Natura na jižní Moravě - přílohy

Všechny přílohy jsou ve formátu pdf.

  • Zákon 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v novelizovaném znění 228/04 Sb.
  • Směrnice Rady 79_409_EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (přílohy s výčtem druhů)
  • Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 9. 5. 2018  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube