Plíce planety

Putovní akce na podporu Kodaňské klimatické dohody

Ústředním bodem putovního projektu je pouliční instalace 5,5 metrů vysokého nafukovacího baobabu, který symbolizuje plíce planety - živou flóru jako zásobník oxidu uhličitého, který je hlavním činitelem globálních klimatických změn.

Baobab představuje interaktivní prvek znázorňující význam osobní odpovědnosti a sílu společného úsilí: pět lidí najednou musí přiložit ruce na otvory/rány v kmeni baobabu, aby se oživily jeho uvadlé větve. Stejně tak jako musíme spojit naše úsilí při snižování emisí CO2 a řešení klimatické krize.

Hlavním cílem putovní výstavy Plíce planety je zvýšit povědomí veřejnosti o klimatických změnách a zdůraznit důležitost osobní odpovědnosti. Kampaň také upozorňuje na význam nadcházející prosincové konference OSN, jejímž výsledkem by měla být nová dohoda o klimatu, která nahradí dosluhující Kjótský protokol. Rozhodnutí, která se na konferenci učiní, předurčí šance celého světa vyhnout se potenciální klimatické katastrofě, zahrnující stoupání mořské hladiny, zvýšený výskyt vln veder, sucha, povodní a miliony klimatických uprchlíků. Kodaňská konference bude příležitostí pro úmluvu vedoucí svět k bezpečnější a udržitelné budoucnosti.

Během putovní výstavy budou dobrovolníci z nevládních organizací vyzývat všechny lidi, aby se připojili ke globálnímu úsilí a uspořádali 24. října 2009, na Mezinárodní den akcí k ochraně klimatu, ve svém městě nebo vesnici svoji vlastní akci, která upozorní další lidi na hrozbu klimatických změn a důležitost kodaňské konference. V tento den se spojí lidé z celého světa prostřednictvím činorodých akcí ve svých komunitách, aby volali po spravedlivé a rázné akci, která by dostala svět zpět pod 350 ppm, což je horní hranice bezpečné koncentrace CO2 v atmosféře.

Fotografie a videa z putovní výstavy a dalších akcí budou formou výstavy představeny světovým lídrům na konferenci OSN ke změnám klimatu v Kodani.

Cesta výstavy započala v Poznani (Polsko) na konferenci OSN ke klimatickým změnám v prosinci 2008. Bude pokračovat v červnu v České republice, v červenci v Polsku, v srpnu v Maďarsku a v září na Slovenku.

Hlavním organizátorem putovní akce je celosvětové hnutí 350.org a maďarské sdružení Messzelátó.

Akce je podpořena z Visegrádského fondu.

Kdo výstavu vytvořil?

 • 350. org

350. org je celosvětová kampaň snažící se povzbudit světové hnutí věnující se klimatickým změnám a pojmout globální šíři problému novou kreativní cestou. Prostřednictvím spojení s širokou veřejností se snaží posunout politickou debatu o klimatických změnách směrem k nejnovějším vědeckým poznatkům.

Číslo 350 značí množství CO2 v atmosféře (měřeno v ppm, množství částic z milionu), které je vědci považováno za horní hranici zabezpečující udržení stabilního klimatu, díky němuž se vyhneme nejhorším dopadům klimatických změn. Kampaň používá toto číslo jako symbol koordinující a spojující místní akce po celém světě, od parlamentů přes města až po malé vesnice. Projekt vyvrcholí 24. října 2009, kdy se místní „akce 350" objeví všude po celém světě. Čas před prosincovým setkáním OSN v Kodani využijeme k přesvědčování vlád k vytvoření spravedlivé a vědecky podložené úmluvy. Se svými akcemi se na 24. říjen registrovalo dosud více než 50 zemí. Nepromeškejte příležitost a zorganizujte ve vašem městě nebo vesnici akci k ochraně klimatu.

Internetové stránky www.350.org 

 • Sdružení Messzelátó

Maďarské sdružení Messzelátó od svého založení v roce 1999 aktivně prosazuje ochranu přírodních zdrojů, ekoturismus a udržitelný život, organizuje výměny mládeže a dobrovolnictví. Messzelátó spolupracuje s hnutím 350.org na projektu Plíce planety (Baobab 350), aby ve střední Evropě zvýšilo povědomí o klimatických otázkách a důležitosti blížícího se jednání OSN v Kodani. Internetové stránky www.messzelato.hu/baobab

  • Partnerské organizace výstavy Plíce planety v České republice:

Ekologický institut Veronica

   , Brno


Zelený kruh - asociace nevládních ekologických organizací

   , Praha


Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

   , České Budějovice


Ekocentrum Čtyřlístek

   , Zlín


Elektrárna Písek o.p.s.

   , Písek


Kdy a kde výstavu uvidíte?

  Veronica 1. 6. - 2. 6. 2009 Brno
  Zelený kruh 3. 6. 2009 Praha (Náměstí míru)
  Ekocentrum Čtyřlístek 5. 6. 2009 Zlín
  Elektrárna Písek o.p.s. 10. 6.2009 Písek
  Calla 11. 6.2009 České Budějovice

  Přečtěte si článek Jana Hollana z Ekologického institutu Veronica -  Hodina a rok pro „< 350"

  © ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

  Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 29. 5. 2017  |  webmaster

  Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube