Hodina Země25. března 2017 od 20.30 do 21.30

Hodina Země 2017Změňme klimatickou změnu!

Přidejte se

Hodina Země - společně pro planetu

Vítejte na stránkách Hodiny Země - celosvětové akce, která má za úkol zvýšit povědomí o klimatických změnách.

Datum letošní Hodiny Země je sobota 25. března, 20:30-21:30.

Co pro planetu a klima můžeme dělat každý den? Inspirujte se.

Mapa účastníků Hodiny Země 2017

Načítám mapu…

Co je hodina Země?

Klimatický systém země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. Abychom odvrátili největší problémy, musíme razantně proměnit naše chování a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl energie získávat z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních paliv, které ke změně klimatu přispívají nejvíc. Protože část času jsme už ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které změna klimatu přináší.

Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat na Hodinu Země 19. března od 20:30, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy.

Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Musíme spojit na úrovni jednotlivých obcí nebo měst a hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí, a jak snížit emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.

Svůj díl musí splnit i stát. Česká republika se na podzim roku 2015 aktivně zapojila do přípravy nové mezinárodní dohody o ochraně klimatu v Paříži. Poprvé v dějinách smlouva zavazuje průmyslové i rozvojové země, aby skutečně začaly chránit společné klima. Zároveň ale bohaté země musí přispět na pomoc nejchudším regionům světa odvracet tvrdé dopady změny klimatu.

Právě teď nastal čas, aby se i Česko začalo měnit, pokud chceme skutečně udržet oteplování planety v alespoň relativně bezpečných mantinelech.

Svět už se dohodl, teď je řada na každém z nás. 

Další zdroje informací

Pro novináře

Vítejte v sekci webových stránek Hodina Země určené pro potřeby médií. Naleznete zde užitečné informace, tiskové zprávy a další podklady ke stažení. 

Kontakt pro média:

Petr Kucka
petr.kucka@veronica.cz
572 630 670

Kontakty

Obracejte se na nás se svými dotazy!

Email: hodinazeme@veronica.cz

Facebook: www.facebook.com/hodinazemecr

Twitter: @hodinazeme

Radka Matějíčková

Koordinátorka kampaně Hodina Země

radka.matejickova@veronica.cz

778 767 964

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

ředitelka Ekologického institutu Veronica, odborná garantka programů na ochranu klimatu a k efektivnímu využívání energie

yvonna.gailly@veronica.cz

542 422 758

777 323 792

Petr Kucka

Organizační kontakt pro přihlášené

petr.kucka@veronica.cz

Ekologický institut Veronica

ZO ČSOP Veronica

Panská 9, 602 00 Brno

www.veronica.cz

tel. 542 422 750

Partneři

Hodina Země se koná za finanční podpory SFŽP a MŽP Hodina Země se koná za finanční podpory SFŽP a MŽP

 Hodinu Země podporuje Český svaz ochránců přírody Hodinu Země podporuje Český svaz ochránců přírody

Webové stránky jsou realizovány za finanční podpory Evropské Unie. Za obsah stránky zodpovídá výhradně Centrum pro dopravu a energetiku a neodráží stanovisko donora. Webové stránky jsou realizovány za finanční podpory Evropské Unie. Za obsah stránky zodpovídá výhradně Centrum pro dopravu a energetiku a neodráží stanovisko donora.