Kácení a jiné úpravy zeleně na území Brna

Datum poslední aktualizace: 18. 4. 2017    Zobrazit všechny případy i z archivu

Na těchto stránkách naleznete aktuální správní řízení ke kácení dřevin. V archivu naleznete všechna správní řízení, která nám byla oznámena z vybraných městských částí, které aktuálně sledujeme. Pokud jsme se do tohoto řízení přihlásili, je vybarveno zeleně. K tomuto řízení je pak uvedeno i rozhodnutí a zdůvodnění. Ukončená řízení jsou zobrazena červeně. Zobrazují se řízení stará maximálně 30 dní. Spolky se mohou přihlásit do řízení do 8 dnů od jejich oznámení. Prostřednictvím nás, se můžete se zapojit i Vy. Ozvěte se nám na náš Zelený telefon 542 422 750 nebo na radka.matejickova@veronica.cz.

Řada stromů. Kreslil Rostislav Pospíšil

Bohunice/ Bosonohy/ Brno-jih/ Brno-sever/ Brno-střed/ Bystrc/ Černovice/ Chrlice/ Ivanovice/ Jehnice/ Jundrov/ Kníničky/ Kohoutovice/ Komín/ Královo pole/ Líšeň/ Magistrát města Brna/ Maloměřice a Obřany/ Medlánky/ Nový Lískovec/ Ořešín/ Řečkovice a Mokrá Hora/ Slatina/ Starý Lískovec/ Tuřany/ Útěchov/ Vinohrady/ Žabovřesky/ Žebětín/ Židenice/

Nejnovější případy za posledních 30 dní

Vysvětlivky
    Veronica se přihlásila do řízení                  Uzavřené řízení

Brno-sever – kontakt na úřad: 545 542 232

Náletové dřeviny při ulici Míčkova

Dne 18. 4. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1875/1, 1876, 1869/1, 1866/1, 1845/1, 1470/1, 1467, 2618/21 a 2618/1 v k.ú. Husovice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet 495 m2 porostů náletových dřevin, které rostou u dětského hřiště Míčkova a v okolí. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je statutární město Brno, MČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno, 601 47.

 

Stromy na ulici Provazníkova

Dne 18. 4. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 74/51 a 1776 v k.ú. Husovice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet jasan, slivoň a ořešák, které rostou na pozemcích mezi ulicemi Provazníkova a Hálkova (vedle parku pany Marie Restituty). Důvod nebyl uveden. Žadatelem je společnost Brno Resoluta Investment, s.r.o. Cejl 25, Brno, 602 00.

 

Lípa na ulici Milénova

Dne 18. 4. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 221/4 v k.ú. Lesná, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet lípu, která roste na ulici Milénova. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Společenství vlastníků Milénova 1-12 Milénova 6, Brno, 638 00.

 

Jehličnany na ulici Fišova

Dne 18. 4. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 3457, 3458 a 3459 v k.ú. Černá Pole, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet šest smrků a dvě borovice, které rostou na ulici Fišova 419. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Společenství vlastníků Fišova 21, 23, 25 Fišova 23, Brno, 602 00.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Brno-střed – kontakt na úřad: Měnínská 4, 542 526 171

Jerlín na Žerotínově náměstí

Dne 12. 4. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 786 v k. ú. Město Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet jerlín japonský o obvodu kmene 95 cm, který se nachází na Žerotínově náměstí (konrétně za Ústavním soudem, při ulici Brandlova). Důvodem je rekonstrukce SCZT pára x HV – Koliště – Obilní trh, etapa 3. Žadatelem je společnost Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno IČ: 46347534.

 

Pajasan na Údolní

Dne 31. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 598/1 v k. ú. Stránice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pajasan žláznatý o obvodu kmene 206 cm, který se nachází u budovy VUT na Údolní 53. Důvodem je zajištění provozní bezpečnosti vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu (doloženo znaleckým posudkem). Žadatelem je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, IČ 00216305.

 

Stromy na ulici Pražákova

Dne 28. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1729/1, 192/6, 1796, 1798/2, 1799/1 a 1806 v k. ú. Štýřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pajasan žláznatý o obvodu kmene 88 cm, topol sp. o obvodu kmene 94 cm, višeň obecnou o obvodu kmene 110 cm, tři ořešáky královské o obvodu kmene 126, 220, 110 cm a dva souvislé porosty dřevin o rozloze 320 a 200 m2 (topol, pajasan, růže, bez...). Stromy se nachází na pozemcích při ulici Pražákova. Důvodem je výstavba „Výrobně skladovací haly IV, KAROSERIA a.s., Brno, Pražákova“. Zároveň je navržena náhradní výsadba.. Žadatelem je KAROSERIA a.s., Heršpická 758/13, IČ: 46347453.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bystrc – kontakt na úřad: 546 125 150

Zobrazit všechny případy i z archivu

Královo pole – kontakt na úřad: 541 588 231

Zobrazit všechny případy i z archivu

Líšeň – kontakt na úřad: 544 424 877

Zobrazit všechny případy i z archivu

Maloměřice a Obřany – kontakt na úřad: 545 423 938, 545 423 939

Zobrazit všechny případy i z archivu

Žabovřesky – kontakt na úřad: 549 523 566-7

Zobrazit všechny případy i z archivu

Židenice – kontakt na úřad: 548 212 238

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bohunice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 171)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bosonohy – kontakt na úřad: 547 227 161, 547 219 585

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Brno-jih – kontakt na úřad: 545 427 522

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Černovice – kontakt na úřad: 548 129 836

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Chrlice – kontakt na úřad: 545 427 217

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Ivanovice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Řečkovice.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Jehnice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Královo pole.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Jundrov – kontakt na úřad: 541 420 376-7

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Kníničky – kontakt na úřad: viz Bystrc (nám. 28. dubna 60, 546 125 150)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Bystrc.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Kohoutovice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 171)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Komín – kontakt na úřad: 541 428 163

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Magistrát města Brna – kontakt na úřad: 542 174 501

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Medlánky – kontakt na úřad: 549 273 111

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Nový Lískovec – kontakt na úřad: 547 223 375

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Ořešín – kontakt na úřad: viz Řečkovice a Mokrá Hora (Palackého nám. 11, tel. 541 421 725)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Řečkovice.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Řečkovice a Mokrá Hora – kontakt na úřad: 541 421 725

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Slatina – kontakt na úřad: Přemyslovo nám. 18, tel. 548 214 606

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Starý Lískovec – kontakt na úřad: 547 139 238

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Tuřany – kontakt na úřad: 545 128 255

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Útěchov – kontakt na úřad: 541 239 135

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Vinohrady – kontakt na úřad: 544 210 839

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Žebětín – kontakt na úřad: 546 217 301

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Vysvětlivky
    Veronica se přihlásila do řízení                  Uzavřené řízení

Podrobnosti k aktivitám Veroniky v oblasti kácení dřevin v Brně


 

Aktivita sledování kácení dřevin v Brně je podpořena v rámci projektu Environmentální poradenství aktivně, profesionálně a místně zakotveně. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Logolink programu Fondu NNO

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 24. 4. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube