Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

 

Na této adrese:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/oupsr_zur_jmk/web_navrh/index.html  

je dostupný aktuálně veřejnou správou připomínkovaný dokument Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Dokument bude 3.srpna 2009 projednán s dotčenými orgány na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Poté poběží 30, respektive 60ti denní lhůta pro zasílání stanovisek. Kraj se následně se stanovisky vypořádá a během listopadu by měl být dokument formou veřejné vyhlášky zveřejněn včetně termínu veřejného projednání.

Co jsou to Zásady územního rozvoje?

 

 

 

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 23. 3. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube