Hodina Země28. března 2020 od 20.30 do 21.30

Hodina Země 2020Klima už jsme změnili, teď se pojďme změnit my.

Přidejte se

Hodina Země - společně pro planetu

Vítejte na stránkách Hodiny Země – celosvětové akce, která má za úkol zvýšit povědomí o klimatických změnách.

Zhasnutím světel chceme vyslat jasný signál – člověkem způsobené klimatické změny jsou problém, o kterém nejen víme, ale také se chceme aktivně podílet na jeho řešení. Do akce se zapojují obce, firmy i jednotlivci. Hodinou to ale jen začíná, stanovte si svůj klimatický závazek. Tím může být přechod na obnovitelné zdroje energie v obci, či snižování uhlíkové stopy v domácnosti.

Děkujeme všem, kteří se zapojili v roce 2019! Bylo to mj. rekordních 165 obcí (viz níže).

Mapa účastníků Hodiny Země 2020

Načítám mapu…

Co je hodina Země?

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice.

Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. Abychom odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit naše chování a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl energie získávat z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních paliv, které ke změně klimatu přispívají nejvíc. Protože část času na zlepšení jsme už ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které změna klimatu přináší.

Celkem osmnáct ze devatenácti nejteplejších roků za posledních 150 let bylo zaznamenáno od roku 2000. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních letech zvyšuje.Významným dopadem klimatický změn je nedostatek vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je tak mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené úspory vody. Nejen té, která teče v našich kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin.

Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy.

Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Musíme se spojit na úrovni jednotlivých obcí nebo měst a hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí, a jak snížit emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.

Z mimořádné zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu IPCC, vydané v říjnu 2018, plyne, že je stále možné, i když velice obtížné, zastavit oteplování na 1,5 °C. Tedy na úrovni, kdy dopady klimatické změny budou sice výrazné, ale zvládnutelné. Globální emise skleníkových plynů musí začít rapidně klesat. Přibližně na polovinu v roce 2030 a na nulu v roce 2050. Aby se to stalo, je nutné přestat spalovat fosilní paliva, zefektivnit průmysl, změnit složení naší stravy a snížit spotřebu ve vyspělých zemích. K tomu je za­potřebí, aby ruku v ruce šla zodpovědná klimatická politika představitelů na všech úro­vních (obce, kraje, stát) a uvědomělá změna chování občanů (např. zateplení domů, využí­vání hromadné dopravy, omezení konzumace živočišných produktů).

Právě teď nastal čas, aby se i Česko začalo měnit, pokud chceme skutečně udržet oteplování planety v alespoň relativně bezpečných mantinelech.

Do Hodiny Země 2019 se v sobotu 30. 3. 2019 zapojilo rekordních 165 obcí, 77 firem, přes 750 jednotlivců, 11 památek. Konalo se 14 veřejných akcí. Zhasly hlavní památky největších měst v Praze ( Vyšehrad, Vítkov a Petřín) , Brně (hrad Špilberk, Obelisk v Denisových sadech a Nová radnice) , Ostravě (věž radnice) i Plzni (katedrála sv.Bartoloměje - nejvyšší kostelní věž v ČR, radnice, Arcibiskupství) , a veřejné osvětlení ve stovce menších obcí. Ti všichni pomohli zvýšit povědomí o klimatické změně. Emise skleníkových plynů musí začít rychle klesat, na polovinu do roku 2030! Podívejte se na fotografie zhasnutých míst.

Hodina Země 2020 se bude konat v sobotu 28. března 2020 od 20.30. Podobnosti a přihlášky budou uveřejněny v druhé půlce února.

Klima jsme už změnili, teď se pojďme změnit my. Připojte se.

Další zdroje informací

Stáhněte si plakát "připojte se", pokud se chcete zapojit. Stáhněte se "jsme připojeni", pokud je už vaše obec, instituce, firma, památka přihlášena a chcete informovat vaše obyvatele, kolegy, zaměstnance, přátele. (Pozor plakáty jsou z loňského ročníku, pro letošní rok budou k dispozici v druhé půlce února 2020.)

Kontakty

Obracejte se na nás se svými dotazy!

Email: [email protected]

Facebook: www.facebook.com/hodinazemecr

Petr Ledvina

Koordinátor kampaně Hodina Země

[email protected]

776 057 637

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

ředitelka Ekologického institutu Veronica, odborná garantka programů na ochranu klimatu a k efektivnímu využívání energie

[email protected]

777 323 792

Hana Machů

mediální koordinátorka Hodiny Země, propagace

[email protected]

tel: 739 569 264

Ekologický institut Veronica

ZO ČSOP Veronica

Panská 9, 602 00 Brno

www.veronica.cz

tel. 542 422 750

Partneři a dárci

 Hodinu Země podporuje Český svaz ochránců přírody Hodinu Země podporuje Český svaz ochránců přírody

Hlavní pořadatel Hlavní pořadatel