350 a dost! Umělci pro klima

 

Vážení a milí lidé tvořiví,
máme k Vám dotaz:
Slyšeli jste už někdy o číslu 350 ppm?
Pakliže ANO, obraťte list.
Pakliže NE, tak slyšte:

Existuje obšírná celosvětová skupina vědců, kteří konstatují rozsáhlé ničení planety v důsledku lidské činnosti.Podle vědců globální ničení planety probíhá v dlouhodobém horizontu,vypouštěním emisí skleníkových plynů, které postupně planetu ohřívají.Stále se zvyšující globální teplota s sebou nese nutně následky, které se naplno projeví až za pár desítek let (roztávání pevninských ledovců a v tom důsledku zvyšování hladiny světového oceánu, změna vodních poměrů po celé planetě, častější povodně a naopak sucha).

Naskýtají se dvě možnosti, jak se k tomu postavit. Své chování v celoplanetárním měřítku nezměnit, vylézt na horu a čekat konec světa. Anebo se pokusit globální oteplování postupně zastavit, tj. nevypouštět do vzduchu skleníkové plyny z fosilních zdrojů.

Aby bylo možno se při výběru druhé možnosti o něco opřít, spočítalo se, že relativně bezpečná koncentrace skleníkových plynů, přesněji řečeno oxidu uhličitého, CO2 , je 350 částeček CO2 na milion částeček vzduchu. Neboli 350 ppm - partes per milion. Vyšší koncentrace než tato bude znamenat velice dramatické klimatické změny s fatálními důsledky na životy mnoha milionů lidí. Dnes se tomu začíná říkat „globální rozvrat klimatu". A aby to bylo veselé ještě o trochu míň, tak tato relativně bezpečná koncentrace už byla dle měření překročena a je potřeba tudíž nikoliv jen zastavit vypouštění skleníkových plynů, ale dokonce je z atmosféry odebrat.

Ač to může na první pohled znít jako okřídlené „poručíme větru dešti", tak to tak není - lidský příspěvek k oteplování planety jsme schopni koordinovaným úsilím opět minimalizovat. A ptáte-li se, proč fatální klimatické změny nepociťujeme, je-li už limitní koncentrace překročena, tak si představte hrnec na zapálené plotýnce - voda nevře hned, ale doba ohřátí závisí na množství vody. A planeta je hrnec z největších, kde se čas neměří na minuty, ale na desetiletí.

Vysvětlit problematiku globálního oteplování a zejména čísla 350 ppm široké veřejnosti není nic jednoduchého. Ani výše uvedené nemá takovou ambici.

Uvědomujeme si, že předat informaci o tomto problému široké veřejnosti je dosti těžké. Na rozdíl od Vás, tvůrčích jedinců, neumíme komunikovat s veřejností pomocí obrazů, komixů, básní, povídek, písní, skladeb, triček a tak dále. A teď obraťte list. Tato výzva je realizována v rámci celosvětové kampaně za snížení koncentrací CO 2 na 350 ppm, kterou iniciuje organizace 350.org. Projekt podpořila U.S. Embassy Prague. Letošní den celosvětových akcí připadl na 10. 10. 2010 a tento den proto Ekologický institut Veronica výzvu vyhlásil.

V době od 10. října do 20. listopadu 2010:

  • navrhněte tričko s 350kou, kde dominantní bude číslo 350 - pokud se nám budou líbit, necháme je po domluvě s Vámi natisknout ve větším množství,
  • vytvořte obraz či fotografii s akcentem na nutkavost řešení tohoto problému,
  • pošlete nám báseň či povídku o 350 slovech na motivy globální změny klimatu či o politickém nebo osobním přístupu k tomuto problému,
  • nahrajte píseň či napište skladbu/ kompozici, jež by šla použít pro prezentaci 350 ppm
  • natočte klip či krátký film
  • a nebo vytvořte jakoukoliv třistapadesátkovou sochu, dřevoryt, instalaci etc.

Vaše díla vystavíme od 29. 11. do 10. 12. 2010, tedy po dobu konání mezinárodního klimatického sumitu v mexickém Cancúnu (http://cc2010.mx/en/), v brněnské kavárně Falk (http://www.falkcafe.cz/), a na webové stránce www.veronica.cz. Výtvarná díla se mohou též stát součástí internetové aukce Nadace Veronica. Při vernisáži (29. 11.) i dernisáži (10. 12.) výtvarných děl budou čteny (a taktéž v rámech vystaveny) literární výtvory a hrány skladby.

Vše bude také prezentováno na Facebooku a pomocí tiskových zpráv a článků se snahou o co největší ohlas v médiích. Pokud bude akce úspěšná, rádi bychom s Vámi navázali spolupráci i pro příští léta. Našim cílem je pomocí Vašich děl vzbudit v médiích a lidech zájem o téma klimatické změny.

Chceme dát prostor všem názorům a pohledům! Na uvedená témata reagujte dle svého. Velice rádi uveřejníme každý, byť sebenesouhlasnější pohled - umění musí svobodným způsobem vyjádření, jinak je to pouhá propaganda. O Vašich názorech jsme. připraveni diskutovat.


Pro více informací o 350 ppm navštivte prosím www.350.org nebo naše webové stránky, na okolních stránkách naleznete texty věnované dalším aspektům globálního oteplování.Po dobu, co budete tvořit, tedy od 10. 10. do 20. 11., Vám budeme pravidelně k dispozici každý čtvrtek od 15 do 19 v kavárně Falk pro případné konzultace. Také nás můžete kontaktovat v Domě ochránců přírody na Panské 9 v Brně osobně. A nebo se ozvat Matějovi Hollanovi, matej.hollan@veronica.cz,774956148.


Skrze organizační záležitosti vztahující se k této výzvě prosím kontaktuje Matěje Hollana, matej.hollan@veronica.cz, 774 956 148.

Termín pro dodání: 25. listopad 2010

Dodací místo děl:
poštou: ekologický institut Veronica, Panská 9, 602 00 Brno
osobně: tamtéž, do Ekologické poradny, otvírací doby po - čt 9 - 18, pá 9 - 14
elektronicky: na adresu matej.hollan@veronica.cz

Tato výzva je realizována v rámci celosvětové kampaně za snížení koncentrací CO 2 na 350 ppm, kterou
iniciuje organizace 350.org. Projekt podpořila U.S. Embassy Prague. Letošní den celosvětových akcí připadl a 10. 10. 2010 a tento den proto Ekologický institut Veronica výzvu vyhlásil.

350 ppm

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 29. 5. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube