Publikace

Veronica Vám nabízí prostřednictvím prodeje v ekologické poradně následující více než 200 publikací s tématikou ochrany přírody a krajiny, živočichů, rostlin a životního prostředí. Publikace si také můžete prohlédnout a zakoupit prostřednictvím našeho elektronického obchodu.

Vybrané informační materiály s tématikou ochrany přírody a krajiny, které získáte v ekologické poradně za dobrovolný příspěvek:

Obrázek: Čáp bílý Obrázek: Vlk a rys Obrázek: Ptáci a zákon Obrázek: Krajina v zrkadle rieky Obrázek: Místo pro přírodu Obrázek: Natura 2000

Název informačního materiálu

Čáp bílý a jeho aktivní ochrana (leták)
Vlk a rys chrání naše lesy (leták)
Ptáci a zákon (leták)
Krajina v zrkadle rieky (leták)
Místo pro přírodu (leták)
Natura 2000 v dolním Pomoraví (leták)
FSC - Zaručeně šetrné dřevo (brožura)
Přežije lužní krajina (brožura)
Botanicky významná území (brožura)
Šumava - národní park rašelinišť, pralesů a kůrovce (leták)
Plánovaná vodní cesta Dunaj-Odra-Labe z pohledu ochrany přírody a životního prostředí (brožura)
Natura 2000 - Vybrané oblasti ochrany ptactva na jižní Moravě (plakát) náhled: přední strana, zadní strana

Obrázek: Přežije lužní krajina Obrázek: Botanicky významná území Obrázek: Šumava - národní park Obrázek: Plánovaná vodní cesta Dunaj-Odra-Labe

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 17. 4. 2018  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube