Globální změna klimatu - fakta a fikce (2010)

Stáhněte si prezentace z celodenního semináře Globální změna klimatu -fakta a fikce konaného 4.května v Brně

Program celého semináře

09:30 - 10:00    Prezence

10:00 - 10:15    Zahájení a úvodní slovo Anna Hubáčková, Jihomoravský kraj

10:15 - 11:00    Změna klimatu, její příčiny, dopady a projekce  RNDr. Jan Hollan, Ekologický institut Veronica

11:00 - 11:40    Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky  RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně

11:40 - 12:00     Diskuse

12:00 - 12:30     Dopady klimatické změny na lidské zdraví  MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik

12:30 - 12:50     Klima a chudoba, dopady na rozvojový svět  Mgr. Jan Doležal, Glopolis

12:50 - 13:10     Diskuse

13:10 - 14:00     Přestávka na oběd

14:00 - 14:40     Kjótská dohoda na konci, co dál  výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Ing. Gabriela Fischerová, bývalá poradkyně Ministerstva životního prostředí pro vyjednávání mezinárodních dohod, F.CON. s.r. o

14:40 - 15:00     Politika ochrany klimatu České republiky  Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku

15:00 - 15:20      Chytrá energie - koncept nevládních organizací ke snižování emisí - Mgr. Martin Mikeska, Hnutí DUHA

15:20 - 15:40      Diskuse

15:40 - 16:00      Závěrečné slovo, ukončení

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 9. 5. 2018  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube