O Hodině Země

Hodina ZeměCo je to hodina Země?

Hodina Země je každoroční událost pořádaná WWF, v níž se lidé, města a firmy společně hlásí k ochraně klimatu. Jedná se o hodinové zhasnutí světel, ať již veřejného osvětlení, štítu firmy nebo ve vlastním obýváku.

Kdo Hodinu Země organizuje?

Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace - WWF. Ta v roce 2010 oslovila Český svaz ochránců přírody, aby akci koordinoval v Česku. Konkrétní organizační práci má na starost základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, která se rozhodla v organizaci akce pokračovat i v dalších letech.

Akce se v roce 2011 koná také jako součást projektu ČSOP Veronica Zhasněte a uvidíte, který finančně podpořil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Jak probíhala Hodina Země v minulosti?

Hodina Země 2010 byla patrně největší světová událost se zapojením veřejnosti. Propojila zhasnutím (leckde i na celou noc) více než miliardu lidí na celé planetě, ve více než 6000 ob­cích, propojila veřejný i soukromý sektor.  Historie Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, kdy více než 2,2 miliónu domácností a firem v australském Sydney vypnulo na hodinu svá světla. Uply­nul jeden rok a Hodina Země dosáhla již do 370 měst a obcí, ve více než 35 zemích, v 18 časových pásmech. Kampaň se proměnila z události v Sydney v celosvětové hnutí za trvale udržitelný život. Odhadem 50 až 100 milionů lidí po celém světě zhaslo v roce 2008 v rámci Hodiny Země svá světla. Na jednu hodinu navíc potemněly světově známé dominanty, včetně mostu Golden Gate v San Francisku, římského Kolosea, reklamy na Coca-Colu na náměstí Times Square nebo hotelu Jumeirah v Dubaji.

Ve svém třetím roce se Hodina Země 2009 zapsala do historie jako dosud nej­rozsáhlejší dobrovolná akce vůbec, představovala první celosvětové vyjádření názoru. I úspory energie ukazují, že stovky milionů lidí hlasovaly pro Zemi tím, že svá světla vypnulo 4159 měst v 88 ze­mích včetně 79 hlavních měst a 9 z 10 nejlidnatějších velkoměst. Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím, byla např. Sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž. Tento jednoduchý, přitom viditelný čin - zhasnutí světla - poskytl silný mandát světovým leadrům pro přípravu konference COP15 (Konference OSN o klima­tických změnách) v Kodani v prosinci 2009, i do budoucna.

Hodina Země 2010 byla důležitou výzvou pro každého jednotlivce, vládu či firmu, aby převzali zodpovědnost a sehráli tak svou roli při zajišťování udržitelné bu­doucnosti. Nejvýznamnější budovy a stavby napříč Evropou, Asií, Pacifikem, Středním Východem i oběma americkými kontinenty zůstaly potemnělé. Povzbu­zováním veškerých měst, firem i jednotlivců k účasti na této akci - vypnout světla byť i na pouhou jednu hodinu - obdržel svět důležité poselství, že je nutné zaměřit se na klimatické změny. Potvrdilo se, že přispět může každý z nás.

Časté otázky (FAQ):

1. Nenastane při hromadném vypnutí světel tzv. „blackout“?

Nenastane. I když by světlo zhasly desítky tisíc domácností a desítky měst by vypnuly část svého veřejného osvětlení, z celostátního hlediska je to stále zanedbatelné množství energie.

Citujeme z dopisu České přenosové soustavy (ČEPS): "Vážený pane Labohý,vzhledem k našim předchozím zkušenostem z minulých let, kdy se tato akce konala a podle přiloženého seznamu subjektů, kterého se tato akce dotkne, nepředpokládáme významný negativní vliv na elektroenergetickou přenosovou soustavu. Pokud by došlo k většímu výkyvu, naše společnost je schopna tuto situaci řešit standardními způsoby - například sekundárními podpůrnými službami."

Aby mohlo mít hromadné vypnutí světla vliv, muselo by svá světla a ostatní spotřebiče vypnout mnohem více lidí. Velké průmyslové podniky by musely přerušit výrobu, osvětlení by musely zcela vypnout desítky velkých měst. Jelikož se jedná o koordinovanou událost – zejména co se týče zapojení měst – v případě opravdu masivního připojování se (což bychom jenom uvítali!) bychom včas výrobcům a distributorům elektřiny tuto skutečnost oznámili, aby pro ně případný výkyv v odběru elektřiny nemohl znamenat žádný problém.

2. Nevzroste při zhasínání světel kriminalita?

Nemějte strach. Že ve tmě roste kriminalita, je pouhá pověra založená na podvědomém strachu ze tmy a na historkách některých dodavatelů elektřiny a svítidel. Žádný ze solidních vědeckých výzkumů výhodu osvětlování pro prevenci kriminality neprokázal. Jako bezpečnější se naopak ukazují oblasti, které nejsou vůbec uměle osvětlené. Existuje dokonce vážné podezření, že růst kriminality za poslední století byl podpořen růstem nočního venkovního osvětlení. Kriminalita vzrostla nejvíce právě tam, kde je osvětlení nejsilnější. Když je tma, bojí se i sami zloději a násilníci, protože neví, kdo všechno je pozoruje. To potvrzují např. další rozsáhlé havárie elektrických sítí ve velkoměstech nebo ještě větších oblastech: pokračují-li do noci, kriminalita při nich vždy zásadně klesne.

Ve městě či obci bude navíc „absolutní tma“ jen stěží. Svítící výlohy, okna bytů či měsíc poskytují dostatek světla pro dobrou orientaci. Ostatně, nemalá část obcí u nás i po celé Evropě (v Rakousku, Německu, Francii...) veřejné osvětlení vypíná kolem půlnoci každodenně, kvůli úspoře elektřiny i pro lepší spánek svých občanů; problémy to nepůsobí žádné.

3. Za hodinu se prakticky nic neušetří, má to tedy smysl?

Neušetří se vskutku mnoho energie, přesto má Hodina Země značný smysl. Tato akce je v prvé řadě symbolická – má dát politikům najevo, že desítky milionů lidí po celém světě považují změnu klimatu za nejpalčivější problém dnešní doby. A že proto požadují, aby politici celého světa okamžitě přijali opatření vedoucí k radikálnímu snížení emisí skleníkových plynů, a tím k zamezení nejhorších katastrof plynoucích z probíhající změny klimatu.

Předpokládá se, že ten, kdo se k celosvětové Hodině Země připojí, nešetří energii jen tu jednu hodinu v roce, ale že se snaží snížit svou spotřebu trvale. Hodinou to jen začíná!

4. Není lepší šetřit po celý rok?

Samozřejmě, že je. Předpokládáme, že ten, kdo se Hodiny Země účastní, neplýtvá energií ani ve zbytku roku. Z toho také vyplývá hlavní slogan lepšího roku: hodinou to jen začíná! I po Hodině Země je třeba se zamýšlet nad našimi každodenními aktivitami. A přemýšlet nad tím, jak se Ale i takovéto demonstrativní akce mají velký význam – bez toho, že politici dostanou jasný signál, že změna klimatu je problémem všech, stěží začnou něco dělat.

5. Jak se mám přihlásit k Hodině Země?

Přidejte se ke stránce Hodiny Země ČR na Facebooku a potvrďte svou účast u události Hodina Země 2011. Další možností je pak potvrdit svou účast přímo na celosvětovém webu – www.earthhour.org.

6. Co musím udělat, pokud chci přihlásit svou obec či město?

Kontaktujte prosím našeho koordinátora pro města na hodinazeme@veronica.cz, tel. 777 323 762, která zajistí, že se Vaše město objeví v seznamu na našem webu i na světových stránkách. Sdělte, prosíme, co konkrétně hodláte ve Vašem městě vypnout (veřejné osvětlená celého města či části, osvětlení dominanty – čím více, tím lépe) a informujte o Hodině Země 2011 své občany prostřednictvím radniční tiskoviny, rozhlasu, webových stránek a místních médií. V daný den pak budeme rádi, pokud zhasnutí obce zdokumentujete fotografiemi a tyto nám poté zašlete.

7. Co musím udělat, pokud chci přihlásit svou firmu?

Kontaktujte našeho koordinátora pro firmy, Lucii Smutnou,hodinazeme@veronica.cz, tel. 542 422 750, která zajistí, že se jméno Vaší firmy objeví v seznamu na našem webu. Nahlaste prosím, co konkrétně hodláte ve Vaším firmě vypnout (vypnutí vnitřního osvětlení budovy, zhasnutí loga, vypnutí osvětlení budovy – nejlépe samozřejmě vše) a informujte o tom, že se Vaše firma Hodiny Země 2011 účastní, své zaměstnance, obchodní partnery a klienty prostřednictvím vašich tiskových materiálů, webových stránek, oběžníků atd.

8. Na koho se mám obrátit jako novinář?

Nejlépe bude kontaktovat přímo koordinátora Hodiny Země pro ČR, Jana Labohého, jan.labohy@veronica.cz, tel. 777 323 762.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 14. 3. 2018  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube