Právo na rozvoj v klimaticky stísněném světě

Rámec „skleníkových rozvojových práv“(Greenhouse Development Rights framework)

Závazky EU ke zmírňování
Závazky EU ke zmírňování, jak byly vypočteny podle rámce Greenhouse Development Rights v souladu se záchrannou stabilizační cestou ke 2 ºC (červeně).

Koncepce „skleníkových rozvojových práv“ (GDR) je pokusem o spravedlivé zvážení povinností, které pro různé země a jejich různě bohaté obyvatele vyplývají z nutnosti zmírňovat změnu klimatu a přizpůsobovat se jejím dopadům. Spravedlivé rozložení závazků je zřejmou podmínkou pro úspěch mezinárodních vyjednávání. Kniha dostupná na stránkách gdrights.org, z níž zde nabízíme překlad Exekutivního shrnutí, takové rozložení, jehož respektování stojí v základu UNFCCC (Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu) podrobně předkládá. Pro rozvinuté země z něj vyplývá, že zhruba stejně velké snížení emisí, jaké musí realizovat na svém vlastním území (pro rok 2050 to tam, dle dnešního stavu poznání, znamená emise nejvýše desetinové oproti roku 1990) musí zafinancovat také v zemích rozvojových, bráno proti emisím, které by tam byly produkovány bez takových dodatečných mechanismů.

Zdá se to být gigantický úkol, také že je. Přitom je takové rozložení povinností stále ještě shovívavé, pokud jde o rozvinuté země: započítávají se jen jejich emise od roku 1990 (jako kdyby předtím o žádném problému s přidáváním CO2 ze země a lesů nevěděly, i když jistě už o deset let dříve vědět mohly a měly). Na druhé straně k zodpovědnosti přibírá i země rozvojové, přesněji tu část jejich populace, jejíž příjem je nad hranicí sedmi a půl tisíce dolarů ročně (měřeno paritou kupní síly).

Přístup GDRs (česky snad Skleníkových rozvojových práv nebo Práv na rozvoj „ve skleníku“) vyzdvihla ve své šesté kapitole zpráva State of the World 2009: Into a Warming World. Podrobně se jeho porovnání s jinými přístupy věnuje studie Distribution of emission allowances under the Greenhouse Development Rights and other effort sharing approaches z října 2008.

Přečtěte si

  • český celý překlad Exekutivního shrnutí druhého vydání knihy o GDRs ze září 2008  (10 stran)
  • český překlad shrnutí říjnové výzvy (A Call for Leadership) k tomu, aby se Evropská unie postavila do čela iniciativ na ochranu klimatu jak se patří (2 strany)

Exekutivní shrnutí druhého vydání, září 2008, český překlad Jiří Došek a Jan Hollan - Ekologický institut Veronica, květen 2009.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 9. 5. 2018  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube