Kácení a jiné úpravy zeleně na území Brna

Datum poslední aktualizace: 10. 11. 2017    Zobrazit všechny případy i z archivu

Na těchto stránkách naleznete aktuální seznam městských částí, ve kterých sledujeme probíhající správní řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Máte na nás otázku či podnět týkající se kácení stromů v Brně? Zajímá vás, jaká řízení probíhají právě ve vaší městské části? Ozvěte se nám na náš Zelený telefon 542 422 750 nebo na radka.matejickova@veronica.cz. Rádi vám podáme aktuální informace a přijmeme Vaše podněty.

V současné době nemáme kapacitu na doplňování všech obdržených oznámení na web. Zajímá vás zapojování veřejnosti a spolků do správních řízení? Uvítáme dobrovolnickou pomoc při aktualizaci této stránky!

V archivu naleznete správní řízení, která nám byla oznámena z vybraných městských částí v minulosti. Pokud jsme se do tohoto řízení přihlásili, je vybarveno zeleně. K tomuto řízení je pak uvedeno i rozhodnutí a zdůvodnění. Ukončená řízení jsou zobrazena červeně. Spolky se mohou přihlásit do řízení do 8 dnů od jejich oznámení. Prostřednictvím nás se můžete se zapojit i Vy.

Řada stromů. Kreslil Rostislav Pospíšil

Bohunice/ Bosonohy/ Brno-jih/ Brno-sever/ Brno-střed/ Bystrc/ Černovice/ Chrlice/ Ivanovice/ Jehnice/ Jundrov/ Kníničky/ Kohoutovice/ Komín/ Královo pole/ Líšeň/ Magistrát města Brna/ Maloměřice a Obřany/ Medlánky/ Nový Lískovec/ Ořešín/ Řečkovice a Mokrá Hora/ Slatina/ Starý Lískovec/ Tuřany/ Útěchov/ Vinohrady/ Žabovřesky/ Žebětín/ Židenice/

Nejnovější případy za posledních 30 dní

Vysvětlivky
    Veronica se přihlásila do řízení                  Uzavřené řízení

Brno-sever – kontakt na úřad: Bratislavská 70, 545 542 236

Stromy v Husovicích

Dne 30.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1116/5 a 1116/2 v k.ú. Husovice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2ks topolu, 1ks třešně a 1ks smrku, důvod je neznámý. Žadatelem je FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno, 602 00.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Brno-střed – kontakt na úřad: Měnínská 4, 542 526 154

Vykácení břízy

Dne 10.11. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 773 v k. ú. Stránice. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet břízu o obvodu kmene 100 cm důvodem zajištění provozní bezpečnosti vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a vitalitě stromu a plánovaným stavebním zásahům v okolí. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno.

 

Dva kusy ořešáku černého

Dne 8.11.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 225/1 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2x ořešák černý o obvodu kmene 181 a 319 cm, důvodem je nevhodné stanoviště. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, Kamenomlýnská 1a, 603 00 Brno.

 

Vykácení 2 kusů borovice

Dne 8.11.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1231 v k. ú. Veveří. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2x borovici o obvodu kmene 84 a 104 cm, důvodem je zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně, Smetanova 758/20, 602 00 Brno.

 

Smrk a tři trnovníky

Dne 8.11.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 79/14 a 86/17 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet smrk pichlavý o obvodu kmene 86 cm a 3x trnovník akát o obvodu kmene  19, 110 a 108 cm důvodem je prosychání smrku a zajištění provozní bezpečnosti a poškození akátů vichřicí. Zároveň je navržena náhradní  výsadba. Žadatelem je Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00.

 

Topol a pajasan

Dne 8.11.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3629/2 v k. ú. Černá Pole. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet topol vlašský o obvodu kmene 300 cm a pajasan žlaznatý o obvodu kmene 245 cm, důvodem je špatný zdravotní stav (doloženo dendrologickým posudkem). Žadatelem je Společenství vlastníků Koliště 11, Brno, Koliště 1911/11, 602 00 Brno.

 

Jerlín a topol v Pisárkách

Dne 8.11.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 912/18 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet jerlín japonský o obvodu kmene 207 cm a topol šedý o obvodu kmene 185 cm důvodem je špatný zdravotní stav (doloženo znaleckým posudkem). Žadatelem je STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno.

 

Smrk na Veveŕí

Dne 30.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 33 v k. ú. Veveří. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet smrk ztepilý o obvodu kmene 148 cm, důvodem je nevhodné stanoviště těsně u domu. Zároveň je navržena náhradní výsadba v rámci rekonstrukce zahrady. Žadatelem je MUDr. František Plachetka, Bohuslava Martinů 837/45, 602 00 Brno.

 

Kácení smrku

Dne 30.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 364/1 v k. ú. Trnitá. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet smrk o obvodu kmene 130 cm důvodem je obava ze vzniku škody resp. zranění při pádu stromu. Žadatelem je Společenství vlastníků jednotek Mlýnská 60, Mlýnská 259/60, 602 00 Brno.

.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Královo pole – kontakt na úřad: 541 588 231

Vykácení 3 stromů, ul. Tylova

Dne 1. 11. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 344 k.ú. Královo Pole a 5035 k.ú. Královo Pole. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2 ks javoru mléče rostoucího ve stromořadí a 1 ks douglasky, důvodem je rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Náhradou za asanované dřeviny bude vysazeno 6 ks stromů. Žadatelem je firma Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Líšeň – kontakt na úřad: 544 424 877

Zobrazit všechny případy i z archivu

Řečkovice a Mokrá Hora – kontakt na úřad: 541 421 725

Kácení stromů v areálu základní školy

Dne 2. 11. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2096/2 v k. ú. Řečkovice. Předmětem žádosti je záměr pokácet 1 kus třešně (Prunus sp.) o obvodu kmene 218 cm, 1 kus borovice (Pinus sp.) o obvodu kmene 82 cm a 1 kus jedle (Abies sp.) o obvodu kmene 88 cm, situovaných v areálu školní zahrady Základní školy Brno, pobočka ZŠ Uprkova 1a. Žádost je zdůvodněna takto: „Zhoršený zdravotní stav dřevin. Snížená provozní bezpečnost dřevin v areálu ZŠ. Třešeň značně proschlá, zbytková vitalita, odumírá. Jedle a borovice zcela suché bez známek regenerace.“ Žadateli jsou Statutární město Brna, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora a Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, p. o.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Židenice – kontakt na úřad: 548 212 238

1 svitel latnatý na ulici Klíny 39

Dne 21.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č 1464/2 k. ú. Židenice, obec Brno. Předmětem je 1 svitel latnatý s obvodem kmene 92cm. Důvodem kácení předmětné dřeviny je zbudování
nového parkovacího stání a rozšíření stávajícího sjezdu na komunikaci před domem. Žadatelem je Mgr. Tomáš Pelikán, Bellova 10, 623 00 Brno, který je zastoupen společností Quba s.r.o., Potocká 165, 623 00 Brno-Kohoutovice.

 

Vykácení několika stromů

Dne 3.11.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem správního řízení je žádost o kácení 1 ks lípy malolisté (Tilia cordata) s obvodem kmene 254 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 1108, k. ú. Zábrdovice, 1 ks lípy zelené (Tilia x euchlora) s obvedem kmene 138 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 3108 k. ú. Židenice, 1 ks javoru mleče (Acer platanoides Globosum) s obvodem kmene 118 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 900 k. ú. Židenice, 1 ks jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) s obvodem kmene 207 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 7946/1 k. ú. Židenice. Důvodem je zlý stav stromů. Žadatelem je Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno.

 

Kácení dvou líp

Dne  31. 10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1379 k. ú. Židenice, obec Brno, před domem Filipínského 26. Předmětem správního řízení je žádost o kácení 1 ks lípy zelené (Tilia x euchlora) s obvodem kmene 95 cm a 1 ks lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) s obvodem kmene 165 cm. Důvodem kácení předmětných dřevin je nutnost splnění požadavku na parkování, které není možné zřídit jinde než v přízemí nově plánovaného domu se sjezdem na komunikaci na ulici Filipínského. Žadatelem je UNIPRO SERVIS, spol. s r.o., Gebauerova 605/34, 615 00 Brno-Židenice.

 

Smrk rostoucí na hřbitově

Dne 31.10. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 7479/1 k. ú. Židenice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 1 ks smrku pichlavého (Picea pungens) s obvodem kmene 184 cm. Smrk roste na hřbitově, ve skupině č. 5, u hrobu č. 64–66. Důvodem kácení je poškozování okolních hrobních míst a přilehlé komunikace. Žadatelem je Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, Vídeňská 96, 639 00 Brno.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bohunice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 154)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bosonohy – kontakt na úřad: 547 227 161, 547 219 585

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Brno-jih – kontakt na úřad: 545 427 522

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bystrc – kontakt na úřad: 546 125 150

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Černovice – kontakt na úřad: 548 129 836

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Chrlice – kontakt na úřad: 545 427 217

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Ivanovice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Řečkovice.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Jehnice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Královo pole.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Jundrov – kontakt na úřad: 541 420 376-7

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Kníničky – kontakt na úřad: viz Bystrc (nám. 28. dubna 60, 546 125 150)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Bystrc.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Kohoutovice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 154)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Komín – kontakt na úřad: 541 428 163

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Magistrát města Brna – kontakt na úřad: 542 174 501

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Maloměřice a Obřany – kontakt na úřad: 545 423 938, 545 423 939

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Medlánky – kontakt na úřad: 549 273 111

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Nový Lískovec – kontakt na úřad: 547 223 375

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Ořešín – kontakt na úřad: viz Řečkovice a Mokrá Hora (Palackého nám. 11, tel. 541 421 725)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Řečkovice.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Slatina – kontakt na úřad: Přemyslovo nám. 18, tel. 548 214 606

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Starý Lískovec – kontakt na úřad: 547 139 238

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Tuřany – kontakt na úřad: 545 128 255

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Útěchov – kontakt na úřad: 541 239 135

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Vinohrady – kontakt na úřad: 544 210 839

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Žabovřesky – kontakt na úřad: 549 523 566-7

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Žebětín – kontakt na úřad: 546 217 301

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Vysvětlivky
    Veronica se přihlásila do řízení                  Uzavřené řízení

Podrobnosti k aktivitám Veroniky v oblasti kácení dřevin v Brně


 

Aktivita sledování kácení dřevin v Brně je podpořena v rámci projektu Environmentální poradenství aktivně, profesionálně a místně zakotveně. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Logolink programu Fondu NNO

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 21. 11. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube