Seminář Ochrana klimatu a ovzduší v obcích

Kavárna Trojka, úterý 11. ledna 2011

Prezentace ze semináře ke stažení:

Znečištění ovzduší a lidské zdraví - MUDr. Miroslav Šuta

Aby se ve městě dalo dýchat - RNDr. Miroslav Patrik

 

Ochrana klimatu a ovzduší v obcích - RNDr. Yvonna Gailly, CSc.

Klimatická opatření v rámci Úmluvy starostů a primátorů- Jan Labohý

Umělé osvětlení ve městech a světelné znečištění - RNDr. Jan Hollan, PhD.

PROGRAM:

13:45 - 14:00  Prezence

14:00 - 14:15  Zahájení a úvodní slovo

14:15 - 15:00 MUDr. Miroslav Šuta - Znečišťující látky z dopravy a jejich zdravotní účinky – známé i nově identifikované škodliviny, které vznikají ve spalovacích motorech a unikají do prostředí. Jaké zdravotní důsledky má jejich přítomnost v městském ovzduší?

15:00 - 15:15 Diskuse

15:15 – 16:00 RNDr. Miroslav Patrik - Možnosti omezování znečištění ovzduší dopravou ve městech - regulace maximální rychlosti automobilů, zavádění prachových filtrů, efektivní politika parkování, zřizování nízkoemisních zón, zpoplatnění vjezdu do center měst a další.

16:00 – 16:15 Diskuse

16:15 – 17:00 RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. + hosté – Ochrana klimatu ve městech, Úmluva primátorů a starostů a další politické nástroje na pomoc samosprávám k prosazení účinné ochrany ovzduší i klimatu.

17:00 – 17:15 Diskuse

 

17:15 – 18:30 RNDr. Jan Hollan, PhD. – Umělé osvětlení ve městech a světelné znečištění,  s exkurzí v centru města. Kdy svícení prospívá a kdy škodí? Čím, jak a kdy svítit? Světlo pro slavnostní chvíle. Noční klid.   

Závěrečný seminář projektu Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v obcích je finančně podpořen Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 9. 5. 2018  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube