Nabídka služeb

Ekologického institutu Veronica v oblasti ochrany přírody a krajiny

 • Biologické hodnocení
  Ekologický institut Veronica provádí biologická hodnocení podle zákona č.114/92 Sb. a vyhlášky č.395 a to jak na zakázku soukromých subjektů, tak na objednávku státních institucí (KÚ, SCHKO a NP).
 • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  Veronica zajišťuje jak dokumentaci, tak posudek EIA na nejrůznější stavby např. na výstavbu silnic, vodní elektrárny, rekultivace lomů aj.
 • Aktivní pomoc přírodě
  Veronica spolu s dalšími organizacemi zajišťuje náhradní hnízdní podložky pro čápy, hnízdní budky pro další druhy ptáků, budky pro netopýry a zabezpečuje zimoviště netopýrů proti vstupu nepovolaných osob.
 • Plány péče o chráněná území
  Veronica připravuje odborné plány péče pro zvláště chráněné části přírody a záchranné programy pro ohrožené druhy živočichů
Kontakt: Veronica, Panská 9, 602 00 Brno
tel.:++420-542 422 750
E-mail: mojmir.vlasin@veronica.cz, veronica@veronica.cz

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 14. 3. 2018  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube