno dne 18.9.2012.

 

 

Jeden kus jasanu ztepilého o obvodu kmene 338 cm plánuje pokácet firma PO- LIFOCOLOR, s.r.o. Dřevina se nachází na pozemku č. 2787/63 k.ú. Brno-Černovice ve vlastnictví žadatele. Důvodem je poškození dřeviny nesprávným řezem a dřevokazná houba. Navržena je náhradní výsadba minimálně 3 kusů dřevin.

 

6 ks břízy bělokoré a 1 ks střemchy plánuje pokácet firma SIDO reality. Oznámení nám bylo doručeno 22.5.2012. Dřeviny se nachází na pozemku p. č. 1693/5, 1691/134, 1691/107, 1691/133 a 1691/135, k. ú. Brno-Černovice. Dřeviny se mají pokácet z důvody přípravy výstavby rodinného domu. Rozhodnutí bude vydáno 6.6.21012, do této doby je možné se vyjádřit k asanaci.

 

Topol černý plánuje pokácet Základní škola Řehořova 3 v Brně - Černovicích. Žádost nám byla zaslána dne 2.3.2012, dřevina roste na pozemku č. 1687 ve vlastnictví Statutárního města Brna v areálu školní zahrady. Důvodem pro pokácení je provozní bezpečnost, protože kořenový systém topolu poškozuje dráhu.

 

1 ks dřezovce trojtrnného, dle znaleckého posudku č 13/1171/11, parcela č. 1653/1, k. ú. Brno-Černovice. Žádá PO - Cooptel, stavební, a.s. Informace o zahájení správního řízení nám byla doručena 19. 1. 2012. Žádost o povolení kácení je ze dne 11. 1. 1012. K podkladům se lze vyjadřovat před vydáním rozhodnutí ve věci, které správní orgán předpokládá učinit 10. 2. 2012.

 

Dne 6. 12. 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení zásahu do dřevin z důvodu nevhodné výsadby do blízkosti domu. Původně se jedná o 1 ks smrku, nově dle dohody se žadatelem, panem Ackermannem, o 3 ks smrku Picea omorika. V k. ú. Černovice, p. č. 254/1, žádost ze dne 5. 12. 2011.

 

Dne 19. 10. 2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení zásahu do dřevin.

O povolení žádá, ze zdravotních důvodů dřeviny - postupně usychá, PO-IMOS BRNO, a.s.

Jedná se o borovici s obvodem kmene (ve výšce 130 cm) 117 cm, nacházející se na p. č. 2802/1, k.ú. Brno - Černovice. Pozemek je ve vlastnictví žadatele.

 

Dne 24. 8. 2011 jsme obdrželi oznámení o zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně pajasanu žlaznatého o obvodu kmene 245 cm na p. č. 94/1, k. ú. Brno - Černovice. Žadatel je Arch-polygrafické práce, s. r. o. Kácení je navrženo z bezpečnostních důvodů, poškozování nemovitostí, nevhodné výsadby.

 

Dne 25. 8. nám byla dručeno ÚMČ Brno - Černovice oznámení o zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks smrku obecného s obvodem kmene 100 cm rostoucího na p. č. 126, k. ú. Brno - Černovice. Žadatelem je Společenství pro dům Olomoucká 110. kKácení je navrženo z bezpečnostních důvodů, z důvodu poškozování nemovitosti a z důvodu nevhodné výsadby.

 

Dne 25.7.2011 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o 1 ks smrku stříbrného o obvodu kmene 141 cm ve výšce 130 cm nad zemí a 1 ks jasanu o obvodu kmene 86 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Žadatelem je firma PO-MAIN Apartment House, s. r. o., důvodem k pokácení uvedeným v žádosti jsou bezpečnost, poškozování nemovitostí a nevhodná výsadba. Dřeviny rostou na pozemku č. 580/2, k. ú. Černovice.

 

Dne 22.2.2011 nám bylo doručeno oznámení a zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o topol bílý o obvodu kmene 298 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Žadatelem je firma PO-IMOS BRNO, a. s., důvodem k pokácení je dle žadatele bezpečnost, větve odpadávají do komunikace, kořeny porušují kanalizaci a vozovku.  
 

Dne 22. 2. 2011 nám ÚMČ Brno-Černovice bylo oznámeno zahájení řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks Borovice lesní - obvod kmene ve 130 cm - 131 cm a smrku ztepilého - obvod kmene 151 cm. Důvodem kácení mají být bezpečnostní důvody, poškozování nemovitostí, nevhodná výsadba v blízkosti domů Kneslova 5 a Kneslova 5a.
 

Dne 25. 1. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o 1 ks smrku a 1 ks borovice s obvody kmene 108 a 119 cm, na pozemku zahrady domu Štolcova 53, p. č. 990/1, k. ú. Brno-Černovice. O kácení žádá fyzická osoba z důvodu bezpečnosti, stromy jsou umístěny nad účelovou komunikací do MŠ.
 

Oznámení o zahájení správního řízení. Dne 6. 10. 2010 podal u ÚMČ Brno, Brno Černovice, odboru dopravy a životního prostředíPO - Soubor lidových písní a tanců Májek, Charbulova3, 618 00 Brno žádost o povolení zásahu do dřevin rostoucích mimo les. 2 ks pajasany; důvod: dřeviny ohrožují parkující auta,bezpečnostní důvody. navržena náhradní výsadba: 2 ks jehličnan, vrba.
 

Dne 7.10.2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o 1 ks smrku stříbrného, dřevina roste v k. ú. Černovice p. č. 328. Žadatelem je soukromá osoba, důvodem pro pokácení vychýlení dřeviny a obava z možného úrazu a škod na majetku.
 

Dne 10. 3. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks meruňky na p. č. 2330, k. ú. Černovice, ulice Pahrbek 6. O kácení je žádáno vlastníkem pozemku z důvodu naklonění stromu do vozovky. Náhradní výsadba zatím nebyla specifikována. Do 19. 3. je možné podávat připomínky.
 

Dne 3.3 nám bylo oznámeno zahájení řízení. Jedná se o žádost o povolení zásahu do dřevin. Žadatel Cooptel, developement s.r.o.  žádá 54 ks - dle PD "Sadové úpravy Panelový dům - Nástavaba -Húskova6,8,10" na p.č.1653/1 v k.ú. Brno-Černovice.
 

Dne 17.2.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti na povolování zásahů do dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks topolu bílého o obvodu kmene 270 cm. Dřeviny rostou na p.č. 2947/11, k.ú. Brno - Černovice. Žadatelem je Správa železniční a dopravní cesty, jako důvod pro kácení uvádí bezpečnost železničního provozu, bezpečnost osob v ochranném prostoru trakčního el. vedení - vysoké napětí.

 

Dne 10. 2. nám bylo doručeno rozhodnutí na základě správního řízení o kácení dřevin. ÚMČ Brno-Černovice povoluje asanaci 134 ks dřevin a 3610 m2 keřů jako součást projektu obnovy parku v Psychiatrické léčebně, realizovaném firmu LOW a spol. Byla uložena náhradní výsadba a péče o dřeviny po dobu 5ti let. ZO ČSOP Veronica s obnovou parku souhlasil.
 

Dne 3. 2. 2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v areálu Integrované střední školy-Centra odborné přípravy v Černovicích. Jedná se o souvislý akátový porost, smíšený porost s převahou akátu a nálety topolu v pruhu 450m2 na parcelách p. č. 2769/14, /16, /46, /47, /53, k. ú. Brno-Černovice. O kácení je žádáno z důvodu výstavby sportovního areálu školy. Do 19. 2. je možné nahlížet do dokumentace ke správnímu řízení na ÚMČ Brno-Černovice a podávat připomínky.
 

Dne 3. 2. 2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks javoru mléč o obvodu kmene 120 cm na p. č. 2817, ulice Olomoucká 164, k. ú. Černovice. O kácení žádá vlastník pozemku, firma H & H spol. s. r. o., z důvodu prosychání koruny Je navržena náhradní výsadba na sousedním pozemku - 3 ks tújí. Do 19. 2. je možné nahlížet do dokumentace ke správnímu řízení na ÚMČ Brno-Černovice a podávat připomínky.
 

Dne 3. 2. 2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks javoru mléč o  ks ořešáku o obvodu kmene 135 cm na p. č. 2191, k. ú. Brno-Černovice. O kácení je žádánofyzickou osobu z důvodu napadení stromu houbovým onemocněním, v důsledku něhože se naklání nad obytný dvůr a střechu domu. Do 19. 2. je možné nahlížet do dokumentace ke správnímu řízení na ÚMČ Brno-Černovice a podávat připomínky.
 

Dne 21.1.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 5 ks borovic a 3 ks bříz. Žadatelem je Společenství vlastníků jednotek Húskova 11, 19, 618 00, Brno. Dřeviny se nacházejí na pozemku p.č. 1107, k.ú. Černovice. Jako důvod je uvedeno, že dřeviny jsou v zápoji ohrožující parkující auta a zdravotní důvody. S podklady o řízení je možné se seznámit do 29.1.2010.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 13.1.2010 :

ÚMČ Brno černovice nepovoluje pokácení 1 ks listnatého stromu na pozemku p.č. 2817 ve vlastnictví žadatele o obvodu kmene 125 cm ve výšce 130 cm nad zemí z důvodu nedodání podkladů žadatelem - firma R a H  nedodala specifikace důvodu kácení, specifikaci dřeviny ani informaci o náhradní výstavbě. Jako důvod byly uvedeny bezpečnostní důvody.  

 

Dne 5.ledna 2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení134 stromů a 3 610 m2 keřů v areálu Psychiatrické léčebny na parcelách 1683/1 a 2163/1 v k.ú. Černovice.
 

Dne 10. 12. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení 1 ks smrku na pozemku k. ú. černovice, 1369 - předzahrádka. Žadatelem je fyzická osoba, spoluvlastník, souhlas spolumajitele doložen. důvodem je zdravotní stav dřeviny - prosychá. 
 

Dne 10. 12. 2009 nám bylo oznámeno zahájení řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně1 ks smrku (Picea pungens) s obvodem kmene 97 cm rostoucího na pozemku p. č. 1369 v k. ú. Černovic. Žadatelem je fyzická osoba. Navržena je náhradní výsadba - 3 ks okrasné keře do předzahrádky.
 

Dne 3. 12. 2009 nám bylo oznámena žádost o povolení změny náhradní výsadby určené Rozhodnutím ODMŽP ze dne 4. 9. 2009. Žadatelem je PUTTNER s. r. o. Navrhované pozemky jsou p. č. 2781/13, případně 416/9, k. ú. Černovice.

Navržená náhradní výsadba: v ceně asanovaných dřevin, dle PD, která bude dodána v průběhu řízení.

 

Dne 26. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks borovice lesní o obvodu kmene 108 cm rostoucí na zahradě p. č. 2259 v k. ú. Černovice. Důvodem žádosti je zdravotní stav dřeviny - prosychání.

Navržení náhradní výsadby bude upřesněno při místním šetření.

 

Dne 26. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks listnatého stromu o obvodu kmene 125 cm. Dřevina roste na pozemku p. č. 2817. O kácení žádá R&H spol. s. r. o.

Navržena je náhradní výsadba 1 ks listnatého stromu.

 

Dne 12. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 ks zeravu západního o obvodu kmene 85 cm rostoucích na pozemku p. č. 2541/1, k. ú. Černovice. Důvodem žádosti jsou nové párkové úpravy, oprava topného kanálu pod stromy.
 

Dne 11. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 3 ks Betula pendula, 1 ks Pinus nigra, 1 ks Taxus baccata, 1 ks Philadelphus coronarius, 1 ks Syringa vulgaris rostoucích v areálu psychiatrické léčebny na pozemku p. č. 1683/1, k. ú. Černovice. Důvod žadatel v žádosti nespecifikuje, z ocenění dřevin nejspíše vyplývá, že se bude jednat o stavební důvody - bude upřesněno v rámci správního řízení.

 

Dne 27. 8. 2009nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks topolu kanadského s obvodem 375 cm rostoucího na ul. U Svitavy 2, p.č. 2540/11, k. ú. Černovice a 4 ks zeravu západního s obvody kmene 50 - 60 cm na ul. U Svitavy 2, p. č. 2541/1, k. ú. Černovice. O kácení je žádáno z důvodu nové parkové a terénní úpravy před vstupem do administrativní budovy, bezpečnostní - lámání větví při větru, poškozování střechy přilehlého objektu.
 

Dne 27. 8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks Juglans regia (ořešák královský) s obvodem kmene 180 cm na p. č. 2764, k. ú. Černovice. O kácení je žádáno z důvodu zdravotního stavu - strom je údajně proschllý, napadený dřevokaznou houbou, hrozí pád suchých větví.
 

Dne 21.4.2009 nám bylo oznámeno zastavení správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
1 ks moruše o obvodu kmene 250 cm. Důvodem kácení jsou praskliny v kmeni, tlaková vidlice s prasklinou a hniloba v kmeni.

 

Dne 4.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

1 ks meruňky s obvodem kmen 50 cm, z důvodu prosychání, rostoucí na p.č. 1399. Navržená náhradní výsadba jsou thuje a okrasné keře.

 

Dne 19. 2. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 20 ks dřevin na p.č. 631, v k.ú. Černovice. Z důvodů opravy ulice Vítězslavy Kaprálové.
 

Dne 12.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

6 ks smrků rostoucích na pozemku p.č. 1438, Cornovova 18, o obvodech kmene 70,55,45,45,35,20 cm. Z d§vodu porušování okapového chodníku v těsné blízkosti domu. Žadatelem je bytový odbor ÚMČ Brno Černovice. Náhradní výsadba je navržena 6 ks thují.

 

Dne 5.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

23 ks dřevin dle zpracované koncepce obnovy, regenerace a přestavby vegetačních prvků na parkových plochách areálu PL Brno- firma Low a spol., s.r.o. Brno. Dřeviny se sadovnickou hodnotou č.5, prostor pro obnovu dřevin. Žadatelem je psychiatrická léčebna Brno.

 

Dne 3.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

a) 1 ks ořešáku z důvodu narušování základů domů a oplocení kořeny, proschlé padající větve. V roce 2008 napaden plísní a puklicí, plody nepořivatelné. Žadatelem je fyzická osoba.

b) 2 ks lip, 1 ks javoru a 2 ks lip uvnitř skupiny z důvodu habituálních defektů (deformace, posun těžiště, defektní větvení). Dřeviny jsou ve veřejné zeleni na ul. Dunajská 11. Žadatelem je bytové družstvo Družba.

c) 2 ks jalovců (Juniperus chinensis ´Hetzeii´), 2 ks smrků, 5 ks borovic (4 ks Pinus silvestris, 1 ks Pinus mugo)  z důvodu zahuštěné skupiny trpící zápojem, prosvětlení skupiny zevnitř.

d) 5 ks borovic ve veřejné zeleni Labská 11 z důvodu stínění. Žadatelem je fyzická osoba.

Místní šetření proběhne 24.2.2009 v 8.30 se srazem účastníků před budovou MČ Starý Lískovec.

 

Dne 15.1.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

2 ks Pinus silvestris obvod kmene 90 a 68 cm na pozemku p.č. 1979, k.ú. Černovice, ulice Mírová.Důvodem ke kácení je nevhodnost výsadby v těsné blízkosti stavby.

 

Dne 11.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks ořešák královský o obvodu kmene 148 cm rostoucí na pozemku p.č. 1262/2 ve vlastnictví Bytového družstva Kotkova. Náhradní výsadba bude 1 ks hrušně dle dohody s referátem životního prostředí.
 

Dne 17.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks jasan ztepilý s obvodem kmene 180 cm. Důvodem je prosychající koruna dopadající na zem při větru, dřevina je proschlá z 80%. Náhradní výsadba jsou 3 ks borovice, 1 ks jabloně.
 

Dne 7.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks lípa srdčitá s obvodem kmene 152 cm, rostoucí na pozemku 1653/1 k.ú. Černovice. Důvodem je špatný zdravotní stav – proschlý kmen s vidlicovitým sevřením, nelze ošetřit, při ořezu hrozí nebezpečí težiště.
 

Dne 29.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks smrk stříbrný s obvodem kmene 134 cm a 1 ks smrk obecný s obvodem kmene 108 cm rostoucí na adrese Ferrerova 26, p.č. 240, k.ú. Černovice. Žadatelem je fyzická osoba. Důvody pro skácení jsou bezpečnostní. Jako náhradní výsadba je navrhován smrk stříbrný a 3 ks túje.
 

Dne 6.3.2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: a) 1 ks smrku na ul. Olomoucká 164, na pozemku p.č. 2816/1 k.ú. Černovice - z důvodu nevhodnosti umístění. Podatelem žádosti je R a H spol. s r.o. b) 10 ks lip – výmladků z odstraněného stromu na ulici Olomoucká 164 a, na pozemku p.č. 2783/6, k.ú. Černovice. Důvodem ke kácení má být situování dřevin na plynovodní přípojce. Podatelem žádosti je VZK Investment s.r.o., Olomoucká 164a. c) 18 ks dřevin v areálu zahrady Kneslova 28, na pozemku p.č. 1953/3, k.ú. Černovice. Důvodem ke kácení má být úprava pozemku školní zahrady.
 

Dne 21.2.2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: a)1 ks lípy srdčité a smrku ztepilého na ul. Olomoucká 152, 154, p.č. 1567, 1568, k.ú. Černovice - z důvodu porušování izolace domu a kanalizační přípojky, větve mají ničit fasádu. Podatelem žádosti je bytový odbor ÚMČ Brno – Černovice. b) 2 ks dřevin: smrk a borovice na ulici Krausova 11, na pozemku p.č. 1644, k.ú. Černovice. Důvodem ke kácení má být porušování izolace domu a dešťové kanalizace, vlhnutí sklepních prostor. Podatelem žádosti je bytový odbor ÚMČ Brno – Černovice. c)3 ks bříz a 1 ks borovice na ulici Cornovova 49, na pozemku p.č. 1544, k.ú. Černovice. Důvodem ke kácení má být špatný zdravotní stav stromů. Podatelem žádosti je bytový odbor ÚMČ Brno – Černovice. d) Veřejná zeleň města Brna žádá o možnost provedení ořezu na dřevině Pajasan „Globosum“ – Jiráskova 27, pozemek p.č. 778, k.ú. Černovice z důvodu prosvětlení koruny, která má stínit do obytných místností přilehlého domu. e)2 ks smrků na ulici Húskova 8, na pozemku p.č. 1653/1, k.ú. Černovice. Důvodem ke kácení má být nadměrné stínění. f) 2ks borovice na ulici Bolzanova 1, na pozemku p.č. 1026, k.ú. Černovice. Podatelem žádosti je MČ Brno –Černovice. Důvodem ke kácení má být napadení stromu mykoplasmózou.
 

Dne 11.2.2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: 7 ks dřevin a 3 ks porost keře ve vnitrobloku – Klíčova, Zvěřinova, Tržní. Důvodem ke kácení jsou sadové úpravy vnitrobloku.
 

Dne 30.1.2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: akátu (průměr kmene 41 cm), třešně ptačí – plnokvěté (průměr kmene 41 cm), střemchy pozdní (průměr kmene 20 cm). Důvodem ke kácení má být oprava komunikace Štolcova, hodnota kácených dřevin byla vyčíslena na 72 590,-. Náhradní výsadba má být provedena v hodnotě kácených dřevin.
 

Dne 22.1.2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: 1 ks smrku o obvodu kmene 140 cm ve výšce 130 cm. Strom roste na pozemku p.č. 613, k.ú. Černovice,ul. Vítězslavy kaprálové 21, je ve vlastnictví fyzické osoby.
 

Dne 15.1.2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: 1 ks smrku o obvodu 160 cm z důvodu umístění a ohrožení domu. Strom roste na pozemku p.č. 436, k.ú. Černovice,ul. Charbulova 62, je ve vlastnictví fyzické osoby.
 

Dne 4.ledna 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku na parcele č.1141 v v k.ú. Černovice z důvodu ohrožení okolních staveb.
 

Dne 4.12. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: 10 ks dřevin a 4 ks keřů ve vnitrobloku Klíčova, Zvěřinova, Tržní z důvodu sadových úprav ve vnitrobloku.
 

Dne 25.10. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: a)1 ks lípy v uličním stromořadí, ulice Jiránkova 37 z důvodu zhoršeného zdravotního stavu jedince. b) 7 ks dřevin (3 ks globózních javorů, 4 ks třešní, 2 keře) v uličním stromořadí Štolcova z důvodů rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek.
 

Dne 16.10. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: 1 ks ořešáku na pozemku p.č. 95, k.ú. Černovice, ulice Charbulova 3. Pozemek je ve vlastnictví městské části.
 

Dne 12.10. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: 1 ks smrku na pozemku p.č. 1151, k.ú. Černovice. Důvodem kácení jsou stavební úpravy soukromého objektu.
 

Dne 5.10. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: 1 ks hlohu obecného o obvodu kmene 94 cm na ulici Vítězslavy Kaprálové 7, dřevina je ve správě Veřejné zeleně města Brna, roste na pozemku p.č. 631, k.ú. Černovice. Důvodem kácení jsou stavební úpravy soukromého objektu.
 

Dne 10.7.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci prořezu topolu a vrby na pozemku parc.č. 2530 v k.ú. Černovice z důvodu zamezení poškozování majetku nájemních firem.
 

Dne 25.4.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci: a)kácení 1 ks jabloně na pozemku p.č. 1545, k.ú. Černovice b)2ks smrků na pozemku p.č. 1630, k.ú. Černovice z bezpečnostních důvodů, za náhradní výsadbu c)1 ks borovice v majetku fyzické osoby na pozemku p.č. 339, k.ú. Černovice, Ferrerova 424/23 z bezpečnostních důvodů.
 

Dne 20.4.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin mimo les: Veřejná zeleň města Brna žádá o pokácení 2 ks lip v uličním stromořadí – ulice Jiránkova, za náhradní výsadbu. Dřeviny jsou proschlé, napadené houbovou chorobou.
 

Dne 29.3.2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: a)3 ks dřevin rostoucích na p.č. 2828/98 na k.ú. Černovice, z důvodů výstavby přípojky kanalizace pro stavbu „Nový závod Bosh Rexroth Brno“. Navržená náhradní výsadba: 3 ks dřevin do uličního stromořadí. b)1 ks třešně, 3 ks meruněk rostoucích na pozemku fyzické osoby – p.č. 2818, k.ú. Černovice, ulice Olomoucká. c)1 ks ryngle na pozemku p.č. 397, k.ú. Černovice z důvodu špatného zdravotního stavu. Žádá BO ÚMČ Černovice.
 

Dne 15.3. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení asanaci dřevin: a)souvislý porost 25 m2 na pozemku p.č. 2223/3, k.ú. Černovice, z důvodu výstavby Telekomunikační stanice radiotelefonní sítě GSM T-Mobile CZ, a.s. Navržená náhradní výsadba 2 ks topolů na pozemku p.č. 2224/1, k.ú. Černovice, b)2 ks javorů mléč ve stromořadí na pozemku p.č. 2969, k.ú. Černovice, z důvodu výstavby NCZ Projekt, Brno – Černovická terasa, c)ořešák královský na pozemku p.č. 984, k.ú. Černovice, Slámova 36, z důvodu špatného zdravotního stavu dřeviny.
 

Dne 8.3. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin: a)1 ks borovice černé na pozemku p.č. 433/3, k.ú. Černovice, z důvodu narušování statiky domu a přilehlé zídky. b)2 ks borovice černé, 1 ks jabloně, rostoucí na Faměrově nám. 36/17 a na ulici Blatouchová 7, kácení má být provedeno z pěstebních důvodů.
 

Dne 2.2. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení zásahu do dřevin a) dle inventarizace – 17ks stromů (jabloň, švestka, pajasan, jasan), 6 m2 keřů na pozemku p.č. 1681 k.ú. Černovice, důvodem je výstavba Stravovacího provozu. b) na pozemku p.č. 1681/1 k.ú. Černovice – dle inventarizace 68 ks dřevin (jabloň, švestka, meruňka, hrušeň, moruše, pajasan, javor, škumpa, lípa).
 

Dne 21.1. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení asanaci dřevin rostoucích v ochranném pásmu vedení VVN 110 kV. Jedná se o akátiny na ploše 4000 m2.
 

Dne 8.1.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) 2 bříz, jabloně a hrušně na pozemku parc.č. 1389, 1390 v k.ú.Černovice b) růže šípkové, hlohu obecného a bezu černého kolem trati c) 754 ks dřevin v sadu areálu Psychiatrické léčebny z důvodu výstavby pavilonu ochranné léčby
 

Dne 13.12.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin v souvislosti se stavbou BPZ-ČT Přístupová komunikace z ulice Těžební“.
 

Dne 10.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) 20ks dřevin na parc.č. 2908, 2921, 2922, 2923 a 2924 v k.ú. Černovice. b) ořešáku na parc.č. 2119/1 v k.ú. Černovice
 

Dne 18.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci ořezu dřevin v areálu školní zahrady na ulici Řehořova 3 , parc.č. 1689 v k.ú. Černovice.
 

Dne 14.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 46 kusů dřevin na pozemcích 2781/10 – 18, 28, 34, 2825/1, 2827/1-2, 2828/3, 2828/81 – 91 v k.ú. Černovice. Stříbrného smrku na pozemku parc.č. 598 v k.ú. Černovice
 

Dne 5.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení borovice na pozemku parc.č. 1664 v k.ú. Černovice 10ks dřevin na pozemcích parc.č. 2723, 2735/2, 2735/3, 2735/5, 2735/6 v k.ú. Černovice 41ks dřevin v areálu Psychiatrické léčebny
 

Dne 24.července 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 4ks topolů černých na parc.č. 2503/157 v k.ú. Černovice.
 

Dne 13.července 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 topolů černých na parc.č. 1691/32 v k.ú. Černovice.
 

Dne 13.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 4 dřevin na ulici Štolcova a 2 dřevin na ulici Húskova z důvodu špatného zdravotního stavu a bezpoečnostních důvodů. Náhradní výsadba je navržena v počtu 4 kusů dřevin do uličního stromořadí.
 

Dne 5.5.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení meruňky na parcele č. 697 v k.ú. Černovice. Nahlížet do spisu a podávat připomínky je možné do 17.5.2006.
 

Dne 21.3. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci asanace dřevin v ochranném pásmu vedení VNN 110kV, žadatelem o vydání rozhodnutí je fa.E-On Česká republika, a.s., Brno.
 

Dne 17.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení jabloně a jírovce v areálu MŠ Elišky Krásnohorské z důvodu realizace projektu Okrasná zahrada pro děti. Dne 17.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 3 jabloní, 2 švestek, meruňky a smrku na parc.č. 2172/2 z důvodu rekultivace plochy na okrasnou zahradu. Dne 17.3. 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení pajasanu žláznatého u domu na ulici Olomoucká 174 parc.č. 2802/2 v k.ú. Černovice. Dne 17.3.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 12 jehličnanů na parc.č. 990/1 v k.ú. Černovice z důvodu realizace projektu okrasné zahrady.
 

Dne 17.února 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení stoleté lípy ve vnitrobloku na parc.č. 14 v Černovicích. Místní šetření proběhne dne 8.března 2006 v 15 hodin na místě samém.
 

Dne 17.února 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřeviny na pozemku parc.č. 1260 v k.ú. Černovice. Místní šetření proběhne 8.březn 2006 na místě samém v 15.30 až 15.45hodin.
 

Dne 23.1.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a tosmrku an soukromém pozemku parc.č. 425 v k.ú. Černovice (z bezpočenostních důvodů.
 

Dne 23.1.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to dřevin v areálu ZŠ KNeslova , Kneslova 28 (výchovná probírka porostu).
 

Dne 9.12.2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 23ks dřevin v přístupovém prosotru ledadel z ulice Průmyslová do areálu Univerzity Obrany - letiště Černovice.
 

Dne 7.12.2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to jerlínu japonského u Základní školy Řehořova 3.
 

Dne 9.11. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v ceně 110 463 Kč,- a to dřevin na pozemku parc.č. 2828/99 a 2846 a 2835 v k.ú. Černovice.
 

Dne 9.11.nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 3 smrků na pozemku parc.č. 990/1 v k.ú. Černovice při domě č.14 na ulici Štolcova.
 

Dne 27.10.2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení
a) souvislého keřového porostu (20m2) u domu č.24 na ulici Řehořova. Pozemek je ve vastnictví města.
b) 3 ovocných stromů v zahrádkářské kolonii při ulici Kneslova
c) 2 ovocných stromů a 4 borovic na ulici Krausova
d) uschlé třešně v zahradě domu č.51 na ulici Jiránkova.
 

10. 10. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správních řízení ve věci povolení asanace dřevin rostoucích mimo les - 13 ks topolu černého na ul. Řehořova 3, p.č. 1689, 1687, 1686, k.ú. Brno-Černovice. Asanace 1 ks borovice lesní na ul. Ferrerova 3,k.ú. Brno-Černovice. Asanace 1 ks tisu černého na ul. El. Krásnohorské 20, k.ú. Brno-Černovice. Asanace 2 ks ořešáků vlašských na ul. Charubulova 92, k.ú. Brno-Černovice.
 

14. 9. 2005 nám byolo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, Prunus serullata (švestka) a Robinia pseudoacicia (akát bílý) na ulici Štolcova č.p. 43 a 45, dále žádosto o asanaci 1 ks ořešáku královského, asanaci smrkuv na ul. V.Kapralové č.p. 29. Žádost MČ Brno - Černovice ke kácení 3 ks olivovníku evropského, 1 ks třešně ptačí, 1 ks picea abies (smrk stepilý), 3 ks salix caprea (vrba jíva), 1 ks tilia cordata (lípa malolistá). Žádost obyvatel byt. domu Olomoucká 154, k pokácení 3ks dřevin-lípy, modříná, smrku.
 

15. 8. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 3ks dřevin Betula na ulici Kneselova 28, p.č. 1653/3, k.ú. Brno Černovice
 

21. 7. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 1 kusu Crataegus Laevogata na ulici El.Krásnohorské 16 a 1 kusu Crataegus Laevogata na ulici El.Krásnohorské 18.
 

3. 6. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k sadovým úpraám u Výrobního závodu DAIDO METAL Brno - Černovická terasa, plocha 14. Do projektové dokumentace je možné nahlédnout do 15.června na ÚMČ Brno - Černovice, Bolzanova 736/1.
 

24. 1. 2005 bylo zahájeno správní řízení ve věci kácení dřevin v souvislosti s realizací projektu Soubor staveb Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa - transformovna 110/22kV Černovice
 

Chrlice – kontakt na úřad: 545 427 217

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Dne 19.2.2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích na pozemku podél dráhy v k.ú. Chrlice. Jedná se o 2 000 m2 bezu černého na pozemku č. 2141/1 a 2 000 m2 bezu černého na pozemku č. 1368. Žadatelem je Správa železniční dopravní cesty, důvodem k asanaci bezpečnost železničního provozu. Ústní jednání je stanoveno na 23.3.2010 v 10:00 na ÚMČ Chrlice. 
 

Dne 11. 12. nám byla doručeno žádost o kácení 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 110 cm na pozemku č. 2145, k. ú. Chrlice. O kácení požádaly České dráhy kvůli snížené provozní bezpečnosti stromu. Ústní jednání je svoláno na den 19. 1. v 10:00. 
 

Dne 25. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks břízy bradavičnaté o obvodu kmene 66 cm, 2 ks zeravu západního o obvodu kmene 95 a 100 cm. Dřeviny rostou na pozemku p. č. KN 859/2 v k. ú. Chrlice v areálu společnosti Bitt technology ČS, s. r. o., Rebešovická 36, Brno - Chrlice. Žádost podala tato společnost z důvodu nevhodného stanoviště dřevin v areálu provozovny žadatele, na ploše nákladového prostoru pro expedici a v trase plynovodní přípojky a v ochranném pásmu plynovodní a vodovodní přípojky.
 

Dne 12. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 3 ks topolu osiky o obvodech kmene ve vyýši 130 cm nad zemí 155, 107, a 103 cm. Dřeviny rostou na pozemku 2161/2, k. ú. Chrlice.
 

Dne 15.10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně:

2 ks javoru klenu o obvodech kmene 95 a 111 cm a 1 ks javoru jasanolistého oobvodu kmene 151 cm rostoucích na pozemku p. č. KN 9/1 v k. ú. Chrlice, ul. Chrlické nám. - plocha zeleně podél chodníku a komunikace (Zakos) v místě objektu prodejny obuvi.

1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 90 cm rostoucího na pozmku p. č. KN 9/1 v k. ú. Chrlice, ul. Chrlické nám. -  plocha zeleně podél chodníku a komunikace (Zakos) v místě objektu prodejny obuvi.

1 ks smrku pichlavého a 1 ks smrku ztepilého o obvodech kmene 71 a 75 cm  rostoucích na pozmku p. č. KN 85/1 v k. ú. Chrlice, ul. Chrlické nám. -  plocha zeleně podél chodníku a komunikace (Zakos) v místě objektu prodejny obuvi.

2 ks javoru klenu o obvodu kmene 125 a 127 cm rostoucího na pozmku p. č. KN 178/1 v k. ú. Chrlice, ul. Chrlické nám. -  plocha zeleně podél místní komunikace v místě před objektem RD č. or. 19 - 21

1 ks borovice vejmutovky o obvodu kmene 101 cm rostoucího na pozemku p.č. KN 217 v k.ú. Chrlice, ul. Zámecká - pás zeleněmezi komunikací (Zakos) a chodníkem s místě před objektem RD č. or. 50 a

Ž8dost je podávána na základě znaleckého posudku, dřeviny navržené ke kácení jsou ve špatném zdravotním stavu, s nevyhovující provozní bezpečnotí, v jednom případě (inv. č. 135) se jedná o kácení (probírku) neperspektivní dřeviny rostoucí v zápoji

 

Dne 14.10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 4 ks ovocných stromů - švestek o obvodu kmene 85, 92, 90, 95 cm a 2 ks ovocných stromů - jabloní o obvodu kmene 95, 94 cm. Dřeviny rostou na pozemku p. č. KN 1297 Chrlice při ulici V Rejích )ovocná zahrada ve vlastnictví žadatele). Důvodem žádosti je obnova zahrady - kácení (probírka) starých, neplodných nebo poškozených stromů.
 

Dne 17. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 3 ks jírovce maďala o obvodu kmene 314 cm, 56 cm a 250 cm, 2 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 157 cm a 205 cm. Všechny dřeviny rostou na p. č.  Kn 2127 v k. ú Chrlice, při ul. U Viaduktu. O povolení kácení je zažádáno z důvodušpatného zdravotního stavu dřevin.
 

Dne 5.5.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně:

a)1 ks ořešáku rostoucího na pozemku p.č. 1220/1 k.ú. Chrlice s obvodem kmene 140 cm z důvodů špatného zdravotního stavu.

b) 1 ks smrk stříbrný o obvodu kmene 110 cm, rostouí na pozemku p.č. 1845 k.ú. Chrlice. Žadatelem je fyzická osoba. 

 

Dne 6.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

3 ks topolů, vícekmeny o obvody kmenů 35-146 cm, rostoucí na pozemku p.č. KN 1893/148 k.ú. Chrlice. Jako důvod je uvedeno narušování kanálu, odvodnění zpevněné plochy areálu kořenovým systémem stromů. Žadatelem je STRABAG a.s.

 

Dne 29. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č.KN 1081 v pozemku p.č. KN 1081 v k.ú. Chrlice konkrétně 1 ks ořešáku o obvodu 130 cm nad zemí 270 cm z důvodů nemoci stromu.
 

Dne 30.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 3 ks pajasanu žlaznatého s obvody kmene nad zemí 140, 195 a 100 cm, 5 ks smrku s obvody kmene 48,74, 32, 63, 42 cm, rostoucí na pozemku p.č. 803/8 k.ú. Chrlice před panelovými domy Pěkná 55, Brno – Chrlice. O kácení je žádáno z důvodů zasahování dřebin do fasády, balkónů a oken a nadměrné stínění.
 

ÚMČ Brno – Chrlice povoluje vykácení 24 ks dřevin (jasan ztepilý,ořešák královský, trnovník akát, hloh obecný). Rostoucí na pozemcích p.č. 1604/1, 1598/1, 149 k.ú. Chrlice.
 

Dne 17.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 25 ks dřevin, a to: jasan ztepilý - obvod kmene 180,175 cm (dvojkmen), 157,150; 182,197 (dvojkmen); 242, 167, 93 cm, rostoucích na pozemku p.č. 1604/1 v k.ú. Chrlice, při komunikaci Obilní 6. trnovník akát – obvod kmene 60, 65, 48, 45, 92, 80, 75, 98 cm smrk obecný – obvod kmene 60, 33, 36, 64, 50, 29, 44, 27 cm hloh obecný - obvod kmene 48 cm rostoucích na pozemku p.č. 1598/1 v k.ú. Chrlice při komunikaci ul. Obilní smrk obecný – s obvodem kmene 85 cm rostoucím na pozemku p.č. 149 v k.ú. Chrlice, ul. Pod Hejdou. O asanaci je žádáno z důvodů nevyhovující provozní bezpečnosti dřevin. Předmětné dřeviny byly doporučeny ke skácení znaleckým posudkem ze dne 29.8.2008, znalce z oboru ochrany přírody specializace dendrologie. V dané věci je sjednáno místní šetření na den 9.10.2008 v 10.00 se srazem účastníků před objektem RD Obilní 6, Brno – Chrlice.
 

Dne 1.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a) 2 ks smrk pichlavý, obvod kmene 99 cm a 143 cm, 2 ks břízy bělokoré s obvodem kmene 96 a 99 cm, rostoucích na pozemku p.č. KN 1091 v k.ú. Chrlice, zahrada je za objektem RD Prokešova 12, pozemek je ve spoluvlastnictví žadatelky. O kácení je žádáno z důvodů nebezpečí ohrožení majetku a zdraví osob – špatný zdravotní stav stromů,, náklon stromů nad objekt RD. Účastníkem řízení je další fyzická osoba. b) 1 ks smrk pichlavý, obvod kmene 99 cm, rostoucí na pozemku p.č. KN 546 v k.ú. Chrlice, předzahrádka RD Jánošíkova 491/7. O kácení je žádáno z důvodů nevhodné výsadby a z bezpečnostních důvodů. V dané věci je svoláno místní šetření na den 23.9.2008 ve 14.00 se srazem účastníků před objektem RD Kunešova 14, Brno-Chrlice.
 

Dne 5.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, a to konkrétně: 1 ks smrk sříbrný s obvodem kmene 120 cm, rostoucí na pozemku p.č. KN 1654 v k.ú. Chrlice, ve vlastnictví fyzické osoby. V dané věci je sjednáno místní šetření na den 22.8.2008 v 10,00 hod. se srazem před objektem RD Kunešova 14, Brno-Chrlice.
 

Dne 27.3.2008 nám bylo oznámeno fyzickou osobou zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 2 ks smrk obecný, obvod kmene 115 cm a 96 cm, rostoucí na pozemku p.č. KN 541 v k.ú. Chrlice u objektu Šromova 498/2 ze strany při ulici Ctiradova. O kácení je žádáno z důvodů bezpečnostních, strom je velice blízko domu (60 a 100 cm) a plynovodní přípojky a prosychá.
 

Dne 3.3.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks ořešáku, ul. U Viaduktu, na pozemku p.č. 1499 k.ú. Chrlice. Ke kácení stromu má dojít z důvodu výstavby restaurační provozovny.
 

Dne 12.2.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les: smrku v zahradě u RD, ul. Šromova. Ke kácení stromu má dojít z důvodu nevhodné výsadby.
 

Dne 8.11.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les: ořešáku v zahradě domu na ul. Na Mlatech, na pozemku p.č. 12 k.ú. Chrlice. Místní šetření je svolané na 30.11. 2007.
 

Dne 22.10.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace opatření k odstranění havarijního stavu komunikace ul. Roviny v k.ú. Chrlice. Jedná se kácení 17 ks jasanů ztepilých, 2 ks topolů kanadských, 1 ks ořešáku královského, 2 ks olší lepkavých a 524 m2 porostu. Dřeviny rostou na pozemcích p.č. 1900/4 - 6, 1900/5, 1902/1, 1909/3, 3977/2, 3980/2, 3983/2, 3986/2, 3987/2, 3988/2, 3999, 3998. Místní šetření je svolané na 15.11. 2007 na 9 h se srazem na místě samém – ul. Roviny u čerpací stanice.
 

Dne 5.10.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les: a)15 ks dřevin z důvodu snížené provozní bezpečnosti. Dřeviny jsou v péči městské části Chrlice. Místní šetření je svolané na 26.10. 2007 na 9 h se srazem na ul. Blumlova u stupu do areálu Tenisového klubu Brno – Chrlice. b) 2 ks jasanů ztepilých na pozemku p.č. 1238/1 k.ú. Chrlice. Důvodem kácení má být snížená provozní bezpečnost stromů. Vlastníkem pozemku je Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka. Místní šetření je svolané na 26.10. 2007 na 9 h se srazem na ul. Blumlova u stupu do areálu Tenisového klubu Brno – Chrlice. c) 2 ks akátů na pozemku p.č. 4166 a 1598/1 k.ú. Chrlice, které jsou ve vlastnictví městské části Brno-Chrlice. Místní šetření je svolané na 26.10. 2007 na 9.45 h se srazem na pozemku 4166 (u dětského hřiště), ul. Nad Topoly. Místní šetření je svolané na 26.10. 2007 na 9 h se srazem na ul. Blumlova u stupu do areálu Tenisového klubu Brno – Chrlice.
 

Dne 18.4.07 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks ořešáku na pozemku p.č. 1499 k.ú.Chrlice, ul. U Viaduktu, pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby.
 

Dne 30.3.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les: cca 22 ks stromů (javory, jasany, olše, topoly, ořešák) na ul. Roviny z důvodů realizace opatření k odstranění havarijního stavu komunikace ul. Roviny. Žádají Brněnské komunikace a.s.
 

Dne 5.1.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 46 ks dřevin rostoucích mimo les na ul. Jánošíkova v k.ú. Chrlice (parc. č.: 915,916,917,919,931,936,938,939,940,941,945/1) z důvodů výstavby bytových domů. Jedná se o borovice, smrky, jeden javor, dva duby, meruňky, ořešáky, jabloň.
 

Dne 21.10.2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení břízy bradavičnaté rostoucí na pozemku 106/0 v k.ú. Chrlice (na ulici Ernsta Macha).
 

5. 12. 2004 oznámeno zahájení řízení ve věci kácení:borovice obvod kmene 118 cm, borovice obvod kmene 114 cm, javor obvod kmene 115 cm rostoucích na pozemku p.č.1076 k.ú.Chrlice - za objektem ZŠ Jana Broskvy. Ústní jednání na místě proběhne 21.1.2005 v 9.00 hodin
 

Ivanovice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Dne 26.6.2008 nám ÚMČ Brno - Řečkovice - Mokrá Hora oznámil zahájení správního řízení ve věci kácení douglasky tislisté na parcele č. 447 v k.ú. Ivanovice z důvodu ohrožování majetku a bezpečnosti osob. Podněty k řízení je možné na úřad doručit do 10.července 2008.
 

Jehnice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Královo pole.

Jundrov – kontakt na úřad: 541 420 376-7

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Dne 23.8. nám bylo doručeno rozhodnutí o asanaci topolu černého, který se nachází na pozemku č. 478 k. ú. Jundrov ve vlastnictví Statutárního města Brna. Podmínkami k pokácení je provedení asanace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a provedení asanace v období vegetačního klidu tj. 1.11 - 31.3. Zkrácené odůvodnění rozhodnutí je k dispozici na Panské 9 v Brně. K rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od jeho doručení. 
 

Dne 22.7. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Je zamýšleno pokácet jeden kus topolu ve vlastnictví statutárního města Brna rostoucí na pozemku č. 478 v k. ú. Jundrov. V dopise není uveden důvod.
 

Oznámení nového projednání řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o jeden topol černý rostoucí mimo les na pozemku p.č, 478 k.ú. Jundrov, jehož asanace byla dne 9. 10. 2009 povolena. Bylo však podáno odvolání  proti tomuto rozhodnutí a to občanským sdružením ROZPUR, čímž bylo řízení obnoveno. Dochází k novému projednáván, odsouhlasení a odvolávání...Následující  ústní jednání zúčastněných stran proběhne dne 20. 7. 2010 se srazem účastníků v 8:00 v budově ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno.
 

Oznámení nového projednání řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o jeden topol černý rostoucí mimo les na pozemku p. č. 478 k.ú. Jundrov, který je ve vlastnictví statutárního města Brna. Jeho asanace byla odsouhlasena dne 7. 10. 2009. Proti tomuto rozhodnutí se odvolalo občanské sdružení SOZPUR, čímž se řízení obnovilo. Dochází k novým projednáním a odvoláváním. následující proběhne dne 20. 7. 2010 v podobě ústního jednání účastníků v 8 hod. v budově ÚMČ Brno- Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno.
 

Dne 9. března 2010 jsme byli vyrozuměni o podaném odvolání účastníka řízení Občanského sdružení SOZPUR proti rozhodnutí o povolení asanace topolu černého, na pozemku p.č. 478 k.ú. Jundrov ve vlastnictví Statutárního města Brna. Důvodem je znemožnění řádné účasti ve správním řízení a jeho formální nedostatky.
 

Dne 1.3. jsme obdrželi oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení jednoho kusu ořešáku, jednoho kusu smrku, jedné borovice a jedné třešně. Dřeviny rostou na pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Jundrov, ve vlastnictví žadatele - akciové společnosti Cornell. Firma uvádí následující důvody: ořešák a třešeň stíní ostatním dřevinám, stáří stromů a neplodnost, borovice zasahuje kořenovým systémem do základů budovy a smrk je suchý. Jednání komise proběhne 25.3. v 8:30 před budovou ÚMČ Brno Jundrov.
 

Dne 10. 2. nám bylo doručeno rozhodnutí na základě správního řízení o kácení dřevin. ÚMČ Brno-Jundrov tímto povoluje asanaci topolu černého na pozemku p. č. 478 k. ú. Jundrov ve vlastnictví města Brna, a to z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu dřeviny a ohrožení osob a majetku podle znaleckého posudku, který byl vypracován v obnoveném řízení (poté, co se v prvním řízení proti povolení odvolalo občanské sdružení SOZPUR). Byla uložena náhradní výsadba 2 ks višně pilovité (sakury).
 

Dne 19. 1. 2010 nám bylo doručeno oznámení o novém projednání řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - jednoho topolu černého rostoucího na pozemku p. č. 478 k. ú. Jundrov, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Občanské sdružení SOZPUR podalo odvolání proti rozhodnutí stavebního odboru Úřadu městské části Brno-Jundrov ze dne 9. 10. 2009, který kácení povolil. Odbor životního prostředí mětsa Brna nařídil nové projednání problematiky. Nové projednávání a ohledání na místě se koná 4. 2. v 8:30 se srazem účastníků před budouvou ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, Brno.
 

Dne 16.11. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení jednoho ořešáku v Brně - Jundrově na pozemku p.č. 1578/1 k.ú, který je vlastnictvím manželů bytem Sosnová 8, 637 00. Důvodem je obava z poškození okolních objektů, aut a chodců. Manželé se o ořešák starý asi 60 let dříve starali, nyní je nad jejich síly. Vyřizuje ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, oprávněná osoba - Marta Trávníčková.  
 

Dne 22. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně1 ks smrku rostoucího na pozemku p. č. 1134 k. ú. Jundrov. O kácení je zažádáno z důvodu růstu smrku v blízkosti objektu - garáže. V objektu se objevila trhlina, výhledově se žadatelé obávají, že dojde k destrukci blízké garáže vlivem kořenového systému stromu, který zasahuje pod objekt. Strom údajně již přestal plnit funkci estetickou a další setrvání stromu na svém stanovišti ohrožuje vlastníky, majetek i osoby na sousedním pozemku.

 

Dne 14.10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně smrku na pozemku p. č. 1117 k. ú. Jundrov, který je ve vlastnictví žadatelů. Smrk vyrůstá v těsné blízkosti objektu a dochází k poškozování fasády domu, při poryvech větru se žadatelé obávají vyvrácení stromu a zlomení kmene stromu. Žadatelé upozorňují na nepoměr kořenového systému k výšce stromu. Navíc strom bránísvojí mohutností vjezdu do dvora.
 

Rozhodnutí ze dne 8. 9. 2009 ÚMČ Brno - Jundrov

povoluje asanaci 18 ks solitérních stromů rostoucích na pozemku p. č. 2168, 2169, 2170, 2172/1 k. ú. Pisárky. Povolení ke kácení bylo vydáno z důvodu jejich špatného zdravotního stavu. Stromy jsou rozděleny do tří skupin. Kácení stromů ve skupině 1 bude provedno hned po nabytí právní moci rozhodnutí - zde jsou dřeviny č. 5, 62, 94, 4, 5, 12. Kácení dřevin ve 2. a 3. skupině bude provedeno v době vegetačního klidu. do 2. skupiny patří dřevina č. 84, 3. skupina zahrnuje dřeviny pod č. 1, 3, 89, 97, 98, 100, 101, 102, 1, 16, 19.

 

Rozhodnutí ze dne 4. 9. 2009 ÚMČ Brno - Jundrov

povoluje asanaci 1 ks tuje rostoucí na pozemku p. č.1041 k.ú. Jundrov

 

Dne 7.8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks thuje rostoucí na pozemku p.č. 1041 k.ú. Jundrov ve vlastnictví fyzické osoby. Důvodem je obava z pádu dřeviny.
 

Dne 6.8. ná bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
1 ks douglasky a 3 ks lip na pozemku p.č. 834 k.ú. Jundrov, který je ve vlastnictví fyzické osoby. O kácení je žádáno z důvodů rozrušování zídky a ohrožení provoze blízké komunikace.
 

Dne 6.8. ná bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
4 ks smrku stříbrného, které rostou na pozemku p.č. 847 k.ú. Jundrov. Důvodem k asanaci je špatný zdravotní stav stromů.
 

Dne 6.8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 4 ks smrku stříbrného na pozemku p.č. 847 k.ú. Jundrov. Důvodem je zdravotní stav stromů.
 

Dne 4.8. ná bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
18 ks stromů na pozemku p.č. 2168,2169,2170,2172/1 k.ú. Pisárky, které jsou ve vlastnictví DÚM, SVP a ŠJ Brno. Podle předložené žádosti je o kácení žádáno z důvodu špatného zdravotního stavu. Stromy byly posouzeny soudním znalcem Ing. Kolaříkem.

 

 

 

Dne 14.7.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to smrku na pozemku 2190 v k.ú. Pisárky z důvodu špatného zdravotního stavu stromu.
 

Rozhodnutí ze dne 21.4.2009
ÚMČ Brno- Jundrov nepovoluje asanaci 1 ks platanu javorolistého rostoucího na pozemku p.č. 1529/1 k.ú. Pisárky.

 

Dne 9.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně Picea Omorika na par. č. 1688/78 k.ú. Jundrov skupinu keřů o rozloze 80 m2 z neznámých důvodů.

 

Dne 19. 2. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks ořešáku, který roste na pozemku p.č. 1690/22 k.ú. Jundrov. Důvodem je špatná zdravotní stav stromu - strom usychá, ulamují se větve, které ohrožují pohybující se osoby v jeho blízkosti.
 

18Dne 18. 2. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks ořešáku na pozemku p.č. 2628/2 k.ú. Jundrov, z důvodů špatného zdravotního stavu stromu - strom usychá, začíná uhnívat, je narušená stabilita a existuje nebezpečí jeho pádu.
 

Dne 11.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

1 ks Picea omorika na pozemku p.č. 1688/9 k.ú. Jundrov, skupiny keřů Forsythia, Philadelphie, Tamarix, Syringa  o rozloze 80 m2 rostoucí na pozemku p.č. 1688/78 k.ú. Jundrov a 17 m2 keřů - trnka, tavolník, ostružina. O kácení je žádáno z důvodu přestavby školního hřiště a školní zahrady. Budou se provádět terénní úpravy, stavět šatny a oplocení.

 

 

Dne 10.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

1 ks ořešáku rostoucí na pozemku p.č. 619 k.ú. Jundrov (zahrada). Strom je ve špatném zdravotním stavu a větvemi zasahuje do elektrického vedení. Jedná se o lokalitu ulice Sosnová. Pozemek je ve vlastnictví fyzických osob.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 10.2.2009

ÚMČ Brno- Jundrov povoluje asanaci 1 ks akátu, který se nachází na pozemku p.č. 744/39 k.ú. Jundrov ve vlastnictví města Brna.

 

Dne 6.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

1 ks akátu rostoucí na pozemku p.č. 744/39 k.ú. Jundrov. Žádáno je z důvodu značného naklonění dřeviny. Strom vyrůstá u frekventovaného chodníku.

 

Dne 8.1.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

2 ks smrků ztepilých rostoucích na pozemku p.č. 557/1 k.ú. Jundrov, v zahradě u objektu Gellnerova 5, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Důvodem k asanaci je špatný zdravotní stav, dochází k odlamování větví, které ohrožují osoby. Stromy jsou vysoké asi 15 m. Jeden z nich se naklání a hrozí tak způsobení škody.

 

Dne 13.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
22 ks soliterních dřevin rostoucí na pozemku p.č. 1153/2 k.ú. Jundrov, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Záměrem městské části je revitalizace ploch zeleně na možnosti většího využití plochy. Žádost je doložena inventarizací a projektovou dokumentací od autorizovaného architekta.
 

Dne 6.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
1 ks smrku stříbrného, který roste na pozemku p.č. 512/0 k.ú. Jundrov v předzahrádce u objektu Veslařská č.o. 88. Důvodem k asanaci je špatný zdravotní stav stromu – je značně proschlý, dosahuje výšky cca 15 m, kořenový systém je částečně obnažen a kořeny pravděpodobně obrůstají do blízkého objektu a narušuje jej. Žadatelem je fyzická osoba.
b) 2 ks modřínu opadavého, který se nachází na pozemku p.č. 2659/3 k.ú. Jundrov v trávníkové ploše v blízkosti bytového domu Březová 66. Vzrostlé dřeviny vyrůstají ve svahu (vysazeno před cca 25 lety na sídlišti chaotickým způsobem) a vzhledem k mělkému zakořenění modřínů hrozí nebezpečí vývratu.
Žadatel má i vážné obavy ze zlomení kmenů vzrostlých stromů a hrozícího nebezpečí osobám a majetku v okolí.Žadatel je fyzická osoba.
 

Dne 24.10.2008 nám bylo oznámeno, že ÚMČ Brno – Jundrov povoluje asanaci dřevin na základě žádosti fyzické osoby. A to: 1 ks břízy rostoucí na pozemku p.č. 483/0 k.ú. Jundrov ve vlastnictví žadatelů.
 

Dne 23.10.2008 nám bylo oznámeno, že ÚMČ Brno – Jundrov povoluje asanaci 1 ks akátu, který se nachází na pozemku p.č. 744/39 k.ú. Jundrov ve vlastnictví Statutárního města Brna.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 7.10.2008 ÚMČ Brno Jundrov povoluje asanaci 1 ks smrku ztepilého, rostoucí na pozemku p.č. 14/68 k.ú. Jundrov ve vlastnictví městské části.
 

Dne 24.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks smrku ztepilého z důvodu provozní bezpečnosti s ohledem k možným cílům pádů. V žádosti je uvedeno, že strom byl v minulosti poškozen výkopem chodníku, čímž je vážně narušena jeho stabilita.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 24.7. 2008 ÚMČ Brno – Jundrov povoluje asanaci 1 ks smrku stříbrného rostoucího na pozemku p.č. 299/0 k.ú. Jundrov ve vlastnictví fyzických osob. Náhradní výsadba bude provedena do 30.11.2009.
 

Dne 8.červnece 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku stříbrného na parc.č. 299/0 v k.ú. Jundrov v zahradě na ulici Veslařská 20 z důvodu náklonu stromu, padání větví, šišek a a tím tak ucpávání vpustí.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 23.4.2008 ÚMČ Brno – Jundrov povoluje asanaci 2 ks ořešáků a 1 ks švestky domácí, rostoucích na pozemku 601/1 k.ú.Jundrov, obec Brno. Kácení se povoluje z důvodů zasahování korun do blízkého elektrického vedení.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 22.4.2008 ÚMČ Brno – Jundrov povoluje asanaci dvou orešáků na pozemku ve vlastnictví fyzických osob, bytem Královopolská 14, Brno. Odůvodnění kácení je – stromy vykazují špatný zdravotní stav, vyrůstají v prudkém svahu mezi frekventovanou komunikací a chatou žadatelů, jsou neperspektivní, ohrožují životy, majetek a zdraví občanů.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 18.4.2008 ÚMČ Brno – Jundrov povoluje asanaci 3 stromů – smrk ztepilý, který se nachází na pozemku p.č. 1919/1 k.ú. Jundrov ve vlastnictví Statutárního města Brna se sídlem na Dominikánském náměstí 1, 601 67, Brno.
 

Dne 10.4.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les fyzickými osobami, konkrétně 2 ks ořešáků – rostoucích na pozemku p.č. 151/1 k.ú. Jundrov, který je ve vlastnictví žadatelů. Místní šetření proběhne dne 17.4.2008 se srazem účastníků cca v 8.00 hod. před budovou ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00, Brno.
 

Dne 3.4.2008 nám bylo oznámeno právnickou osobou zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 1 ks Picea omorica a 82 m² keřových porostů – Forsythia, Symphoricarpos albus, Philadelphus, Tamarix a Syringa na pozemku p.č. 1688/79 k.ú. Jundrov b) 4 ks Malus sp. Na pozemku p.č. 601/1 k.ú. Jundrov Kácení je zamýšleno z důvodu rekonstrukce hřiště, výstavby šaten, vybudování parkovacích stání a umístění oplocení.
 

Dne 1.4. 2008 nám bylo oznámeno právnickou osobou zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 3 ks smrků ztepilých rostoucích mimo les na pozemku p.č. 1919/1 k.ú. Jundrov. Stromy žadatel zamýšlí pokácet z důvodu nestability na daném území, zvlášťe při poryvech větru.
 

Dne 20.3.2008 nám bylo oznámeno právnickou osobou zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks borovice lesní, borovice je ve špatném zdravotním stavu, což bude posouzeno soudním znalcem. Komise se sejde dne 31.3.2008 v 8.00 před ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00, Brno
 

Dne 6.3.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin mimo les: 2 ks borovic na pozemku p.č. 3110/1 k.ú.Jundrov, který je ve vlastnictví města Brna. Důvodem k jejich asanaci má být nevhodné umístění dřevin.
 

Dne 24.1.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin mimo les: 2 ks borovic na pozemku p.č. 2965 k.ú.Jundrov, který je ve vlastnictví fyzických osob. Důvodem k jejich asanaci má být nevhodné umístění dřevin a jejich snížená vitalita.
 

Dne 22.1.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin mimo les: 32 ks dřevin a tři porosty keřů na pozemku p.č. 2172/1 k.ú.Pisárky, který je ve vlastnictví DŮM, SVP a ŠJ Brno, Veslařská 246. Důvodem k jejich asanaci je přístavba ubytovacího pavilonu ke stávající budově. Podatelem žádosti je společnost INVESTINŽENÝRING, a.s. se sídlem Kapucínské náměstí 5.
 

Dne 17.1.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin mimo les: 1 ks smrku obecného rostoucího na pozemku p.č. 229/1k.ú.Jundrov, který je ve vlastnictví fyzických osob. Důvodem ke kácení má být nebezpečnost pro okolí.
 

Dne 14.1.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin mimo les: 1 ks smrku obecného rostoucího na pozemku p.č. 635 k.ú.Jundrov, který je ve vlastnictví firmy WINMIL s.r.o. Důvodem ke kácení má být nebezpečnost stromu pro okolí.
 

Dne 27.11.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin mimo les: 1 ks ořešáku rostoucího na pozemku p.č. 1749 k.ú.Jundrov, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Komise povolující zásahy do dřevin na 11.12.2007 se srazem účastníků v 8.15-8.30 před budovou ÚMČ Brno - Jundrov, Veslařská 56.
 

Dne 26.11.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin mimo les: 1 ks modřínu opadavého rostoucího na pozemku p.č. 94/2 k.ú.Jundrov,který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Komise povolující zásahy do dřevin na 11.12.2007 se srazem účastníků v 8h před budovou ÚMČ Brno - Jundrov, Veslařská 56.
 

Dne 22.11.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 77 ks ovocných dřevin. Téměř všechny stromy mají být ve špatném zdravotním stavu, z některých mají zbývat pouze torza. Podatelem žádosti je fa Randeslav spol. s r.o. Dřeviny rostou na pozemku p.č. 357/1 k.ú. Místní šetření proběhne 11.12.2007 se srazem účastníků v 8 hod. před ÚMČ – Veslařská 56.
 

Dne 6.11.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: tří borovic a jedné břízy rostoucí mimo les na pozemku p.č. 3119/0 k.ú. Jundrov, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Důvodem ke kácení má být špatný stav stromů.
 

Dne 18.9.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 6 ks smrků na pozemku p.č. 88/0 k.ú. Jundrov, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Žadatel uvádí, že stromy ohrožují nemovitosti i osoby, které se pohybují v jejich blízkosti nebezpečím vývratu. Místní šetření proběhne 3.10.2007 se srazem účastníků v 8hod. před ÚMČ – Veslařská 56.
 

Dne 2.8.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: ořešáku rostoucího na pozemku p.č. 1642/1 k.ú. Jundrov, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Místní šetření proběhne 20.8.2007 se srazem účastníků v 8hod. před ÚMČ – Veslařská 56.
 

Dne 21.6.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: hrušně obecné rostoucí na pozemku p.č. 554/3 k.ú. Jundrov, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Důvodem kácení má být špatný zdravotní stav dřeviny. Místní šetření proběhne 11.7.2007 se srazem účastníků v 8hod. před ÚMČ – Veslařská 56.
 

Dne 28.3.2007 nám bylo podána pozvánka na místní šetření, které bude zaměřeno na posouzení stavu a stanoviště 1 ks smrku ztepilého na pozemku p.č. 1153 k.ú. Jundrov, strom roste na pozemku ve správě Brněnských komunikací. Sraz účastníků je 26.4.2007 v 9:00 pře objektem Březová 60.
 

Dne 26.3.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 2 ks ořešáků na pozemku p.č. 1503/1 k.ú. Pisárky. Žadatel uvádí, že stromy představují riziko pro sousední pozemek, uvažují o stavebních pracích. Místní šetření proběhne 19.4.2007 se srazem účastníků cca v 9 hod. před pozemkem 1503/1 k.ú. Pisárky.
 

Dne 19.3.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 2 ks smrků stříbrných na pozemku p.č. 837/0 k.ú. Jundrov. Žadatelé uvádí, že stromy rostou na zcela nevhodném stanovišti pro tyto druhy, jeden z nich je ve špatném zdravotním stavu.
 

Dne 15.3.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: smrk a ořešák na pozemku p.č. 2184/0 k.ú. Pisárky. Žadatelé uvádí, že stromy ohrožují majetek, zdraví a životy vlastníků.
 

Dne 26.2.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks břízy, rostoucí v areálu Mateřské školy na ulici Rozmarýnová, na pozemku p.č. 1688/78 k.ú. Jundrov, který je ve vlastnictví statutárního města Brna. Důvodem kácení má být zdravotní stav a hustý spon porostu, ve kterém se nachází. Místní šetření proběhne 5.3.2007 se srazem účastníků v 8:30 před budovou ÚMČ Brno – Jundrov, Veslařská 56.
 

Dne 22.2.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: smrku stříbrného, rostoucího na pozemku p.č. 3041 k.ú. Jundrov. Důvodem kácení má být nevhodné umístění dřeviny. Místní šetření proběhne 5.3.2007.
 

Dne 5.12.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ořešáku královského na parcele č. 803/2 v k.ú. Jundrov.
 

Dne 30.listopadu 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to - dvou kusů douglasky tisolisté na pozemku parc.č. 1688/1 v k.ú. Jundrov - 41 kusů ovocných dřevin na parcele č. 2164 a 2165 v k.ú. Jundrov z důvodu výstavby parkoviště - smrku na parcele č. 3103 v k.ú. Jundrov z důvodu ohrožování majetku a osob.
 

Dne 30.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věcio kácení smrku stříbrného, tří smrků lesních a čtyř modřínů opadavých na pozemku parc.č. 2506/0 v k.ú. Jundrov. Místníš šetření proběhne 16.11.2007 v 8.20 se srazem účastníků na konečné MHD č. 67 v Brně - Jundrově.
 

Dne 20.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 10 ovocných dřevin na pozemku parc.č. 2680 a 2690 v k.ú. Jundrov. Místní šetření proběhne 16.11.2006 v 8.20 na konečné linky MHD autobusu č.67.
 

Dne 29.8.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku na pozemku parc.č. 1153 v k.ú. Jundrov. Místní šetření proběhne 14.9.2006.
 

Dne 24.8.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci borovice černé na pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Jundrov. Místní šetření proběhne dne 14.9.2006 v 8.20h, sraz je před objektem Březová 79.
 

Dne 11.července 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení douglasky tisolisté na veřejném prostranství na pozemku parc.č. 744/21 v k.ú. Jundrov. Místní šetření proběhne 25.července v 8h na místě samém.
 

Kníničky – kontakt na úřad: viz Bystrc (nám. 28. dubna 60, 546 125 150)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Bystrc.

Kohoutovice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 154)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Dne 5.2.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení:1 ks ořešáku na pozemku p.č. 524/3 k.ú. Kohoutovice, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Důvodem kácení má být špatný zdravotní stav stromu.
 

Dne 30.11.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení a)1 ks ořešáku na pozemku p.č. 1959/1 k.ú. Pisárky, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Strom se nachází v místě plánované výstavby nového rodinného domu. b)1 ks javoru rostoucí na pozemku p.č. 1992/1 k.ú. Pisárky, který je ve vlastnictví fyzických osob. Důvodem kácení má být hniloba v bázi kmene. Místní šetření se uskuteční v úterý 11.12.2007.
 

Dne 19.10.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení 2 ks bříz na pozemku p.č. 2014 k.ú. Kohoutovice. Břízy rostou v blízkosti objektu zdravotního střediska, který svými větvemi mají poškozovat. Místní šetření je stanoveno na 30.10.2007, se schůzkou účastníků před objektem zdravotního střediska Libušina tř.4.
 

Dne 13.8.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení ořešáku královského na pozemku p.č. 2138 k.ú. Kohoutovice.
 

Dne 7.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení 2 stromů – borovice černé a lesní, rostoucích na pozemku p.č. 1290/2 k.ú. Kohoutovice, u domu Borodinova 1. Důvodem kácení má být jejich nevhodné umístění a umožnění zateplení domu. Místní šetření proběhne 15.3.2007 v 13:30, se schůzkou účastníků na ÚMČ Brno – Kohoutovice.
 

Dne 5.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení 3 bříz bělokorých (o obvodech kmene ve výčetní tloušťce 110,115 a 120 cm) rostoucích na pozemku p.č. 103 k.ú. Kohoutovice (u kaple Bašného). Důvodem kácení má být alergie na pyl břízy 5 obyvatel bezprostředně sousedícího domu. Místní šetření proběhne 15.3.2007 v 13:30, se schůzkou účastníků na ÚMČ Brno – Kohoutovice.
 

Dne 23.11.2006 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení k novostavbě bytového domu Libušina tř.10 (dům, 30parkovacích míst, chodníky...)
 

Dne 1.9.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení borovice na pozemku parc.č. 1392 v k.ú. Kohoutovice.
 

Dne 7.července 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 18 akátů a jasanu na pozemku 3408/2 v k.ú. Kohoutovice z důvodu možnáých škod na majetku a ohrožení zdraví osob. Místníé šetření proběhne 8.8.2006 v 10h na místě samém.
 

Dne 22.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení ve věci nástavby a stavebních úprav provozní budovy TJ Tatran Kohoutovice na pozemku parc.č. 846/150 a 846/16 v k.ú. Kohoutovice. V souvislosti se stavbou dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Místní šetření - 1.8.2006 v 10h na místě samém.
 

Dne 20.března nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 3 dřevin v těsné blízkosti budovy jeslí na ulici Stamicova 9 z důvodu poškozování majetku.
 

26.10.2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřeviny rostoucí mimo les na parc.č. 442/5 v k.ú. Kohoutovice. Místní šetření k asanaci dřeviny proběhne 3. 11. 2005 na místě samém v 10hodin.
 

21. 1. 2005 nám byo oznámeno kácení dřeviny rostoucí mimo les - jasanu - na pozemku parc.č.1693 v k.ú. Pisárky.
 

Komín – kontakt na úřad: 541 428 163

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Dne 24. 11. 2009 nám byl oznámen posun uložené náhradní výsadby bytovému družstvu ABCD z podzimu 2009 na jaro 2010 (do 21. 5. 2010). Náhradní výsadba má být provedena za pokácené dřeviny na pozemku p. č. 4177/2 v k. ú. Komín. Posun výsadby je učiněn z důvodu časového skluzu dokončení stavby a neobvykle brzkému příchodu zimního počasí.
 

Dne 18.11. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení švestky a smrku na pozemku p. č. 1684 k.ú. Komín. Žadatelem je právnická osoba. Vyřizuje ÚMČ Komín, Vavřinecká 15, 624 00. 
 

Dne 25.5. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucí mimo les na základě žádosti městské části Brno - Komín. Jedná se o dřeviny na pozemku p.č. 3859/1 k.ú. Komín.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 19.5.2009
MČ Brno Brno Komín povoluje pokácet 1k s mandloň obecné, mruňky obecné, meruzalky zlaté, šeříku obecného, vrby jívy rostoucí na pozemku p.č. 4177/2 k.ú. Komín. Žadatelem bylo bytové družstvo ABCD, Absolonova 2a.
 

Dne 20. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 274 a 276/1 v k.ú. Komín konkrétně 2 ks ořešáku vlašského o obvodu 120 a 105 cm ve výšce 130 cm nad zemí.
 

Dne 25.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

2 ks ořešáků vlašských rostoucích na pozemku p.č. 274 k.ú. Komín. Žadatelem je fyzická osoba.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 6.11.2008. ÚMČ Brno – Komín nepovoluje asanaci 1 ks modřínu o obvodu kmene 150 cm rostoucí na pozemku p.č. 2283/6 k.ú. Komín. Dřevina je naprosto zdravá a důvody zmíněné v žádosti o kácení jsou nepodložené.
 

Dne 30.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks modřínu rostoucího na pozemku p.č. 2283/6 k.ú. Komín. Žadatelem je fyzická osoba.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 9.9.2008. ÚMČ Brno – Komín nepovoluje společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., pokácení 3 ks ořešáků vlašských (obvod kmenů 93,97, 116 cm) na pozemku p.č. 865/1 v k.ú. Komín.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 29.7.2008 ÚMČ Brno – Komín povoluje dle shromážděných podkladů společnosti Goodwill Meander, s.r.o. kácení následujících dřevin: 15 ks Rosa canina, 1 ks Larix decidua, 2 ks Pinus silvestris, 2 ks Taxus baccata, 3 ks Chamaecyparis lawsoniana “Alumii”, 1 ks Juniperus sabina “Tamariscifolia”, 7 ks Juglans regia, 10 ks Prunus cerasus, 4 ks Syringa vulgaris, 1 ks Betula pendula, 2 ks Sambucus nigra, 6 ks Populus nigra “Italica”, 2 ks Swida sanguinea, Rosa canina, Prunus cerasus, 2 ks Robinia pseudoacacia, 1 ks Corylus avellana, 1 ks Rhamnus catharticus, 1 ks Salix caprea. Na pozemcích p.č. 1050, 1051, 1052/1, 1052/2, 1052/3, 1052/4 v k.ú. Komín, které jsou ve vlastnictví společnosti Goodwill Meander, s.r.o. Rozhodnutí je právoplatné po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu “bytový dům Meandr, Brno-Komín a jeho příjezdové komunikac, ul. Pastviny” v období vegetačního klidu od 1.10. do 31.3.2009. Jako náhradní výsadby budou vysazeny: 27 ks vzrostlých listnatých stromů o obvodu kmene 16/18 cm (viz. oznámení).
 

Dne 18.6. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: zeleň v lokalitě ul. Pastviny v Brně – Komíně. Žádost podala právnická osoba z důvodů výstavby BD Meandr v lokalitě ul. Pastviny. Místní šetření komise pro povolování zásahů do zeleně se bude konat dne 15.7.2008. Sraz účastníků je v 8.00 před poštou na ul. Hlavní v Brně – Komíně.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 16.5.2008 ÚMČ Brno- Komín nepovoluje kácení 1 ks borovice černé o obvodu kmene 143 cm na pozemku p.č. 2327/1 v k.ú. Komín. Strom, který byl požadován asannovat je naprosto zdravý a není důvod ke kácení.
 

Dne 29.4.2008 nám bylo oznámeno shromáždění podkladů v řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: borovice černé na pozemku p.č. 2327/1 v k.ú. Komín.
 

Dne 18.3.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 22 ks ovocných dřevin s obvody kmenů v rozmezí 83 – 117 cm – na pozemku parc.č. 7952/2, k.ú. Židenice, obec Brno, ul. Líšeňská. Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby. O kácení je žádáno z pěstebních a zdravotních důvodů. Místní šetření se koná 1.4.2008 od 11h na místě samém. Sraz před budovou Centra dopravního výzkumu Lišeňská. b) 2 hlošin úzkolistých rostoucích v pásu zeleně podél výrobní haly na pozemku 1089/3, k.ú. Židenice, obec Brno, (poblíž rohu ulic Jílkova a Na lukách) a 3 ks bříz bílých rostoucích v areálu firmy EM Brno s.r.o. na pozemku p.č. 1091 k.ú. Židenice, obec Brno. Podatelem žádosti je firma EM Brno s.r.o. Jílkova 124. O kácení požádáno z důvodu hrozícího vyvrácení dřevin a z důvodu narušování základového zdiva kořenovým systémem (břízy). Místní šetření se koná 1.4.2008 od 8.45 h na místě samém. Sraz na rohu ulic Jílkova a Na lukách. c) 1 ks pajasanu, 1 ks topolu černého rostoucí v areálu sídla firmy KLONA, s.r.o., Koperníkova 3, na pozemku 5856/4, k.ú. Židenice, obec Brno. O kácení požádáno z důvodu narušení stávajícího a plánované stavbě nového oplocení. Místní šetření není svolané. d) Veřejná zeleň města Brna jako správce pozemku p.č. 1483 k.ú. Zábrdovice, obec Brno, (naproti domu Vaníčkova 1) žádá o pokácení 1 ks javoru mléče o obvodu kmene 110 cm. O kácení je žádáno z důvodu stavby bytového domu na sousední parcele a přípojek k objektu. Místní šetření se koná 1.4.2008 od 8.15 h na místě samém.
 

Dne 6.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucí mimo les na základě žádosti městské části Komín. Jedná se o dřeviny na pozemku p.č. 865/1 k.ú. Komín.
 

Dne 3.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucí mimo les na základě žádosti firmy Goodwill Meander, s.r.o., Křížkovského 33. Jedná se o dřeviny v lokalitě ul. Pastviny – z důvodu stavby bytového domu Meandr Brno.Dřeviny rostou na pozemcích p. č. 1050, 1051, 1052/1, 1052/2, 1052/3, 1052/4 a 1056/1 v k.ú. Komín. Počet kusů dřevin, které se mají kácet, nebyl uveden. Za účelem projednání této žádosti je svolána komise pro posuzování zásahů do zeleně, která dne 26.3.2008 v době 8.30-9.30 hodin provede místní šetření.
 

Dne 22.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucí mimo les na základě žádosti DPS Akát, s.r.o. O povolení kácení je zažádáno v lokalitě Podveská. Dřeviny rostou na pozemcích p.č.: 1132/2,1135/1,1136-1137,1138/1,1156/3, 1177-1180, 1186, 1181/1, 1181/2, 1182, 1189, 1190/2, 1193, 1194, 1199, 1207 k.ú. Komín. Důvodem kácení má být stavba bytových domů.Počet kusů dřevin, které se mají kácet, nebyl uveden.
 

Dne 7.2. 2008 nám bylo oznámen zásah do břehového porostu toku Svratky na ostrově mezi jezem Komín a lávkou při levém břehu významného toku Svartka na pozemku p.č. 867 k.ú. Komín. Místní šetření se bude konat 6.března 2008.
 

Dne 21.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení týkající se povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 douglasky na pozemku p.č. 4288 k.ú. Komín. Místní šetření se bude konat 6.února 2008.
 

Dne 15.10. 2007 nám bylo oznámeno kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu opravy havárie kanalizace na ul. Absolonova. Místní šetření se bude konat 31.října.2007.
 

Dne 23.4. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: 1 topulu kanadského z důvodu stavby polyfunkčního domu Svratecká - Hlavní v Brně Komíně. Místní šetření proběhne 9.5.2007 se srazem účasníků v 7:30 v kanceláři č. 117na ÚMČ, Vavřinecká 15.
 

Dne 4.4. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a)1švestky, 2 jabloní a 5 ořešáků na ul. Chaloupky z důvodu stavby RD. b)1 ks ořešáku, 1 borovice, 1 jabloně na ul. Lísky. Místní šetření proběhne 23.4.2007 se srazem v 7:30 v kanceláři č. 117 na ÚMČ, Vavřinecká 15.
 

Dne 8.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení1 ks smrku a 1 ks modřínu na ul. Čoupkových. Místní šetření se bude konat 28.3.2007, sraz účastníků je v 7:30 v kanceláři č. 117 na ÚMČmB, Brno – Komín, Vavřinecká 15.
 

Dne 5.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení 3 ks ořešáků na ul. Podveské. Místní šetření se bude konat 28.3.2007, sraz účastníků je v 7:30 v kanceláři č. 117 na ÚMČmB, Brno – Komín, Vavřinecká 15.
 

Dne 19.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení týkající se povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: akátů, ořešáku a vrby na základě žádosti právnické osoby. Místní šetření se bude konat 28.2.2007.
 

Dne 12.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení týkající se povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 3 ks jabloně (Malus sp.), 1 ks břízy (Betula alba) z důvodu stavby řadových garáží.
 

Dne 19.1.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení týkající se povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 2 ks ořešáků, 2 ks meruněk a 1 ks broskvoně z důvodu stavby rodinného domu.
 

Dne 6.11.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to 1 Betula pendula, 3ks Prunus armenica, 2ks Picea abies a 1ks Pseudotsuga menzesii z důvodu rekonstrukce domu. Místní šetření proběhne 22.11.2006 v 7.30 na radnici ÚMČ Brno – Komín.
 

Dne 12.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 douglasek a 2 jabloní na ulici Pastviny.Místní šetření proběhne dne 19.září 2006 se srazem na radnici ÚMČ Komín v 7.30h.
 

Dne 24.8. 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ořešáku na ulici Podskalská a 2ořešáků a 2 topolů na ulici Čichnova v k.ú. Komín. Místní šetření proběhne 19.září 2006, sraz je na radnici ÚMČ Komín v 7.30h.
 

Dne 19.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s realizací stavby "Kruhový objezd Hlavní - Veslařská, Komunikace Hlavní - Absolonova". Místní šetření - 28.června 2006 v 8.15 na místě samém.
 

Dne 6.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin: ořešák a třešeň - ul. Jundrovská (kvůli stavbě nových domů) meruňka a švestka - ul. Jundrovská (kvůli administrativní budově) 2topoly černé, jerlín japonský, dřín obecný, javor jasanolistý, javor mléč a 8 olší lepkavých na poz. 1681 v k.ú. Komín kvůli modernizaci sportovního areálu.
 

2. 3. 2005 jsme obdrželi oznámení o zahájeném správním řízení ve věci kácení 3 javorů na pozemku p.č.4377 v k.ú. Komín, 3 bříz na pozemku p.č.4400 v k.ú.Komín a 3 topolů v k.ú. Komín.
 

24. 1. 2005 podalo Statutární město Brno, Městská část Brno -Komín žádost o povolení kácení dřevin pro realizaci projektu Regenerace panelového sídliště 'Úprava svahu v Chaloupkách'. Jednání v této věci proběhne 8.2.2005 v 8.30 na Úřadě městské části Brno - Komín - Vavřinecká 15.
 

13. 1. 2005 proběhne místní šetřeníkomise životního prostředí k zásahům do zeleně v městské části Komín. Setkání bude zahájeno v 9.00 na Vavřinecké 15.
 

Královo pole – kontakt na úřad: 541 588 231

Vykácení 3 stromů, ul. Tylova

Dne 1. 11. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 344 k.ú. Královo Pole a 5035 k.ú. Královo Pole. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks javoru mléče rostoucího ve stromořadí a 1 ks douglasky, důvodem je rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Náhradou za asanované dřeviny bude vysazeno 6 ks stromů. Žadatelem je firma Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.

 

Borovice na Štefánikově

Dne 13.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 569/16 k.ú. Ponava, ul. Štefánikova. Žádost byla podána z důvodu realizace autobusové zastávky. Borovice roste ve svahu nad
zastávkou. V budoucnu by hrozilo ohrožení občanů stojících na zastávce. Žadatelem je Filip Bednařík.

 

2 katalpy a jeřáb v Listových kolejích

Dne 13.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku Listových kolejí. 1. Katalpa má proschlé kosterní větve, roste těsně u zdi. V budoucnu hrozí škody na majetku. 2. Katalpa poraněný kmen, houbová infekce, náklon. 1 ks jeřábu prostředního. Jeřáb má asymetrickou korunu, prosychá, na kosterních větvích plodnice hub. Náhradou bude vysazeno 5 ks listnatých dřevin (2 ks Prunus hillieri Spire, Prunus subhirtella Autumnalis, 2 ks Sorbus aria Magnifica). Žadatelem je VUT Brno.

 

Ttrnovník, lípa, javor u Královopolského hřbitova

Dne 13.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 3875, 4513 k.ú. Královo Pole. Předmětem je ks Trnovníku akátu, 1ks Lípy malolisté a 1 ks javoru klenu. asanace je oprava opěrné hřbitovní zdi u Královopolského hřbitova, žadatel Statutární město Brno.

 

topol v areálu Královopolské strojírny

Dne 13.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 4122/178. Předmětem je topol, byl již ořezán, ale narušuje statiku přilehlého objektu. Žadatelem je Ing. Roman Běloch.

 

3 akáty u OS Swinx

Dne 13. 9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 228/8 k.ú. Ponava u OS Swinx. Předmětem jsou 3 akáty, důvod asanace je ohrožení majetku a zdraví osob. Dřeviny jsou v havarijním stavu.

 

2 smrky v zahradě na Bystřinova 2243/3

Dne 13.9.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 2289
k.ú. Královo Pole, Bystřinova 2243/3. Důvodem asanace 2 smrků je ohrožení majetku a zdraví osob. Hrozí nebezpečí pádu.

 

Obnova zeleně v areálu Ústavu přístrojové techniky AV ČR

Dne 16. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem žádosti je asanace 23 ks dřevin (smrků a topolů) rostoucích na p.č. 3631/2 k.ú. Královo Pole před objektem na ulici Královopolská 147, v městské části Královo Pole. Žádost byla podána z důvodu špatného zdravotního stavu, jehličnany dožívají, prosychají a krátkověké topoly jsou již dávno za zenitem své perspektivy (při silném větru hrozí nebezpečí pádu). Stromy rostou na trasách sítí, nebo v jejich těsné blízkosti. V současné době bude probíhat rekonstrukce kanalizace (havárie). Navržená náhradní výsadba: 20 ks javoru babyka, 2 ks javoru mléč, 14 ks třešně ptačky, 127 ks tisů – podél obvodu celé plochy. Žadatelem je Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i. 

 

Dne 11. 12. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2391/3 v k. ú. Královo pole. Jedná se o 11 ks topolů, důvodem je poškození majetku (porušení statiky a kanalizace budovy). Přiložen znalecký posudek a vyjádření odboru správy majetku MMB. Zároveň je navržena náhradní výsadba - smrk omorika podél celého oplocení. Žadatelem je Ing. Jaroslav Nevoránek, jeden z majitelů sousedního pozemku.

 

Dne 11. 12. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 490/1 v k. ú. Ponava. Jedná se o 2 ks vrby, důvodem je ohrožení zdraví osob a majetku. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Ing. Jaroslav Venc, U Červeného mlýna 64/1, Brno.

 

Dne 23. 11. 2015 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na ulici Vackova, v městské části Královo Pole. Jedná se o stromořadí, žádost byla podána z důvodi rekonstrukce kanalizace, vodovodu a opravy komunikace a chodníků. Náhradní výsadba bude následující: 19 ks Acer campestre "Nanum", 2 ks Tilia cordata v části Charvatská - Purkyňova a 31 ks Syringa vulgaris kmenná forma ve spodní části ulice od Palacké třídy - Charvatskou. Žadatelem firma D.I.S, spol. s r.o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno, zhotovitel stavby s plnou mocí od BVaK.


Rozhodnutí:


 

1 ks smrku zamýšlí pokácet soukromá osoba. Dřevina se nachází na pozemku zahrady ulice Košinova 49. Důvodem je ohrožení zdraví a majetku osob. Dále Zdravotnická a záchranná služba JMK žádá o asanaci dřevin na pozemku č. 603/1 k. ú. Ponava (vedle obchodního domu). Důvodem je stavba objektu "Nová budova ZZS JMK v Brně - Ponavě". V dopise není uvedeno množství ani druh dřevin! Dále žádá soukromá osoba o asanaci 1 ks ořešáku rostoucího na zahradě Boženy Němcové 30. Dřevina je ve špatném stavu. Všechna oznámení nám byla doručena dne 24.10.2012.

 

1 břízu zamýšlí pokácet Společenství vlastníků jednotek Kubešova. Číslo pozemku ani obvod kmene břízy není uveden. Důvodem je přístavba lodžií.

1 borovici zamýšlí pokácet soukromá osoba. Číslo pozemku ani obvod kmene borovice taktéž není uveden. Důvodem je ohrožení majetu a zdraví osob.

Majetkový odbor Statutárního města Brna žádá o asanaci z důvodu regenerace objektu a úrpavy zahrady MŠ Chodská 15. Dřeviny nejsou uvedeny.

1 smrk zamýšlí pokácet soukromá osoba z důvodu ohrožení majetku a zdraví osob. Číslo pozemku ani ovbod kmene smrku není uveden.

Oznámení o zahájení řízení k těmto žádostem o povolení kácení dřevin nám bylo doručeno 17. 9. 2012.

 

Dne 3. 5. 2012 jsme obdrželi oznámení o zahájení správního řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les od ÚMČ Brno - Královo Pole.

Jde o asanaci 1 ks smrku, důvod ohrožení zdraví a majetku. Pozemek. na kterém se dřevina nachází neuveden, stejně tak obvod kmene apod.

Dále o asanaci 1 ks smrku, důvod ohrožení zdraví a majetku. Pozemek. na kterém se dřevina nachází neuveden, stejně tak obvod kmene apod.


3) Firma Gazapo, s.r.o. Metodějova, asanace na p.č. 592/1 k.ú. Královo Pole
( Kollárova, Metodějova) Jde o 2 ks Acer
platanoides, 2 ks Fraxinus excelsior. Obvod kmene neuveden. Důvodem asanace je stavba "Minerva parku".

 

VUT v brně podalo žádost o asanaci dřevin na p.č. 4806/2, 4807/2, 4846/1, 4892/1 v k.ú. Královo pole z důvodu využití ploch pro dočasné uložení zeminy při realizaci stavby Sportovní areál VUT v Brně PPV-zázemí a Výstavba areálu VUT v Brně PPV - obslužná komunikace.

 

Soukromá osoba podala žádost o asanaci dvou borovic rostoucích před domem na ulici Tábor 45. Důvodem asanace je stínění. Společenství vlastníků Srbská 46 žádá o asanaci 1ks břízy, rostoucí na p.č. 2232/3. Důvodem asanace je špatný zdravotní stav - ohrožení zdraví osob a majetku.

 

Hromadné sdělení o kácení nám bylo doručeno 16.3.2012: O asanaci 1ks jasanu ztepiléh rostoucím na p.č. 531 v k.ú. Královo Pole (zahrada mateřské školky). Uvedeným důvodem je ohrožení zdraví dětí - havarijní stav.

 

SVJ Herčíkova 13 žádá o asanaci 3ks borovic na ulici Herčíkova 13 před domem u přístupové cesty. Důvodem asanace je stínění, nevhodné stanoviště.

 

Máj, savební bytové družstvo podalo žádost o asanaci 1ks javoru. Důvodem je ohrožení zdraví osob a majetku.

 

Veřejná zeleň města Brna žádá o asanaci 14ks dřevin na ul. Pionýrská (1ks Acer camperste, 1ks Pinus Nigra, 12ks Betula Pindula). Důvodem asanace je rekonstrukce inženýrských sítí s následnou obnovou povrchů včetně nového uličního stromořadí (14ks Carpinus betulus).

 

Hromadné sdělení o kácení nám bylo doručeno 28.2.2012: O asanaci 1ks jedle rostoucí na p.č. 1921 v k.ú. Královo Pole (Jungmannova 32). Uvedeným důvodem je ohrožení majetku. 

 

ZŠ Botanická 70 žádá o asanaci dřevin  na p.č. 284/1,2,3 v k.ú. Ponava - Zahrada. Důvodem asanace je ohroření zdraví osob a majetku.

 

Sdělení o kácení nám bylo doručeno 20.2.2012: O asanaci smrku a borovice žádá soukromá osoba v Brně-Králově Pol

 

Hromadné sdělení o kácení nám bylo doručeno 20.2.2012: o pokácení dřevin ve veřejném prostoru v parčíku ul. Vodova a Červinkova žádá Statutární město Brno, dále žádá MŠ Bulharská 62

 

Možnost pokácet dřeviny na svém pozemku a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno žádá o povolení asanace dřevin v rámci projektu "Obnova zeleně v areálu VFU". V oznámení bohužel není blíže uveden druh dřevin ani přesné místo, kde se nachází.

 

Asanace blíže neurčeného množství dřevin při stavbě areálu CEITEC Science park na ulici Kolejní p.č. 4800/2 k. ú. Královo Pole. Žádost podal 25. 1. Jihomoravský kraj.

 

Dne 26. ledna 2012 nám bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně „Dne 10. 1. 2012 podala firma
Brno Properties Projekt 21,a.s. žádost o asanaci dřevin na p.č. 245-266 k.ú. Sadová.
Důvod asanace je příprava území pro plánovanou výstavbu. Inventarizace a sadové
úpravy Ing. Eva Wágnerová.

 

Dne 16.1.2012 podala firma Stabil s.r.o. žádost o asanaci 1 ks dřeviny rostoucí na ul.
Kosmova 1. Důvod asanace regenerace garáží ve vnitrobloku. Inventarizace Ing. Eva
Wágnerová.

 

Dne 10. 2. 2011 jsme obdrželi tato oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les:

soukromá osoba podala žádost o pokácení 1 ks borovice na zahradě domu Hutařova 42, p.č. 2451 k.ú. Královo Pole. Důvodem je nachýlení stromu na jednu stranu na obytné domy a padající větve.

Statutární město Brno podalo žádost o pokácení 6 ks blíže nespecifikovaných dřevin na p. č. 901, 906, 919, 925 k.ú. Ponava. jedná se o nevhodně rostoucí dřeviny, v těsné blízkosti domu nebo dřeiny v havarujním stavu. Asanace byla projednána s občanským sdružením Táborité.

Firma Pahamont s.r.o. podala žádost o asanaci 1 ks borovice a 2 ks ořechu rostoucích na pozemku domu p. č. 1226, k.ú. Královo Pole. Důvodem asance je obnova celé zahrady, dřeviny jsou přerostlé.

Firma Královopolská podala žádost o pokácení topolu a jasanu rostoucího na pozemku č. 4096/2 k.ú. Královo Pole. Důvodem je ohrožení bezpečnosti osob, padají silné větve.

Veřejná zeleň města Brna podala žádost o asanaci jírovce maďalu na ul. Štefánikova 41, topolu na křižovatce Pionýrská a Sportovní a 2 ks lípy srdčité na ul. Kolárova, důvodem je havarijní stav dřevin. 

 

Dne 11.11.2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o asanaci dřevin, které rostou na pozemku č. 3/1, 3/12, 3/14, 1/1, 1/3, 3/8, 3/9, 3/11 k. ú. Sadová. V oznámení není uveden druh dřevin. Asanace se provádí z důvodu plánované realizace residence Kociánka. Jako žadatelé jsou uvedeny soukromé osoby.
 

Dne 11.11.2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin na pozemcích č. 1578, 1579, 1585, 1584, 1586 k. ú. Královo Pole. V žádosti není přímo uvedena adresa ani druh dřevin. Žadatelem je firma AINECK, s.r.o., důvodem k pokácení stavba bytového domu.
 

Dne 22.7. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o 10 ks blíže nespecifikovaných dřevin, bez udání místa, dle inventarizace Ing. Dufové. Investorem stavby je Statutární město Brno. Žadatelem je firma Metrostav a. s., důvodem pro pokácení je rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
 

Dne 29. 4. 2010 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 13 ks dřevin (povolení ke kácení z toho vyžadují 2 ks dřevin) v objektu fakulty informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a. Žádost podává Masarykova univerzita a navrhuje také náhradní výsadbu 15 ks dřevin. 
 

Dne 4.2. nám byly doručeny následující žádosti o pokácení dřevin rostoucích mimo les:

 O asanaci 6 ks kaštanů a 2 ks akátů žádá soukromá osoba. Dřeviny rostou na pozemku č. 4800/56 v k.ú. Královo Pole při ulici Kolejní a Edisonova. Důvodem asanace je špatný zdravotní stav dřevin. 

O asanaci 1 ks topolu žádá firma Máj, stavební bytové družstvo. Dřevina se nachází na pozemku č. 5196 u domu Herčíkova 11. Důvodem asanace je ohrožení majetku. 

Veřejná zeleň města Brna podala žádost o asanaci 6 ks javoru mléče a 3 ks jasanu ztepilého rostoucích na ulici Božetěchova. Dřeviny jsou prevděpodobně napadeny dřevokaznou houbou, tudíž je ohroženo zdraví osob a majetku. 

Veřejná zeleň města Brna dále podává žádost o pokácení 18 ks akátů rostoucích na ulici Tábor, opět z důvodu napadení stromů dřevokaznou houbou. 

O asanaci 1 ks jasanu ztepilého rostoucího na Rostislavově nám. u č. 4 žádá Veřejná zeleň města Brna. Důvodem je ohrožení zdraví osob a majetku. 

O pokácení 1 ks jasanu žádá bytové družstvo Skřivanova. Dřevina roste na pozemku č. 770 k. ú. Ponava. Důvodem asanace je ohrožení majetku.

ÚMČ Královo Pole žádá o asanaci následujících dřevin: 1 ks Picea pungens "Glauca", 1 ks Pinus nigra, 2 ks Pinus strobu, 1 ks Fraxinus excelsior, 1 ks Corpus mas, 3 ks Picea omorika a keřové porosty. Dřeviny se  nachází na pozemku č. 937 k. ú. Ponava v parku Národního odboje při ulici Šelepova. Důvodem žádosti o pokácení je obnova parku. 

VUT v Brně podalo žádost o asanaci dřevin dle inventarizace Ing. Wagnerové. Důvodem asanace je realizace stavby Areál VUT v Brně - komunikace a veřejná infrastruktura, Výzkumné centrum CEITEC, pokročelé materiály a technologie. 

 

 

Dne 14.1.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 1 ks topolu černého. Dřevina roste na pozemku p.č. 4075/6 v k.ú. Královo pol. Žadatelem je je město Brno, odbor vodního a lesního hospodářství, důvodem je ohrožení bezpečnosti osob a majetku.

Dále jsme obdrželi žádost o asanaci 1 ks břízy rostoucí na zahradě domu Domažlická 4. Důvodem je ohrožení osob, hrozí pád, silně nakloněná.

Dále podala firma BKOM a.s. žádost o asanaci dřevin z důvodu opravy komunikace na ulici Hostinského. Konkrétně 1 ks jeřábu ptačího, keřová výsadba v zeleném pásu. Bližší informace o každé z žádostí nebyly uvedeny.  

 

Dne 2. 12. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně:

1 ks ořechu z důvodu ohrožení osob a majetku. Dřevina je uhnilá, ulamují se velké větve. Žádost podala soukromá osoba. ÚMČ Brno -Královo pole v oznámení neuvedl lokalizaci dřeviny.

1 ks túje, 1 ks šeříku, 1 ks bezu rostoucích na pozemku p. č. 585/14 k. ú. Ponava. Důvodem žádosti o kácení je poškození majetku. Dřeviny rostou do základů budov, u které je potřeba provést izolaci.

1 ks smrku rostoucího před vchodem do domu na ul. Kamanova 10. Důvodem žádosti je havarijní stav stromu, strom usychá.

1 ks břízy, 2 ks jeřabiny a 1 ks meruňky. Žádost podala MŠ Purkyňova 21

MŠ Chodská žádá o posouzení 1 ks nalomeného a nakloněného javoru a asanaci proschlé břízy.

2 ks višnice ptáčnice rostoucí za domem Tererova 1. Dřeviny prorůstají rozpadajícím se přístřeškem na popelnice a v brance zvedají betonový pás. Důvodem žádosti je rekonstrukce branky a přístřešku na popelnice.

4 ks Robinia pseudoacacia Umbraculifera v celkové hodnotě 4 149 č. Žádost podaly Brněnské komunikace.

3 ks báletových dřevin - akát, pajasan líska. Ź8dost podala 1. FC Brno a. s. Důvodem je provádění bezpečné údržby travnatých ploch u hřiště. jedná se o probírku a ořez korun stromů.

 

 

Dne 14.10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 3 ks topolů, 1 ks olše, 1 ks břízy. Důvod žádosti o kácení je ohrožení zdraví osob a poškození majetku. Dřeviny rostou na p. č. 3617/1, 3, 26, 40 k. ú. Královo Pole, jsou silně proschlé.
 

Dne 7. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně2 ks tamaryšku malokvětého, 4 ks keřů jalovce virginského, 40 ks ptačího zobu obecného. Důvod žádosti je přístavba Polikliniky na ul. Božetěchova, na p. č. 314/45 k. ú. Královo Pole.

 

Rozhodnutí ze dne 11.8.2009. ÚMČ Královo Pole povoluje asanaci dřevinný porost na pozemku p.č. 552/1,556/1,556/5,824/1, k,ú. Jehnice. O kácení je žádáno z důvodu opravy havarijního mostu.
 

Dne 14.7.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin na pozemku parc.č. 4767/88 v k.ú. Královo Pole v hodnotě 141 047,- Kč  na ulici Technická v areálu PPV Brno z důvodu stavby budovy NeTME Centre - budova D5.
 

Dne 14.7.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin na parcelách 4767/176 a 4767/188 na ulici Technická v areálu PPV z důvodu výstavby parkovacího stání pro zdravotně postižené osoby u stadionu VUT PPV.
 

Dne 14.7.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci  kácení 2 bříz na parcele 2183/5 v k.ú. Královo Pole za domem Srbská 46 z dovodu ohrožení majetku a zdraví osob.
 

Dne 14.července 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ks olše lepkavé, 4ks lípy velkolisté, 2hrabrů.  javoru mléče, smrku, dubu zimního z důvodu rekonstrukce havarijního mostu na ulici Blanenská v k.ú. Jehnice.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 5.6.2009
UMČ Brno Královo Pole povoluje asanaci 1 ks lípy v k.ú. Jehnice p.č. 7/1 z důvodu stavby.
 

Dne 25.5.2009 nám bylo oznámeno zahájení správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
1 ks lípy na pozemku p.č. 7/1 k.ú. Jehnice. Důvodem asanace je realizace stavby víceúčelového sportovního areálu.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 13.5.2009
MČ Brno Královo Pole povoluje pokácet 1 ks vrba jíva, 4 ks tamaryšek, 1 ks bez černý, 5 ks douglasek, 8 ks smrku omorika na pozemku p.č. 4769/88 k.ú. Královo Pole.

 

Dne 11.5.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně: 14 ks jabloní rostoucích na pozemku p.č. 7/1 k.ú. Jehnice u základní školy. Důvodem ke kácení je realizace sportovního areálu při ZŠ Blanenská 1.
 

Dne 23.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
13 ks jehličnanů (8 ks omorika, 5 ks douglaska). Žadatelem je VUT, Antonínská 1. Důvodem asanace je přístavba objektu C3A Leteckého ústavu v areálu FSI VUT v Brně. Ekologicá hodnota navržených dřevin je 190.350 Kč.

 

Dne 17.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to 4 lip v uličním stromořadí na ulici Kolárova 21/5 na parcelách 1031, 1032 v k.ú. Královo Pole.
 

Dne 24.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

a) keřový porost v šíři 3 m a délce 75 m (růže šípkové, hlošiny úzkolisté, hlohyně šarlatové, ptačího zobu). Důvodem asanace je uložení elektrických kabelů NN od čerpací stanice Shell na ulici Hradecká. Souběžně s plánovanou trasou elektrického kabelu vede středotlaké plynové vedení, přičemž vzdálenost mezi nimi musí být min. 1,5 m na každou stranu. Žádost podala firma Kytlica-elektro team s.r.o.

b) 6 ks akátů - vícekmeny rostoucí v chodníku před budovou FEI na ul. Technická 8. Žádost byla podána VUT Brno, Antonínská 1 z důvodu negativního vlivu na chodník a komunikaci.

c) 1 ks břízy rostoucí na ulici Chlupova. Bříza je značně nakloněna na chodník a komunikaci. Žadatelem je MČ Brno-Královo Pole. Důvodem je ohrožení majetku.

d) žádost o asanaci ovocných dřevin (jabloň, švestka, meruňka, třešeň, višeň, ořech) a jehličnany mix (borovice, smrk, thuje) rostoucích na pozemcích p.č. 274, 275/1, 275/3, 275/5, 276/3, 276/2, 276/1, 277, 279, 280, 281, 282/1 k.ú. Sadová v Brně. Žadatelem je firma IMAG Architekt, s.r.o., Lidická 49.

e) 1 ks břízy a 1 ks moruše rostoucí při ZŠ Staňkova 14, Brno. Žádost podala ZŠ Staňkova z důvodu - bříza - stínění při výuce, moruše - nebezpečí úrazu při hodinách tělesné výchovy.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 31.10.2008. ÚMČ Brno – Královo Pole povoluje asanaci dřevin dle přiložené inventarizace pod číslem 1-86, na p.č. 4784/1 k.ú. Sadová, dřeviny pod číslem 1-60 na p.č. 4790/1 k.ú. Sadová, dřeviny pod číslem 1-7, 9,11,12,14 rostoucí na p.č. 4784/1, 4784/2 , dřeviny pod číslem 1-47 rostoucí na pozemku p.č. 4791 k.ú. Sadová, dále dřeviny 1-7, 99-121 rostoucí na p.č. 4793/2, 4793/3 k.ú. Sadová při ulici Technická v Brně Králově Poli. ZO ČSOP Veronica požaduje zachování 1 ks Tilia cordata v inventarizaci pod číslem 98 a dále dřeviny pod číslem 9,10,13 (2 x javor a 1 ks jírovec maďal).
 

Dne 13.6. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 9 ks stromů (5 ks ovocných dřevin a 4 ks Javoru babyky) na pozemku p.č. 304/1, 306/3, 306/4 k.ú. Sadová. Celková hodnota asanovaných dřevin je 55 181 Kč. Důvodem asanace je plánovaná výstavba rodinných domů.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 16.5.2008 ÚMČ Brno Královo Pole povoluje k asanaci 4 ks břízy bělokoré, 2 ks jírovce maďalu dle přidložené inventarizace ing. Wágnerové. Náhradní výsadba za asanované dřeviny bude provedena dle projektu dosadeb dřevin ing. Wágnerové nejpozději do 31.5.2009. Vysazeny budou dřeviny dubů za domy Chlupova 1,3,5,7.
 

Dne 21.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)3 ks jehličnatých dřevin, 3 ks listnatých dřevin a keř na pozemku p.č. 3754/27, 3754/57 k.ú. Královo Pole, ulice Tábor 43. Důvodem asanace je výstavba bytového domu a parkovacích stání. Celková hodnota asanovaných dřevin je 79 931 kč. b)dřeviny ve vnitrobloku na ulici Dobrovská. Podatelem žádosti jsou Brněnské komunikace a.s. Dřeviny rostou na pozemku p.č. 1849, 1854 k.ú. Královo Pole. Pozemky jsou dotčeny stavbou jedním z pomocných opatření pro ražbu Královopolského tunelu. Mají limitovat nepříznivé účinky ražba na povrchovou zástavbu. Jedná se o asanaci zejména ovocných dřevin. Celková hodnota dřeviny určených k asanaci je 38 700 Kč. c)1 ks javoru rostoucího ve dvoře na ulici Palackého tř. 120. Důvodem asanace je zdravotní stav stromu a narušování zídky. d)1 ks srmku v předzahrádce domu Berkova 65. Podatelem žádosti je fyzická osoba, důvodem podání žádosti je ohrožení majetku a osob. e)stromy na pozemku VUT v Brně – bývalá zahrádkářská kolonie při ulici Kolejní . Důvodem asanace má být výstavba objektu FEKT (fakulty elektrotechniky). f)2 ks bříz rostoucí na pozemku p.č. 513/2 k.ú. Královo Pole v areálu MŠ – Božetěchova 65. Důvodem podání žádosti je ohrožení bezpečnosti dětí.
 

Dne 4.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)5 ks bříz a 2 ks jírovců rostoucí na pozemku p.č. 974, 969, k.ú. Ponava na ulici Chlupova 1-7. Důvodem asanace mají být svislé posuny domu, které jsou zapříčiněny vzrostlými dřevinami, které odebírají vodu s podloží. Náhradní výsadba za kácené dřeviny má být provedena podle projektu ing. Wágnerové. b) 1 ks břízy a 1 ks smrku rostoucí na ulici Malátova. Důvodem asanace je dostavba objektu.
 

Dne 26.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)Statutární město Brno žádá o pokácení 4 ks borovic černých, 1 ks smrku šedého, 1 ks lípy, 1 ks javoru mléče, 1 ks ořešáku. Dřeviny rostou na parcele č. 5245 a 5246, k.ú. Královo Pole na ulici Hercokova v areálu mateřské školky. Důvodem asanace je probírka porostu a úprava zahrady v mateřské školce. b)Veterinární a farmaceutická univerzita Brno žádá o pokácení 1 ks javoru mléče v areálu VFU Brno. Důvodem asanace je havarijní stav stromu. c)fyzická osoba žádá o pokácení 1 ks smrku na své zahradě na ulici Mojžíšova 14. Důvodem asanace je špatný zdravotní stav stromu. d)Statutární město Brno žádá o pokácení 1 ks ořešáku, rostoucího v parku na ulici Kartouzská. Důvodem má být špatný zdravotní stav stromu e)Ing.Petr Vrubel žádá o asanaci 5 ks javorů mléčů, 1 ks katalpy, 2 ks borovic černých, 1 ks lísky a 1 ks jírovce maďalu rostoucí na ulici Edisonova na pozemku p.č. 4800/31 v k.ú. Královo Pole.
 

Dne 28.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 7 ks topolů na ulici U červeného mlýna – podatelem žádosti je Veřejná zeleň města Brna. Na místě má být provedena náhradní výsadba dle projektu – 17 ks platanů. b)8 ks dřevin rostoucích na dětském hřišti mateřské školy v Jehnicích, Blanenská 1. Dřeviny mají být v havarijním stavu. c)Bytové družstvo Purkyňova 9,11,13 žádá o asanaci 1 ks smrku a 1 ks modřínu. Důvodem asanace je rekonstrukce bytového domu. Má být provedena náhradní výsadba – 1 ks listnatého stromu.
 

Dne 7.12. 2007nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 1 ks ořechu, 1 ks topolu a 1 ks plané třešně nacházející se v areálu firmy T.O.O. spol. s r.o., Košinova 103b, na pozemku p.č. 3805/1 k.ú. Královo Pole. Důvodem asanace mají být terénní úpravy. b) 1 ks stromu v zahradě objektu bytového družstva Domažlická 4. Strom má být rozštípnutý a ohrožovat osoby a majetek. c) 1 ks smrku na ulici Staňkova 8b, důvodem pro asanaci má být ohrožení majetku a osob. d) 37 ks dřevin u bytového domu Chlupova 1-7, rostoucí na pozemku p.č. 974 k.ú. Ponava. Důvodem asanace jsou svislé posuny domu, které mají být dle znaleckého posudku zapříčiněny vzrostlými dřevinami.
 

Královo Pole Dne 13.11. 2007nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) stromy rostoucí v areálu bývalých Jaselských kasáren mezi ulicemi Štefánikova a Staňkova v Brně. Důvodem kácení je výstavba nově navrhovaného komerčního a obytného souboru „Novus“. b)stromy rostoucí v uličním stromořadí ulice Berkova. Důvodem je plánovaná rekonstrukce podzemních inženýrských sítí, při které dojede k zásahu do kořenového systému stromů. Jedná se o asanaci 7 ks tureckých lísek po liché straně před rodinnými domy č. 47, 51, 61, 63, 65, 69 a 87.
 

Dne 7.8. 2007nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)stromy rostoucí v areálu VUT v Brně na ulici Technická. Důvodem kácení je výstavba objektu FEKT – II. etapa. Stromy se nachází na pozemcích VUT Brno. b)stromy rostoucí v k.ú. Ponava. Důvodem kácení je výstavba silnice I/42 Brno, VMO, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála. c) stromy ve stromořadí na ulici Berkova. Důvodem kácení je umístění vodovodních a kanalizačních přípojek, jejíž trasu nelze z prostorových důvodů přemístit.
 

Dne 15.2. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)7 ks akátů na ulici Boženy Němcové. Náhradní výsadba – plánováno 32 ks Prunus hillierie „Spire“ b)9 ks globózních jasanů, 2 ks akátů roustoucí v obvodové aleji na Slovanském náměstí. Náhradní výsadba – plánováno 26 ks Pyrus calleryana Chanticleer.
 

Dne 21.1. nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu: a) výstavby mimoúrovňové křižovatky Hradecká – Purkyňova, rampa II. etapa. b) z důvodů rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulicích Domažlická, Tábor.
 

Dne 26.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení na pozemku parc.č. 4174/1 v k.ú. Královo Pole v souvislosti s rekonstrukcí koupaliště na ulici Křižíkova.
 

Dne 7.července 2006 nám bylo oznámeno zahájení správních řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a to a) dřevin na pozemku 4708/1 v k.ú. Královo Pole z důvodu výstavby víceúčelového hřiště b) dřevin na pozemcích 4800/17, 5620/6 a 5620/2 v k.ú. Královo Pole z důvodu přístavby stravovacího zařízení.
 

Líšeň – kontakt na úřad: 544 424 877

Dva stromy v Lišni

Dne 6.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les rostoucích na p.č. 8815 a 8698 v k. ú. Líšeň. Předmětem jsou dva stromy neurčeného druhu. Důvod kácení je špatný zdravotný stav těchto stromů. Žadatelem je ZKL Reality s. r. o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno.

 

Vykácení 22ks stromů v Líšni

Dne 6.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. č. 8973, 8968/1, 8968/3,  8968/4, 8968/7 v k, ú, Líšeň. Jedná se o cca 22 stromů a několik skupin náletových keřů. Důvodem je stavba nové budovy na místě růstu stromů. Žadatelem je Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha - Holešovice.

 

Dřeviny v průmyslovém areálu pod Stránskou skálou

Dne 6.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku pč. 8742147,15 a 8757/1 v areálu pod Jedovnickou. Předmětem kácení je 10 nadlimitových a 6 podlimitových stromů, důvodem je výstavba. Žadatelem je spol. Goldpres s r.o.

 

Okrasné dřeviny ulice Trnkova

Dne 8. 12. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 9074 a 9075/1 v k. ú. Líšeň , obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet v I. etapě: dva smrky pichlavé, borovici černou, lípu srdčitou, pět javorů mléčů, čtyři červené tisy a dva keřovité tisy, ve II. etapě: tři borovice černé, dva topoly černé pyramidálkní, javor mléč, pět smrků pichlavých a jalovec chvojku klášterskou. Stromy se nachází v areálu společnosti žadatele. Důvodem je plánovaná přestavba kancelářské budovy č. 19. Žadatelem je ZKL Brno, a.s., Trnkova 2969/123, 628 00 Brno, IČ 255 07 851.

 

Borovice a smrky v areálu společnosti Zetor, ul. Trnkova

Dne 4. 11. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 8636 v k. ú. Líšeň, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet borovici černou, borovici lesní a dva smrky pichlavé, které se nachází v areálu společnosti Zetor přilehléhajícímu k ulicím Trnkova a Zaoralova. Důvodem je zřízení odstavného pruhu v komunikaci před nákladní vrátnicí - stavební úprava v I. etapě areálových komunikací společnosti Zetor. Žadatelem je společnost Zetor, a.s., IČ 463, 46 074, Trnkova 3060/111, 628 00 Brno.

 

Borovice Stránská skála

Dne 27. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 8973 v k. ú. Líšeň, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet osm vzrostlých borovic černých na parcele v blízkosti tramvajové zastávky Stránská skála, smyčka. Důvodem je vybudování plánované areálové komunikace pro nový výcvikový areál HZS. Žadatelem je Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936/3, Milešovice, 170 00 Praha 7.

 

Ul. Kubíkova, 7 vzrostlých stromů

Dne 13. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 7703, 7711, 7712 a 7714 v k. ú. Líšeň. Stromy se nacházejí u bytových domů Kubíkova 14 a 18. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 7 ks vzrostlých okrasných stromů z důvodu zastínění veřejného osvětlení. Zároveň je navržena náhradní výsadba.

Žadatelem (podnět podala) JUDr. Blanka Pušová, Kubíkova 18, vlastníkem pozemků je Statutární město Brno.

 

Náhradní výsadba - oznámení o zahájení řízení.  Místní jednání o provedení náhradní výsadby za kácené borovice černé na ploše 1200 m2 a 4ks břízy bělokoré rostoucích na pozemku p.č. 5037/25 v k.ú. Líšeň je svoláno na  15. 11. 2012 v 8:30. Sraz účastníků řízení je na Úřadu městské části Brno - Líšeň, Jírova č. 2, 628 00 Brno, v přízemí budovy, v kanc. č. 106.

 

Dne 3.3. jsme obdrželi žádost o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les. Žadatel Haralds rekonstrukce v zastoupení za statutární město Brno žádá o povolení kácení stromů a keřů rostoucích na p.č.5318/12 a v hranicích pozemků p.č.5317/1 a 5318/12 v k.ú.Líšeň. Důvodem je realizace "Projektu rozšíření hřbitova v Líšni, Brno-Líšeň, ulice Šimáčkova". 
 

Dne 27.1. jsme obdrželi oznámení o zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin mimo les. Jedná se o 12 ks stromů ( smrků, borovic, jírovců, cypřišků a modřínů) rostoucích na pozemcích p.č.9257, 9115, 9116 a 9073/3 v k. ú. Líšeň. Žádost si podala společnost ZKL Brno z důvodů stavebních úprav haly v areálu ZKL Brno. K záměru byl doložen projekt sadových úprav IO 002, zpracovaný společností Zahradní architektura Želešice z listopadu 2009 a znalecký posudek č.156-1 038/09 - inventarizace a zhodnocení ekologické hodnoty navržené ke kácení. 
 

Dne 16. 9. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks třešně rostoucí na pozemku p. č. 6238/25, k. ú. Líšeň, vykácení nebo úprava 1 ks lísky turecké rostoucí na p. č. 6527, k. ú. Líšeň u bytového domu Popelákova č. 8 včetně posouzení hustoty výsadby u bytových domů Popelákova 1, 3 a 5 směrem k ul. Puchýřové, 1 ks břízy rostoucí na p. č. 3071/38 u bytového domu Bačovského 2b, vykácení 4 ks přestárlých ovocných stromů na p. č. 155/2, zahrada v k. ú. Líšeň u rodinného domu Pohankova 7.
 

Rozhodnutí ze dne 17.4.2009
ÚMČ Brno- Líšeň povoluje asanaci 1200 m² borovic černých a 4 ks bříz bělokorých na pozemku p.č. 5037/25 k.ú. Líšeň. Náhradní výsadby budou provedeny dle návrhu Ing. Jany Tupé.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 13.11.2008 ÚMČ Brno – Líšeň
a) povoluje asanaci 1 ks smrku (douglaska) rostoucí na pozemku p.č. 8224 v k.ú. Líšeň. 1 ks borovice zatím zůstane zachován.
b) nepovoluje asanaci 1 ks sakury, rostoucí v uličním stromořadí na pozemku p.č. 2757/1.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 7.11.2008. ÚMČ Brno – Líšeń povoluje asanaci 1 ks javoru rostoucího na pozemku p.č. 4185/63 – orná půda v k.ú. Líšeň. Žadatelem bylo sdružení majitelů G 28, Hejdukova ul. Javor poškozuje cizí majetek, a proto bude asanován, nejpozději do 31.3.2009.
 

Dne 7.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: stromů a keřů na pozemcích č. 4398, 7676/1 v k.ú. Líšeň, které jsou ve vlastnictví města Brna. Důvodem ke kácení má být realizace Projektu regenerace zeleně a dosadby vegetace v jižní části sídliště (lokalita mezi ul. J. Faimonové a ul. Trnkovou).
 

ROZHODNUTÍ ze dne 24.7. 2008 ÚMČ Brno – Líšeň povoluje Spalovně komunálních odpadů Brno, a.s. a dotčeným orgánům Energzetu a.s., Zetoru a.s. a Statutárnímu městu Brnu, vykácení 32 ks stromů – lip, borovic, jeřábů ptačích, smrků a topolů a cca 60 m² porostu jeřábů ptačích (porosity jsou označeny ve znaleckém posudku pana ing. Jaroslava Kolaříka). Protože budou vykáceny jen nejnutnější porosty, budou okolní dřeviny chráněny bedněním. Je uložena náhradní výsadba – 17 ks okrasných dřevin viz. přiložený plánek.
 

Dne 18.6. 2008 nám bylo oznámeno shromáždění podkladů k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p.č. 9292/1, 9293/1, 9291/14, 9316/1, 9293/5a, 9293/4 v k.ú. Líšeň. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích města Brna, protože dotčení vlastníci (Tenza a.s.) nemají o provedení výsadeb na svých pozemcích zájem. K projednání shromážděných podkladů pro rozhodnutí ve věci se účastníci řízení zvou na den 60.6.2008 v 9.00 hod. do zasedací místnosti č. 106, přízemí, ÚMČ Brno – Líšeň, Jírova č.2.
 

Dne 10.6.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení døevin rostoucích mimo les, konkrétně: a)dřevin na pozemku p.č. 2728 v k.ú. Líšeň, který je ve vlastnictví mìsta Brna a užívání MŠ Trnkova. b) dřevin na pozemku p.č. 8335/1 v k.ú. Líšeň, který je ve vlastnictví města Brna – veřejná zeleň, poblíž objektu Poláčkova č.11 c) dřevin na pozemku p.č. 7691 v k.ú. Líšeň, který je ve vlastnictví města Brna – veřejná zeleň, za bytovým domem J. Taimanové 6. Místní šetření proběhne 26.6.2008 na místech samých v době od 8.30 do 10.00hod. (se srazem 8.30 u budovy ÚMČ Jírova 2).
 

Dne 16.5.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: vykácení stromových a keřových skupin v ekologické hodnotě cca 366.887 Kč, žádost byla podložena znaleckým posudkem pana ing. Jaroslava Kolaříka PhD. Žadatelem je právnická osoba firma Tenza. Pozemky p.č. 9293/1, 9293/5, 9293/4 v k.ú. Líšeň jsou ve vlastnictví Zetoru a.s., Energzetu a.s. a Statutárního města Brna. Důvodem kácení je stavební akce “SAKO Brno, parovod, teplovod, výměníková stanice, potrubní rozvody”. Žadatel se vyzývá, aby doplnil žádost souhlasem vlastníků pozemků, mapy, projekt sadových úprav a náhradní výsadby.
 

Dne 21.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: lípy, rostoucí v hranici pozemků p. č. 5318/33 a 5314/1 v k.ú. Líšeň. O kácení je požádáno z důvodu vybudování oplocení pozemku 5318/33. Místní šetření je svolané na 10.4.2008 v 9.30h se srazem na rohu ulic Šimáčkova – Ječmínkova.
 

Dne 31.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 7 ks bříz, 2 ks borovic, 8 ks smrků a 1 ks topolu z důvodu realizace záměru regenerace parkové plochy a v návaznosti na bezpečnost přilehlé rekonstruované stavby a navazujících parkovacích ploch. Záměrem je dotčen pozemek č 3090/1 v k.ú. Líšeň. Pozemek je ve vlastnictví firmy FM real a.s., Vinohrady 45, v pronájmu firmy SITA CZ a.s. Místní šetření je svolané na 20.2.2008 v 9 hod. do kanc. č. 106, přízemí, úřadu MČ Brno – Líšeň., Jírova 2.
 

Dne 14.11. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 2 ks javorů v souvislosti s výstavbou bytového domu na ul. Molákova v Brně – Líšni. Záměrem je dotčen pozemek č 7990 v k.ú. Líšeň (zelená plocha nad parkovištěm před domy Molákova č. 2-6). Pozemek je ve vlastnictví města Brna. Místní šetření je svolané na 26.11.2007 v 9.40 hod. do kanc. č. 106, přízemí, úřadu MČ Brno – Líšeň., Jírova 2.
 

Dne 9.11. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 4 ks stromů (jabloň, slivoně a ořešák) a porosty keřů (šípkových růží a tavolníků). Ke kácení má dojít v souvislosti s pokládkou kabelu nízkého napětí k objektu nové stavby Brno, Trnkova OTS, Oknoservis. Záměrem jsou dotčeny pozemky p.č 2540/50 a 2540/51 v k.ú. Líšeň (zelený pruh podél komunikace ul. Drčkova) –ve vlastnictví města Brna. Místní šetření je svolané na 26.11.2007 v 9 hod. do kanc. č. 106, přízemí, úřadu MČ Brno – Líšeň., Jírova 2.
 

Dne 22.8. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o dřeviny v k.ú. Líšeň a)na pozemku p.č 577–ve vlastnictví města Brna a uliční stromořadí ve vlastnictví VZmB p.o. b) na pozemku p.č. 8220–ve vlastnictví města Brna. c) na pozemku p.č. 1233–ve vlastnictví fyzické osoby c) na pozemku p.č. 787–ve vlastnictví fyzické osoby. Místní šetření proběhne 25.9.2007, se srazem v 8h u budovy ÚMČ Brno - Líšeň.
 

Dne 16.5. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) na pozemku p.č. 5137, 5138 k. ú. Líšeň b) na pozemku p.č. 3822/1 k. ú. Líšeň z důvodu výstavby rodinného domu a obnovení sadu novou výsadbou. Místní šetření se uskuteční dne 23.5.2007 od 8.30 na místech samých – sraz u budovy ÚMČ, Jírova č.2.
 

Dne 21.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jsou to žádosti shromážděné za leden a únor 2007. Jedná se o dřeviny v k.ú. Líšeň: a)na pozemcích p.č 2712,4185 – žádá Odborné učiliště požární ochrany b)na pozemcích p.č 9251/1, 9085, 9252, 9082, 9253, 9083, 9084 v k.ú. Líšeň – žádá ZKL Brno a.s. c)na pozemku p.č. 2828 – vlastnictví soukromé osoby d)na pozemku p.č. 1126/15 – vlastnictví soukromých osob e)na pozemcích p.č. 136,3808 – vlastnictví Římskokatolická farnost u kostela Sv. Jiljí d)na pozemku p.č. 3806 - vlastnictví soukromých osob d)na pozemku p.č. 3081/1 – SK Líšeň Má se jednat o dřeviny, které mají být vykáceny z důvodů stavby, vykácení proschlých stromů a redukce koruny (Římskokatolická farnost u kostela Sv. Jiljí), dále částečně proschlých, nevhodně situovaných, stínících bytovým jednotkám případně vzrostlých, ohrožujících svojí velikostí a zdravotním stavem.
 

Dne 25.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jsou to žádosti shromážděné za prosinec 2006 a leden 2007. Jedná o povolení kácení dřevin, případně provedení jejich úprav z důvodů: -výstavby bytových domů Horníkova -rekonstrukce a přístavby výrobní haly JÚS -dále kácení dřevin částečně proschlých, nevhodně situovaných, stínících bytovým jednotkám, případně vzrostlých ohrožujících svojí velikostí přilehlé nemovitosti. Dřeviny se nacházejí na pozemcích p.č. 5037/25, 4182/2,4183/4, 4183/8, 9012, 9013/3 9014, 9015, 9018/2 9057, 9060, 9061, 6032, 3071/36, část p.č. 3602/1 a část p.č. 3625/2 v k.ú. Líšeň. Místní šetření k posouzení doručených žádostí se uskuteční dne 13.2.2007 v 8,30hod. na místech samých.
 

Dne 17.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - 25 ks ovocných stromů v souvislosti se stavebními úpravami v areálu učiliště na pozemncích p.č. 2712 a 4185/64 v k.ú. Líšeň.
 

Dne 30.11.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin a keřů na pozemcích parc.č. 4182/2, 4183/4, 4183/8, 9012, 9014, 9013/3, 9015, 9018/2, 9057, 9060, 9061 v k.ú. Líššeň.
 

Dne 17.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin na pozemcích parc.č. 2726, 2731/1, 3071/36, 8273, 7897, 7903, 577, 192/2, 1657, 1658, 4307/1, 1357, 1126/1, 3937/163, 1233 a 1369/2 v k.ú. Líšeň. Místní šetření je svoláno an 9.listopadu 2006 v 8.30 na místech samých.
 

Dne 4.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení břízy na pozemku parc.č. 9118 v k.ú. Líšeň.
 

Dne 18.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) náletů na pozemcích 4814/2 a 4814/2 v k.ú. Líšeň. Místní šetření je svoláno na 4.října 2006 v 9h v kanc. 106 na radnici městské části. b) 27 stromů v rámci rekonstrukce objektu Nová poliklinika ZETOR
 

Dne 26.7.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin (ovocné, okrasné i náletové) v souvislosti se záměrem Rekonstrukce Líšeňského potoka v Brně - Líšni. Místní šetření proběhne 9.8.2006 v 9.00h v sále radnice ÚMČ Brno - Líšeň.
 

Dne 29.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a to náletových dřevin a listnatých keřů v souvislosti s výstavbou Bytových domů na Panence, Brno - Líšeň. Místní šetření - 10.7.2006 v 9.00 hodin.
 

Dne 29.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení správní řízeí ve věci kácení topolů, smrků, borovic, pajasanů, javorů, švestek, lip a bříz na pozemcích 9127 a 9256 v k.ú.Líšeň.
 

Dne 12.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin v souvislosti se stavbou bytového domu Molákova na parcelách 5037/28 a 7983/2 v k.ú. Líšeň.
 

Dne 9. května 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení suchých a silně vykloněných akátů na parcele č. 3602/1 v k.ú. Líšeň.
 

Dne 9.5. 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení akátů parcele přilehlé k rodinnému domu POdolská 30 (suché a vyvrácené).
 

6. 9. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les. Ústní jednání se uskuteční 29.9.2005 v 8:00 hod na ÚMČ Brnno-Líšeň, Jírova č.2.
 

Magistrát města Brna – kontakt na úřad: 542 174 501

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Dne 11.2. nám bylo doručeno následující ROZHODNUTÍ:

Magistrát města Brna vydal závazné souhlasné stanovisko společnosti OUTDOOR ACTIVE spol. s. r. o. se zásahem do významného krajinného prvku lesa na pozemku p. č. 1365/2 v k.ú. Pisárky v souvislosti s rozšířením lanového centra Jungle Park. Zásah bude proveden za následujících podmínek (zkráceno): všechny prvky lanové trasy budou upevněny pouze ke stromům borovice černé. Vzrostlé listnaté stromy nebudou poškozovány ořezem, nebude odstraňován keřový podrost, areál nebude oplocen. Každé dva roky bude zajištěna kontrola dendrologem a po třech letech nechá společnost posoudit vliv lanového parku na dotčenou lokalitu.  

 

Rozhodnutí:

Dne 4.2.2010 nám bylo oznámeno závazné souhlasné stanovisko investorovi Statutárnímu městu Brnu k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku Zámeckého parku v rámci rekonstrukce Zámeckého parku v k.ú Medlánky. Zámecký park se nachází na pozemcích č. 4/1 a 5/1 v k. ú. Medlánky. Podrobnosti o rozhodnutí jsou k dispozici v poradně Veronica na Panské 9.

 

Dne 14.1.2010 nám bylo oznámeno, že byly shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí  - rozšíření lanového centra Jungle Park v Brně - Pisárkách. K podkladům máme možnost se vyjádřit do 8 dnů.  
 

Dne 5.1.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k zásahu do významného krajinného prvku Zámecký park, v k.ú. Medlánky. Místní šetření proběhne 12.ledna 2010 v 9h.

 

Dne 7.12.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci rozšiřování lanového centra Jungle park. S rozšiřováním lanového centra je spojen zásah do významného krajinného prvku - lesa na pozemku p. č. 1365/2 v k. ú. Pisárky. Jednání se bude konat 7.1.2010 v 9:00.

 

Dne 25. 11. 2009 nám bylo oznámeno, že správce vodního toku Svitava Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 601 75 Brno oznamuje Magistrátu města Brna kácení v rámci probírky břehového porostu na pravém i levém břehu Svitavy v k. ú. Obřany, Kanice a Bílovice nad Svitavou. Probírka má být provedena od pětipólového železničního mostu, ř. km. 11,749 po silniční most v Bílovicích nad Svitavou, ř. km. 15,484 km. Na území města Brna se jedná o kácení cca 55 ks především vrb a olší, které rostou v průtočním profilu koryta toku nebo o stromy, které svým vzrůstem či zdravotním stavem ohrožují uživatele přilehlé cyklostezky a komunikace. Některé stromy jsou úplně suché.

Spolu s oznámením byl Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna požádán o posouzení, zda tímto dojde k dotčení významného krajinného prvku.

Za účelem posouzení zásahu do významného krajinného prvku je svoláno jednání na den 3. 12. 2009 (čtvrtek) v 8:30 hodin se srazem na konečné tramvaje č. 4 v Obřanech.

 

ROZHODNUTÍ Dne 25. 11. 2009 nám bylo doručeno závazné souhlasné stanovisko investorovi stavby Statutárními městu Brna k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku Splavisko v rámci revitalizace rybníků Splaviska dle projektové dokumentace ohlášení stavby "Revitalizace rybníků Splaviska, Brno-Chrlice". Tato stavba dle projektové dokumnetace obsahuje následující práce: odtěžení sedimentu, vyspádování dna a břehů nádrže, odvoz a uložení sedimentu na vhodné pozemky, oprava výpustného zařízení, zpevnění břehů laťovým plůtkem, výstavba průcezné hráze z lomového kamen.

Souhlasné stanovisko se uděluje za následujích podmínek:

- vhodná volba harmonogramu prací - nezasažení do přirozené reprodukce ryb, obojživelníku a ptáků, optimální doba realizace: srpen až prosinec
- v případě zásahu do biotopu a populace zvláště chráněných druhů živočichuje nutný souhlas orgánu ochrany přírody (zejména při výskytu škeble rybničné)
- zajištění průběžného dohledu z důvodu zajištění zájmů ochrany přírody v podobě odborně způsobilého ekodozoru
- před pracemi bude rybník vypuštěn a obsádka slovena
- probírka přilehajícího břehového porostujen v nezbytně nutné míře z důvodu zajištění vlastní revitalizace rybníků
- mechanizace jen šetrně, aby nebyl rozježděn terén
- doporučení používat ve stavebních strojích biologicky rozložitelné pohonné hmoty a mazadlo - vyloučení zněčištění ropnými látkami
- pro případ havárie musí být připraveny sorbenty na likvidaci následků havárie
- vytěžený sediment budeodvezen mimo území registrovaného VKP
po revitalizaci stávajících vodních nádrží bude provedena následná revitalizace zeleně a výsadba autochtoních dřevin VKP Splavisko podle projektové dokumentace

 

Dne 6. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci zásahu do významného krajinného prvku VKP Splavisko v k. ú. Chrlice za účelem revitalizace rybníků Splaviska, Brno-Chrlice. Charakterem revitalizace má být odtěžení nánosů, vytvoření litorálního pásma, oprava výpustního zařízení, úprava stability břehů.

 

Dne 17.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to v rámci zásahu do břehového porostu na levém břehu Svratky v úseku od jezu Kamenný mlýn po silniční most na ulici Pisárecká, říční kilometry 50,210 - 49,610 v k.ú. Pisárky.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 12.12.2008. Závazné souhlasné stanovisko správci vodního toku Svratka Povodí Moravy s.p. k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku údolní nivy řeky Svratky v nadjezí jezu Komín, ř. km 52, 750-53, 100 v k.ú. Komín. Zásah bude spočívat v odstranění celkem 8 ks dřevin (olše lepkaváú na levém břehu a 4 ks na pravém břehu.

 

Dne 28.listopadu 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení břehových porostů Svratky (ř.km 49,030 – 49, 610) – od Pisáreckého tunelu po silniční most na ulici Pisárecká.

 

Dne 24.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 13 ks dřevin (olše lepkavá) na pravém břehu řeky Svratky a 4 ks (akát, olše) na levém břehu. Práce mají být provedeny na pozemku p.č. 1703/1 v k.ú. Komín ve vlastnictví Statutárního města Brna. Dne 16.10.2008 proběhla prohlídka zmíněných dřevin za účasti ÚMČ Komín, ZO ČSOP Veronica, Povodí Moravy a OŽP MMB. Bylo zhodnoceno, že není nutné kácet všechny dřeviny. Bude pokáceno celkem 8 ks dřevin (7 ks na levém břehu a 1 ks na pravém) a bude provedena náhradní výsadba z autochtonních dřevin.
 

Dne 22.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: zásah do břehového porostu na pravém i levém břehu Svitavy v k.ú. Maloměřice a Obřany. Jedná se o úsek Cacovického jezu po silniční most Fryčajova. Práce budou spočívat v odstranění 26 ks dřevin, z toho 7 souší nebo vývratů a dále cca 50 m2. U 20 ks dřevin bude proveden ořez na hlavu. Odstranění dřevin, které jsou překážkou průtočného profilu vodního toku.
 

Dne 22.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení vodoprávního řízení k žádosti o stavební povolení stavby „Zneškodňovací stanice odpadních vod“, k.ú. Čejč, okres Hodonín.
 

Ze dne 1.9.2008 ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ – Odbor životníhjo prostředí Magistrátu města Brna rozhodl ve věci odvolání ZO ČSOP Veronica takto: povoluje VUT v Brně, Antonínská 548/1 pokácení 16 ks stromů, tj. ve stromořadí platanů 11 ks, 1 ks javoru jasanolistého, 3 ks javoru mléče, 1 ks jasanu ztepilého, 1 ks jírovce maďalu, 2 ks lípy velkolisté rostoucí v zahradě rektorátu VUT v Brně. Odvolání v této věci se zamítá.
 

Dne 6.8.2008 nám bylo oznámeno rozhodnutí Magistrátu města Brna o vyhlášení památného stromu – buku lesního červenolistého (Fagus sylvatica f. purpurea) rostoucího v travnaté ploše před správní budovou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na pozemku p.č. 5434/1 k.ú. Královo Pole na ulici Palackého 1946/1. Památný strom bude mít ochranné pásmo o poloměru 11,7m.
 

Dne 28.7. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci plánovaného zásahu do vodního toku Ponávka v k.ú. Mokrá Hora. Zásah představuje oznámení kácení 1 ks vrby (o obvodu kmene 85 cm), 2 ks olší (o obvodu kmene 165 a trojkmene o obvodech 170, 165, 160 cm) a keřů o výměře 100 m2, vše na pozemku p.č. 609/1, k.ú. Mokrá Hora. Podatelem oznámení je Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, Příční 14, 602 00 Brno.
 

Ze dne 24.7.2008 ROZHODNUTÍ o odvolání - správní organ (MČ Brno- Slatina) nepovoluje společnosti Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o. 1 ks topolu kanadského o obvodu kmene 377 cm na pozemku p.č. 2002 ⁄ 6 v k.ú. Slatina ruší a věc se vrací správnímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí.
 

Ze dne 22.7.2008 ROZHODNUTÍ o odvolání - správní organ (MČ Brno- Slatina) nepovoluje společnosti Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o. 1 ks topolu kanadského o obvodu kmene 377 cm na pozemku p.č. 2002 ⁄ 6 v k.ú. Slatina ruší a věc se vrací správnímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí.
 

Dne 4.6.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o záměru vyhlášení památného stromu, konkrétně: Fagus sylvatica f. Purpurea, rostoucí na ulici Palackého na pozemku p.č. 5434/1 v k.ú. Královo Pole před správní budovou Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Obvod kmene buku lesního je 367 cm. Z toho plyne ochranné pásmo 11,7 m, které se rozkládá na pozemcích p.č. 1297/1 a 5434/1 v k.ú. Královo Pole. V dané věci sjednáváme místní šetření na den 24.6.2008 v 8,30 hod se srazem před hlavním vstupem do areálu Veterinární a farmaceutické univerzity, Palackého 1/3, Brno.
 

Dne 3.6.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o záměru vyhlášení památného stromu, konkrétně: Populus canadensis Moench., rostoucí na ulici Šromova na pozemku p.č. 790/41 v k.ú. Chrlice. Zákonnné ochranné pásmo je vyhlášeno na 10,5 m. Obvod kmene je 330 cm. V dané věci sjednáváme jednání na den 17.6.2008 v 8.30 hod. Se srazem na ulici Šromova, před topolem kanadským, parcela č. 790/41 v k.ú. Chrlice.
 

Dne 12.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci zásahu do břehového porostu na pravém a levém břehu toku Svitava, k.ú. Maloměřice a Obřany, v úseku od zaústění náhonu pod silničním mostem Fryčajova (ř.km 10,696) po pětipólový železniční most (ř.km 11,749). Jedná se o kácení 83 ks stromů, z toho 16 ks souší nebo vývratů. Dále má být odstranění 230 m2 keřů. Důvodem kácení uvedených dřevin má být jejich špatný zdravotní stav a ohrožení bezpečnosti stezky. Některé dřeviny zasahují do průtočného profilu vodního toku. Ke kompenzaci ekologické újmy má být provedena náhradní výsadba v dotčeném úseku.
 

Dne 5.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci zásahu do břehového porostu , Svratka, k.ú. Bystrc a Kníničky. Jedná se o kácení dřevin od cestní lávky spojující obě městské části po začátek opevnění břehového svahu pod VD Brno, ř. km 55,385 – 55,900. K odstranění jsou navrženy tyto dřeviny: 20 ks olše lepkavé, 3 ks trnovníku akátu, 5 ks střechy, 1 ks topolu černého, 1 ks vrby křehké, 1 ks břízy bělokoré a 4 ks javoru jasnolistého. Dále mají být odstraněny nevhodně rostoucí větve. Důvodem kácení uvedených dřevin má být jejich špatný zdravotní stav.
 

Dne 18.7.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci zásahu do významného krajinného prvku Moravanský potok v souvislosti s realizací čištění toku v úseku 1,85 až 2,23 v k.ú. Přízřenice.
 

Dne 18.5. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení břehového porostu – pravý břeh toku Svratka, k.ú. Jundrov: jedná se o odstranění 10 ks dřevin – Alnus glutinosa. Dřeviny mají být ve velmi špatném zdravotním stavu, bezprostředně sousedí s poměrně frekventovanou stezkou.
 

Dne 20.4. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci zahájení správního řízení o záměru na vyhlášení památného stromu katalpy nádherné, rostoucí na pozemku p.č. 5 k.ú. Město Brno v Parku na Rooseveltově ulici. Navrhovaný strom je výrazný z hlediska jeho umístění a rozměrů a je dlouhodobě perspektivní. Strom má být vyhlášen na základě podnětu ZO ČSOP Veronica. V dané věci je svolané jednání na 17.5.2007 ve 14h. se srazem na místě samém.
 

Dne 19.4. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci zahájení správního řízení o záměru na vyhlášení památného stromu katalpy nádherné, rostoucí na pozemku p.č. 1237 k.ú. Veveří. Památný strom by byl věnován památce pana učitele Josefa Přibyla, který se zasloužil o mapování památných stromů a parků města Brna a byl autorem publikací : Průvodce brněnskými parky, Galerie brněnských stromů. Strom by nesl název Katalpa pana učitele Josefa Přibyla. V dané věci je svolané jednání na 10.5.2007 ve 14h. se srazem před vchodem do ZŠ Antonínská 3.
 

Dne 11.4. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci zrušení ochrany památného stromu lípy velkolisté na ul. Cupákova č.p.3, rostoucí na pozemku p.č. 3442 k.ú. Řečkovice. Důvodem zrušení ochrany má být havarijní stav stromu.
 

Dne 25.srpna 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci rekonstrukce kmenové stoky D , úsek Auerswaldova - Kaloudova. Součástí rekonstrukce je i opevnění břehů a dna vodního toku.
 

Maloměřice a Obřany – kontakt na úřad: 545 423 938, 545 423 939

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Devět stromů v Maloměřicích

Dne 4.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 1427/9 v k.ú. Maloměřice. Požadováno je vykácení douglasky tisolisté o obvodu kmene 98 cm a 2 x břízy bílé o obvodech kmene 120 cm a 133 cm. Dále je požadováno vykácení lípy srdčité o obvodu kmene 172 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucí na pozemku parc. č. 1636/83 v k.ú. Maloměřice – vše ve vlastnictví Statutárního města Brna. Stromy jsou doporučeny ke kácení z důvodů zdravotních i bezpečnostních. Žadatelem je Statutární město Brno, Městská část Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66, 614 00 Brno zastoupená p. starostkou Ing. Klárou Liptákovou.

Dne 4.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2041/1 v k.ú. Maloměřice ve vlastnictví Českých drah, a.s.. Povolení ke kácení se žádá pro 3 x habr o obvodech kmene 85, 105 a 140 cm. Žadatelem jsou České dráhy, a.s., Kounicova 688/26, 611 43 Brno. Důvodem kácení je špatný zdravotní stav, kmeny stromů jsou
poškozené, prohnilé, padají z nich suché větve.

Dne 4.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 2447/9 a parc. č. 2447/1, vše v k.ú. Maloměřice, Brno. Povolení ke kácení se žádá pro 2 x topol černý o obvodech kmene 130 a 50 cm. Žadatelem je firma MEDIJURI, a.s., Hády 974/1d, 614 00 Brno. D§vodem je špatný zdravotní stav stromů a fakt, že v průmyslovém areálu ohrožují bezpečnost osob i majetku.

 

Staré vrby aj. u řeky Svitavy - havarijní riziko

Dne 26. 7. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Povolení ke kácení se žádá pro 3 x vrba bílá o obvodu kmene 360, 230 a 360 cm rostoucí na pozemku parc. č. 39/15 v k.ú. Maloměřice; 1 x vrba bílá o obvodu kmene 230 cm rostoucí na pozemku parc. č. 39/7 v k. ú. Maloměřice; 2 x topol černý (pyramidální) o obvodu kmene 277 a 190 cm a 1x třešeň o obvodu kmene 54 cm, vše rostoucí na pozemku parc. č. 401/1 v k. ú. Obřany. Pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna. Důvodem kácení je havarijní stav dřevin, který je doložen znaleckými posudky. Na místo je svoláno místní šetření. Žadatelem je Statutární město Brno, Městská část Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66, zastoupená p. starostkou Ing. Klárou Liptákovou.

 

Smrk na ul. Karlova v souvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizace

Dne 17. 5. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1714 v k.ú. Maloměřice. Statutární město Brno zastoupené žadatelem Brněnské komunikace a.s. žádá o povolení k pokácení smrku ztepilého obvodu kmene 141 cm. Důvodem kácení je požadavek odboru dopravy JMK - Silnice I/42, VMO Tomkovo náměstí, VMO Rokytova, demolice nemovitostí a výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Karlova. Na místo je svoláno místní šetření. Žadatelem jsou Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno.

 

Břízy a ořešák v chatové oblasti

Dne 7. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2551/1 v k. ú. Obřany, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dvě břízy o obvodu kmene 150 a 90 cm a ořešák o obvodu kmene 90 cm, které se nachází v chatové oblasti u řeky Svitavy. Důvodem je naklonění stromů, jsou nebezpečné. Žadatelem je paní Kristýna Balounová, Svitavská 42, 614 00 Brno.

 

Stromy v areálu společnosti STAVOS

Dne 7. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 341/2 a 342/1 v k. ú. Maloměřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dvě borovice lesní, smrk pichlavý, topol kanadský, tři slivoně obecné, vrbu jívu, topol bílý, dva smrky ztepilé, třešeň obecnou, borovici černou a ořešák vlašský, vše o obvodu kmene větším než 80 cm. Stromy se nachází v areálu společnosti STAVOS Brno při ulicích Obřanská, Parková a Olší. Důvodem je bytová výstavba mezi ulicemi Obřanská a Olší. Žadatelem je společnost STAVOS Brno, a.s., sídlem u Svitavy 2, 618 00 Brno.

 

Třešně a topoly v areálu Hasičského záchranného sboru SDŽC, ulice Kulkova

Dne 18. 1. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2118/20 a p.č. 1903/1 v k. ú. Maloměřice. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dvě třešně o obvodu kmene 145 a 140 cm, a dva topoly o obvodu kmene 98 a 275 cm, které se nachází v blízkosti areálu Hasičského záchranného sboru SŽDC. Důvodem je patrně rozšíření odstavných ploch pro mechanizační prostředky. Žadatelem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1.

 

4 smrky v zahrádkářské oblasti, Obřany

Dne 7. 10. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozemku p. č. 1558/3 v k. ú. Obřany v zahrádkářské oblasti. Podle předložené žádosti je žádáno o povolení ke kácení 4 ks smrku o obvodu kmene 100, 100, 90 a 87 cm z důvodu ohrožení rekreační chaty. Na místo je svoláno místní šetření. Žadateli jsou maželé Vaňkovi, vlastníci pozemku.

 

Kácení kvůli bytové výstavbě, ul. Olší

Dne 24. 5. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, jedná se o kácení třešně o obvodu 130 cm, vrby o obvodu kmene 95 cm a dalších dřevin nacházejících se na pozemcích p.č. 341/1, 341/2, 39/2 a 39/3, k. ú. Maloměřice. Důvodem pro kácení je plánovaná výstavba bytových domů mezi ulicemi Obřanská a Olší (1. etapa). Žadatelem je firma Stavos Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, Brno. Svolané ústní jednání s místním šetřením bylo stanoveno na 9. 6. 2016.

 

Dne 27.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení územního řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území nazvané „Cacovický ostrov – revitalizace“ na pozemcích p.č. 19/1, 20/1, 20/2,21/1, 21/2,22,23,24,25,26,27,28/1,28/2,28/3,28/4,29,30,31,32/1,32/3,32/4,35/1,35/6,35/9,35/10,35/16,36/1,36/2,39/1,39/2,39/3,39/5,39/7,182,380/1,380/3 k.ú. Maloměřice, obec Brno. Stavební úřad nařizuje ústní jednání, které se koná 7.10.2008 v 10.00 v zasedací místnosti v I. poschodí ÚMČ, Selská 66, Brno.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 31.7.2008 Dne 31.7.2008 bylo rozhodnuto a zastavení územního rozhodnutí o umístění stavby “ rekultivace JZ části Lomu Hády-džungle” na pozemcích p.č. 2377/1, 2377/10, 2377/14, 2377/16, 2384/1 a 2560 k.ú. Maloměřice. Žádost je zastavena z důvodů uplatnění námitek a z toho vyplynul požadavek na doplnění návrhu společností SETRA, spol. s.r.o.
 

Dne 3.července 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení jeřábu ve stromořadí na pozemku parc.č. Selská 76 v k.ú. Maloměřice, břízy na pozemku parc.č. 479/2 v k.ú. Maloměřice a 20ti dřevin na parcele č. 1128/2 v k.ú. Obřany kvůli výstavbě rodinných domů. Místní šetření proběhne ve čtvrtek 17.červnece 2008, sraz je v 8h na Selské 76.
 

Dne 21.5.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 8 ks ovocných stromů, obvod kmene 80/130 cm. Žádost podala fyzická osoba. Kácení je žádáno z důvodu výstavby rodinného domu. Místní šetření je svoláno na 5.6.2008 v 8,00 na pozemku p.č. 904/3 – výpustky, k.ú. Maloměřice.
 

Dne 21.4.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 5 ks jasanů s obvodem kmene 60/130 cm z důvodů výstavby sídla společnosti ABD Group a.s. Místní šetření o povolení ke kácení dřevin je svoláno na 6.5.2008 v 9.00 hod, ul. Franzova (před Dyhou) pozemek p.č. 109/48 k.ú. Maloměřice.
 

Dne 22.2.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin mimo les: 1 ks břízy, podatelem žádosti je právnická osoba. Důvodem kácení má být instalace přístřešku zastávky MHD. Místní šetření proběhne 6.2.2008.
 

Dne 18.1.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin mimo les: hlohu a javoru na pozemku p.č.479/2 k.ú. Maloměřice, ulice Obřanská 35, pozemek je ve vlastnictví právnické osoby, podatelem žádosti jsou DIS – má dojít k rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Místní šetření proběhne 6.2.2008.
 

Dne 28.11.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin mimo les: a)2 ks ořechů ve vlastnictví fyzických osob na pozemku p.č.1069 k.ú. Maloměřice, ulice Selská 74. Místní šetření proběhne 17.12.2007 ve 14h. b)1 ks smrku ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku p.č.1865 k.ú. Maloměřice, ulice Babická 19.Místní šetření proběhne 17.12.2007 ve 14,30h. c)2 ks listnatých stromů, 11 ks jehličnanů a keřové a náletové porosty - z důvodu přístavby areálu fa Frencken. Místní šetření proběhne 17.12.2007 ve 15h. Místní šetření proběhne 17.12.2007
 

Dne 25.10.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 6 ks thují na pozemku p.č. 1235/1 k.ú. Maloměřice, ul. Selská 16. Ke kácení má dojít z důvodu rekonstrukce bývalé mateřské školky na knihovnu. Místní šetření proběhne 6.11.2007v 8hodin se srazem na místě samém.
 

Dne 1.10.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) keřové porosty před budovou E.ON na pozemku p.č.2395/1,2,4, 2393/11 k.ú. Maloměřice, na základě žádosti právnické osoby. b) smrk před domem Karlova 10, k.ú. Maloměřice, na základě žádosti právnické osoby. c) smrk v zahradě rodinného domu Výpustky 65, k.ú. Obřany. Místní šetření se bude konat dne 8.10. 2007 na místech samotných, sraz v 8hod. u budovy E.ON
 

Dne 23.7.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to - smrku na pozemku parc.č. 1053 v k.ú. Obřany , Výpustky 37 - ořechu a meruňky na pozemku parc.č. 89 v k.ú. Obřany, Zázmolí 3 - 8 ovocných dřevin a smrku na pozemku parc.č. 1598/1 v k.ú. Maloměřice - Těsná 1 Místní šetření proběhne 31.7.2007 od 7.30h do 8.30h se začátkem na Výpustkách 37.
 

Dne 23.3.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)2 ks bříz ve správě Brněnských komunikací, na pozemku p.č. 81/9 k.ú. Obřany, před RD Fryčajova 162 b)borovice na pozemku fyzické osoby, p.č. 1857 k.ú. Maloměřice, Babická 13. Místní šetření proběhnou 4.4.2007 od 8 hod. se začátkem na pozemku p.č. 81/9 k.ú. Obřany.
 

Dne 23.2.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a)smrk na pozemku p.č.516 k.ú. Obřany – Zázmolí 8 b)modřín na pozemku p.č.1835 k.ú. Obřany – Hradiska 9 Místní šetření proběhnou 7.3.2007 na místech samých.
 

9. 9. 2005 nám přišlo oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení zásahů do zeleně rostoucí mimo les. Místní šetření proběhne 3.10.2005 ve 14:00hod-Plast Brno.
 

Medlánky – kontakt na úřad: 549 273 111

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Dne 14.7 nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les. Asanace dřevin je zamýšlena na pozemcích v k. ú. Medlánky, v prostoru připravované stavby "Areál VUT CEITEC, komunikace a infrastruktura". žadatelem je VUT v Brně zastoupené Yvonou Čumovou. V žádosti nejsou uvedena čísla parcel. Jednání je nařízeno na 23.7. v 9 hodin v kanceláři úseku VŽPZ ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7. Na stejný den a hodinu je nařízeno také jednání ohledně kácení v prostoru připravované stavby "Výzkumné cetrum CEITEC, pokročilé materiály a technologie".

 

Dne 21.4. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin na pozemcích p.č. 840, 841/1 a 842 v k.ú. Medlánky v prostoru připravované stavby "Regionální Vav CENTRUM FAST -AdMaS Brno". Žadatelem je firma INTAR, a. s. V dopise nejsou uvedeny konkrétní zásahy do lokality. Ústní jednání je nařízeno na 27.4. v 9:00 na ÚMČ Medlánky, Hudcova 7. 
 

Dne 3. 2. 2010 nám bylo doručeno rozhodnutí - souhlasné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku Zámecký park v k. ú. Medlánky. Jedná se o úpravy, kácení a dosadby vegetace směrem k zachování charakteru přírodě blízkého porostu a ekologicko-stabilizační funkce území. ZO ČSOP Veronica se zúčastnila správního řízení.
 

Dne 28.listopadu 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to náletových porostů na parcelách č. 785/2, 785/22, 785/64 při ulici Hudcova. Místní šetření proběhne 9.12..2008 ve 12.30h naproti hotelu IMPS.

 

Dne 21.4.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 13 stromů na pozemku p.č. 1531 k.ú. Medlánky (ve vlastnictví města Brna), o kácení je žádáno z důvodů realizace stavebních úprav (zateplení) bytových domů Suzova 2,4,6,8,10. Místní šetření spojené s ústním jednáním je sjednáno na den 25.4.2008 v 9 hod.
 

Dne 26.3.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 1 ks náletové dřeviny na pozemku p.č. 663/1, k.ú. Medlánky, při ulici Hudcova. Místní šetření proběhne 27.3.2007 ve 13 hod.
 

Dne 8.listopadu 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin v areálu firmy IS Brno, Hudcova 72, Brno. Místní šetření je stanoveno na 14.11.2006 v 10.30 na vrátnici firmy.
 

Dne 12.6.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin v rámci výstavby obytného souboru Nové Medlánky, V Újezdech - část A - komunikace. Místní šetření je stanoveno na 16.6.2006 v 9 hodin.
 

Dne 28.4.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin z důvodu výstavby hangáru na letišti v Medlánkách. Místní šetření proběhne 11.5.2006 ve 12.30 se srazem u požární nádrže a areálu letiště Medlánky.
 

Dne 10.2.nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin souvisejících se stavbou retenční nádrže na Medláneckém potoce - vybrané objekty.
 

Nový Lískovec – kontakt na úřad: 547 223 375

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Dne 5. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 6 stromů s obvody kmenů 23, 24.5, 21.5, 24.5, 22 a 41 cm rostoucích na pozemku p. č. 1643/9 a 1643/5 k. ú. Nový Lískovec. Důvodem žádosti je "nevhodnost dřevin a nebezpečí způsobení úrazu".
 

Dne 15.7.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 9javorů, višně a 4 střemch na pozemku ZŠ Svážná z důvodu statických poruch budovy školy .
 

ROZHODNUTÍ ze dne 6.5.2009
MČ Brno Nový Lískovec povoluje pokácet 2 ks smrků na pozemku p.č. 901 k.ú. NL a nepovoluje asanaci 1 ks smrku na stejném pozemku.

 

Dne 5.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

2 ks smrků (obvod kmene 100 a 130 cm) a 1 ks jedle (obvod kmene 150 cm) na pozemku p.č. 461 k.ú. Nový Lískovec. Důvodem ke kácení je obava z nebezpečí  ohrožení majetku, špatného zakořenění, stínění.

 

Dne 15.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku na pozemku parc.č. 148 v k.ú. Nový Lískovec.

 

Dne 4.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 1 ks smrku, rostoucího na pozemku p.č. 691/1, k.ú. Nový Lískovec. Důvod ke kácení je, že strom při větru shazuje střešní tašky a ničí fasádu sousedního domu, přičemž padající tašky navíc ohrožují lidi pod stromem, dále že strom zastiňuje velkou část pozemku a svým vzrůstem ohrožuje okolní budovy.
 

Dne 27.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 2 ks stromů na pozemku p.č. 35/1 k.ú. NL. Žadatelem je fyzická osoba, která je i vlastníkem pozemku. Jako důvod k pokácení uvádí, že stromy narušují přilehlé stavby (garáž, kamenné oplocení).
 

Dne 7.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, a to konkrétně: 13 stromů rostoucích na pozemku p.č. 2554/1 k.ú. Nový Lískovec. Žadatelem je Základní škola Svážná 9, Brno. Jako důvod uvádí žadatel, že sromy jsou příliš blízko fasádě a větve se opírají o okna. K žádosti je přiložen geologický posudek.
 

Dne 15.5.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 3 ks stromů a asi 135 m² keřů na pozemcích p.č. 2344, 2345, 2346, 2349 k.ú. Nový Lískovec. Jako důvod k pokácení uvádí provádění stavebních úprav bytového domu a přístavbu lodžií. Žadatelem je družstvo Družba.
 

Dne 18.10.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o pokácení dvou topolů, jeden na pozemku Oblá 14 a druhý u ulice Jihlavská. Jako důvod ke kácení je uváděn špatný zdravotní stav stromů.
 

Dne 11.10.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o pokácení borovice u domu Dubnická 51a na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby z důvodu přístavby domu.
 

Dne 2.5.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o pokácení 7 kusů smrků, 1 břízy a 1 ks jedle na pozemku u domů Kamínky 13 a 15 z důvodu rekonstrukce domu a velkého stínění. Žádá bytové družstvo, Kamínky 13/15.
 

Dne 25.4.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci žádosti o pokácení 8 kusů stromů a přibližně 90 m2 keřů na pozemku p.č.2344vk.ú. Nový Lískovec z důvodu stavebních úprav bytového domu.
 

Dne 22.11:2006 nám bylo oznámeno zahájeí správního řízení ve věci kácení ořešáku z důvodu ohrožování majetku (nevím kde :( )
 

Dne 6.11.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 5smrků na pozemku parc.č. 912 v k.ú. Nový Lískovec.
 

Dne 26.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a)smrku na pozemku parc.č. 1362/1 v k.ú. Nový Lískovec z důvodu špatného zdravotního stavu dřeviny a ohrožení majetku. b) švestky a hrušně na pozemku parc.č. 129/1 v k.ú. Nový Lískovec z důvodu ohrožení majetku a plánované obnovy dřevin na parcele.
 

Dne 19.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) 3 borovic a smrku na pozemku parc.č. 733/2 v k.ú. Nový Lískovec b) třešně na pozemku parc.č. 479/1 v k.ú. Nový Lískovec.
 

Dne 5.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 250m2 keřů z důvodu terénních úprav na pozemku parc.č. 301/20 v k.ú. Nový Lískovec.
 

Dne 21.7 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin na pozemku 2383/1 v k.ú. Nový Lískovec z důvodu stavebních prací (zateplování a výměna balkónů).
 

Dne 18.července 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin v souvislosti se stavbou univerzitního kampusu v Bohunicích.
 

Dne 13.července 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení lípy a 3 švestek na pozemku parc.č. 414/1 v k.ú. Nový Lískovec.
 

Dne 3.7.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku na parc.č. 2335/1 v k.ú.Nový Lískovec.
 

Dne 16.května nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení škumpy a 7m2 keřů v okolí domu Oblá 6 z důvodu výměny balkónů za lodžie a zateplení pláště domu.
 

Dne 5.dubna 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení jabloně na pozemku parc.č. 58/1 v k.ú. Nový Lískovec.
 

Dne 22.3.2006 nám bylo zonámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 jehličnanů na soukromém pozemku parc.č. 904 v k.ú. Nový Lískovec.
 

Dne 8.12.2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení borovice na parc.č. 465 v .k.ú.Nový Lískovec.
 

7. 9. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení tří dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č.427/2 k.ú. NL.
 

3. 6. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dvou dřevin a 100m2keřů na pozemcích 2376/1, 2388/1, 2376/3 v k.ú. Nový Lískovec.
 

3. 6. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dvou smrků na pozemku 866 k.ú. Nový Lískovec.
 

18. 3. 2005 nám bylo oznámeno zahájení řízení ve věci kácení 3 dřevin na pozemku 578/2 v k.ú. Nový Lískovec.
 

8. 3. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřeviny mezi domy Kamínky 4 a 6. Místní šetření je svoláno na 16.3.2005 v 9.15hodin na místě samém.
 

21. 2. 2005 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci asanace stromu za bytovými domy Oblá 9 a 11.
 

Ořešín – kontakt na úřad: viz Řečkovice a Mokrá Hora (Palackého nám. 11, tel. 541 421 725)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Řečkovice.

Řečkovice a Mokrá Hora – kontakt na úřad: 541 421 725

Kácení stromů v areálu základní školy

Dne 2. 11. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2096/2 v k. ú. Řečkovice. Předmětem žádosti je záměr pokácet 1 kus třešně (Prunus sp.) o obvodu kmene 218 cm, 1 kus borovice (Pinus sp.) o obvodu kmene 82 cm a 1 kus jedle (Abies sp.) o obvodu kmene 88 cm, situovaných v areálu školní zahrady Základní školy Brno, pobočka ZŠ Uprkova 1a. Žádost je zdůvodněna takto: „Zhoršený zdravotní stav dřevin. Snížená provozní bezpečnost dřevin v areálu ZŠ. Třešeň značně proschlá, zbytková vitalita, odumírá. Jedle a borovice zcela suché bez známek regenerace.“ Žadateli jsou Statutární město Brna, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora a Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, p. o.

 

Kácení 1ks smrku pichlavého v Řečkovicích

Dne 17.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v zahradě u domu Vránova č. o. 100, na pozemku parc. č. 1697 v k. ú. Řečkovice. Předmětem žádosti je záměr pokácet 1 kus smrku pichlavého (Picea pungens) o obvodu kmene 178 cm. Žádost je zdůvodněna následovně: „Kořeny narušují betonový plot do ulice a k sousedům. Poškozená vrcholová část – špice stromu (asi uhnila) není. Stíní užitkovou zahradu majiteli a sousedovi.“ Žadatel je fyzická osoba.

 

Šest stromů v Řečkovicích

Dne 11.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. č. 2385/1, 2385/2, 3612/97 a 4804/2. Predmětem kácení jsou pět borovic lesních (Pinus sylvestris) a jeden trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Důvody uvedené v žádosti jsou nasledovní: Zhoršený zdravotní stav stromu, prosychání, náklon kmene nad budovu a hodový areál, snížená provozní bezpečnost, potlačený růst vedlejším javorem, funkční větve pouze z jedné strany, náklon kmene, snížená estetická hodnota, růst v těsné blízkosti bytového domu. Žadatelem je právnická osoba, statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, se sídlem Palackého nám. 11, 621 00 Brno.

 

Vykácení smrku pichlavého v Řečkovicích

Dne 11.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les rostoucích v předzahrádce před domem Vránova č. o. 148, na pozemku parc. č. 2010 v k. ú. Řečkovice. Jedná se o 1ks smrku pichlavého (Picea pungens) o obvodu kmene 110 cm. Žádost je zdůvodněna následovně: „Strom svým umístěním zasahuje do fasády domu. Strom byl již několikrát snižován. V případě vyvrácení stromu hrozí poškození okolních movitých věcí nebo újma na zdraví kvůli přilehlému chodníku.“ Žádatelem je fyzická osoba.

 

Kácení dvou smrků na veřejném pohřebišti

Dne 26.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o 2 kusy smrků o obvodech kmenů 134 a 98 cm, rostoucích na veřejném pohřebišti v Brně-Řečkovicích za hrobovým místem č. 7, na pozemku parc. č. 3627 v k. ú. Řečkovice. Žádost je zdůvodněna takto: „Důvodem žádosti je poškozování hrobového zařízení předmětnými stromy.“ Žádatelem je Správa hřbitovů města Brna, p. o., se sídlem Vídeňská 96, 639 00 Brno.

 

Borovice v zahradkářské kolonii Řečkovice-Kopaniny

Dne 21.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem je borovice o obvodu kmene 140cm, rostoucí v zahradě v zahrádkářské kolonii Řečkovice-Kopaniny, vedle rekreačního objektu č. e. 129, na pozemku parc. č. 3501 v k. ú. Řečkovice. Žádost je zdůvodněna následovně: „Strom se nachází v blízkosti stavby a kořeny narušují její základy. Borovice stojí na hraně svahu obehnaném kamennou zídkou, která se vlivem růstu kořenů rozpadá a hrozí, že časem se celý strom vyvrátí.“ Žadatelem je fyzická osoba.

 

2 kusy ořešáků a 2 ks topolů na hřišti TJ SOKOL Brno-Řečkovice

Dne 12.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku hřiště TJ SOKOL Brno-Řečkovice při ulici Kubově, na pozemku parc. č. 3696/1 v k. ú. Řečkovice. Předmětem žádosti je záměr pokácet 2 kusy ořešáků královských (Juglans regia) o obvodech kmenů 94 a 113 cm a 2 kusy topolů černých (Populus nigra) o obvodech kmenů 94 a 129 cm. Žádost je zdůvodněna takto: „Zajištění bezpečnosti z důvodu stáří a špatného zdravotního stavu stromů.“ Žádost pochází od právnické osoby, Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Řečkovice, se sídlem Vážného 19, 621 00 Brno.

 

Bříza na ulici Jezerůvky

Dne 23.8. 2016 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.Předmětem žádosti je záměr pokácet 1 kus břízy bradavičnaté (Betula pendula) o obvodu kmene 180 cm, rostoucí v zahradě při ulici Jezerůvky, na pozemku parc. č. 3885 v k. ú. Řečkovice. Žádost je zdůvodněna takto: „Při poslední bouřce došlo k odlomení terminální části koruny a jejímu pádu na oplocení. Strom značnou částí objemu koruny zasahuje nad sousední pozemek se zahradním posezením. Snížená provozní bezpečnost. Zhoršený zdravotní stav.“ Žádost pochází od právnické osoby, statutárního města Brna, městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.

 

Smrk na ul. Maříkova

Dne 23. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem žádosti je záměr pokácet 1 kus smrku ztepilého (Picea abies) o obvodu kmene 120 cm, rostoucího v předzahrádce před domem Maříkova č. o. 4, na pozemku parc. č. 2711/1 v k. ú. Řečkovice. Žádost je zdůvodněna následovně: „kořeny podrůstají a poškozují podezdívku plotu, kořeny obrůstají přívod el. do domu (viz příloha, strom ruší TV příjem (hl. v bytě v 1. posch.), strom zamezuje přístup světla do místností nejen v M4 ale i u sousedů (M2).“ Žádost pochází od fyzických osob.

 

7 stromů ve veřejné zeleni

Dne 1. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem žádosti je záměr pokácet celkem 7 kusů stromů rostoucích na plochách veřejně přístupné zeleně ve správě MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v k. ú. Řečkovice.

 1. bříza bradavičnatá (Betula pendula), Uprkova 9, před domem 157, p. č. 2314/46
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Zcela suchý strom bez známek regenerace. Snížená provozní bezpečnost. 
 2. bříza bradavičnatá (Betula pendula) Uprkova 9, před domem 107 a 115 (dvoukmen) p. č. 2314/46
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Prosychání přibližně poloviny objemu koruny stromu. Snížená provozní bezpečnost.
 3. habr obecný (Carpinus betulus), Kárníkova 6, lesopark naproti Masoprofitu 85, 98, 100, 105 a 151 (pětikmen), p. č. 2396
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Prosychání v celém objemu koruny, zbytková vitalita. Snížená provozní bezpečnost. 
 4. jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) Renčova 23, před domem u pískoviště 96 225/59 Zhoršený zdravotní stav stromu. Zcela suchý strom bez známek regenerace. Snížená provozní bezpečnost. 
 5. trnovník akát (Robinia pseudoacacia) Vlasty Pittnerové 5, před domem 110 a 120 (dvoukmen), p. č. 2535/1
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Silné prosychání koruny, snížená vitalita. Snížená provozní bezpečnost.
 6. trnovník akát (Robinia pseudoacacia) Vlasty Pittnerové 5, před domem 79, 79 a 96 (trojkmen), p. č. 2535/1
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Silné prosychání koruny, snížená vitalita. Snížená provozní bezpečnost.
 7. líska turecká (Corylus colurna) Žilkova 2, u velkoskaldu v chodníku 170, p. č. 3769/4
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Prosychání v celém objemu koruny, snížená vitalita. Snížená provozní bezpečnost.

Souběžně s řízením o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je tedy vedeno i řízení o uložení náhradní výsadby. Je svoláno místní šetření.

Žadatelem je Statutárního město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, se sídlem Palackého nám. 11.

 

Dne 1.4. jsme obdrželi rozhodnutí o povolení kácení 3 kusů ořešáků královských a 1 kusu jasanu ztepilého rostoucích podél vozovky v ulici Černohorské na p.č. 1126/13 a 1126/14 v k.ú. Ivanovice.  Společnost Heršpická - správa nemovitostí, spol. s r.o. provede náhradní výsadbu v počtu 22 kusů vzrostlých alejových stromů o minimální velikosti obvodu kmínku 16 cm ( 19 ks javor babyka, 3 ks javor mleč). Společnost se musí o stromy postarat následujících 60měsíců od výsadby.
 

Dne 15.3. nám bylo doručeno oznámení o doplnění podkladů pro rozhodnutí v řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 3 ks ořešáků, a 1 ks jasanu rostoucích ve stromořadí podél vozovky v ulici Černohorské, na pozemcích p.č. 1126/13 a 1126/14 v k. ú. Ivanovice. Dne 10.3. byl spis doplněn o vyjádření sdružení NESEHNUTÍ Brno. Podklady jsou k dispozici k nahlédnutí na ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora.
 

Dne 12.3.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks ořešáku vlašského o obvodu kmene 190 cm. Dřevina roste v zahradě u domu Černohorská č.o. 40 na pozemku p. č. 232/1 v k. ú. Ivanovice. Žadatelem je fyzická osoba, jako důvod pro kácení uvádí, "že ohrožuje stavbu (stávající), zdraví osob, strom je napaden hnilobou zevnitř"

Nařízeno je místní šetření.

 

Dne 12.3.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 93 cm. Dřevina roste v zahradě před domem Dillingerova č.o. 8 na pozemku p. č. 3958/5 v k. ú. Řečkovice. Žadatelem jsou fyzické osoby, důvodem pro žádost je značná výška dřeviny, která může způsobit její vyvrácení.

Nařízeno je místní šetření.

 

Dne 10. 3. nám bylo doručeno oznámení o shromáždění podkladů pro rozhodnutí v řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 3 ks ořešáků královských o obvodech kmene 145 cm, 176 cm a 145 cm, a 1 ks jasanu ztepilého obvodu kmene 81 cm, roustoucích podél ulice Černohorská na p. č. 1126/13 a 1126/14 v k. ú. Ivanovice. O kácení žádá společnost Heršpická - správa nemovitostí, zastoupená společností FUERTES DEVELOPMENT, podklady pro rozhodnutí tvoří žádost o kácení 82 kusů dřevin, rozhodnutí o umístění stavby Hobby market Brno-Ivanovice, projektová dokumentace sadových úprav a další dokumenty k celému dosavadnímu průběhu řízení.
 

Dne 4.3. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 1 ks borovice o obvodu kmene 118 cm. Dřevina roste na pozemku č. 2495, za domem Hapalova 8, v k.ú. Řečkovice a je ve vlastnictví soukromé osoby. Borovice dle žadatelky zasahuje do domu, usychá a žloutne. 
 

Dne 16. 2. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks jabloně domácí a obvodu kmene 120 cm, rostoucí na zahradě na rohu Brigádnické a Uhelné ulice na p. č. 543/1 v k. ú. Mokrá hora. Jako důvod je uváděno stáří stromu a špatná kvalita jablek, žadatelka - majitelka pozemku uvádí, že by chtěla vysadit místo této jabloně tůje. ÚMĆ vyhlašuje místní šetření na daném pozemku dne 2. 3. v 8.30 hod.

 

 

Dne 9.2. nám bylo doručeno vyrozumění o zúžení předmětu žádosti o povolení ke kácení. Dřeviny rostoucí v liniovém porostu podél vozovek v ulicích Černohorské a Řečkovické na pozemcích parc. č. 965/112, 965/150, 965/151, 965/152, 965/276, 1126/2, 1126/12, 1126/13, 1126/14, 1126/35 a 1126/36 v k. ú. Ivanovice byly zúženy o dřeviny označené ve znaleckém posudku č. 117/2008 jako položky 1, 3, 5, 7-20, 22-84. K povolení ke kácení zůstávají v platnosti položky č. 2, 4, 6, a 21. V žádosti zůstávají dřeviny, které ve výšce 130 cm nad zemí dosahjí obvodu 80 cm. 
 

Dne 3. 2. 2010 nám bylo doručeno usnesení o prodloužení lhůty k připomínkování správního řízení ve věci povolení ke kácení 82 ks dřevin v liniovém porostu podél ulic Černohorská a Řečkovická v k. ú. Ivanovice. Ústního jednání dnes 26. 1. se mj. zúčastnili zástupci občanských sdružení NESEHNUTÍ Brno a Sdružení za rozvoj Ivanovic. Bylo dohodnuto, že žadatel dodá doplněný znalecký posudek a zúží předmět žádosti pouze na dřeviny o obvodu kmene vyšším než 80 cm. Nová lhůta pro podávání připomínek je 5. 3. 2010. 
 

Dne 29.1.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1ks ořešáku vlasšského s obvodem kmene 110cm. Dřevina roste na ploše veřejně přístupné zeleně u domu Bratří Křičků 30, p.č. 3612/151 v k.ú. Řečkovice. Žadatel uvádí důvode ke kácení zastínění oken bytů korunou stromu v době vegetace. Strom je v nedostatečné vzdálenosti od domu.

Dřevinu posoudila 10.12.2009 při místním šetření komise ŽP, která doporučila podat žádost o její vykácení.

 

 

Dne 29.1.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1ks brízy bradavičnaté s obvodem kmene 103 cm, 1 ks borovice černé o obvodu kmene 90 cm. Dřeviny rostou na ploše veřejně přístupné zeleně u chodníku za domem Kunštátská 11, p.č. 4691/1 v k.ú. Řečkovice. Dále 1ks jedle bělokkoré o obvodu kmene 101cm, rostoucí na ploše veřejně přístupné zeleně před domem Letovická 13, na p.č. 4725 v k.ú. Řečkovice. Důvod kácení je uveden, že borovice a bříza jsou součástí skupinky s¨dřevin rostoucích za domem, která významně stíní okna bytů. Důvod odstranění jedle je nízká estetická hodnota stromu. Vzhledem k blízkosti budovy představuje jedle bezpečnostní riziko pro dům.

Dřevinu posoudila 10.12.2009 při místním šetření komise ŽP, která doporučila podat žádost o její vykácení.

 

 

Dne 29.1.2010 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1ks břízy bradavičnaté s obvodem kmene 124cm a 1 ks borovice lesní o obvodu kmene 102 cm. Dřevina roste na ploše veřejně přístupné zeleně u garáží před domem Medlánecká 26, p.č. 3966/7 v k.ú. Řečkovice. Žadatel uvádí důvod ke kácení, že dle vyjádření statika stromy způsobují stevebně-technické závady, které mohjou vést až k havarijnímu stavu. Bříza má nezahojenou ránu v kourně.

Dřevinu posoudila 10.12.2009 při místním šetření komise ŽP, která doporučila podat žádost o její vykácení.

 

 

Dne 11. 12. nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci pokácení 2 ks břízy bradavičnaté o obvodech kmene 83 a 120 cm, 1 kusu javoru o obvodu kmene 133 cm a 1 kus borovice o obvodu kmene 132 cm, rostoucích v areálu Krajské veterinární správy na pozemcích č. 1026/3 a 1027/9 v k. ú. Řečkovice. Krajská veterinární správa udává jako důvod stínění obytných místností v přilehlém domě, což znemožňuje jejich užívání, a dále omezení růst dalších stromů - skupiny tisů červených, a narušování objektů garáží kořeny stromů. Zapojit se do řízení je možné do 8mi dnů.
 

Dne 11. 12. nám byla oznámeno prodloužení lhůty k podávání návrhů u žádosti o pokácení 82 kusů dřevin (viz níže). Z důvodu stížnosti sdružení NESEHNUTÍ na nezákonný postup při informování občanských sdružení bylo nařízeno nové ústní jednání k případu na den 26. 1. v 9:00. Zároveň bylo vyhlášeno místní šetření k zjištění stavu dřevin, 5. 1. v 8:30.
 

Dne 7.12. nám bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení 1 kusu ořešáku. Žadatelem je fyzická osoba. Důvodem je obava před zraněním osob či poškození majetku. Ořešák se nachází v zahradě za domem Terezy Novákové 22, č. 15/1 v k. ú. Řečkovice. 
 

ROZHODNUTÍ Dne 26. 11. 2009 nám bylo doručeno rozhodnutí UMČ Brno Řečkovice a Mokrá Horákov, v němž

1. povoluje Statutárnímu městu Brnu, MČ Brno-Ivanovice POKÁCENÍ 14 ks smrků ztepilých o obvodech jmene od 59 do 147 cm, 7 ks bříz bradavičnatých o obvodech kmene od 40 do 112 cm, 5 ks smrků pichlavých o od58 do 99 cn, 4 ks habrů obecných o od 44 do 84 cm, 4 ks škump ocetných o od 28 do 36 cm,1 ks jedle ojíněné o 66 cm, 1 ks borovice černé o 75 cm, 1 ks borovice lesní o 66 cm, 1 ks dubu červeného o 107 cm, 1 ks třešně ptačí o 33 cm, 1 ks zeravu západního o 49 cm, 1 ks tisu červeného  o 78 cm, a 174 m2 smíšeného keřového porostu, rostoucích v zahradě areálu Mateřské školy v Brně - Ivanovicích, v ulici Hatě, na pozemcích p. č. 534 a 536 v k.ú. Ivanovice.

2. ukládáNÁHRADNÍ VÝSADBU a současně následnou péči o dřeviny.

Náhradní výsadba se ukládá v počtu:
39 ks vzrostlých alejových stromů
191ks okrasných keřů a 38 ks popínavých dřevin

Následná péče se ukládá 36 měsíců od jejich vysazení.

 

 Dne 20. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 2 kusy borovi )Pinus sp.) o obvodech kmenů 110 a 115 cm rostoucích v zahradě na ulici Černohorské u domu č. 4, na pozemku p. č. 258 v k. ú. Ivanovice. O kácení je zažádáno z důvodu nebezpečného náklonu dřevinm, poškozování základů domu, nebezpečí stržení el. vedení.

 

 

Dne 16.11.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
82 ks dřevin rostoucí na pozemku p.č. 956/112,965/150,965/151,965/125,965/276,1126/2,1126/12,1126/13,1126/14,1126/35,1126/36 v k. ú. Ivanovice. O kácení se žádá z důvodu výstavby Hobby Market Brno Ivanovice.

 

Dne 4. 11. 2009 nám bylo oznámeno zahájení řízení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 3 ks smrků o obvodech kmenů 43, 46 a 63 cm rostoucích na pozemku p. č. 2096/3 v k. ú. Řečkovice v areálu ZŠ při ulici Úprkově č. o. 1a, a 1 ks javoru o obvodu kmene 28 cm a 1 ks trnovníku akátu o obvodu kmene 64 cm rostoucích v areálu ZŠ na Horáckém náměstí č. o. 13, na pozemku p. č. 4862/3 v k. ú. Řečkovice. V případě kácení smrku žadatel uvádí, že byl vyzván vlastníkem sousedního pozemku k odstranění dřeviny z důvodu zastínění jeho pozemku. Dřevina má zasahovat do plotu. V případě akátu a javoru je důvodem žádosti úprava školního pozemku a dřeviny jsou náletové, těsně u plotu, v případě akátu již plot ničí - akát prorůstá pletivem. 
 

Dne 30. 10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně1 kus třešně ptačí o obvodu kmene 120 cm rostoucí na ploše zeleně před ubytovnou Ječná č. o. 26, na pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Řečkovice. Důvodem žádosti o kácení je zdravotní stav dtromu a jeho umístění v těsné blízkosti chodníku. Dřevinu posoudila dne 8. 10. 2009 při místním šetření komise životního porstředí, bezpečnosti a veřejného pořádku jako poradní orgán RMČ (dále jen "komise"), která doporučila starostovi souhlasit s podáním žádosti o její vykácení.
 

Dne 14.10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 1 ks čtyřkmenné slivoně myrobalánu o obvodech kmene 34, 49, 54 a 69 cm rostoucí na ploše veřejně přístupné zeleně Vlasty Pittnerové 13, na pozemku p. č. 3125/165 v k. ú. Řečkovice. Důvodem žádosti o kacení je znečišťování zpevněných ploch opadanými plody a neperspektivnost dřeviny.
 

Dne 14.10. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně3 ks bříz bradavičnatých (Betula pendula) o obvodech kmene 94 a 118 cm rostoucích na ploše veřejně přístupné zeleně u domů Bratří Křičků 32/34, na pozemku p. č. 3612/151, 3612/152 a 3612/157 v k. ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení je zhoršený stav bříz - dvě břízy prosychají ve vrcholových částech koruny, jedna má podelnou puklinu od paty kmene do výšky 3m, neperspektivní. U jedné z borovic je důvodem snížená provozní bezpečnost, jedna z větších větví se vylomila a hrozí odomení vrchní části koruny. U jedné borovice je důvodem náklon kmene směrem k domu a nad chodník. 
 

Dne 12.8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně
a)1 ks javoru babyky o obvodu kmene 20 cm na pozemku p.č.1216 k.ú. Řečkovice
b)3 ks trnovníků akátů o obvodech kmene 119,104,79 cm na pozemku p.č. 1701 k.ú. Řečkovice
 

Dne 5.8. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks smrku o obvodu kmene 170 cm na pozemku p.č.2915 k.ú. Řečkovice.
 

Dne 14.7.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku ztepilého na pozemku parc.č. 673 v k.ú. Ivanovice z důvodu ohrožení zdraví a majetku sousedů.
 

Dne 3.7.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení srmku rostoucího v zahradě Luh 476/7 na parcele 2755 v k.ú.Řečkovice z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí.
 

Dne 4.6.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:
a) 1 ks lípy velkolisté o obvodu kmene 12 cm, 1 ks třešně puilovité o obvodu kmene 107 cm na p.č. 410/1 a 1 ks třešně Sargentovy o obvodu kmene 28 cm na p.č. 411 k.ú. Řečkovice
b) 7 ks jírovců, 2 ks trnovníků akátů a souvislého keřového porostu o plošné výměře 12 m2. O kácení je žádáno z důvodů stavby opěrné zídky.
 

Dne 14.5.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně: 5 ks jeřábu, 1 ks douglasky tisolisté a 1 ks borovice černé na plochách veřejné zeleně. Dřeviny jsou téměř nebo zcela suché a rostou v k.ú. Řečkovice.
 

Rozhodnutí ze dne 30.4.2009
ÚMČ Brno- Řečkovice nepovoluje asanaci 1 ks břízy bradavičnaté o obvodu kmene 90 cm a povoluje 1 ks břízy bradavičnaté o obvodu kmene 84 cm. Oba stromz rostou v zahradě domu Vitáskova 1589/2, na pozemku p.č. 3953/24 k.ú. Řečkovice.

 

Rozhodnutí ze dne 23.4.2009
ÚMČ Brno-Řečkovice povoluje asanaci 1ks břízy bradavičnaté o obvodu kmene 260 cm, rostoucí na ul. Brigádnická 148, Brno. A ukládá náhradní výsadbu v podobě 5 ks ovocných dřevin. Žadatelem je fyzická osoba.

 

Dne 22.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
2 ks bříz bradavičnatých o obvodech kmenů 84 a 90 cm, rostoucích na pozemku p.č. 1589/2 k.ú. Řečkovice.

 

Dne 15.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
a) 1 ks javoru jasanolistého o obvodu kmene 135 cm, rostoucího na pozemku p.č. 46/2 k.ú.Řečkovice na ploše veřejně přístupné zeleně. Důvodem ke kácení je zhoršený zdravotní stav a riziko pádu. Doloženo fotografiemi.
b) 1 ks javoru mléče o obvodu kmene 130 cm rostoucího na ploše veřejně přístupné zeleně na ploše dětského hřiště v ulici Jandáskově, na pozemku p.č. 310 k.ú. Mokrá Hora. Důvodem ke kácení je snížená provozní bezpečnost a neperspektivnost. Doloženo fotografiemi.
c) 1 ks javoru mléče o obvodu kmene 218 cm rostoucího na ploše veřejně přístupné zeleně na ploše parkoviště, v blízkosti domu Palackého nám. 9. Důvodem ke kácení dřeviny je její zhoršený zdravotní stav, snížená provozní bezpečnost a neperspektivnost. Doloženo fotografiemi.

 

Dne 9.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les:
1 ks břízy bradavičnaté o obvodu kmene 260 cm, rostoucí při domu Brigádnická č.o. 75.

 

Dne 8.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně jednoho kusu Slivoně o obvodu kmene 22 cm na par. č. 4998/1 k. ú. Řečkovice z důvodů přesného znění: „Dřevina z náletu vyrůstající z prasklých betonových schodů v linii oplocení hřiště. Odstranění nutné z důvodu rekonstrukce hřiště vč. Oplocení."

 

Dne 1.4.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
konkrétně pokácet liniový keřový porost šeříků obecných a pámelníků bílých o celkové výměře 190 m2 rostoucí na p.č. 2780/1 k.ú. Řečkovice, náměstí Vojtěšky Matyášové. Z důvodů rekonstrukce inženýrských sítí MČ Brno - Řečkovice.

 

Dne 24.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně ořešák vlašský o obvodu 342 cm rostoucí u domu Žilkova 1039/91 na par. č. 199 v k.ú. Řečkovice. Z důvodů, žestím je starý 64 let, postupně usychá, některé větve jsou zlomené a ostatní hrozí zlomením ohrožují stavbu garáže i obyvatele. Již neposkytuje úrodu.
 

Dne 24.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Ořešák vlašský o obvodu 342 cm rostoucí u domu Žilkova 1039/91 na par. č. 199 v k.ú. Řečkovice. Z důvodů, žestím je starý 64 let, postupně usychá, některé větve jsou zlomené a ostatní hrozí zlomením ohrožují stavbu garáže i obyvatele. Již neposkytuje úrodu.
 

Dne 19.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Smrk Pichlavý o obvodu 145 cm na ulici Žilkova 4 par. č. 3780/1 v k. ú. Řečkovice z neznámých důvodů.
 

Dne 19.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Smrk Pichlavý o obvodu 145 cm na ulici Žilkova 4 par. č. 3780/1 v k. ú. Řečkovice z neznámých důvodů.
 

Dne 13.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně bříza bradavičnatá o obvodu 260 cm v zahradě ulici Brigádnická 75, par. č. 603/4 v k.ú. Mokrá Hora neznámých důvodů.
 

Dne 13.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les neznámý kus jehličnanu o neznámém obvodu u domu Kořískova 44 na par. č. 1149/1v k. ú. Řečkovicích z následujících důvodů: předzahrádka je zdevastovaná - nepoužitelná, hnijící jehličí v okapech, větve stromu ničí fasádu a znemožňuje stavbu lešení na opravu domu.
 

Dne 13.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Bříza Bradavičnatá o obvodu 260 cm v zahradě ulici Brigádnická 75, par. č. 603/4 v k.ú. Mokrá Hora neznámých důvodů.
 

Dne 13.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les neznámý kus jehličnanu o neznámém obvodu u domu Kořískova 44 na par. č. 1149/1v k. ú. Řečkovicích z následujících důvodů: předzahrádka je zdevastovaná - nepoužitelná, hnijící jehličí v okapech, větve stromu ničí fasádu a znemožňuje stavbu lešení na opravu domu.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně tři kusy Jalovců Prostředních o ploše 31 m2 na Horáckém náměstí 8 na par. č. 4856/1 v k. ú. Řečkovice z důvodů stížnosti obyvatel z přilehlého domu za znečišťování keřové skupiny.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně jeden trojkmenný trnovník akátu obvod kmenů 89, 122 a 123 cm a jeden dvojkmenný topol o obvodu 170 a 176 cm na par. č. 3125/165 v k. ú. Řečkovice důvod kácení u akátu je snížená provozní bezpečnost, napadení hnilobou a riziko zlomení u Topolu též snížená bezpečnost, rizikové větvení a riziko zlomení kmene.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně střemchu obecnou o obvodu kmene 50 cm rostoucí před domem Žitná 21 na par. č. 4464 v k. ú. Řečkovice z důvodů zhoršeného zdravotního stavu, hniloby a náklonu na chodník.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně Topol Černý o obvodu 290 cm v ulic Žitná 9 na par. č. 4521/1 v k.ú. Řečkovice z důvodů umístění stromu v blízkosti obytného domu, snížená bezpečnost a rizikové větvení.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně jeden trojkmenný trnovník akátu obvod kmenů 89, 122 a 123 cm a jeden dvojkmenný topol o obvodu 170 a 176 cm na par. č. 3125/165 v k. ú. Řečkovice důvod kácení u akátu je snížená provozní bezpečnost, napadení hnilobou a riziko zlomení u topolu též snížená bezpečnost, rizikové větvení a riziko zlomení kmene.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně střemchu obecnou o obvodu kmene 50 cm rostoucí před domem Žitná 21 na par. č. 4464 v k. ú. Řečkovice z důvodů zhoršeného zdravotního stavu, hniloby a náklonu na chodník.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně topol černý o obvodu 290 cm v ulic Žitná 9 na par. č. 4521/1 v k.ú. Řečkovice z důvodů umístění stromu v blízkosti obytného domu, snížená bezpečnost a rizikové větvení.
 

Dne 11.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně dva kusy bříz bradavičnatých o obvodech 84 a 90 cm rostoucích v zahradě domu Vitáskova. Stromy jsou v těsné blízkosti plotu, který poškozují, dále jsou v blízkosti aut a v případě zlomení nebo vichřice mohou způsobit škodu.
 

Dne 5.3.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

Pokračování správního řízení - smrk stříbrný s obvodem kmene 145 cm, rostoucí na ul. Žilkova 4. Žadatelem je fyzická osoba. Místní šetření proběhne 17.3.2009 od 8.30.

 

Rozhodnutí ze dne 5.3.2009

ÚMČ povoluje asanaci 1 ks ořešáku vlašského o obvodu kmene 168 cm, rostoucí na ploše veřejně přístupné zeleně na pozemku p.č. 4838/1 v k.ú. Řečkovice.

 

Dne 18.2.2009 nám bylo oznámeno kácení dřevin rostoucích mimo les:
1 ks smrku, neznámého obvodu kmene, rostoucí u domu Žilkova 4, k.ů. Řečkovice. Žádost je zdůvodnena: Strom je starý (od roku 1930) a vychýlený a ohrožuje spadnutím.
 

Dne 18. 2. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 6 ks ořešáků vlašských o obvodu 110, 132, 146, 157, 170 a 175 cm, 1 ks jabloně domácí o obvodu 129 cm a 1 ks slivoně o obvodu 93 cm, rostoucích v zahradě
 

Dne 18. 2. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 1 ks smrku o neznámém obvodu kmene, rostoucího u domu Žilkova 4 v k.ú. Řečkovice. Žádost je zdůvodněna takto: ,,Jedná se o starý vychýlený strom (smrk), který vzhledem ke svému stáří (od roku 1930) a stavu ohrožuje spadnutí.
 


Dne 5.2.2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

a) 1 ks javoru jasnolistého o obvodu kmene 138 cm, rostoucího na ploše veřejně přístupné zeleně u vozovky v ul. Karníkově, na parcele č. 3612/1 k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení je zdravotní stav, umístění stromu a jeho snížená provozní bezpečnost.

b) 1 ks zeravu řasnatého o obvodu kmene 110 cm na ploše veřejně přístupné zeleně u vchodu do domu Bratří Křičků 14-16. Důvodem ke kácení je nevhodné umístění v blízkosti domu, stínění, přehuštěný porost před domem.

c) 1 ks Juglans regia o obvodu kmene 168 cm, rostoucího na ploše veřejné zeleně v parku za domem Horácké náměstí 4, na pozemku p.č. 4838/1 k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení je zhoršený zdravotní stav, jeho umístění a snížená provozní bezpečnost.

d) 1 ks břízy bradavičnaté o obvodu kmene 128 cm, rostoucí na ploše veřejné zeleně v parku na Novém náměstí, u dětského hřiště, na pozemku p.č. 1586/1 k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení je zhoršený zdravotní stav, jeho umístění a snížená provozní bezpečnost.

e) 1 ks Juglans regia o obvodu kmene 162 cm, rostoucího v zahradě u domu Skoumalova 354/36 na pozemku p.č. 370/1 k.ú. Mokrá Hora. Důvody ke kácení - strom je starý, větvě jsou proschlé a hrozí odlomení silných větví a pád. Padající větve ohrožují okolní nemovitosti a veřejnou komunikaci.

 

 

Dne 20. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 4 ks jabloní domácích o obvodech 88, 107, 109 a 120 cm, rostoucích v zahradě při ulici Brigádnické, vedle domu č. o. 1, na pozemku parc. č. 606/1 a 606/3 v k. ú. Mokrá Hora. Důvodem ke kácení je stáří stromů - cca 40 let, neplodí ovoce. Dále je na daném prostoru připravovaná výstavba.
 

Dne 14. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Brno Řečkovice a Mokrá Hora konkrétně ze zdravotních a pěstebních důvodů 2 ks jeřabů ptačích, 8 ks smrků omorik a 3 ks střemch obecných umístěných na plochách veřejně přístupné a parkové a sídlištní zeleně.
 

Dne 14. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně o povolení 2 ks javorů mléče o obvodech 48 a 49 cm, rostoucích na ploše zeleně areálu hypermarketu Globus Brno, na pozemku parc. č. 965/205 v k. ú. Ivanovice.
 

Dne 14. 1. 2009 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně
a)1 ks jabloně domácí o obvodu 53 cm, rostoucí na ploše veřejné přístupné zeleně v ulici Kárníkově u vozovky naproti domu č. o. 12, na parcele č. 3612/319 v k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení je nevhodné umístění stromu v těsné blízkosti vozovky, mezi vozovkou a odvodňovacím žlabem, znečišťování vozovky a odvodňovacího žlabu padajícím ovocem.
b) 1 ks javoru jasanolistého o obvodu 40 cm, rostoucího na ploše veřejně přístupné zeleně v ulici Družstevní, za domem č. o. 3, na pozemku par. č. 46/3 v k.ú. Řečkovice. Žádost je zdůvodněna takto: Strom není perspektivní, báze je napadena hnilobou, strom roste 10 m od domu.

 

ROZHODNUTÍ ze dne 5.1.2009

Brno - Řečkovice a Mokrá Hora nepovoluje pokácení 3 ks bříz bradavičnatých o obvodech kmenů 90, 120 165 cm, rostoucích na zahradě, v blízkosti domu Brigádnická č.o. 75, na pozemku p.č. 630/2 v k.ú. Mokrá Hora.

 

 

Dne 19.12.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a to ořešáku a lípy na parcele 1745/1 v k.ú. Řečkovice z důvodu ohrožení osob a majetku.
 

Dne 10.prosince 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 2 javorů mléče rostoucích na pozemku parc.č. 965/205 v k.ú. Ivanovice.

 

Dne 26. 11. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les konkrétně 3 ks ořešáků vlašských o obvodech 100, 130 a 150 cm, rostoucích v zahradě při ulici Žilkově, vedle domu Žilkova č. o. 115 na pozemku par.č. 3888 v Řečkovicích.
 

Řečkovice – Mokrá Hora

Dne 26.listopadu 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rotstoucích mimo les a to 3 ořešáků na parcele 3888 v k.ú. Řečkovice . Místní šetření proběhne na místě samém na zahradě vedle Žilkovy 115 28.1. 2008 v 9.30 – 10h.

 

Dne 14.11.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les:

3 ks ořešáků s obvody kmenů 100,130 a 150 cm, rostoucí v zahradě při ulici Žilkova, vedle domu Žilkova č.o.115, na pozemku p.č. 3888 v k.ú. Řečkovice. O kácení je žádáno z důvodu výstavby rodinného domu, odstavného stání pro vozidla a vjezdu do stávající garáže. Jedná se o stromy staré, proschlé, se špatnými a tvrdými plody a to v důsledku jílovité půdy s vysokou hladinou spodní vody. Ořešák č.1 je na místě odstavného stání pro vozidla, ořešák č. 2 je v těsné blízkosti garáže, rozrušuje ze ořešák č.3 je na místě RD.

 

Dne 30.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a) 4 ks bříz bradavičnatých o obvodech kmenů nad 80 cm, rostoucích v blízkosti domu Brigádnická č.o. 75, na p.č. 630/2 a při hranici parcel 630/2 a 630/4 k.ú. Mokrá Hora. O kácení je žádáno z bezpečnostních a zdravotních důvodů. Dřeviny jsou přestárlé a mohou spadnout do elektrického vedení a zničit sousedův majetek. Žadatelem je fyzická osoba. b) 1 ks ořešáku vlašského o obvodu kmene 150 cm, rostoucí na zahradě u domu Vážného 13, na p.č. 2466/1 v k.ú. Řečkovice. O kácení je žádáno z důvodu nebezpečí zlomení vyhnilého kmene. Žadatelem je fyzická osoba.
 

Dne 6.10.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a) 1 ks lípy o obvodu kmene 250 cm, rostoucí v pásu zeleně u vozovky v ulici Příjezdové s ulicí Atriovou na p.č. 340/2 v k.ú. Ivanovice. Pozemek je ve vlastnictví města Brna. Důvodem je nevhodnost umístění dřeviny v rozhledovém trojuhleníku u cesty a ohrožení bezpečnosti osob a majetku. b) 1 ks borovice s obvodem kmene 135 cm rostoucí u domu Žilkova č.o. 32, na hranici dvou parcel č. 3864/1 a 3865/1 k.ú. Řečkovice. Důvodem žádosti je, že kořeny ohrožují kanalizaci a přívod el. proudu k domu. c) 1 ks třešně pilovité o obvodu kmene 30 cm, rostoucí na p.č. 2705 v k.ú. Řečkovice. Důvodem kácení je suchý, havarijní strom.
 

Dne 12.9.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: 3 ks hrušní obecných s obvodem kmenů 68,99,118 cm, rostoucích v pásu veřejně přístupné zeleně podél komunikace v ulici Žilkově, na parcele č. 3880/1, v k.ú. Řečkovice. Oznamovatelem je právnická osoba. Důvodem ke skácení jsou zdravotní (jsou to suché, havarijní stromy).
 

Dne 18.8.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení kácení dřevin mimo les: a)1 kusu ořešáku vlašského o obvodu kmene 180 cm rostoucího u domu Černohorská 2. Důvodem kácení má být omezování vjezdu do garáže a stínění obytným místnostem. b) 3 kusy topolů o obvodech kmenů 125, 135, 160cm a 1 kusu ořešáku vlašského o obvodu kmene 150 cm. Stromy rostou v zahradě při ulici Maříkova v blízkosti domu č. o. 44, na parcele č. 969 v k.ú. Ivanovice. Důvodem ke kácení má být zdravotní stav stromů a ohrožení budovy na pozemku p.č. 968.
 

Dne 29.7. 2008 nám bylo oznámeno zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les z pěstebních a zdravotních důvodů: a) 2 ks vrby bílé, rostoucí jako břehový porost v korytě drobného vodního toku Ponávka, který je ve správě Zemědělské a hospodářské správy, Oblasti povodí Moravy a Dyje, pracoviště Brno. Důvodem oznámení je současný stav obou dřevin, které byly označeny za nebezpečné. Zástupce orgánu ochrany přírody a krajinynemá k podanému oznámení připomínek. b) 1 ks vrby bílé, 2 ks olší lepkavých a 100 m² keřového porostu rostoucí jako břehový porost v korytě drobnéhovodního toku Ponávka, který je ve správě výše uvedeného oznamovatele. Důvodem oznámení jsou plánované práce na drobném vodním toku Ponávka. Viz. plánek. c) 2 ks jeřábů ptačích, 1 ks vrby jívy umístěných na plochách veřejně přístupné parkové a sídlištní zeleně v k.ú. Řečkovice. ÚMČ Brno-Řečkovice nemá k podanému oznámení připomínek.
 

Dne 15.7.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin a sice: 1 ks třešně ptačí a 1 ks meruňky o obvodech kmenů 190 a 130 cm, rostoucích v zahradě mezi zástavbou rodinných domů v ulici Banskobystrické mezi domy č.o. 44 a 48, na parcele č.457 v k.ú. Řečkovice. Důvodem žádosti je plánovaná novostavba RD včetně terénních úprav.
 

Dne 4.7.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin a sice: 1 ks douglasky tisolisté na parcele č.711/4 v k.ú. Ivanovice z důvodu ohrožování majetku a bezpečnosti osob. Strom roste v blízkosti rekreační chaty. Podněty k řízení je možné na úřad doručit do 18.července 2008.
 

Dne 13.6.2008 nám bylo oznámeno kácení dřevin ze zdravotních důvodů a sice: a)1 kus slivoně sargentovy (Prunus sargentii ´Acolade´) ve stromořadí na ulici Sibiřské 12 b)2 šácholanů japonských (Magnolia kobus) ve stromořadí v ulici Terezy Novákové, naproti domu č. 42, c)1 ks hrušně obecné ve stromořadí ulice Černohorská, na parcele č. 1126/1 v k.ú. Ivanovice.
 

Dne 14.5.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: a) 1 ks borovice s obvodem kmene 130 cm, rostoucí v zahrádkářské kolonii Řečkovice-Kopaniny, vedle rekreačního objektu č.e. 187, na parcele č. 3536/12 v k.ú. řečkovice. Důvody ke kácení dřevin jsou bezbečnostní. Dřevina byla neuváženě vysazena v zahrádkářské kolonii a nyní ohrožuje chatu a sousedské vztahy. Vlatsníkem pozemku je fyzická osoba. b) 14 ks menších dřevin (bez černý, růže šípková, ptačí zob obecný, jabloň domácí, slivoň) rostoucích po areálu mateřské školy Brno, Novoměstská 1, na ploše veřejné a omezeně přístupné zeleně, na parcelách č. 1003/6, 1004/2, 1005/2, 1070/3, 4450 v k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení je plánovaná rekonstrukce oplocení areálu mateřské školy a v některých případech zdravotní stav dřevin. Dřeviny posoudila komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku, která doporučila MČ podat žádost o jejich vykácení.
 

Dne 12.5.2008 nám bylo oznámeno shromáždění podkladů k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 1 topolu černého o obvodu kmene 334cm rostoucího na ploše omezeně přístupné zeleně u domu Ječná 26, na parcele č. 3612/106 v k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení má být malá vzdálenost od budovy 1,5m.
 

ROZHODNUTÍ ze dne 9.5.2008 ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora – povoluje k asanaci dřeviny: 1 ks třešně pilovité o obvodu kmene 90 cm, rostoucím v pásu zeleně mezi vozovkou a chodníkem v uilci Koláčkově před domem č.o. 20a, na p.č. 410/1 v k.ú. Řečkovice. Jako náhradní výsadba jsou určeny 3 ks vzrostlých listnatých stromů (Acer platanoides ¨Cleveland´, Acer saccharinum).
 

ROZHODNUTÍ ze dne 2.5.2008 ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora – povoluje k asanaci dřeviny: 5 ks jabloní domácích o obvodu kmene 74,96,104,106,134 cm, 2 ks třešní ptačích o obvodu kmene 93 a 133 cm, 2 ks slivoní švestek o obvodu kmene 128 a 154 cm a 105 m² keřového porostu ptačího yobu, jalovce, slivoně švestky, třešně ptačí, slivoně myrobalanu, rybízu černého rostoucích v ulici Maříkova vedle č.o. 36, na parcelách 3592/1 a 3592/2 v k.ú. Řečkovice.
 

Dne 30.4.2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 1 ks Thuja plicata rostoucí na ploše veřejné zeleně u domů Bratří Křičků 15 a 17, na parcele č. 3612/106 v k.ú. Řečkovice. Důvodem kácení je růst stromu v těsné blízkosti dvou bytových domů. Výrazné stínění tří bytů.
 

Dne 28.4.2008 nám bylo oznámeno shromáždění podkladů k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 1 topolu černého o obvodu kmene 334cm rostoucího na ploše omezeně přístupné zeleně u domu Ječná 26, na parcele č. 3612/106 v k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení má být malá vzdálenost od budovy 1,5m.
 

Dne 22.4.2008 nám bylo oznámeno shromáždění podkladů k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 1 ks třešně pilovité rostoucího v pásu zeleně mezi vozovkou a chodníkem v ul. Koláčkova před domem č.o. 20a, na pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Řečkovice
 

Dne 18.4.2008 nám bylo oznámeno pokračování správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně: 9 ks ovocných stromů a 105 m² keřových skupin, rostoucích na pozemcích vedených jako zahrada v ul. Maříkově vedle č.o. 36, na parcelách 3592/1 a 3592/2 k.ú. Řečkovice.
 

Dne 31.3.2008 nám bylo oznámeno právnickou osobou zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: předmětem žádosti je 1 ks třešně pilovité (Prunus serrulata ¨Kanzan¨), obvod kmene 90 cm, rostoucí v pásu zeleně mezi vozovkou a chodníkem v ulici Koláčkova před domem č. 20A, na parcele č. 410/1 v k.ú. Řečkovice. Kácení je z důvodu budování nového vjezdu do garáže. Náhradní výsadbu bude hradit investor. Ústní jednání spojené s místním šetřením bude 15.4.2008 v 8.30-8.45 před domem Koláčkova 20a.
 

Dne 21.3.2008 nám bylo oznámeno fyzickou osobou zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: a) 1 ks borovice (Pinus sp.) o obvodu kmene 105 cm, rostoucí v předzahrádce u domu Lacinova č.o. 19, na parcele č.4217 v k.ú. Řečkovice. Důvodem kácení je vzrůst stromu, který převyšuje nemovitost a zasahuje do fasády a oken domu. Majitel současně řeší novou výsadbu předzahrádky bez přerostlých stromů. b) 1 ks smrku ztepilého (Picea abies) o obvodu kmene 150 cm, rostoucího v zahradě před domem Žilkova č.o.12, na parcele č. 3820/1 v k.ú. Řečkovice. Žadatelka zdůvodňuje žádost o kácení z důvodů nebezpečí vyvrácení na RD při poryvech větru.
 

Dne 14.3.2008 nám bylo doručeno „Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les ze zdravotních důvodů“. Předmětem oznámení o kácení ze zdravotních důvodů jsou 2 ks jírovců maďalů (níže uvedené pod číslem 1 a 2) o obvodu kmenů 250 cm a 1 ks trnovníku akátu (níže uveden pod č.3) o obvodu kmene 230 cm, rostoucích v zahradě u domu Tumaňanova č.o. 1, na parcele 289 v k.ú. Mokrá Hora. Zdůvodnění kácení je následující: Uvedené stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, stromy č.1 a 3 přímo ohrožují svým případným pádem přilehlé komunikace. Vhodnost kácení byla konzultována s odbornou firmou ing. Zdeňka a Tomáše Šarapatkových. Místo stromu č.2 se plánuje náhradní výsadba, místo stromu 1 a 3 nikoli. Dále se bude provádět zdravotní prořez ostatních stromů na uvedeném pozemku.
 

Dne 14.3.2008 byla doručena žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. a) Žadatelem je MČ Brno-Ivanovice. Předmětem žádosti je 1 ks hrušně obecné o obvodu kmene 154 cm, rostoucí na veřejné zeleni u vozovky v ulici Sychrov, v blízkosti domu Sychrov č.o.46 na parcele č. 28/2 v k.ú. Ivanovice. Žádost je zdůvodněna stavem stromu, který je suchý a ohrožuje padáním větví. b) Žadatelem je MČ Brno-Ivanovice. Předmětem žádosti jsou 3 ks hrušní obecných o obvodech kmenů 128,154,158 cm, rostoucích ve veřejné zeleni u vozovky v ulici Pokorově, před domem č.o. 15, parcele č. 399/1 v k.ú. Ivanovice. Žádost je zdůvodněna tím, že všechny tři stromy jsou staré a z velké části uschlé. Padáním suchých a odlomených větví ohrožuje procházející na chodníku a zaparkovaná auta.
 

Dne 5.3. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: 2 ks ořešáků o obvodech kmenů 183 a 235 cm, na parcele č. 318/12 v k.ú. Ivanovice, v areálu AUTODÍLNY KOČER s.r.o. Důvodem ke kácení má být přístavba pro provoz autodílen a opadávání větví stromů.
 

Dne 26.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a)1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 160 cm, rostoucí v sídlištní zeleni u domu Úprkova 7, na parcele č. 2314/38 v k.ú. Řečkovice a 1 ks topolu kanadského o obvodu kmene 174 cm, rostoucího mezi domy Úprkova 3 a Veselka 19, na parcele č. 2314/28 v k.ú. Řečkovice. Pozemky jsou ve vlastnictví města, důvodem ke kácení je nebezpečnost dřevin. b) 1 ks vrby jívy o obvodu kmene 90 cm, 1 ks jalovce obecného o obvodu kmene 20cm a temnoplodce černoplodého (Aronie) o obvodu kmene 89 cm, rostoucích v sídlištní zeleni, za domem Měřičkova 54 na parcelách č. 4799/2 a 4804/2 v k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení má být snížená provozní bezpečnost a uvolnění perspektivnějších dřevin ze zápoje.
 

Dne 18.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a)1 ks borovice lesní rostoucí ve svahu vedle domu Jandáskova č. 52 na parcele č. 3562/9 v k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení je opomenutí připojení stromu k předešlé žádosti a stavební důvody. b)1 ks borovice a 1 ks meruňky rostoucí v zahradě u domu Medlánecká 31 na parcele č. 333 v k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení má být růst borovice na přípojce plynu do nemovitosti. Meruňka je stará, seschlá a dutá.
 

Dne 14.2. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a)5 ks jabloní domácích rostoucích v zahradě na parcele č. 220/2 v k.ú. Ivanovice, v blízkosti odbočky z ulice Černohorské. Podatelem žádosti je fyzická osoba. Důvodem ke kácení má být příprava pozemku pro stavbu sídla firmy žadatele. Shromažďování podkladů pro rozhodnutí předpokládá úřad že ukončí k 26.2.2008. b)3 ks topolů kanadských rostoucích v areálu bývalých kasáren při ulici Terezy Novákové, na parcele č. 228/1 v k.ú. Řečkovice. Obvody kmenu topolů činí 200, 250, 205/220 cm (dvojkmen). K žádosti je přiložen znalecký posudek zabývající se posouzením stavu 2 kusů topolů navržených ke kácení. Posudek obou stromů mají opodstatňovat důvod ke kácení. Třetí topol v posudku nezahrnutý má být napaden hnilobou. Žadatel souhlasí s provedením náhradních výsadeb. Podatelem žádosti je právnická osoba Moravská Galerie v Brně.
 

Dne 28.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: 1 ks smrku ztepilého rostoucího v zahradě domu Boženy Antonínové 15. Podatelem žádosti je fyzická osoba.
 

Dne 23.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a)1 ks ořešáku vlašského rostoucího v zahradě u domu Pokorova 45, na pozemku p.č. 398/2 v k.ú. Ivanovice. Žadatelem o kácení je fyzická osoba. b)1 ks lípy srdčité rostoucí v areálu nákupního střediska Vysočina, u objektu Kolaříkova 3, vedle schodiště, na pozemku p.č. 2069/1 v k.ú. Řečkovice. Žadatelem o kácení je město Brno. Důvodem ke kácení má být snížená bezpečnost stromu. c)1 ks javoru jasanolistého rostoucího v parku u dětského hřiště na ulici Renčově poblíž domu 28, na pozemku p.č. 3953/5 v k.ú. Řečkovice. Žadatelem o kácení je město Brno.
 

Dne 10.1. 2008 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a)1 ks modřínu opadavého rostoucího v zahradě u rodinného domu Zatloukalova 19, na pozemku p.č. 121/3 v k.ú. Ivanovice. Žadatelem o kácení je fyzická osoba. b)1 ks borovice rostoucích ve svahu vedle domu Jandáskova 52, na pozemku p.č. 3562/9 v k.ú. Řečkovice. Žadatelem o kácení je fyzická osoba. Obvod kmene stromů činí 98, 86 u buků a 124 cm u borovice. c)1 ks borovice a 1 kus dubu rostoucích ve svahu vedle domu Jandáskova 52, na pozemku p.č. 3562/9 v k.ú. Řečkovice.Obvod kmene obou stromů činí 140 cm. Dub má být suchý. d)4 ks vrby jívy a 1 ks břízy bělokoré rostoucí v areálu nákupního střediska Vysočina u domu Vážného 21 a Kolaříkova 1, na pozemku p.č. 2069/1 a 2069/2 v k.ú. Řečkovice. Žadatelem o kácení je Statutární město Brno. e)1 ks třešně ptačí rostoucí v zahradě vedle zahradního domku 169, v zahrádkářské kolonii při ulici Podhájí, na pozemku p.č. 3175/1 v k.ú. Řečkovice. Žadatelem o kácení je fyzická osoba. f)1 ks jabloně rostoucí v sídlištní zeleni u domu Letovická 22, na pozemku p.č. 4708 v k.ú. Řečkovice. Důvodem kácení má být započatá rekonstrukce domu – opravu „nejde provést bez výrazné redukce větví v koruně. Strom na daném místě není perspektivní a esteticky hodnotný.“ g)1 ks slivoně myrobalánu rostoucího v ploše zeleně u domu Úprkova 5, na pozemku p.č. 2314/43 v k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení má být růst v těsné blízkosti od budovy a stínění oken bytu.
 

Dne 12.12. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: 2 ks hrušně obecné a 1 ks škumpy obecné rostoucích v uličním stromořadí před domem na ulici Gromešova 3 na pozemcích p.č.: 2705, v k.ú. Řečkovice. Důvodem kácení má být stavba vjezdu do garáže a špatný zdravotní stav dřevin. Shromažďování podkladů pro rozhodnutí předpokládá správní orgán že ukončí ke dni 8.1.2008. Podatelem žádosti je Veřejná zeleň města Brna.
 

Dne 14.11. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a) 16 ks stromů a cca 74 m2 plochy keřů, rostoucích v zeleni u vozovky v ulici Prumperk a Prašné, ve většině případů těsně za vjezdem z ulice Terezy Novákové, na pozemcích p.č.: 2219,3708/1, 3706/1, (3704/1, 3704/2), 3703/1 3702/1, v k.ú. Řečkovice. Důvodem kácení je zahájení stavební akce „Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Bohatcově, Prašné a Prumperku“. Druhově se jedná o Prunus, trnovník akát, břízu bradavičnatou, ptačí zob, svídu , růži šípkovou a šeřík obecný. Shromažďování podkladů pro rozhodnutí předpokládá správní orgán že ukončí ke dni 5.12.2007.
 

Dne 29.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a) 2 ks smrků stříbrných a 1 kus jedle rostoucí v zahradě vedle rodinného domu Skoumalova 14, na pozemku. Důvody ke kácení mají být bezpečnostní. Shromažďování podkladů pro rozhodnutí předpokládá správní orgán že ukončí ke dni 10.11.2007. b) 1 kus javoru babyky v uličním stromořadí na ulici Banskobystické, před domem č.o. 185. Důvodem kácení je poškození stromu při dopravní nehodě. Na původním místě má být vysazen do konce roku 2008 strom nový. Shromažďování podkladů pro rozhodnutí předpokládá správní orgán že ukončí ke dni 10.11.2007.
 

Dne 23.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a) 25 m2 keřového porostu jalovce rostoucího před bytovým domem Vlasty Pittnerové 11, na pozemku p.č. 4877/3, v k.ú. Řečkovice. Důvody ke kácení mají být hygienické. Skupina keřů je situována mezi chodníkem k domu a chodníkem se schodištěm vedoucím mezi domy č.o. 11 a 13. Shromažďování podkladů pro rozhodnutí předpokládá správní orgán že ukončí ke dni 5.11.2007. b) 1 kus borovice a 1 kus stříbrné jedle rostoucí v zahradě vedle rodinného domu Tumaňanova 62, na pozemku p.č. 106/1, v k.ú. Mokrá Hora. Důvody ke kácení mají být bezpečnostní . Shromažďování podkladů pro rozhodnutí předpokládá správní orgán že ukončí ke dni 5.11.2007.
 

Dne 17.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: 1 ks smrku pichlavého rostoucího v zahradě za domem Hapalova 30, na pozemku p.č. 2518, v k.ú. Řečkovice.
 

Dne 4.10. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a)2 ks třešní ptačích a 9 ks slivoní rostoucích ve skupině nad kontejnerovým stáním u vchodu do domu Sibiřská 62, na parcele č. 595/1, k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení je plánovaná rekonstrukce ploch zeleně v okolí domu spojená se založením nového parku a znečišťování okolí kontejnerů opadem z dřevin. b)1 ks borovice črné rostoucí ve skupině borovic ve svahu mezi příjezdovou komunikací a domem Bratří Křičků 34, na parcele č. 3612/152, k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení je snížená vitalita stromů, růst ve skupině.
 

Dne 11.9. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: 1 ks ořešáku rostoucího v zahradě u domu Sychrov 35.
 

Dne 20.7.2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mio les a to břízy bradavičnaté u domu v ulici Královka 6 na parcele č. 2734 v k.ú. Řečkovice. Místní šetření proběhne na místě samém dne 26.7.2007 v 8.30h.
 

Dne 29.6. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a)9 ks ovocných stromů 105 m2 keřových skupin rostoucích na pozemcích vedených jako zahrada, v ulici Maříkově vedle č.o. 36, na pozemcích p.č. 3592/1 a 3592/2, k.ú. Řečkovice. Důvodem ke kácení je plánované rozšíření stávajcícho areálu. Místní šetření proběhne 10.7.2007 na místě samém v 9:30 – 9:45 hod. b)3 ks smrků ztepilých rostoucích ve skupině v parku na náměstí vojtěšky Matyášové, na pozemku p.č. 2780/1, k.ú. Řečkovice, který je ve vlastnictví města. Důvodem žádosti ke kácení je krátkodobá perspektiva stromů. Místní šetření proběhne 10.7.2007 na místě samém v 9:30 – 10:30 hod.samém.
 

Dne 28.6. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: 1 ks smrku ztepilého a jeden kus borovice rostoucí v zahradě u domu Jandáskova 57na pozemku p.č. 6, k.ú. Mokrá Hora. Důvodem žádosti ke kácení je ohrožení majetku a osob. Místní šetření proběhne 10.7.2007 na místě samém v 9:15 – 9:30.
 

Dne 19.6. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a)1 ks trnovníku akátu rostoucího před domem Novoměstká 59 na pozemku p.č. 4757/1, k.ú. Řečkovice, který je ve vlastnictví města. Důvodem žádosti ke kácení je krátkodobá perspektiva, silný náklon kmene, zhoršený zdravotní stav. Místní šetření proběhne 10.7.2007 na místě samém v 8:30 – 8:45. b)1 ks javoru mléče (obvod kmene 247 cm) rostoucího v zahradě za domem Tumaňanova 15 na pozemku p.č. 284/1, k.ú. Mokrá Hora. Důvodem žádosti ke kácení je: dřevina roste v blízkosti domu, je rozlomená. Místní šetření proběhne10.7.2007 na místě samém v 8:45 – 9:00.
 

Dne 28.5. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: 2 ks douglasek tisolistých (o obvodech 130 a 150 cm) rostoucí v zahradě v ulici Příjezdová vedle č.o. 31, na pozemku p.č. 384, k.ú. Ivanovice. Důvodem žádosti ke kácení má být stavba domu. Místní šetření proběhnou 30.5.2007 na místě samém v 9:15 – 9:35.
 

Dne 23.5. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: 1 ks hrušně obecné rostoucí v zahradě za domeme Luh 5, na pozemku p.č. 2757 k.ú. Řečkovice. Důvodem žádosti ke kácení je neplodnost stromu, špatný zdravotní stav. Místní šetření proběhnou 30.5.2007 na místě samém v 8:45 – 9:00.
 

Dne 15.5. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: 1 ks smrku pichlavého u pomníku vedle domu Tumaňanova 28, na parcele č. 66, v k.ú. Mokrá Hora, na pozemku ve vlastnictví města Brna. Důvodem kácení má být špatný zdravotní stav stromu. Místní šetření proběhne 30.5.2007 v 8:30 – 8:45 na místě samém.
 

Dne 11.4. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: 1 ks jabloně rostoucí na zahradě za domem Kuřimská č.o. 18, na parcele č. 974, v k.ú. Řečkovice. Důvodem kácení má být plánovaná rekonstrukce oplocení a špatný stav stromu. Místní šetření proběhne 18.4.2007 v 9:15 –10:00 na místě samém.
 

Dne 4.4. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a)2 ks lip rostoucí v sídlištní zeleni u domu Bratří Kříčku č.o. 44, na parcele č. 3612/217, v k.ú. Řečkovice, na pozemku ve vlastnictví města Brna. Důvodem kácení má být snížená provozní bezpečnost, růst v blízkosti domu, špatní zdravotní stav. Místní šetření proběhne 18.4.2007 v 8:30 – 8:45 na místě samém. b)1 ks smrku ztepilého rostoucí v sídlištní zeleni u domu Bratří Kříčku č.o. 36-38, na parcele č. 3612/165, v k.ú. Řečkovice, na pozemku ve vlastnictví města Brna. Obvod kmene činí 36 cm. Důvodem kácení má být nevhodné stanoviště v blízkosti domu (cca 0,75cm). Místní šetření proběhne 18.4.2007 v 8:45 – 9:00 na místě samém. c)2 ks javorů jasanolistých ve svahu pod budovou Novoměstská č.o. 2, směrem do ulice Podhájí, na parcele č. 3125/391 v k.ú. Řečkovice, na pozemku ve vlastnictví města Brna. Důvodem ke kácení je nízká sadovnická a estetická hodnota dřevin. Místní šetření proběhne 18.4.2007 v 9:00 – 9:15 na místě samém. d)6 ks zeravů západních rostoucích v pásu zeleně mezi chodníkem a budovou u domu Kolaříkova č.o. 10, na parcele č. 2045/4, v k.ú. Řečkovice, na pozemku ve vlastnictví města Brna. Důvodem ke kácení je plánované rozšíření park. stání a nízká estetická hodnota dřevin. Místní šetření proběhne 18.4.2007 v 9:00 – 9:30 na místě samém. e)2 ks javorů jasanolistých rostoucích v sídlištní zeleni u domů Družstvní č.o. 12 a 16, na parcele č. 16/23 a 46/26, v k.ú. Řečkovice, na pozemku ve vlastnictví města Brna. Důvodem ke kácení je snížená provozní bezpečnost. Místní šetření proběhne 18.4.2007 v 9:15 – 9:45 na místě samém.
 

Dne 29.3.2007 nám bylo oznámeno plánované kácení ze zdravotních důvodů - dub v havarijním stavu na pozemku parc.č. 4416/5 v k.ú. Řečkovice.
 

Dne 5.3. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a)1 ks břízy, 1 ks vrby a 2 ks zeravů rostoucích v zahradách v blízkosti rodinných domů Terezy Novákové č.o. 94,96,98,100, na parcele č. 217/1, v k.ú. Řečkovice. Obvody kmenů stromů činí 128,150,70,55 cm. Důvodem kácení má být ohrožení bezpečnosti, zastínění a znehodnocování čtyř rodinných domů. Místní šetření proběhnou 19.3.2007 v 8:45 – 9:15 na místě samém. (Terezy Novákové 94) b)1 ks topolu černého rostoucího v areálu Mateřské školy, Brno, Hatě 19, na parcele č. 533/1, v k.ú. Ivanovice, na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna, svěřeném MČ Brno – Ivanovice. Důvodem kácení má být prosychání koruny, nestabilní větvení, ohrožení bezpečnosti v okolí stromu. Místní šetření proběhnou 19.3.2007 v 9:15 – 9:45 na místě samém. c)1 ks hrušně rostoucí v zahradě při ulici Tihůvka, na parcele č. 126/1 v k.ú. Ořešín. Důvodem kácení má být zdravotní stav stromu. Místní šetření proběhne 19.3.2007 v 10:00 – 10:15 na místech samotných.
 

Dne 28.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: ořešák a třešeň rostoucí v zahradě při ulici Klimešova, na pozemku p.č. 208/1 k.ú. Ořešín. Důvodem žádosti ke kácení je plánovaná výstavba rodinného domu. Místní šetření proběhnou 19.3.2007 na místech samých se začátkem v 8:30 na místě samotném, v sousedství č.o. 16.
 

Dne 8.2. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení o vydání povolení ke kácení: a) 1 ks břízy bradavičnaté rostoucí v sídlištní zeleni u boční stěny domu Škrétova 4, pozemku p.č. 225/28 k.ú. Řečkovice z důvodu problematické provozní bezpočnosti a umístění v těsné blízkosti bytového domu. b) 1 ks douglasky tisolisté a dvou kusů keřových jalovců rostoucích v sídlištní zeleni za domem Měříčkova č.o. 50. - důvodem kácení je plánovaná rekonstrukce a nástavba tohoto domu. c) 2 ks javorů rostoucích v zahradě mateřské školky, na parcele č. 1003/6 k.ú. Řečkovice z důvodu hustého sponu. d)1 ks ořešáku rostoucího v zahradě za domem Terezy Novákové 20, parcela č.13 k.ú. Řečkovice z důvodu špatného zdravotního stavu. Místní šetření proběhnou 19.2.2007 na místech samých.
 

Dne 11.1. 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin z pěstebních a zdravotních důvodů. Jedná se o celkem 14 kusů dřevin resp. skupin dřevin.
 

Dne 4.ledna 2007 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení hrušně na v zahradě na parcele č. 665 v k.ú. Řečkovice z důvodu plánované stavby rodinného domu.
 

Dne 11.12.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení jabloně při ulici Pod Zahradmi na parcele č.300 v k.ú.Morká Hora. Místní šetření proběhne 18.12.2006 v 9.15 až 9.30 na místě samém u tenisových kurtů.
 

Dne 23.listopadu 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve vìci kácení 2slivoní myrobalánu rostoucích naproti domu č.22.a 34 na ulici KOláčkova , parcela č.410/1 v k.ú.Řečkovice. Místní ššetření probìhne 18.12.2006 v 8.30 až 8.45h na místě samém. Dne 23.listopadu 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve vìci kácení smrku v blízkosti zastávky MHD na Ulici Klimšové (k.ú.Ořešín). Místní ššetření proběhne 18.12.2006 v 8.45 až 9.00h na místě samém.
 

Dne 30.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a)7 topolů černých podél Ponávky při ulici Podhájí na parcele č. 3241/1 v k.ú. Řečkovice. Místní šetření proběhne 7.11.2006 v 10.15-10.30 na místě samém - u mostu na ulici Podhájí b)břízy bradavičnaté u břehu náhonu potoka POnávky v lokalitě U Vránova mlýna na parcele č. 650 v k.ú. Mokrá Hora z důvodu provozní nebezpečnosti dřeviny. Místní šetření proběhne 7.11.2006 v 10.00 - 10.15 na místě samém (U Vránova mlýna 3).
 

Dne 19.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci a)ořešáku rostoucího v zahradě u domu na ulici Klimešova č.p. 15 na pozemku parc.č. 247 v k.ú. Ořešín. Místní šetření proběhne na místě samém 7.listopadu v 9.00 až 9.15h. b)jabloně rostoucí v sídlištní zeleni u domu Úprkova 3 na parcele č. 2314/156 v k.ú. Řečkovice. Místní šetření proběhne 7.listopadu 2006 na místě samém v 9.15 - 9.30h. c)100m2 keřového porostu nízkého pámelníku v sídlištní zeleni za domem Letovická 15 na parcele č. 4749/1 v k.ú. Řečkovice. Místní šetření proběhne na místě samém 7.listopadu v 9.30 - 9.45h.
 

Dne 10.října 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a) meruňky v předzahrádce u domu Palackého tř.č. 172 na parc.č. 1024 v k.ú. Řečkovice. Místní šetření proběhne 7.listopadu 2006 v 8.30 až 8.45h na místě samém. b) Ořešáku u domu Bohmova 32 na parcele č. 180 v k.ú. Řečkovice. Místní šetření proběhne 7.listopadu 2006 v 8.45 až 9h na místě samém.
 

Dne 22.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin v parku na ulici Renčově, parcele č. 3953/5 v k.ú. Řečkovice spojené s rekonstrukcí dětského hřiště. Místní šetření proběhne 3.10.2006 ve 13.40h na místě samém.
 

Dne 15.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku u domu Tumaňanova 62 na pozemku parc.č. 106/1 v k.ú. Mokrá Hora. Místní šetření proběhne 3.října 2006 v 13.00 až 13.15 na místě samém. Dne 15.září 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení porostu jalovce chvojky v rozsahu 508m2 v sídlištní zeleni ulic Družstevní a Letovická. Místní šetření proběhne 3.října 2006 v 13.20 až 13.40 na místě samém.
 

Dne 31.8.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení ořešáku, hrušně a jabloně na pozemku parc.č. 2949 v k.ú. Řečkovice. Místní šetření proběhne 14.9.2006 v 8.30 až 8.45 na místě samém.
 

Dne 2.8.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení smrku na parcele č. 1809/1 v k.ú.Řečkovice z důvodu ohrožení majetku. Místní šetření proběhne na místě samém dne 17.srpna 2006 v 8.30h.
 

Dne 21.července nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 4 olší lepkavých a jednoho jírovce ve vyústění dešťové kanalizace do Rakoveckého potoka na pozemku parc.č. 488/1 v k.ú.Ořešín z důvodu realizace stavby "Dešťová kanalizace v MČ Brno - Ořešín - ul. Drozdí". Místní šetření proběhne dne 7.srpna v 8.30h.
 

Dne 18.července 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení 3 smrků v ulici Hatě u domu č.6 na parcelách 166 a 167 v k.ú. Ivanovice. Místní šetření proběhne 24.července v 9.15h na místě samém.
 

Dne 12.7.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení borovice a třešně v zahradě na parc.č. 122 v k.ú. Mokrá Hora (pozemek se nachází při komunikaci vedoucí na ulici Skrejš za odbočkou z ulice Tumaňanovy. Místní šetření proběhne 24.7.2006 v 8.45h na místě samém.
 

Dne 12.7.2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácní lípy malolisté v centrální části obce Ivanovice na ulici Mácova u domu č.5 v blízkosti zastávky MHD na parcele č. 449/1 v k.ú. Ivanovice. Místní šetření proběhne 24.července 2006 v 8.30h na místě samém.
 

Dne 9.června 2006 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení ve věci kácení a)3 borovic černých v sídlištní zeleni u domu Renčova 8 na parcele č. 3966/4 v k.ú. ŘEčkovice. Místní šetření proběhne 15.června 2006 v 8.45 - 9.15 hodin na místě samém. b) smrku ztepilého v ísdlištní zeleni u domu Letovická 9 na parcele č. 4739 v k.ú. Řečkovice. Místní šetření proběhne 15.června 2006 v 9.15 - 9.30 hodin