Dokumenty, studie, analýzy

Naše občanské sdružení spolupracuje s řadou občanských iniciativ, které vznikají zpravidla jako reakce na záměr staveb dálnic, rychlostních komunikací, hypermarketů či životní prostředí ohrožujících provozů.  Z dosavadní zkušenosti vyplývá potřeba kvalitních, objektivních a úplných informací k danému problému. Život iniciativ stojí zpravidla na obětování času, peněz a klidu jejich členek a členů. Ekologický institut Veronica se snaží pomáhat těmto sdružením v  Brně a v Jihomoravském kraji. V rámci projektů vyčleňujeme finanční prostředky na zpracování studií, analýz, rozborů a posudků, ty jsou poté předány iniciativám, na vyžádání i dalším zájemcům.

V rámci projektu podporovaná MŽP Zapojování veřejnosti do rozhodování o životním prostředí jsme nechali zpracovat dvě studie - jedna je zaměřena na vnímání životního prostředí ve městě brněnskou veřejností a druhá je ve fázi zadání a bude zaměřena na alternativní řešení automobilové dopravy v Jihomoravském kraji se zaměřením na komunikace R43, R52 a R55. Aktuální potřeba brněnských iniciativ vyústila v rozmnožení a distribuci DVD nosiče s dokumentárním pořadem o dopadech stavby silnice R43 před Bystrc. Toto DVD je k dispozici zdarma v našem internetovém obchodě. Obě studie zveřejníme koncem roku 2006.

V rámci projektu Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá ... jsme nechali zpracovat studii zaměřenou na vztah obyvatel Brna k zahrádkářským koloniím. Studie je k dispozici v naší knihovně.

V rámci projektu Jak se do kraje volá, tak se z kraje ozývá ... jsme nechali zpracovat dopravní modely vlivu variant stavby trasy R43 pro roky 2010 a 2020. Studie je k dispozici v naší knihovně. 

 

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 28. 3. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube