Antikvariát Zelený sysel

Logo zeleného sysla

Upozornění: Antikvariát Zelený sysel ukončil k 1. prosinci 2016 svoji činnost. Už neprodáváme ani přes e-obchod. Knihy, nejen s ekologickou tematikou lze nadále nosit a i si zakoupit v Nadačním obchodu Veronica na stejném místě, Panská 9, Brno.

Máte doma starší přečtenou knížku s environmentální tematikou nebo naopak nějakou takovou sháníte? Věnujte ji do Ekologické porady Veronica a pomůžete přírodě! Nabízíme a přijímáme knihy s následujícími tématy:

 • enviromentalistika (filosofie, sociologie, etika, psychologie, ...)
 • ekologie
 • přírodní vědy
 • ekostavitelství, přírodní stavitelství, přírodě blízká technika
 • ekozahrady, přírodní zahrady, permakultura
 • turistické mapy a cyklomapy
 • dětská literatura s přírodními motivy
 • právo životního prostředí
 • biozemědělství, přírodě blízké hospodaření v lesích
 • ekospotřebitelství, ekologické zpracování odpadů
 • rozvojová spolupráce
 • CD a DVD: zvuky přírody (i komentované), dokumenty o přírodě, naučné přírodovědné pořady, přednášky

Doneste nám Vaše knížky

Nesyslete knížky doma, přineste je a podělte se o ně s ostatními!

Otevírací doba: Po - Čt 9-17 adresa: Panská 9, Brno

Knihy můžete konzultovat na telefonním čísle: 542 422 750 nebo emailem veronica@veronica.cz

Výtěžek z prodaných knih půjde na podporu provozu Ekologické poradny Veronica a činnost Nadace Veronica ve prospěch ochrany přírody. Přinesete-li nám knihu, dostanete slevu 5 % na cokoliv z našeho sortimentu.

Proč zrovna Zelený sysel?

Sysel obecný (Spermophilus citellus) je jediným zástupcem rodu sysel žijícím na našem území a jedním ze dvou v Evropě. Je kvalifikován jako kriticky ohrožený druh a je celoevropsky chráněn.

Sysel obecný považovaný dříve za škůdce se dostal pod vlivem člověka na pokraj vyhubení. K poklesům početnosti populace sysla dochází od šedesátých let dvacátého století. V polovině devadesátých let byl již sysel kriticky ohrožen a zařazen na seznam zvláště chráněných druhů i do červeného seznamu ohrožených druhů. Důvodem snižování stavů populace syslů je především izolovanost a malá početnost kolonií způsobená úbytkem přirozených biotopů, především kulturních stepí.

Na území města Brna jsou realizovány programy pro znovunavrácení sysla do volné přírody, a to především brněnskou zoologickou zahradou v Záchranném programu sysla obecného v ČR ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR za podpory Ministersva životního prostředí ČR.

Sysel je důležitou součástí stepních biotopů. Je to zemní hlodavec, veverkovitý, dosahující délky okolo 20 centimetrů. Žije v kolonií a vyhrabává si podzemní nory. Jeden člen kolonie je vždy na stráži, hlídkuje a upozorňuje ostatní sysly na blížící se nebezpečí. Poté všichni rychle mizí v důmyslném systému nor, takže pozorovat sysla není nic lehkého! Sysel je vegetarián, ale nikoliv ortodoxní. Nepohrdne ani drobnými obratlovci. Přes zimu hibernuje. Kromě připravené zásoby tuku na zimní spánek se však o syslení mluvit nedá...

Rok 2010 byl Organizací spojených národů vyhlášen rokem biodiverzity. Druhová, genetická i ekosystémová rozmanitost v naší přírodě, dříve považované za biologicky velmi pestrou, kriticky klesá. A proto jsme se rozhodli i tímto upozornit na situaci původních škůdců a plevelů, dnes již ohrožených druhů.

Aktuální nabídka antikvariátních publikací na prodej na internetu

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 22. 2. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube