Hodinou to jenom začíná, udělejte něco navíc!

Velké plus v logu Hodiny Země znamená, že je třeba jít za symbolickou hodinu, kdy zhasínáme světla. Každý z nás již něco dělá, každý z nás však může udělat více. Využijte příležitosti Hodiny Země k prezentaci toho, co již děláte a toho, co plánujete do blízké budoucnosti. V rámci kampaně může každá obec, firma i jednotlivec na celém světě také přijmout závazek v oblasti životního prostředí. Máte již takový závazek? Dejte o něm vědět! Chcete se nechat inspirovat? Přečtěte si možnosti zmíněné dále. Díky mediální pozornosti věnované kampani se může o Vašem závazku dovědět celá republika. Můžete se také „vsadit“ a podmínit svůj závazek splněním závazku jiné firmy.

Rádi vám zajistíme expertní asistenci při formulaci a plnění vašeho závazku. Nebojte se na nás obrátit! Své cíle či závazky můžete zaslat pomocí přihlašovacího formuláře nebo mailem na hodinazeme@veronica.cz.

Můžete udělat více např. v těchto oblastech:

Podpořit Hodinu Země

 • přispět na další ročník Hodiny Země (formou sponzoringu, sbírkou mezi zaměstnanci, prostřednictvím dobročinného bazaru, apod.)
 • přesvědčit další dvě firmy k účasti na Hodině Země
 • veřejně propagovat Hodinu Země (dát si logo na patičku emailu či na webové stránky, umístit reklamu ve veřejném médiu, apod.)
 • uspořádat veřejnou akci k Hodině Země (závody na kolech, koncert, fireshow, apod.)
 • vsaďte se – vyzvěte veřejně jinou obec k určitému závazku a pokud jej splní, realizujte vy svůj závazek (např. pokud firma X  nechá zpracovat energetický audit, vysadíme na její počest 20 stromů )
 • informovat všechny zaměstnance, zákazníky a dodavatele o kampani Hodina Země a vyzvat je k účasti a podpoře

Energie

 • stanovit si redukční závazek (např. snížit o 30% emise CO2 do roku 2020)
 • provést energetický audit firmy a realizovat úspory energie
 • vyměnit všechny žárovky ve firmě za zářivky, či vysoce úsporné LED
 • přejít na energii z obnovitelných zdrojů energie (vlastní zdroje nebo např. elektřina garantovaná z obnovitelných zdrojů energie)
 • zateplit budovy ve vlastnictví firmy

Řízení společnosti

Další

 • připojte se ke kampani Velká Výzva
 • zasadit firemní alej, sad či několik stromů
 • vybudovat systém třídění odpadů ve firmě (zahrnující i zaměstnance) – třídění papíru, plastu, skla, nápojových kartonů, bioodpadu a hliníku.
 • pořídit do firmy koš pro zpětný odběr elektrozařízení a baterií
 • umožnit zaměstnancům jezdit do práce na kole (vybudovat bezpečné stání pro kola, usnadnit cyklistům přístup k budově, pořídit firemní kola, apod.)
 • využívat recyklovaný papír pro korespondenci, tiskoviny apod.
 • provést audit spotřeby vody ve firmě a realizuji úspory v této oblasti